Архимович Олександр Зиновійович — Енциклопедія Сучасної України

Архимович Олександр Зиновійович

АРХИМО́ВИЧ Олександр Зиновійович (10(22). 04. 1892, м. Новозибків Черніг. губ., нині Брян. обл., РФ – 19. 01. 1984, Нью-Йорк) – ботанік. Д-р біол. н. (1940). Закін. 1-шу Київ. г-зію (1912), природн. ф-т Київ. ун-ту (1917) з дипломом 1-го ступ., агроном. ф-т Київ. політех. ін-ту (1922), Вищі селекційні курси Цукропромтресту (1922). Володів багатьма іноз. мовами. Від 1917 – стипендіат каф. ботаніки Київ. ун-ту; від 1918 викладав природознавство у серед. школах Києва; у 1920–21 читав курс лекцій у Київ. політех. ін-ті; від 1919 – н. с. ВУАН, чл. комісії з вивчення флори України; від 1923 – асп. каф. хліборобства, чл. ботан. секції комісії краєзнавства при ВУАН. Зав. відділу Білоцерків. селекц. станції, займався селекцією цукр. буряків. Досліджував криптогамну флору України. 1941 – проф. Житомир. с.-г. ін-ту. 1943–45 – кер. відділу селекції ярих зерн. культур селекц. станції в Гальбтурні, побл. Відня. 1948 виїхав до Іспанії на запрошення насіннєвої фірми «Продес», де налагодив селекцію та продукцію насіння цукр. буряків. Від 1953 жив у США. 1955–62 – ректор Укр. тех. ін-ту, 1962–70 – президент УВАН. Водночас – актив. чл. амер. природничих об'єднань, проф. Колумбій. ун-ту. Автор понад 200 праць з проблем рослинництва та насінництва. Видав «Матеріяли до флори обрісників України та Криму» у 3-х т.: т. 1 – родина Parmeliaceae, т. 2 – родина Cladoniaceae (обидва – Зап. фіз.-мат. відділ. ВУАН, т. 1, вип. 2, 1924), т. 3 – родина Peltigeraceae (Наук. зап., т. 2, 1925). Чл. багатьох іноз. наук. т-в. Ім'я А. занесено в Міжнар. книгу честі (International Book of Honor).

Пр.: Матеріяли до лихенольогіі Украини та Криму. Родина Parmeliacеae // УБОЖ. 1921. № 1–2; Наблюдение над биологическим цветением сахарной свекловицы. Список насекомых, собранных на цветущих высадках сахарной свеклы // Бюл. сортоводно-семен. упр. Сахаротреста. Вып. 6. 1923; К вопросу об изоляции высадков сахарной свеклы // Тр. Білоцерків. селекц. станції 1927. Т. 1; Регулирование опыления у сахарной свеклы // Там само. 1928. Т. 4, вып. 2; К вопросу об инцухт-методе у сахарной свеклы // Там само. 1931. Т. 6, вып. 3; Биология сахарной свеклы. Т. 1, 2. Х.; К., 1932; Растениеводство в СССР. Мюнхен, 1960.

Літ.: Липшиц.

М. Г. Железняк


Покликання на статтю