Енциклопедія Сучасної України--Всесвіт і Земля-Г-1
Головна / Всесвіт і Земля / Г
 / Всього статей:  640


...ген, ...генія, ...генний 

...ГЕН, ...ГЕНІЯ, ...ГЕННИЙ (від грец. γεννάω – породжую, створюю) – у складних словах вказує на зв’язок з поняттями «походження», «утворення», напр.: глікоген...


Габро 

ГА́БРО (від назви місцевості в Пн. Італії) – глибинна, за складом магматична гірська порода. Складається з осн. плагіоклазу (від лабрадору до бітовніту), моноклін. (інколи ромбічного) піроксену, олівіну або рогової обманки. Другорядні мінерали: титаномагнетит...


Гавареччина 

ГАВАРЕ́ЧЧИНА – село Золочівського району Львівської області; осередок українського гончарства. Тут збереглося виготовлення чорнолощеної (димленої) кераміки. Серед виробів – горщики, дзбанки, макітри, миски, цідильники, двійнята...


Гавриленко Віктор  Семенович

ГАВРИЛЕ́НКО Віктор Семенович (01. 12. 1955, х. Коза, нині с. Шевченкове Бердян. р-ну Запоріз. обл.) – еколог...


Гавриленко Микола  Іванович

ГАВРИЛЕ́НКО Микола Іванович (18(30). 05. 1889, Полтава – 14. 01. 1971, там само) – орнітолог, еколог, музеєзнавець. Канд. біол. н. (1935). Закін. природн. відділ. фіз.-мат. ф-ту Харків. ун-ту (1916). Відтоді працював у Полтав. пед. ін-ті...


Гавриленко Микола Мефодійович

ГАВРИЛЕ́НКО Микола Мефодійович (02. 01. 1937, с. Малі Гирли Нововоронцов. р-ну Херсон. обл., нині затоплене водами Кахов. водосховища) – гірничий інженер. Нар. депутат України (1990–94). Канд. тех. н. (1971)...


Гаврилов Ігор  Володимирович

ГАВРИ́ЛОВ Ігор Володимирович (17. 05. 1928, с. Рубежовичі Мінської обл. – 19. 10. 1982...


Гавриш Володимир Костянтинович

ГА́ВРИШ Володимир Костянтинович (22. 04. 1925, м-ко Погpебище, нині місто Вінн. обл. – 14. 06. 2004, Київ) – геолог. Чл.-коp. НAНУ (1982). Д-р геол.-мінерал. н. (1970)...


Гаврусевич Борис Олександрович

ГАВРУСЕ́ВИЧ Борис Олександрович (08 (21). 12. 1908, Житомир – 27. 03. 1965, Київ) – геолог, мінералог. Канд. геол. н. (1936, без захисту дисертації). Закін. Волин. індустр. політехнікум (Луцьк, 1928), навч. у Свердлов. марксист.-ленін. ун-ті (РФ...


Гагарін Григорій Дмитрович

ГАГА́РІН Григорій Дмитрович (12. 09. 1902, м. Гродно, нині Білорусь – 28. 02. 1993, Нью-Йорк) – ботанік. Канд. с.-г. н. (1941), проф. (1958), акад. УВАН. Чл. НТШ. Закін. Моск. с.-г. академію (1936). У 1929–40 працював ст. н. с., дир. Білоцерків....


Гагарін Юрій Олексійович

ГАГА́РІН Юрій Олексійович (09. 03. 1934, с. Клушино, побл. м. Гжатськ Смолен. обл., РФ – 27. 03. 1968...


Гагат 

ГАГА́Т – рідкісна складова вугільного пласта, різновид викопного вугілля. Назва походить від м. Гагай у стародав. Лідії. Ін. назва – чорний бурштин. Колір чорний з яскравим смолистим блиском...


Гадяцьке газоконденсатне родовище 

ГА́ДЯЦЬКЕ ГАЗОКОНДЕНСА́ТНЕ РОДО́ВИЩЕ – поклади газоконденсату у межах Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області. Знаходиться на тер. Гадяц. р-ну Полтав. обл. Пл. 6 км2. Пов’язане з брахіантиклінал. складкою...


Гадяцький район 

ГА́ДЯЦЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у північно-східній частині Полтавської області. Утвор. 1923 (у сучас. межах від 1931). 1932–37 – у складі Харків. обл....


Гадяч 

ГА́ДЯЧ – місто Полтавської області, райцентр. Знаходиться на р. Псел (притока Дніпра), за 116 км від обл. центру. Залізнична станція. Автостанція. Пл. 13,5 км2. Насел. 22 698 осіб (2001, складає 93,1 % до 1989)...


Гаєвська Альбіна Вітольдівна

ГАЄ́ВСЬКА Альбіна Вітольдівна (21. 08. 1937, Севастополь) – паразитолог. Д-р біол. н. (1985), проф. (1989). Держ. премія України у галузі н. і т. (2007). Закін. Крим. пед. ін-т (1960). Працює в Ін-ті біології пд. морів НАНУ (Севастополь, 1962–68...


Газе Віра Федорівна

ГА́ЗЕ Віра Федорівна (17(29). 12. 1899, С.-Петербург – 03. 10. 1954, Ленінград, нині С.-Петербург) – астроном. Канд. фіз.-мат. н. Закін. Петрогр. ун-т (1924). Працювала в Астроном. ін-ті в Ленінграді (1921–26), Пулков. обсерваторії (1926– 40)...


Гази горючі 

ГА́ЗИ ГОРЮ́ЧІ – газоподібні речовини, що мають здатність горіти. До Г. г. відносяться водень, окис вуглецю, сірководень, газоподібні вуглеводи (метан та його гомологи...


Газогідрат 

ГАЗОГІДРА́Т – природна або штучна тверда сполука включення (лід), де молекули гідратоутворюючого газу втиснуті в порожнини кристалічної решітки води без хімічного зв’язку їхніх молекул. Гідратоутворюючими газами є азот, аргон, двооксид та оксид вуглецю, етан...


Газопровід Дашава-Київ 

...

Гаїті Республіка Гаїті 

ГАЇ́ТІ, Республіка Гаїті (франц. Haїti, République d’Haїti) – держава у Вест-Індії, у західній частині острова з однойменною назвою, у складі Великих Антильських островів. Г. належить низка невеликих о-вів...


Гай 

ГАЙ – невелика, переважно відокремлена від основного (великого) лісового масиву, ділянка дерев близького віку. Напр., Г. дубовий, калиновий, березовий. У давнину Г., розташ. неподалік поселень...


Гайворон 

ГА́ЙВОРОН – місто Кіровоградської області, райцентр. Знаходиться на лівому березі Пд. Бугу, за 245 км від обл. центру. Залізнична ст. Має автобусне сполучення з містами Київ, Кіровоград, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Хмельницький...


Гайворонський район 

ГА́ЙВОРОНСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться на заході Кіровоградської області. Утвор. 1935. Існував 1935–62, відновлено 1965; від 1954 – у складі Кіровогр. обл. Жит. р-ну потерпали від голоду 1921...


Гайдамацька балка 

ГАЙДАМА́ЦЬКА БА́ЛКА – ботанічний заказник загальнодержавного значення (від 1989). Знаходиться у Тростянец. р-ні Вінн. обл....


Гайдамацький яр 

ГАЙДАМА́ЦЬКИЙ ЯР – геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення (від 1975). Знаходиться побл. с. Бабчинці Чернів. р-ну Вінн. обл....


Гайденау 

ГАЙДЕНА́У (Heidenau) – село поблизу Гамбурґа, Німеччина. Після закінчення 2-ї світ. війни тут поселено бл. 7000 українців. У таборі організували дитсадок, нар. школу, г-зію, тех.-ремісн. і муз. школи, нар. ун-т, б-ку і сім фахових курсів; діяли драм. гурток, хор, оркестр, балет...


Гайко Геннадій Іванович

ГАЙКО́ Геннадій Іванович (11. 12. 1965, м. Комунарськ, нині Алчевськ Луган. обл.) – гірничий інженер-будівельник. Д-р тех. н. (2004), проф. (2006). Закін. Комунар. гірн.-металург. ін-т (1988)...


Гайсин 

ГА́ЙСИН – місто Вінницької області, райцентр. Знаходиться на р. Соб, за 100 км на Пд. Сх. від обл. центру. Залізнична ст. Автостанція. Пл. 9,6 км2. Насел. 25 640 осіб (2001, складає 99,5 % до 1989), переважно українці. Історія Г. розпочинається наприкінці 16 ст....


Гайсинський район 

ГА́ЙСИНСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у східній частині Вінницької області. Утвор. 1923. Внаслідок голодомору 1932–33 померло 23 тис. осіб. Від 23 липня 1941 до 14 березня 1944 – під нім.-фашист. окупацією. Пл. 1,1 тис. км2. Насел. 64 855 осіб (2001, складає 92,8 % до 1989)...


Гайченко Віталій Андрійович

ГА́ЙЧЕНКО Віталій Андрійович (26. 11. 1946...


Гайчур 

ГА́ЙЧУР – річка у Куйбишевському, Пологівському й Гуляйпільському районах Запорізької області та Покровському районі Дніпропетровської області...


Галабуда Микола Іванович

ГАЛАБУ́ДА Микола Іванович (01. 01. 1935, с. Корощин Біло-Підляського пов. Люблін. воєводства...


Галаджій Федір Максимович

ГАЛАДЖІ́Й Федір Максимович (29. 07 (11. 08). 1914, с. Зубарі, нині у складі смт Кожанка Фастів. р-ну Київ. обл. – 23. 02. 1982...


Галазій Григорій Іванович

ГАЛА́ЗІЙ Григорій Іванович (05. 03. 1922, с. Мечебилове, нині Барвінків. р-ну Харків. обл. – 23. 07. 2000, м. Іркутськ, РФ) – фахівець у галузі лімнології, ботаніки та гідроекології. Д-р біол. н. (1968), акад. РАН (1992). Держ. нагороди СРСР. Навч. у Дніпроп. ун-ті (1938–41)...


Галака Остaп Ісакович

ГАЛА́КА Остaп Ісакович (19. 09. 1892, с. Зaгaльці, нині Бородян. р-ну Київ. обл. – 1940, концтабір «Севвостлаг») – гідpогеолог. Закін. Київ. військ.-фельдшер. школу (1914)...


Галактики 

ГАЛА́КТИКИ (грец. γαλακτικος – молочний) – системи зір, що перебувають у стані самогравітації. Г. є найбільшими з відомих об’єктів Всесвіту. Зоряну будову Г. визначив амер. астроном Е. Габбл, а також довів...


Галасун Петро Тарасович

ГАЛАСУ́Н Петро Тарасович (26. 10. 1927, с. Товста, нині Городищен. р-ну Черкас. обл. – 21. 06. 1991, Київ) – іхтіолог. Канд. біол. н. (1971). Закін. філол. ф-т Чернів. ун-ту (1957), Всесоюз. заоч. ін-т харч. пром-сті (Москва, 1964). Працював на керівних посадах у рибних госп-вах Чернів....


Галатенко Наталія Андріївна

ГАЛАТЕ́НКО Наталія Андріївна (21. 08. 1948, м. Іваново...


Галецький Леонід Станіславович

ГАЛЕ́ЦЬКИЙ Леонід Станіславович (21. 06. 1935, Житомир) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1985)...


Галицький Василь Іванович

ГА́ЛИЦЬКИЙ Василь Іванович (24. 05(06. 06). 1912, м. Бердичів, нині Житомир. обл. – 09. 06. 1990) – фізикогеограф. Д-р геогр. н. (1971), проф. (1972). Закін. Київ. пед. ін-т (1939), Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург, 1941). Відтоді викладав у Київ., Кіровогр., Дніпроп....


Галицький національний природний парк 

ГА́ЛИЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ПРИРО́ДНИЙ ПАРК – поліфункціональна природоохоронна територія природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Знаходиться у Галиц. р-ні Івано-Фр. обл....


Галицький район 

ГА́ЛИЦЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у північно-східній частині Івано-Франківської області. Утвор. 1940. Пл. 0,7 тис. км2. Насел. 65 674 особи (2001, складає 93,9 % до 1989)...


Галич 

ГА́ЛИЧ – місто в Івано-Франківській області, райцентр. Знаходиться на правому березі Дністра при впадінні в нього річок Луква та Гнила Липа, за 26 км від обл. центру. Пл. 13,8 км2. Насел. 6495 осіб (2001, складає 97,3 % до 1989)...


Галич давній 

ГА́ЛИЧ давній – давньоруське місто; археологічна пам’ятка на території сучасної Івано-Франківської області. Місто виникло на основі кількох городищ із посадами, розташ. у межиріччі Дністра та його приток...


Галичина 

ГАЛИЧИНА́ – історико-географічний край на Північ від Карпат у басейні річок Дністер (верхня і середня течії), Західний Буг (верхня течія), Сян (верхня течія). За сучас. адм. поділом охоплює тер. Львів., Івано-Фр., Терноп. (окрім пн. частини...


Галій Святослав Аверкійович

ГАЛІ́Й Святослав Аверкійович (20. 11. 1944, с. Рачин Дубнів. р-ну Рівнен. обл.) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1995). Закін. Львів. ун-т (1969). Працював 1972–96 в Ін-ті геохімії...


Галкін Анатолій Павлович

ГА́ЛКІН Анатолій Павлович (26. 08. 1935...


Галкін Борис  Миколайович

ГА́ЛКІН Борис Миколайович (07. 11. 1952, Севастополь) – біохімік. Д-р біол. н. (1996). Закін. Одес. ун-т (1975), де відтоді й працює: від 2003 – гол. н. с. Проблем. лаб. синтезу лікар. препаратів...


Галлея комета 

ГАЛЛЕ́Я КОМЕ́ТА – мале тіло Сонячної системи; перша комета, для якої обчислено орбіту, періодичність появи поблизу Сонця, а також досліджено ядро. Обчислення орбіти здійснив Е. Галлей, опублікувавши їх 1705 у праці «A Synopsis of the Astronomy of Comets», де зазначив...


Галофіти 

ГАЛОФІ́ТИ (від грец. ἅλς (ἁλός) – сіль і ϕυτόν – рослина) – рослини, пристосовані до зростання на ґрунтах з високим вмістом легкорозчинних солей. Розрізняють 3 групи Г.: солянки (евгалофіти, або справжні Г.), криногалофіти...


Галуазит 

ГАЛУАЗИ́Т – мінерал класу силікатів. Названий на честь бельгій. геолога Ж. Галлуа. Ін. назви: глагерит, гідрогалуазит, гідрокаолін, індіаніт...


Галька 

ГА́ЛЬКА – обкатані водою уламки кристалічних, метаморфічних або осадових гірських порід розміром від 1 до 10 см. Ін. назва – рінь. Утворюється внаслідок переміщення водами рік або узбереж. хвилями океанів, морів і озер. Розрізняють дрібну (1– 2,5 см)...


Гальський мох 

ГА́ЛЬСЬКИЙ МОХ – болото, гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення (від 1975). Знаходиться у Щорс. р-ні Черніг. обл....


Гальченко Володимир Якович

ГА́ЛЬЧЕНКО Володимир Якович (21. 04. 1960, Луганськ) – біофізик. Д-р тех. н. (1999), проф. (2002). Закін. Ворошиловгр. маш.-буд. ін-т (нині Луганськ, 1981). Працював на вироб-ві; 1991–2000 – у Сх.-укр. ун-ті (Луганськ); від 2000 – зав. каф. мед. та біол. фізики, мед. інформатики...


Гальченко Сергій Євгенович

ГА́ЛЬЧЕНКО Сергій Євгенович (13. 03. 1953, м. Ромни Сум. обл.) – біофізик. Д-р біол. н. (2008). Закін. Харків. ун-т (1978). Відтоді працює в Ін-ті проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ (Харків): від 1993 – ст. н. с. Розробляє методи кріоконсервування фрагментів органів...


Галяс Олександр Андрійович

ГАЛЯ́С Олександр Андрійович (02. 01. 1938, м-ко Карлівка, нині місто Полтав. обл. – 10. 12. 2001, Дніпропетровськ) – гірничий інженер-геофізик. Д-р тех. н. (1987). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1962). Працював у Дніпропетровську: в Ін-ті геотех. механіки АН УРСР (1962–90): від 1969 – ст. н. с....


Гамалія Микола Федорович

ГАМАЛІ́Я Микола Федорович (05(17). 02. 1859, Одеса – 29. 03. 1949, Москва) – фахівець у галузі мікробіології та епідеміології. Дід М. Гамалії. Д-р медицини. Почес. акад. АН СРСР (1940)...


Гамалія Микола Федорович

ГАМАЛІ́Я Микола Федорович (06. 09. 1932, м. Чита, РФ) – фахівець у галузі онкології та фотобіології. Онук М. Гамалії. Д-р біол. н. (1973), проф. (1978). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1972). Закін. Київ. ун-т (1955)...


Гамільтон 

ГА́МІЛТОН (Hamilton) – місто в провінції Онтаріо, Канада. Знаходиться на зх. березі оз. Онтаріо, за 55 км на Пд. Зх. від Торонто. Насел. 490 268 осіб (2001), приміська зона 665 060 осіб. Поселення зареєстроване 1815...


Гамкало Зенон Григорович

ГА́МКАЛО Зенон Григорович (10. 12. 1948...


Гамма-астрономія 

ГА́ММА-АСТРОНО́МІЯ (γ-астрономія) – розділ астрономії...


Гамор Федір Дмитрович

ГА́МОР Федір Дмитрович (28. 03. 1951, с. Верхнє Водяне Рахів. р-ну Закарп. обл.) – геоботанік...


Гаморак Нестір Теодорович

ГАМОРА́К Нестір Теодорович (09. 03. 1892, с. Стрільче, нині Городенків. р-ну Івано-Фр. обл. – 01. 10. 1937, Харків) – анатом і фізіолог рослин. Дід В. Широбокова. Д-р ботаніки (1915)...


Ганновер 

ГАННО́ВЕР (Hannover) – столиця федеральної землі Нижня Саксонія, Німеччина. Знаходиться на межі Пн.-нім. низовини та гір Гарц. Порт на р. Ляйне і Середньонім. каналі. Насел. 516,2 тис. осіб (2003). Уперше згадується в документах від 1100...


Ганський Олексій Павлович

ГА́НСЬКИЙ Олексій Павлович (20. 07(01. 08). 1870, Одеса – 29. 07(11. 08). 1908, с-ще Алупка, нині місто АР Крим, перепохов. у м. Ялта) – астроном. Брат П. Ганського. Закін. Новорос. ун-т (Одеса...


Гапєєв Олександр Олександрович

ГАПЄ́ЄВ Олександр Олександрович (Гапеев Александр Александрович; 06(18). 08. 1881, за ін. даними – 07(19). 08. 1881, м. Кроми, нині Орлов. обл., РФ – 26. 07. 1958, Москва) – російський геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1934)...


Гапонов Юхим Антонович

ГАПО́НОВ Юхим Антонович (15(27). 10. 1886, м-ко Оріхів Таврій. губ., нині місто Запоріз. обл. – 1976, Одеса) – геолог, гідрогеолог, палеонтолог. Проф. (1929). Закін. природничий відділ фіз.-мат. ф-ту Новорос. ун-ту (Одеса...


Гапошкін Сергій Іларіонович

ГАПО́ШКІН Сергій Іларіонович (12. 07. 1898, м. Євпаторія, нині АР Крим – 17. 09. 1984, м-ко Лексінґтон, шт. Массачусетс, США) – астроном. Д-р філософії (1932). Закін. Рос. наук. ін-т у Берліні (1927). Брав участь у 1-й світ. війні...


Гарбузинка 

ГАРБУЗИ́НКА – річка в Арбузинському та Вознесенському районах Миколаївської області, права притока Мертвоводу (басейн Південного Бугу). Бере початок побл. смт Арбузинка. Довж. 51 км...


Гаргер Євген Костянтинович

ГА́РГЕР Євген Костянтинович (06. 02. 1937, Ашґабат) – геофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1988). Золота медаль ВДНГ СРСР (1976). Закін. Одес. гідрометеорол. ін-т (1960). У 1962–65 – в Ін-ті ядер. фізики АН Казах. РСР; 1965– 88 – в Ін-ті експерим. метеорології (м. Обнінськ...


Гаркава Катерина Григорівна

ГАРКА́ВА Катерина Григорівна (01. 04. 1949, с. Глобине...


Гарковенко Євген Євгенович

ГАРКОВЕ́НКО Євген Євгенович (12. 07. 1957, м. Макіївка...


Гаркуша Іван Федосійович

ГАРКУ́ША Іван Федосійович (17(29). 04. 1896, м-ко Городище, нині місто Черкас. обл. – 06. 08. 1970, Мінськ) – ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (1954), проф. (1954)...


Гаркуша Микола Григорович

ГАРКУ́ША Микола Григорович (10. 08. 1925, м-ко Городище, нині місто Черкас. обл. – 17. 03. 2004, Донецьк) – фахівець у галузі гірничої механіки. Д-р тех. н. (1970)...


Гаркушин Павло Кирилович

ГАРКУ́ШИН Павло Кирилович (27. 03. 1938, с. Сичовка, нині Ростов. обл., РФ) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1997). Закін. Комунар. гірн.-металург. ун-т (нині м. Алчевськ Луган. обл.; 1965). Працював 1966–76 у Калус. філії ВНДПІ галургії...


Гарячківська дача 

ГАРЯЧКІ́ВСЬКА ДА́ЧА – ботанічний заказник загальнодержавного значення (від 1974). Знаходиться у Піщан. р-ні Вінн. обл., на тер. Рудниц. лісництва. Пл. 774 га. Займає плоскохвилясте межиріччя...


Гасовський Георгій Миколайович

ГАСО́ВСЬКИЙ Георгій Миколайович (19. 05. 1893, с. Ібресь, нині Чувас. Респ., РФ – після 1960, Черкаси) – зоолог. Проф. (1930). Закін. природн. відділ. фіз.-мат. ф-ту Петрогр. ун-ту (нині С.-Петербург...


Гаспра 

ГА́СПРА – селище міського типу Автономної Республіки Крим, підпорядковане Ялтинський міській раді. Знаходиться на східчасто-зсувному низькогір’ї з ялівцево-дубовими лісами і кущами на узбережжі Чорного моря, біля мису Ай-Тодор...


Гасфорта гора 

ГАСФО́РТА ГОРА́ – підвищення у Чорнорічинській улоговині Внутрішнього міжпасмового зниження Кримських гір. Лежить на Пд. Сх. від Федюхиних висот (побл. Севастополя). Вис. 217 м. Г. г. – викопний кораловий риф конусоподіб. форми (діаметр 1,5–2 км...


Стр. 1 | 8        1    2    Наступна