Корецький історичний музей — Енциклопедія Сучасної України

Корецький історичний музей

КОРЕ́ЦЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й. Засн. 2000. Підпорядк. Корец. райвідділу культури (Рівнен. обл.). Розташ. у колиш. палаці Горчин­­ських (кін. 18 ст.). Нині у К. і. м. зберігаються 2624 музейні пре­­дмети осн. і 3994 наук.-допоміж. фондів. Експозиц.-виставк. пл. 1180 м2, фондо­схо­вищ – 40 м2. Функціонують 5 залів: етногр. («Інтер’єр укр. побуту»), істор., присвяч. подіям 2-ї світ. вій­ни, 2 виставкових. Серед унікал. речей – посуд Корец. фарфоро-фаянс. ф-ки кін. 18 – 1-ї третини 19 ст., гончарні вироби, рушники, сорочки кін. 19 – поч. 20 ст.; є багаті колекції нумізматики, архео­логії (3–2 тис. до н. е., періоду Київ. Русі). Відкрито по­­стійно діючу виставку «Створен­­ня і розбудова незалеж. держави». Окремий розділ музею при­­свячений видат. постатям краю. Тут проводять виставки майст­­рів нар. творчості та самодіял. і профес. художників. Музейні працівники займаються збереженням і вивчають місц. пам’ят­­ки матеріал. й духов. культури, пропагують надбання нац.-істор. та культур. спадщини. Дир. – Н. Брухлій.

В. І. Брухлій

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. І. Брухлій . Корецький історичний музей // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3579 (дата звернення: 18.10.2021)