Жуковський Аркадій Іларіонович — Енциклопедія Сучасної України

Жуковський Аркадій Іларіонович

ЖУКО́ВСЬКИЙ Аркадій Іларіонович (12. 01. 1922, Чернівці – 02. 10. 2014, Париж, похов. у Чернівцях) – історик, громадський діяч. Дійс. чл. НТШ (1972), іноз. чл. НАНУ (1991). Орден «За заслуги» 3-го (1997) і 2-го (2002) ступ. Під час 2-ї світ. війни виїхав до Австрії, закін. Ун-т у м. Ґрац (1949). Брав активну участь у діяльності укр. студент. орг-цій, зокрема як голова Союзу укр. студент. т-в у Австрії (1947–49) і студент. т-ва «Зарево» (1955–58). У 1969 здобув докторат в УВУ, 1976 – у Сорбонні. 1960–88 викладав укр. географію, історію, мист-во в Ін-ті сх. мов та цивілізацій Париз. ун-ту; водночас від 1969 – проф., згодом – продекан філос. ф-ту УВУ. Від 1997 – почес. д-р Чернів. ун-ту. 1968–87 – наук. секр., 1987–97 та 1999–2009 – голова, від 2009 – почес. голова НТШ у Європі, 1983–95 – президент Б-ки ім. С. Петлюри у Парижі. Автор багатьох статей, чл. редколегії (від 1971), гол. ред. (від 1985) ЕУ, ред. відділів історії та релігії «Encyclopedia of Ukraine» (від 1984). Співголова гол. редколегії Енциклопедії Сучасної України (від 1998) та автор низки статей до неї. Досліджував проблеми історії Церкви, нац.-визв. руху в Україні, краєзнавства Буковини, укр.-франц. політ.-культур. взаємин. Уклав бібліогр. довід. «Шевченкіяна у бібліотеках Парижу» (Париж, 1961), написав передмову до 1-го тому «Мартирології українських церков» (Торонто; Балтимор, 1987), упорядкував збірку полеміч. статей з нац. питання Б. Грінченка й М. Драгоманова «Діалоги про українську справу» (К., 1994). Ініціатор та упорядник видання «Antologie de la littérature Ukrainienne du XIe au XXe siècle» (Париж; К., 2004).

Пр.: Буковина – її минуле і сучасне. Париж, 1956 (співавт.); Сучасний стан релігії й Церкви під Совєтами, зокрема в УССР // Зап. НТШ. 1966. Т. 181; Петро Могила й питання єдності Церков. Париж, 1969; К., 1997; Contributions à l'histoire de l'Académie de Kiev (1615–1817), centre culturel et d'enseignement en Europe Orientale. Vol. 1–2. Paris, 1976; L'Ukraine dans les années 1917–1933: aspect historique // La Renaissance nationale et culturelle en Ukraine de 1917 aux années 1930. Actes du Colloque. Paris, 1986; Требник Петра Могили. Канберра, 1988; К., 1996 (співавт.); Історія Буковини. Чц., 1991. Ч. 1; 1993. Ч. 2; Нарис історії України. Л., 1991; 1992; 1993 (співавт.); Histoire de l'Ukraine. Paris, 1993; 2005; Нарис історії Наукового Товариства ім. Шевченка в Европі. Л.; Париж, 2000; Україна і Франція: нариси багатовікової історії відносин. Л., 2001 (співавт.).

Літ.: Мушинка М. Паризький україніст Аркадій Жуковський // Всесвіт. 1992. № 12; Аркадій Жуковський: Бібліографія (До 75-річчя від дня народження). К., 1997; Наулко В. Український енциклопедист з Франції // Пам'ять століть. 2001. № 6; Винар Л., Атаманенко А. Академік Аркадій Жуковський: історик і енциклопедист // УІ. 2003. № 1–5; Корнійчук Л. Праця Аркадія Жуковського в «Енциклопедії Українознавства» // Наук. та видавн. діяльність НТШ в Європі. К., 2007.

М. Г. Железняк


Покликання на статтю