Енциклопедія Сучасної України--Cуспільство-Є-1
Головна / Cуспільство / Є
 / Всього статей:  183


Євграфов Павло  Борисович

ЄВГРА́ФОВ Павло Борисович (22. 10. 1944, Москва – 04. 11. 2015, Київ) – правознавець. Канд. юрид. н. (1981). Орден «За заслуги» 3-го (2002) і 2-го (2004) ступ. Закін. Харків. юрид. ін-т (1971)...


Євдокимов Олександр  Миколайович

ЄВДОКИ́МОВ Олександр Миколайович (28. 11. 1906, с. Лужки, нині Владимир. обл., РФ – 10. 11. 1990, м. Іваново Моск. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1945). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. Закін. Владимир. енергомех. технікум (1930)...


Євдокимов Сергій  Володимирович

ЄВДОКИ́МОВ Сергій Володимирович (26. 09. 1878, Севастополь – 22. 04. 1960, Нью-Йорк) – військовик. Контр-адмірал (1917). Закін. Мор. кадет. корпус (1899). Учасник рос.-япон. війни 1904–05, зокрема Цусім. бою 14–15(27–28) травня 1905. Від 1912 – на Чорномор. флоті (нач. навч. частини...


Євдокимов Юхим  Георгійович

ЄВДОКИ́МОВ Юхим Георгійович (08(20). 01. 1891, м. Копал Семирєчен. обл., Росія, нині с. Капал Алматин. обл., Казахстан – 03. 02. 1940, Москва) – один із керівників радянських органів державної безпеки. Держ. нагороди СРСР. Чл. партії есерів (1907). Учасник рев. подій 1905–07...


Євдошенко Василь  Михайлович

ЄВДОШЕ́НКО Василь Михайлович (12. 03. 1924, с. Бобрава, нині Бєлгород. обл., РФ – 16. 07. 2003...


Євишев Григорій  Лук’янович

Є́ВИШЕВ Григорій Лук’янович (17(30). 11. 1912, с. Адашево, нині Мордовія, РФ – 27. 03. 1976, там само) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учасник боїв побл. оз. Хасан (1938), 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії у 1934–38 і від 1941...


Євінтов Володимир  Ісакович

Є́ВІНТОВ Володимир Ісакович (16. 01. 1945, м. Барановичі, Білорусь – 08. 05. 2004, Київ) – правознавець. Д-р юрид. н. (1993). Премія ім. М. Василенка АНУ (1992). Закін. Київ. ун-т (1969)...


Євлашов Іван  Петрович

ЄВЛАШО́В Іван Петрович (1922, с. Шамотаєвка, нині Свердлов. обл., РФ – 08. 10. 1943, с. Успенка Онуфріїв. р-ну Кіровогр. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944, посмертно). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1942...


Євминське поселення 

...

Євплов Іван  Гаврилович

ЄВПЛО́В Іван Гаврилович (16. 05. 1920, с. Дмитрівка, нині Знам’ян. р-ну Кіровогр. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1945). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1940...


Євразійство 

ЄВРАЗІ́ЙСТВО – філософська і політологічна концепція...


Євразійської історико-культурної спільності Концепція 

ЄВРАЗІ́ЙСЬКОЇ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНОЇ СПІ́ЛЬНОСТІ Концепція Виникла у 1920-х pp. в середовищі рос. емігрантів як геополіт. доктрина євразійства. Осн. складовими концепції є уявлення про Євразію як фіз.-геогр. та екон.-геогр. єдність...


Євреї 

ЄВРЕ́Ї Етнонім «Є.» (від арамей. «ебер», тобто той, хто прийшов до Ханаану – стародавня назва тер. сучас. Ізраїлю...


Євреїнов Борис  Олексійович

ЄВРЕЇ́НОВ Борис Олексійович (Евреинов Борис Алексеевич; 24. 11. 1888, с. Борщень Курської губ., Росія – 29. 10. 1933...


Євреїнов Григорій  Олександрович

ЄВРЕ́ЇНОВ Григорій Олександрович (10(22). 03. 1839 – 1914) – правознавець, публіцист. Дійс. таєм. радник (1910). Закін. курс в Імператор. уч-щі правознавства (С.-Петербург...


Євреїнов Микола  Іванович

ЄВРЕ́ЇНОВ Микола Іванович (03. 06. 1854 – ?) – військовик. Генерал-майор. Закін. Моск. піхотне юнкер. уч-ще (1873). Учасник рос.-турец. війни 1877–78. Командував низкою військ. підрозділів, зокрема від 1904 – 32-м піхот. Кременчуц. полком...


Єврейська рада України 

ЄВРЕ́ЙСЬКА РА́ДА УКРАЇ́НИ – громадська організація. Засн. 1992 у Києві з метою захисту прав євреїв, відродження їхньої мови, культури, освіти. Має відділ. у 90-а містах України, об’єднує 174 євр. орг-ції, серед яких – Т-во євр. культури України...


Єврейський антифашистський комітет 

ЄВРЕ́ЙСЬКИЙ АНТИФАШИ́СТСЬКИЙ КОМІТЕ́Т – офіційно санкціонований урядом СРСР позакласовий громадський орган...


Єврейські антифашистські організаційні допомоги СРСР 1941–45 

...

Єврейської історії і культури кабінет 

ЄВРЕ́ЙСЬКОЇ ІСТО́РІЇ І КУЛЬТУ́РИ КАБІНЕТ Створ. 1936 у Києві при АН УРСР на базі ліквідов. Ін-ту євр. пролетар. культури...


Європейська інтеграція 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКА ІНТЕГРА́ЦІЯ – складний та суперечливий соціально-економічний процес налагодження тісної співпраці європейських держав. Є одним із проявів провід. тенденції сучас. істор. розвитку – посилення всебіч. взаємозалежності держав, передусім в екон. сфері...


Європейська спільнота 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКА СПІЛЬНО́ТА – група народів, яких об’єднують спільні риси історичного та культурного розвитку...


Європейський конгрес українців 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКИЙ КОНГРЕ́С УКРАЇ́НЦІВ – громадська спілка українських організацій Європи. Засн. 1949 у Лондоні як Координац. осередок укр. громад. центр. установ. Первісно діяв на тер. Зх. Європи...


Європейський парламент 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКИЙ ПАРЛА́МЕНТ – консультативний і рекомендаційний орган Європейського Союзу. Ін. назва – Європарламент. Веде свою історію від Заг. асамблеї Європ. об’єдн. вугілля і сталі (ЄОВС)...


Європейський союз 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКИЙ СОЮ́З – міжнародне політично-економічне об’єднання європейських держав. Сформувався на основі Європ. екон. співтовариства, Європ. об’єдн. вугілля і сталі та Європ. т-ва з атом. енергії. Правовою основою для такого об’єдн. став Договір про ЄС...


Єврорегіон 

ЄВРОРЕГІО́Н – одна з організаційних форм транскордонних відносин. У Є., в межах своєї компетенції та за згодою центр. держ. органів (на базі спеціально розширених повноважень щодо міжнар. співроб-ва)...


Євсев’єв Іван  Іванович

ЄВСЕ́В’ЄВ Іван Іванович (18. 10. 1910, с. Ойок, нині Іркут. обл., РФ – 30. 12. 1991...


Євсевський Сергій  Андрійович

ЄВСЕ́ВСЬКИЙ Сергій Андрійович (06. 10. 1914, м. Лохвиця, нині Полтав. обл. – 15. 05. 1988, м. Філадельфія, шт. Пенсильванія, похов. у м-ку Бавнд Брук, шт. Нью-Джерсі, США) – громадсько-політичний діяч. Чл. УРДП (1945). Закін. Київ. політех. ін-т. Під час 2-ї світ. війни виїхав до Німеччини...


Євселевський Лев  Ісакович

ЄВСЕЛЕ́ВСЬКИЙ Лев Ісакович (02. 01. 1928, м. Кременчук, нині Полтав. обл.) – історик, краєзнавець. Д-р істор. н. (1989)...


Євсєєв Віктор  Іванович

ЄВСЄ́ЄВ Віктор Іванович (07. 09. 1925, с. Мордово, нині Нижньогород. обл., РФ) – військовик. Повний кавалер ордена Слави (1944, 1945 – двічі). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії і на фронті від 1943. Відзначився під час визволення Тернополя у серпні 1944...


Євсєєв Віктор  Михайлович

ЄВСЄ́ЄВ Віктор Михайлович (18. 03. 1912, м. Юзівка, нині Донецьк – 11. 09. 1955, там само) – археолог, краєзнавець. Закін. матем. (1935) та істор. (1940) ф-ти Ворошиловгр. пед. ін-ту (нині Луганськ). Від 1930-х рр. проводив археол. роботи на тер. Сталін. (нині Донец.) обл....


Євсєєв Іван  Федорович

ЄВСЄ́ЄВ Іван Федорович (22. 02. 1912, с. Старий Салтів, нині смт Вовчан. р-ну Харків. обл. – 07. 07. 1973, Київ) – історик. Д-р істор. н. (1966). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Харків. юрид. ін-т (1937). Працював у Наркоматі юстиції...


Євсієв Олександр  Павлович

ЄВСІ́ЄВ Олександр Павлович (14. 09. 1858 – ?) – військовик. Закін. Гатчин. ін-т побл. С.-Петербурга, С.-Петербур. піхотне юнкер. уч-ще (1886). Під час 1-ї світ. війни – на фронті (генерал-майор). В укр. армії 1917–18 – ком-р Сердюц. бригади у боях з більшов. військами побл. Жмеринки...


Євстаф’єв Георгій  Олексійович

ЄВСТА́Ф’ЄВ Георгій Олексійович (06. 04. 1924, с. Новосілля, нині Псков. обл., РФ – 03. 06. 1975...


Євстигнєєв Іван  Степанович

ЄВСТИГНЄ́ЄВ Іван Степанович (07(20). 01. 1913, с. Убинське, нині Новосибір. обл., РФ – 04. 05. 1986, м. Тамбов, РФ) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1930, на фронті від 1941. Закін. Омську військ. піхотну школу (РФ, 1934)...


Євстигнєєв Кирило  Олексійович

ЄВСТИГНЄ́ЄВ Кирило Олексійович (04(17). 02. 1917, с. Хохли, нині Курган. обл., РФ – 29. 08. 1996, Москва) – військовик. Двічі Герой Рад. Союзу (1944, 1945). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1938, на фронті від 1943. Закін. Бірм. школу пілотів (нині Амур. обл., РФ, 1941)...


Євстигнєєв Олексій  Олексійович

ЄВСТИГНЄ́ЄВ Олексій Олексійович (13. 03. 1919, с-ще Верхня Салда, нині місто Свердлов. обл., РФ – 25. 01. 1944, похов. у с. Тихонівка, нині Лисян. р-ну Черкас. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944...


Євстратов Микола  Олександрович

ЄВСТРА́ТОВ Микола Олександрович (16. 12. 1912, с-ще Дмитрієвськ, нині м. Макіївка Донец. обл. – 15. 09. 1991, Черкаси) – військовик. Герой Рад. Союзу (1940). Учасник рад.-фін. і 2-ї світ. воєн. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1932...


Євський Сергій

Є́ВСЬКИЙ Сергій (? – ?) – льотчик. З походження естонець. Сотник. Був льотчиком-винищувачем Одес. авіадивізіону армії Української Держави, від грудня 1918 – у складі 1-ї авіасотні УГА (один із кращих льотчиків УГА). Наприкінці квітня 1920...


Євтєєв Іван  Олексійович

ЄВТЄ́ЄВ Іван Олексійович (1918, с. В’язівка, нині Саратов. обл., РФ – 26. 03. 1944, Миколаїв) – військовик. Герой Рад. Союзу (1945, посмертно). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1939...


Євтимович Варфоломій  Пимонович

ЄВТИМО́ВИЧ Варфоломій Пимонович (28. 08. 1888, с. Перегонівка Васильків. пов. Київ. губ., нині Обухів. р-ну Київ. обл. – 08. 02. 1950, м. Міттенвальд, Німеччина) – військовик...


Євтихієв Олександр  Федорович

ЄВТИ́ХІЄВ Олександр Федорович (1879, с. Чадобець Єнісей. губ., Росія – після 1935) – правознавець. Проф. (1918). Закін. Харків. ун-т (1903), де від 1904 під кер-вом О. Раєвського готувався до викладац. діяльності, а від 1907, після складання магістер. іспитів...


Євтух Володимир  Борисович

Є́ВТУХ Володимир Борисович (14. 07. 1948, с. Зарічне, нині смт Рівнен. обл.) – історик, соціолог, дипломат. Брат М. Євтуха. Д-р iстор. н. (1989), проф. (2001)...


Євтухів Олександр  Юрійович

Є́ВТУХІВ Олександр Юрійович (15. 02. 1898, м. Кам’янець-Подільський, нині Хмельн. обл. – 07. 06. 1966, Каракас) – військовик. Закін. Кам’янець-Поділ. класичну г-зію...


Євтухов Василь  Іванович

Є́ВТУХОВ Василь Іванович (16. 10. 1948, с. Новолозуватка Криворіз. р-ну Дніпроп. обл.) – політичний діяч. Нар. депутат України (1990–94, 1994–98, 2006–07). Канд. тех. н. (1983)...


Євтушенко Андрій  Іванович

ЄВТУШЕ́НКО Андрій Іванович (26. 08. 1923, с. В’язівок, нині Павлоград. р-ну Дніпроп. обл. – 26. 03. 2000, похов. у м. Павлоград) – військовик. Повний кавалер ордена Слави (двічі – 1944...


Євтушенко Никифор  Тимофійович

ЄВТУШЕ́НКО Никифор Тимофійович (07. 02. 1917, с. Стара Осота, нині Олександрів. р-ну Кіровогр. обл. – 07. 09. 2002...


Євфимовський Володимир  Степанович

ЄВФИМО́ВСЬКИЙ Володимир Степанович (11(23). 07. 1899, с. Берестовець, нині Борзнян. р-ну Черніг. обл. – 05. 01. 1942, Ленінград, нині С.-Петербург) – архівіст, історик. Чл. Черніг. наук. т-ва. Закін. Ніжин. ІНО (1922). У 1923–26 працював ніжин. окруж. інструктором Черніг. губерн. архів. упр....


Єгипко Микола  Павлович

ЄГИ́ПКО Микола Павлович (09. 11. 1903, Миколаїв – 06. 07. 1985, Ленінград, нині С.-Петербург) – військовик. Герой Рад. Союзу (1939). Учасник бойових дій 1918–20, громадян. війни в Іспанії (1936–39)...


Єгізаров (Єгіазарянц) Соломон  Адамович

ЄГІАЗА́РОВ (ЄГІАЗАРЯ́НЦ) Соломон Адамович (01. 01. 1852, с. Давалу Єреван губ., нині с. Арарат, Вірменія – ?) – правознавець, етнограф. З походження вірменин. Навч. у 1-й Тифліс. г-зії (нині Тбілісі)...


Єгор’єв Володимир  Миколайович

ЄГО́Р’ЄВ Володимир Миколайович (03(15). 03. 1869, Москва – 20. 09. 1948, там само) – військовик. Генерал-лейтенант (1917). Закін. Олександрів. військ. уч-ще (1889) і Військ. академію Генштабу (1901). Під час 1-ї світ. війни командував 5-м гренадер. Київ. полком...


Єгоров Василь  Мартинович

ЄГО́РОВ Василь Мартинович (10. 01. 1920, с. Борок, нині Смолен. обл., РФ – 13. 01. 1944) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944, посмертно). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1940...


Єгоров Веніамін  Миколайович

ЄГО́РОВ Веніамін Миколайович (14. 09. 1923, м. Глазов, нині Удмуртія, РФ – 03. 11. 1943, похов. побл. с. Лютіж Вишгород. р-ну Київ. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944, посмертно). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1941...


Єгоров Гаврило  Йосипович

ЄГО́РОВ Гаврило Йосипович (1918, с. Циганово, нині Томської обл., РФ – 1948) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1938...


Єгоров Ілля  Єгорович

ЄГО́РОВ Ілля Єгорович (1924, с. Мордовські Лип’яги, нині Самар. обл., РФ – 03. 03. 1945, похов. побл. м. Болеславєц, Польща) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від серпня 1942...


Єгоров Михайло  Артемович

ЄГО́РОВ Михайло Артемович (1916, с. Конецпіль, нині Калуз. обл., РФ – 14. 03. 1964...


Єгоров Олександр  Іванович

ЄГО́РОВ Олександр Іванович (15. 03. 1889, с. Березнегувате Херсон. губ., нині смт Микол. обл. – 14. 03. 1961) – військовик. Закін. Єлисаветгр. кавалерій. уч-ще (нині Кіровоград, 1910)...


Єгоров Олександр  Ілліч

ЄГО́РОВ Олександр Ілліч (13(25). 10. 1883, м. Бузулук, нині Оренбур. обл., РФ – 23. 02. 1939, Москва) – військовик. Маршал Рад. Союзу (1935). Держ. нагороди СРСР. Закін. Казан. піхотне юнкер. уч-ще (Росія...


Єгоров Олександр  Петрович

ЄГО́РОВ Олександр Петрович (16. 05. 1910, х. Корольов, нині Ростов. обл., РФ – 21. 12. 1943, похов. у с. Йосипівка Малин. р-ну Житомир. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944...


Єгоров Олексій  Семенович

ЄГО́РОВ Олексій Семенович (22. 11. 1914, м. Андижан, нині Узбекистан – 15. 04. 1970, похов. у Кіровограді) – військовик. Герой Рад. Союзу (1945). Учасник 2-ї світ. війни. Держ., бойові та іноз. нагороди. В армії від 1938. Закін. військ. уч-ще, навч. у Військ. академії (Ташкент...


Єгоров Павло  Іванович

ЄГО́РОВ Павло Іванович (29. 06. 1913, с. Сулак, нині Саратов. обл., РФ – 26. 12. 1996, там само) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1941...


Єгоров Сергій  Володимирович

ЄГО́РОВ Сергій Володимирович (1917, м. Вольськ, нині Саратов. обл., РФ – 08. 08. 1944, побл. м. Сандомир, Польща) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1938. Закін. Ленінгр. військ.-інж. уч-ще (нині С.-Петербург...


Єгоров Спиридон  Михайлович

ЄГО́РОВ Спиридон Михайлович (12. 12. 1908, с. Комар, нині Великоновосілків. р-ну Донец. обл. – 11. 12. 1999...


Єгоров Тимофій  Семенович

ЄГО́РОВ Тимофій Семенович (10. 06. 1920, с. Макушино, нині Псков. обл., РФ – 30. 11. 1961, с. Дреча Псков. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1940. Закін. Ростов. артилер. уч-ще (РФ...


Єдін Олександр  Йосипович

Є́ДІН Олександр Йосипович (17. 05. 1960, с. Топільниця Старосамбір. р-ну Львів. обл.) – політичний діяч. Нар. депутат України (1998–2002, 2002–06, 2006–07...


Єдкін Віктор  Дмитрович

Є́ДКІН Віктор Дмитрович (21. 06. 1917, м. Олександрія, нині Кіровогр. обл. – 17. 05. 1993, Одеса) – військовик. Герой Рад. Союзу (1945). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1937...


Єдомін Михайло  Михайлович

ЄДО́МІН Михайло Михайлович (18. 09. 1911, с. Замошниково, нині Костром. обл., РФ) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943). Учасник боїв на р. Халхін-Голл (1939)...


Єдрьонкін Михайло  Якимович

ЄДРЬО́НКІН Михайло Якимович (21. 11. 1923, с. Новоалександровка, нині Башкортостан, РФ, зняте з обліку – 31. 10. 1970, м. Уфа, Башкортостан) – військовик. Повний кавалер ордена Слави (1944 – двічі...


Єдунов Іван  Григорович

ЄДУНО́В Іван Григорович (21. 01. 1924, с. Дади, нині Мордовія, РФ – 05. 12. 1988, м. Тула, РФ) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від серпня 1942...


Єдунов Петро  Петрович

ЄДУНО́В Петро Петрович (1913, с. Золіно, нині Моск. обл. – 08. 07. 1944, похов. у смт Городище Брест. обл., Білорусь) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1939...


Єжков Валентин  Федорович

ЄЖКО́В Валентин Федорович (27. 05. 1922, с-ще Арськ, нині місто, Татарстан, РФ – 19. 08. 1943, похов. у с. Степанівка, нині Шахтар. р-ну Донец. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944...


Єжов Костянтин  Андрійович

ЄЖО́В Костянтин Андрійович (16. 03. 1917, с. Червона Річка, нині Ульянов. обл., РФ – 28. 09. 1993, С.-Петербург) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учаcник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії у 1934–36 та від 1939, на фронті від 1941. Закін. Ульянов. пед. ін-т (1938)...


Єжов Микола  Іванович

ЄЖО́В Микола Іванович (19. 04 (01. 05). 1895, С.-Петербург – 06. 02. 1940, Москва) – радянський і партійний діяч. Ген. комісар держ. безпеки (1937). За влас. зізнанням, народився у м. Маріямполе (нині Литва). Мав незакін. початк. освіту...


Єжовщина 

«ЄЖО́ВЩИНА» – кампанія тотальних репресій у СРСР, що супроводжувалася показовими політичними процесами. Названа за прізвищем М. Єжова...


Єзерський Євген  Михайлович

ЄЗЕ́РСЬКИЙ Євген Михайлович (12(24). 02. 1876, Київ – ?) – правознавець. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1903). Відтоді працював у Київ. судовій палаті й окруж. суді; від 1909 – дільничий мировий суддя у Радомишл. пов. Київ. губ....


Єкельчик Сергій  Олександрович

ЄКЕ́ЛЬЧИК Сергій Олександрович (13. 11. 1966, Київ) – історик. Д-р філософії у галузі історії (2000), проф. (2004). Дійс. чл. НТШ у Канаді (2009). Закін. Київ. ун-т (1989). Працював у Ін-ті історії України НАНУ (Київ, 1989–93, 1994–95); Монаш. ун-ті (Мельбурн...


Єлагін Сергій  Іванович

ЄЛА́ГІН Сергій Іванович (20. 05. 1902, с. Орлівка, нині Ясинуват. р-ну Донец. обл. – 02. 05. 1948...


Єлачич Олексій  Кирилович

ЄЛА́ЧИЧ Олексій Кирилович (18. 01. 1892, Київ – 24. 10. 1941, Белґрад) – історик, філософ. Закін. г-зію у Києві (1909), істор.-філос. ф-т у Петрограді (нині С.-Петербург, 1914)...


Єлдишев Анатолій  Олексійович

Є́ЛДИШЕВ Анатолій Олексійович (20. 04. 1922, с. Варварівка, нині Калуз. обл., РФ – грудень 1943, похов. у с. Іванівка Білоцерків. р-ну Київ. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1940...


Єлесін Михайло  Васильович

ЄЛЕ́СІН Михайло Васильович (21. 11. 1918, с. Єльцовка, нині Алтай. краю, РФ – 10. 06. 1952...


Стр. 1 | 3        1    2    Наступна