ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine


Техніка

У тематичному розділі така кількість статей: 33


Автоматичні міжпланетні станції 

(АМС) – безпілотні космічні апарати, призначені для польотів до інших небесних тіл з метою дослідження Сонячної системи: Місяця, планет, Сонця, комет, міжпланетного простору. АМС...

А. О. Корсунь


Автомобіль 

(від авто… і лат. mobilis – рухомий) – транспортний засіб, що має як мінімум чотири колеса і приводиться у рух установленим на ньому двигуном, призначений для перевезення по безрейкових...

Г. А. Філіпова


Автомобільна дорога 

– інженерна споруда для руху автомобільного транспорту. Осн. елементи А. д. – земляне полотно (насип або виїмка), на якому містяться проїзна частина та узбіччя і яке є основою для дорож....

В. Я. Савенко, В. В. Петрович


Автомобільний транспорт 

– вид транспорту для перевезення вантажів та пасажирів автомобільними дорогами. А. т. – одна з важливих галузей сучас. господарства, невід’ємна частина транспорт. системи України. Значна...

В. Є. Канарчук


Автострада 

(від авто… та італ. strada – дорога) – те саме, що автомагістраль.


Агротехніка 

(від агро… і техніка) – система заходів вирощування сільськогосподарських культур, завданням якої є забезпечення одержання високих і сталих врожаїв кращої якості при найменших затратах...

В. Ф. Сайко


Аеродром 

(від аеро… і грец. δρόμος – місце для бігу) – земельна ділянка, спеціально обладнана для зльоту, посадки, розміщення та обслуговування літаків. А. включає летовище і зони для забезпечення...

І. О. Білінський, В. М. Золотоперий, М. В. Шинкарчук


Антифрикційні матеріали 

(від анти… і лат. frictio – тертя) – матеріали, які при контакті з іншим матеріалом мають низький коефіцієнт тертя (0,004–0,10 при терті з мастилом і 0,12–0,20 – без нього). А. м. мають оптимальні...

Н. О. Макаренко


Аудіовідеопродукція 

(від лат. audio – слухаю, чую; video – дивлюсь, бачу; produco – виробляю) – вироби, що несуть на собі записи звука або зображення у звуковому супроводі, які при потребі відтворюються на спеціальній...

В. Я. Миронченко, М. І. Прокопенко


Аудіотехніка 

– прикладна галузь електроакустики, пов’язана з розробленням методів і технічних засобів отримання, передавання, реєстрування, відтворення й оброблення звукових сигналів. Розвивається...

В. Г. Абакумов, О. А. Янушевський


Байкало-Амурська магістраль (БАМ) 

– залізнична лінія у Східному Сибіру й на Далекому Сході. Проходить від Тайшета до Совєтської Гавані. Заг. довжина – 4300 км. Ділянки Тайшет – Усть-Кут і Комсомольськ-на-Амурі – Совєтська...

С. Г. Шаповал


Байконур 

– космодром в Казахстані, полігон для випробування нових зразків та вдосконалення наявної військової техніки та зброї. Назву запозичено від назви с-ща, що знаходиться за 300 км на Пн.-Сх....

Б. Г. Лапідус


Берегівська осушувально-зволожувальна система 

– меліоративна система в Ужгородському, Берегівському, Мукачівському районах Закарпатської області, в басейні р. Латориця. Заг. пл. меліорат. земель 54 тис. га, зокрема з гончар. дренажем 22,7...

А. В. Яцик


Біотехніка 

– галузь промисловості, основним видом діяльності якої є вирощування різноманітних мікроорганізмів (бактерій, грибів, одноклітинних водоростей, актиноміцетів, найпростіших тварин) з...

Д. М. Гродзинський


Будівельних матеріалів і виробів промисловість 

– промисловість, яка охоплює низку галузей, що спеціалізуються на виготовленні будівельних матеріалів і виробів для всіх видів будівництва. За екон. визначенням продукція Б. м. і в. п....

П. В. Кривенко, О. А. Братко, Л. О. Шейнич


Відеотехніка 

– галузь техніки, пов’язана з розробкою методів та технічних засобів отримання, реєстрації, обробки й відтворення сигналів, призначених для створення зображень. Виникнення і розвиток В....

В. Г. Абакумов


Двигун 

– пристрій, що перетворює будь-яку енергію у механічну роботу. Д. поділяють на первинні, що безпосередньо перетворюють енергію природ. ресурсів (води, вітру, палива тощо) у мех....

М. І. Козак, Р. В. Пилипчук


Електронна обчислювальна машина 

– див. Обчислювальна техніка.


Електротехніка 

– див. Техніка.


Залізничний транспорт 

– вид транспорту, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів залізницями. Є однією з важливих галузей сучас. господарства, невід’єм. частиною транспорт. системи України. Значна роль З....

Т. В. Бутько, В. М. Кулешов, В. Л. Дикань


Зварювальні матеріали 

– матеріали, які використовують при зварюванні. До З. м. належать плавкі та неплавкі електроди; зварювал. флюси, пасти та гази; присадні матеріали, припої тощо. Плавкими є покриті електроди,...

О. М. Корнієнко


Космічна техніка та технології 

Розвиток космонавтики базується на застосуванні косміч. (ракетно-косміч.) техніки (К. т.) – сукупності засобів для дослідж. і використання косміч. простору (див. Космос) та для спостережень...

О. П. Федоров


Космічний комплекс 

– сукупність функціонально пов’я­заних космічних апаратів (КА) і наземних об’єктів, призначених для виконання завдань в космо­сі самостійно або в складі космічної системи. КА – заг....

О. П. Федоров


Локація 

(від лат. locatio – розміщення, розподілення) – метод виявлення та дослідження об’єктів за до­помогою контактного або безконтактного способів, унаслідок аналізу хвиль будь-якого фізичного...

В. С. Дідковський, О. Г. Лейко


Машина 

(франц. machine, від лат. machinа – пристрій, знаряддя, споруда) – сукупність механізмів, що здійснюють задані доцільні рухи для перетворення енергії, виконання робіт або збирання й оброблення...

Р. В. Пилипчук


Міжпланетні космічні станції 

– безпілотні космічні апарати, призначені для польоту в міжпланетному космічному просторі й виконання певних завдань. Складні технології розроблення й запуску міжпланет. станцій освоєно...

А. П. Відьмаченко


Міст ім. Є. Патона 

(МП) – міст у Києві через Дніпро, що з’єднує правобережну центральну частину міста (Печерськ, Голосієве, Деміївка) з лівобережними житловими масивами (Русанівка, Березняки); перший у світі...

О. М. Корнієнко


Міський транспорт 

– різні види транспорту, що здійснюють перевезення населення і вантажів на території міст, селищ міського типу та приміських зон. М. т. – галузь міського господарства, до складу якого...

В. Х. Далека, А. М. Сосіпатров, В. Б. Будниченко


Морський транспорт 

– вид транспорту для перевезення пасажирів та вантажів морем. Це – важлива галузь транспорт. системи України, що складається з плавучих засобів (суден), берег. підприємств, зокрема портів...

М. Т. Примачов


Об'єктив 

(від лат. objectivus – предметний) – оптична система, що є частиною оптичного приладу. Спрямовуючи її до об’єкта зйомки чи спостереження, формують його оптичне зображення. При уявному...

О. С. Іщенко


Обчислювальна техніка 

– галузь техніки, що об’єднує засоби перетворення (оброблення) інформації; наука про принципи побудови, дії та проектування цих засобів. З появою інформатики О. т. вважають осн. складовою...

Б. М. Малиновський


Оптоелектронна та лазерна техніка 

Оптоелектронна техніка (О. т.) – прилади та системи, функціонування яких ґрунтується на приклад. принципах оптоелектроніки, зокрема на використанні оптич. і електрич. методів оброблення,...

О. В. Стронський, С. М. Левицький


Імпульсна техніка 

– техніка, пов’язана з одержанням (генеруванням), підсиленням, перетворенням, вимірюванням та використанням електричних імпульсів – одиночних (відео- і радіоімпульсів) або у певній...

В. М. Цуркін