Криклій Артур Станіславович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Криклій Артур Станіславович

КРИКЛІ́Й Артур Станіславович (12. 04. 1957, м. Ваймар, нині федерал. земля Тюрінґія, Німеччина) – економіст. Д-р екон. н. (2005), проф. (2003). Закін. Київ. торг.-екон. ін-т (1978). Відтоді працював у Мін-ві зовн.-екон. зв’яз­ків і торгівлі УРСР; 1989–93 – декан торг.-екон. ф-ту Київ. торг.-екон. ін-ту; 1993–98 – на керів. посадах у акц. банках «АЖІО», «Інтелект», «Київ-Приват»; від 1998 – голова правління комерц. банку «Інтербанк» (усі – Київ); водночас читав лекції у Київ. ун-ті та Полтав. ун-ті спожив. коо­перації України (1996–2009); від 2011 – зав. каф. фінансів Хмельн. екон. ун-ту. Наук. дослідж.: зовн.-екон. діяльність, банків. справа, фінанс. ринок.

Пр.: Освіта і професійне навчання як чинники розвитку трудового потенціалу. 2005; Формування трудового по­тенціалу в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України: питання теорії та практики. 2006; Фінансовий ринок України в умо­вах глобалізації: проблеми та перспек­тиви. 2007; Основи праці: Недержавні пенсійні фонди як важлива складова ринку фінансових послуг: соціально-еко­номічна сутність і ефективність. 2013 (усі – Київ).

Р. П. Смоленюк

Статтю оновлено: 2014