Каришковський-Ікар Петро Йосипович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Каришковський-Ікар Петро Йосипович


Каришковський-Ікар Петро Йосипович

КАРИШКО́ВСЬКИЙ-ІКА́Р Петро Йосипович (12. 03. 1921, Одеса – 06. 03. 1988, там само) – історик, археолог. Д-р істор. н. (1969), проф. (1970). Закін. Одес. ун-т (1945), де й працював від 1946: у 1963–88 – зав. каф. історії стародав. світу та серед. віків. Досліджував політ. взаємовідносини Візантії, Болгарії і Київ. Русі часів князя Святослава; античну історію, нумізматику, епіграфіку та істор. географію Причорномор’я; проблеми охорони пам’яток історії і культури. Брав участь у проведенні археол. розкопок, зокрема на о-ві Березань (1946–49). В Одесі регулярно проводять наук. читання його імені, виходить зб. наук. праць «Древнее Причерноморье» (від 1989).

Пр.: К вопросу о первоисточниках по истории походов Святослава // Крат. сообщения Ин-та славяноведения. 1952. № 9; Балканские войны Святослава в Византийской исторической литературе // Визант. временник. 1953. № 6; До питання про дату ольвійського декрету на честь Протогена // Археологія. 1968. № 21; Древний город Тира: Истор.-археол. очерк. К., 1982 (співавт.); англ. мовою – О., 1994; Монеты Ольвии: Очерк денеж. обращения Северо-Западного Причерноморья в антич. эпоху. К., 1988.

Літ.: Виноградов Ю. Г. Петр Осипович Карышковский // Вест. древ. истории. 1988. № 3; Петр Осипович Карышковский (1921–1988): Библиогр. указ. О., 1991; Професори О(Н)У.

Статтю оновлено: 2012