Енциклопедія Сучасної України--Всесвіт і Земля-М-1
Головна / Всесвіт і Земля / М
 / Всього статей:  972


Modern phytomorphology 

«MODERN PHYTOMORPHOLOGY» – науковий журнал. Виходив 2012–18 як спільне вид. Держ. природозн. музею НАНУ (Львів) і біол. ф-ту Львів. ун-ту. До орг-ції часопису долучилися вчені Ін-ту екології Карпат НАНУ (Львів) та Чернів. ун-ту. До 2016 були папер. та електронна версії...


М’якенький Валентин  Іванович

М’ЯКЕ́НЬКИЙ Валентин Іванович (24. 06. 1936, с-ще Постишеве, нині м. Покровськ Донец. обл. – 01. 01. 2008, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1985)...


М’якушко Володимир Костянтинович

М’ЯКУ́ШКО Володимир Костянтинович (15. 12. 1922, м. Жмеринка, нині Вінн. обл. – 27. 02. 2011, Київ) – геоботанік, фахівець у галузі лісівництва. Д-р біол. н. (1975)...


М’янма 

М’Я́НМА, Республіка Союз М’янма – країна в Південно-Східній Азії. У 1948–74 та 1988–89 – Бірман. союз; 1974–88 – Соціаліст. респ. Бірман. Союз; 1989–2010 – Союз М’янма...


М’ястківка 

М’ЯСТКІ́ВКА – село (до 1923 – містечко), що 1946 було об’єднане з селом Раківка (до 1917 – Ротмистрівка) в один населений пункт – село Городківка Крижопільського району Вінницької області. М. знаходилася на лівому...


Маастрихтський вік і ярус 

МААСТРИ́ХТСЬКИЙ ВІК І Я́РУС – останній вік пізньої епохи крейдового періоду мезозойської ери та відклади, що утворилися в той час. Уперше Маастрихт. ярус (М. я.) встановив 1849 бельгій. учений А. Дюмон. Маастрихт. вік...


Маастрихтський договір 1992 

МААСТРИ́ХТСЬКИЙ ДО́ГОВІР 1992 – угода про утворення Європей­ського Союзу. Підписаний 7 лютого 1992 у м. Маастрихт (Нідерланди), набув чинності 1 листопада 1993 (після ратифікації 12-ма країнами-чл.). Розроблений за підсумками окремих консультацій щодо політ. і валют. союзів...


Маврикій 

МАВРИ́КІЙ, Республіка Маврикій (англ. Mau­ritius, Republic of Mauritius, франц. Maurice, République de Maurice) – острівна держава у південно-західній частині Індійського океану. Назва – від найбільшого о-ва (1865 км2; довж. 65 км, шир. 48 км, протяжність берег. лінії 177 км)...


Мавританія 

МАВРИТА́НІЯ, Ісламська Республіка Мавританія (Аль-Муританія, Аль-Джум­гурія аль-Ісламія аль-Муританія) – країна у Північно-Західній Африці. Межує на Пн. із Зх. Сахарою, на Пн. Сх. – з Алжиром, на Сх. і Пд. Сх. – з Малі...


Магаданська область 

МАГАДА́НСЬКА О́БЛАСТЬ – суб’єкт Російської Федера­ції на півночі Далекого Сходу в басейні річки Колима. Тер. 462,5 тис. км2. За переписом 1989, тут проживало 555,6 тис. осіб, зокрема 85 772 українці (15,2 %), з них 69 121 – у містах...


Магала 

МАГАЛА́ – комплекс археологічних пам’я­ток. Виявлений побл. однойм. села Новоселиц. р-ну Чернів. обл. На поселенні трипільської культури пл. 25 га відкрито 26 назем. жител, зібрано численну кераміку, крем’яні вироби (1943 роботи проводив Ч. Амброжевич...


Магала 

МАГАЛА́ – село Новоселицького району Чернівецької області. Магал. сільс. раді підпорядк. села Буда, Остриця, Прут. М. знаходиться на лівобережжі Прута (притока Дунаю)...


Магарач 

МАГАРА́Ч – урочище на схилі Ялтинського амфітеатру, на Південному березі Криму. Знаходиться побл. м. Ялта, за 2 км на Зх. від Ні­кітського ботанічного саду. Пл. 35 га. Урочище має вирівняний...


Магдалинівка 

МАГДАЛИ́НІВКА – селище міського типу Дніпропетровської області, райцентр. Магдалинів. селищ. раді підпорядк. села Дубравка та Кільчень (до 2016 – Радянське). Знаходиться на р. Чаплинка (притока Орелі, бас. Дніпра), за 50 км від обл. центру...


Магдалинівський район 

МАГДАЛИ́НІВСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у північній частині Дніпропетровської області. Межує на Зх. з Царичан., на Пд. Зх. – з Петриків., на Пд. – з Дніпроп....


Магерів 

МАГЕ́РІВ – селище міського типу Жовківського району Львівської області. Магерів. селищ. раді підпорядк. села Бірки та Велике Передмістя. М. знаходиться побл. відрогів Розточчя – Гол. Європ. вододілу, на р. Біла (притока Рати...


Магма 

МА́ГМА (від грец. μάγμα – густа мазь, тістоподібна маса) – природний, переважно силікатний високотемпературний розплав, який утворюється в надрах Землі. Поняття «М.» запропонували 1872 нім. вчені Г. Фоґельзанґ і Г. Ро­зенбуш. Складається з оксидів кремнію, заліза...


Магматичні гірські породи 

МАГМАТИ́ЧНІ ГІРСЬКІ́ ПОРО́ДИ – породи...


Магнезит 

МАГНЕЗИ́Т (за назвою хім. елемента магнію) – магнезіальний шпат, мінерал класу карбонатів Mg[CO3]. Вперше описав нім. мінералог Д.-Л.-Ґ. Карстен за зразками...


Магнієві добрива 

...

Магнієві руди 

МА́ГНІЄВІ РУ́ДИ – природні мінеральні утворення...


Магнітна буря 

МАГНІ́ТНА БУРЯ́ – збурення геомагнітного поля тривалістю від декількох годин до декількох діб...


Магнітне поле Землі, геомагнітне поле 

МАГНІ́ТНЕ ПО́ЛЕ ЗЕМЛІ́, Геомагнітне поле – силове поле, яке створюється джерелами всередині земної кулі (див. Земля) та у навколоземному просторі (магнітосфері та іоносфері). Менша його частина пов’яза­­на з навколозем. джерелами...


Магнітний хребет 

МАГНІ́ТНИЙ ХРЕБЕ́Т – хребет у системі Карадагу. Простягається з Пд. Зх. на Пн. Сх. майже на 1 км. Вис. до 340 м. Поверхня горбиста, має похил у пн.-сх. напрямі. Обмежений ущелинами Гяур-Бах і Зміїною. Є невеликим тектоніч. блоком, що складається зі спілітів, туфів...


Магнітні аномалії 

МАГНІ́ТНІ АНОМА́ЛІЇ – векторна різниця між реально існуючим на поверхні Землі та нормальним полями. Осн. критерієм наявності М. а. є значні градієнти елементів земного магнетизму у даному регіоні. За розмірами та джерелами розрізняють континент. або світові М. а....


Магнітоелектричні матеріали 

МАГНІТОЕЛЕКТРИ́ЧНІ МАТЕРІА́ЛИ Перші припущення про існування речовин, молекули яких намагнічуються під дією електр. поля та електризуються під дією магніт. поля...


Магнітосфера землі 

МАГНІТОСФЕ́РА ЗЕМЛІ́ – зовнішня, найбільш мінлива оболонка Землі (див. також Магнітосфера планети). Вона є результатом взаємодії гол. магнітного поля Землі, джерелом якого є струми у ядрі Землі, зі змін. соняч. вітром – потоком заряджених частинок...


Магнітосфера планети 

МАГНІТОСФЕ́РА ПЛАНЕ́ТИ – частина простору навколо планети (див. також Магнітосфера Землі). У ній переважає магнітне поле планети або поле, яке виникає навколо планети внаслідок взаємодії з соняч. вітром – потоком плазми...


Магнію сплави 

МА́ГНІЮ СПЛА́ВИ – сплави двох і більше металів, з переважаючим вмістом магнію. Значну частину пром. випуску магнію (Mg) використовують в алюмінієвій промисловості для легування. Однак для пром. вироб-ва потрібні й легкі М. с....


Магура 

МА́ГУРА – назва низки гірських вершин в Українських Карпатах, які знаходяться у різних фізико-географічних районах. Серед них – Магура-Лімнянська (1022 м); у Сколів. Бескидах, у верхів’ї р. Су­кіль (притока Свічі, бас. Дністра)...


Магура-Лімнянська 

МА́ГУРА-ЛІМНЯ́НСЬКА – гірська вершина в Українських Карпатах. Вис. 1022 м. Знаходиться у межах ландшафт. р-ну Верхньодністер. Бескид Серед­ньогірно-скибової ландшафт. обл., у верхів’ї р. Дністер...


Магурський покрив 

МА́ГУРСЬКИЙ ПО́КРИВ – геологічна структура Карпатської покривно-складчастої споруди. У межах Укр. Карпат від укр.-словац. кордону до р. Латориця (притока Бодрогу...


Мадаґаскар 

МАДАҐАСКА́Р, Республіка Мадаґаскар (малаґасій. Madagasikara, Repobli­kan’i Madagasikara, франц. Mada­gascar, République de Madagas­car) – острівна держава у півден­но-західній частині Індійського океану. Знаходиться за бл. 400 км від пд.-сх. узбережжя Африки та за бл. 850 км від зх. части­ни о-ва Маврикій...


Мажарка 

МАЖА́РКА – річка у Кегичівському, Сахновщинському та Зачепилівському районах Харківської області, права притока Орелі (бас. Дніпра). Бере початок побл. с. Мажарка Кегичів. р-ну, гирло знаходиться біля с. Нове Пекельне Зачепилів. р-ну. Довж. 39,8 км...


Майдан 

МАЙДА́Н – село Міжгірського району Закарпатської області. Знаходиться на р. Ріка (впадає у Тису, бас. Дунаю) та її притоках Голятинка і Майданка, за 135 км від обл. центру...


Майданецьке 

МАЙДАНЕ́ЦЬКЕ – село Тальнівського району Черкаської області. Майданец. сільс. раді підпорядк. с-ще Новомайданецьке. Знаходиться на р. Таль­­янка (притока Гірського Тікича, бас. Південного Бугу), за 160 км від обл. центру...


Макарів 

МАКА́РІВ – селище міського типу Київської області, райцентр. Макарів. селищ. раді підпорядк. села Зурівка, Калинівка та Фасівочка. Знаходиться на р. Здвиж (притока Тетерева, бас. Дніпра), за 57 км від обл. центру...


Макарів яр 

МАКА́РІВ ЯР (1951–2016 – Пархоменко) – село Сорокинського (до 2016 – Краснодонського) району Луганської області. Сільс. раді підпорядк. села Берегове, Іллівка, Кружилівка, Новокиївка, Огульчанськ, Хорошилове...


Макарівка 

МАКА́РІВКА – село Кельменецького району Чернівецької області. Підпорядк. Ленковец. сільс. раді. Знаходиться на правому березі Дністра, за 111 км від обл. центру, за 15 км від райцентру та за 6 км від залізнич. ст. Ленківці. Пл. 1,2 км2. За переписом 2001...


Макарівський район 

МАКА́РІВСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у західній частині Київської області. Межує на Пн. з Бородян., на Сх. – з Києво-Святошин., на Пд. Сх. – з Васильків., на Пд. – з Фастів. р-нами Київ. обл....


Македони 

МАКЕДО́НИ – село Миронівського району Київської області. Македон. сільс. раді підпорядк. села Кулешів і Малі Пріцьки. Знаходиться на р. Шевелуха (притока Росави, бас. Дніпра), за 100 км від обл. центру...


Македонія 

МАКЕДО́НІЯ, Македонська Республіка (Ма­­кедониja, Република Македо­ниja) – держава у Південно-Східній Європі, в центрі Балканського півострова. Межує на Пн. з Сербією (зокрема й з самопроголошеною і частково визнаною Респ. Косово...


Макишин 

МАКИ́ШИН – село Городнянського району Чернігівської області. Знаходиться за 25 км від райцентру та за 45 км від обл. центру. Побл. села, у заплаві р. Снов (притока Десни, бас. Дніпра) – Макишин. заказник (створ. 1979, місц. значення, пл. 474 га...


Маків 

МА́КІВ – село Дунаєвецького району Хмельницької області. Маків. сільс. раді підпорядк. села Слобідка-Залісецька, Слобідка-Рахнівська та Шатава. Знаходиться на р. Батіг (ін. назва – Шатавка; притока Мукші, бас. Дністра), побл. відрогів Поділ. Товтр...


Маківка 

...

Макіївка 

МАКІ́ЇВКА (1920–29 – Дмитріївськ...


Макіївка 

МАКІ́ЇВКА – село Носівського району Чернігівської області. 2015 утвор. Макіїв. сільс. об’єднану територ. громаду (105 км2), до якої увійшли Макіїв. (за переписом насел. 2001, мешкали 1748...


Маковиця 

МА́КОВИЦЯ – гірська вершина в Українських Карпатах. Вис. 984 м. Знаходиться у межах ландшафт. р-ну Ґорґан. крайового низькогір’я Низько­гірно-скибової ландшафт. обл., у межиріччі Прута та його правої притоки Буярський (бас. Дунаю)...


Маковиця 

МА́КОВИЦЯ – гірська вершина в Українських Карпатах. Вис. 976 м. Знаходиться у межах ландшафт. р-ну Вулканіч. хребта Низькогірно-вулканіч. ландшафт. обл., у ме­жиріччі Латориці і Тур’ї (бас. Дунаю)...


Макортівське водосховище 

МАКО́РТІВСЬКЕ ВОДОСХО́ВИЩЕ – водосховище на річці Саксагань (басейн Дніпра). Знаходиться побл. м. Кривий Ріг, на землях Софіїв. і П’ятихат. р-нів Дніпроп. обл. Створ. 1958. Отримало назву від с. Макорти Софіїв. р-ну. Довж. 57 км, шир. до 350 м...


Макошине 

МАКО́ШИНЕ – селище міського типу Менського району Чернігівської області. Макошин. селищ. раді підпорядк. с. Остапівка (входять поселення Котичка та Рожківка). Знаходиться на правому березі р. Десна (є багато її рукавів, зокрема Макошинська Простка, і стариць...


Макроклімат 

МАКРОКЛІ́МАТ (від макро... і клімат) – основні особливості клімату у планетарному масштабі; кліматичні умови континенту, фізико-географічної зони або області. Оскільки атмосферна циркуляція є механізмом обміну масами холод. і теплого повітря та, як наслідок...


Макрорельєф 

МАКРОРЕЛЬЄ́Ф (від макро... і рельєф) – великі форми земної поверхні (височини, низовини, гори, хребти гірські, міжгірні западини, плато, великі вулканічні конуси тощо)...


Максимець 

МАКСИМЕ́ЦЬ – гірська вершина хребта Максимець в Українських Карпатах. Вис. 1345 м. Знаходиться у межах Гриняв. ландшафт. р-ну Високогірно-полонин. ландшафт. обл., у межиріччі Білого Черемошу та Путили (бас. Дунаю)...


Максимівка 

МАКСИ́МІВКА – село Кременчуцького району Полтавської області. Знаходиться на лівому березі Дніпра (Кременчуцького водосховища), побл. ізольов. підвищення Пивиха (складається з 2-х горбів вис. 168 і 160 м над р. м.; від 1969 – геол. пам’ятка природи місц. значення; 165,2 га)...


Максимівка 

МАКСИ́МІВКА – село Уманського району Черкаської області. Знаходиться на р. Синиця (притока Південного Бугу), за 173 км від обл. центру, за 19 км від райцентру та за 4 км від с. Тернівка Бершад. р-ну Вінн. обл. За переписом насел. 2001...


Макші-Болото 

МАКШІ́-БОЛО́ТО – річка у Звенигородському і Тальнівському районах Черкась­кої області, ліва притока Гірського Тікичу (бас. Південного Бугу). Довж. 32 км...


Мала Білина 

МАЛА́ БІЛИНА́ – село Самбірського району Львівської області. Підпорядк. Великобілин. сільс. раді Новокалинів. територ. громади. Знаходиться за 75 км від обл. центру...


Мала Білозерка 

МАЛА́ БІЛОЗЕ́РКА (до 1923 – Верхня Білозерка) – село Василівського району Запорізької області. Малобілозер. сільс. раді підпорядк. с. Новобілозерка. Знаходиться у степ. балці – пересохлому руслі колиш. р. Білозерка...


Мала Буда 

МАЛА́ БУ́ДА – село Герцаївського району Чернівецької області. Підпорядк. Великобуд. сільс. раді. Знаходиться за 30 км від Чернівців та за кілька км від с. Луковиця Глибоц. р-ну Чернів. обл. За переписом насел. 2001, проживали 577...


МАЛА ВИСКА 

МАЛА́ ВИ́СКА (1769–1863 – Кудашеве) – місто районного значення Кіровоградської області...


Мала Вись 

МАЛА́ ВИСЬ – річка у Маловисківському та Новомиргородському районах Кіровоградської області, ліва притока Великої Висі (бас. Південного Бугу). Довж. 40 км...


Мала Вільшанка 

МАЛА́ ВІЛЬША́НКА – село Золочівського району Львівської області. Підпорядк. Бортків. сільс. раді. Знаходиться на р. Гологірка (притока Полтви, бас. Західного Бугу), за 62 км від обл. центру...


Мала Горожанка 

МАЛА́ ГОРОЖА́НКА – село Миколаївського району Львівської області. Підпорядк. Новосілко-Опар. сільс. раді. Знаходиться на лівому березі Дністра, за 35 км від обл. центру...


Мала Данилівка 

МАЛА́ ДАНИ́ЛІВКА – селище міського типу Дергачівського району Харківської області. Малоданилів. селищ. раді підпорядк. села Зайченки, Караван, Лужок і Чайківка. М. Д. лежить на лівому березі р. Лопань (притока Уди, бас. Сіверського Дінця)...


Мала Дівиця 

МАЛА́ ДІВИ́ЦЯ – селище міського типу Прилуцького району Чернігівської області. Малодівиц. селищ. раді підпорядк. села Клеці, Новий Лад, Перше Травня та Шевченка. Лежить на р. Галка (права притока Удаю, бас. Дніпра; довж. 30 км, пл. бас. 176 км2...


Мала і Велика Боржави 

МАЛА́ І ВЕЛИ́КА БОРЖА́ВИ – два русла, що утворює річка Боржава (притока Тиси, басейн Дунаю) в середній течії. Протікають на тер. Берегів. р-ну Закарп. обл., між селами Верхні Ременти та Квасове...


Мала і Велика Ведмедиці 

МАЛА́ І ВЕЛИ́КА ВЕДМЕ́ДИЦІ – сузір’я північної півкулі неба. Пл. Малої Ведмедиці (М. В.; лат. Ursa Minor...


Мала Кам’янка 

МАЛА́ КА́М’ЯНКА – річка у Нікопольському районі Дніпропетровської області, права притока Дніпра. Бере початок біля с. Дмитрівка, гирло знаходиться біля с. Кам’янське. Довж. 26,2 км...


Мала Каскадна 

МАЛА́ КАСКА́ДНА – карстова порожнина (шахта-понор)...


Мала Корабельна 

МАЛА́ КОРАБЕ́ЛЬНА – річка у Братському й Арбузинському районах Миколаївської області, основна притока (ліва) Великої Корабельної (басейн Південного Бугу). Довж. 25 км...


Мала Куртяска 

МАЛА́ КУРТЯ́СКА – гора у західній частині масиву Свидовець в Українських Карпатах. Знаходиться на Пд. Сх. від с. Лопухів Тячів. р-ну Закарп. обл. Вис. 1644,1 м (за ін. даними – 1652 м). Її пн.-зх. і пд.-сх. схили досить круті...


Мала Лепетиха 

МАЛА́ ЛЕПЕТИ́ХА – село Великолепетиського району Херсонської області. Малолепетис. сільс. раді підпорядк. села Дмитрівка та Сергіївка. Знаходиться на лівому березі Дніпра (Каховського водосховища), за 12 км від райцентру...


Мала Перещепина 

МАЛА́ ПЕРЕЩЕ́ПИНА (до 20 ст. – Перещепина) – село Новосанжарського району Полтавської області. Малоперещепин. сільс. раді підпорядк. села Велике Болото, Кустолове Перше...


Мала Русь 

МАЛА́ РУСЬ (Мала Росія, Малоросійська Україна, Малоросія, Малоросійський край) – термін...


Мала Тернівка 

МАЛА́ ТЕРНІ́ВКА – річка у Лозівському районі Харківської області та у Юр’їв­ському і Павлоградському районах Дніпропетровської області, права притока Самари (басейн Дніпра). Бере початок побл. м. Лозова...


Мала Терса 

МАЛА́ ТЕРСА́ – річка у Синельниківському та Павлоградському районах Дніпропетровської області, ліва притока Вовчої (басейн Самари). Бере початок побл. с. Новоіларіонівське Синельників. р-ну...


Мала Токмачка 

МАЛА́ ТОКМА́ЧКА – село Оріхівського району Запорізької області. Наприкінці 2016 утвор. Малотокмачан. об’єднану територ. громаду, якій також підпорядк. села Білогір’їв. сільс. ради (Білогір’я...


Мала Чучель 

МАЛА́ ЧУЧЕ́ЛЬ – гора на північних відрогах масиву Бабуган-яйла Головного пас­ма Кримських гір. Вис. 1288 м. Їй характерні поверхневі карст. форми рельєфу. Складається з вапняків. Схили вкриті буково-грабовим лісом із домішкою ясена, липи й осики...


Мала Шопурка 

МАЛА́ ШОПУ́РКА – річка у Тячівському та Рахівському районах Закарпатської області, права притока Шопурки (басейн Тиси). Довж. 28 км...


Стр. 1 | 13        1    2    Наступна