Євтушенко Микола Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Євтушенко Микола Дмитрович

ЄВТУШЕ́НКО Микола Дмитрович (20. 12. 1947, с. Беєве Липоводолин. р-ну Сум. обл.) – вчений-агроном. Канд. біол. н. (1979), проф. (2001). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1974), де відтоді й працює (нині аграр. ун-т; з перервою): 1979–85 – декан по роботі з іноз. студентами, 1993–96 – пом. проректора з навч. роботи, 1996–2007 – ректор, від 2007 – проф. каф. зоології та ентомології; 1986–89 – зав. каф. агрономії С.-г. ун-ту в Кампучії (нині Камбоджа). Вивчає ентомокомплекс садових ценозів, біологію та екологію шкідників саду за умов різного пестицид. навантаження; удосконалює систему захисту яблуневих насаджень.

Пр.: Теоретичні основи динаміки популяцій і прогнозу масового розмноження основних шкідників яблуні в Україні // Вісн. Харків. аграр. ун-ту. Сер. Біологія. 2003. № 25(3); Сільськогосподарська ентомологія: Підруч. К., 2005 (співавт.); Технологічні карти і витрати на вирощування зернових та технічних культур в умовах Лісостепу України. Х., 2006 (співавт.); Заселеність яблуневим квіткоїдом Anthonomus pomorum L. (Coleoptera: Curculionidae) стовбурів та скелетних гілок яблунь // Вісн. Харків. аграр. ун-ту. Сер. Ентомологія та фітопатологія. 2008. № 8.

Р. І. Киричок


Покликання на статтю