Крикунов Геннадій Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Крикунов Геннадій Миколайович


Крикунов Геннадій Миколайович

КРИКУНО́В Геннадій Миколайович (29. 09. 1934, м. Ростов-на-Дону, РФ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1973), проф. (1978). Закін. Рос­тов. ун-т (1958). Працював 1959–74 у Сх. НДІ з безпеки праці (м. Ке­мерово, РФ); 1974–82 – зав. каф. охорони праці Воронез. інж.-буд. ін-ту (РФ); 1982–1986 – зав., 1986–98 – проф. каф. охорони праці Придніпр. академії буд-ва та арх-ри (Дніпропетровськ); 1998–2002 – проф. каф. цивіл.-правових дис­циплін Дніпроп. ун-ту внутр. справ. Основні напрями наук. досліджень: безпека життєдіяльності; охорона праці та довкілля; пожежна безпека.

Пр.: Расчет огнестойкости элемен­тов строительных конструкций. Воронеж, 1982; Охорона праці в будівниц­тві: Навч. посіб. К., 1994; Безопасность жизнедеятельности: В 3 ч. Дн., 1995 (спів­авт.); Основные аспекты безопас­ности жизнедеятельности: Учеб. пособ. Дн., 1998 (спів­авт.); Основы охраны тру­да: Учеб. Дн., 1999 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014