Біогеохімія — Енциклопедія Сучасної України

Біогеохімія

БІОГЕОХІ́МІЯ – галузь геохімії, яка вивчає кругообіг хімічних елементів у біосфері Землі з участю живих організмів. Основоположником Б. був В. Вернадський, який організував у Києві 1918 першу в світі Біогеохім. лаб., 1927 створив у складі ВУАН Відділ живої речовини, реорганіз. 1929 у Біогеохім. лаб. В. Вернадський ввів у науку поняття про живу речовину й показав її роль у планетарних геохім. процесах. Осн. проблеми сучас. Б. – побудова кількіс. моделей геохім. циклів біоген. елементів, з’ясування природи і встановлення закономірностей фракціонування ізотопів живими організмами, біогеохім. районування поверхні Землі, з’ясування ролі живих організмів в утворенні, еволюції та руйнуванні покладів корисних копалин (вуглеводнів, самородної сірки, фосфоритів, залізних і марганцевих руд і т. д.), їх біоіндикація тощо. Важливий аспект Б. – вивчення впливу діяльності людини на біогеохім. цикли, прогноз розвитку біосфери.

Літ.: Вернадский В. И. Проблеми биогеохимии. Ч. 1–2, 4. Москва; Ленинград, 1935–40; Його ж. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. Москва, 1965; Ковда В. А. Биогеохимические цикли в природе и их нарушение человеком. Москва, 1976, Ковальский В. В. Геохимическая среда и жизнь. Москва, 1982.

Д. Є. Макаренко

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Д. Є. Макаренко . Біогеохімія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=35284 (дата звернення: 29.09.2021)