Карпелес Густав — Енциклопедія Сучасної України

Карпелес Густав

КА́РПЕЛЕС Ґустав (Karpeles Gustav; 11. 11. 1848, с. Айвановіц, Моравія, нині м. Івановіце-на-Гане, Чехія – 21. 07. 1909, м. Бад-Наугайм, Німеччина) – німецький літературознавець, журналіст. Студіював філософію, літературознавство в Ун-ті м. Бреслау (нині Вроцлав, Польща). 1869 захистив доктор. дис. про творчість Г. Гайне. 1871–72 видавав у Берліні літ.-мист. ж. «Auf der Höhe», з редакцією якого налагодив контакти І. Франко. Гол. ред. г. «Breslauer Nachrichten» (1873–77). Спільно із Ф. Шпільгаґеном 1878–83 редагував ж. «Westermanns Monatshefte». Літ.-наук. діяльність розпочав наприкінці 1860-х рр. Автор студій про Г. Гайне, Л. Берне, М. Ленау, Й. Ґете, Ф. Шпільгаґена. У пр. «Allgemeine Geschichte der Literatur von ihren Anfängen bis auf die Gegenwart» («Загальна історія літератур від початків до сучасності», Берлін, 1891, т. 1; 1900, т. 2) уперше в зх.-європ. літературознавстві виділив укр. літ-ру як систему. У розділі «Kleinrussen» («Малороси», т. 2) подав огляд творчості 23-х укр. авторів, зокрема І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, в особі якого вбачав борця за свободу укр. народу, провідника, провісника нового життя, пророка. К. стверджував, що у творах Т. Шевченка віддзеркалено поет. світобудову укр. народу. Уперше опублікував в енциклоп. виданні портрет Кобзаря.

Пр.: Heinrich Heine und das Judenthum. Breslau, 1868; Geschichte der jüdischen Literatur. Berlin, 1886; Litterarisches Wanderbuch. Berlin, 1898; Litterarisches Wanderbuch: Slawische Wanderungen. Berlin, 1905.

Літ.: Наливайко Д. Шевченко в Німеччині й країнах німецької мови // Зб. пр. 14-ї наук. шевченків. конф. К., 1966; Погребенник Я. Шевченко німецькою мовою. К., 1973; Зимомря М. Німеччина та Україна: У нарисах взаємодії культур. Париж; Львів; Цвікау, 1999.

М. І. Зимомря

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
М. І. Зимомря . Карпелес Густав // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=9991 (дата звернення: 17.04.2021)