Колодій Володимир-Ярослав Васильо­­вич — Енциклопедія Сучасної України

Колодій Володимир-Ярослав Васильо­­вич

КОЛОДІ́Й Володимир-Ярослав Васильо­­вич (16. 02. 1934, Львів – 11. 06. 2009, там само) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1979), проф. (1991), дійс. чл. НТШ (1995). За­­кін. Львів. політех. ін-т (1956). Працював 1956–67 у Туркмен. філії ВНДІ нафти Міннафтопрому СРСР (м. Небітдаг). Від 1967 – в Ін-ті геології і геохімії горючих копалин НАНУ (Львів): 1969–92 та 1998–2003 – зав. відділу нафтогаз. гідрогеології, геохімії і охорони гідросфери, 1992–98 – заст. дир.; водночас від 1990 – у Львів. ун-ті: 2004–09 – зав. каф. екол. та інж. геології і гідрогеології. Основні напрями наук. досліджень: нафтогаз. гідрогеоло­­гія, вивчення нафтогазонос. про­­вінцій, міграції, формування ро­­довищ нафти і газу, мінерал. вод. Досліджував озера Укр. Карпат.

Пр.: Подземные конденсационные и солюдионные воды нефтяных и газо­­вых месторождений. К., 1975; Тео­рия минерального происхождения нефти. К., 1980 (спів­авт.); Подземные воды нефтегазоносных провинций и их роль в миграции и аккумуляции нефти. К., 1983; Теоретические основы нефтегазовой гидрогеологии. Москва, 1992 (спів­авт.); Основи соціо­еко­логії. К., 1995 (спів­авт.); Нафтогазова гідрогеологія: Підруч. Ів.-Ф., 2009 (спів­авт.); Гідрогео­­логія: Підруч. Л., 2010.

Літ.: Володимир Васильович Колодій: Бібліогр. покажч. Л., 2004; Пам'яті Володимира Васильовича Колодія // Геодинаміка. 2009. № 1(8).

А. В. Побережський


Покликання на статтю