Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків — Енциклопедія Сучасної України

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

«НАУКО́ВІ ПРА́ЦІ ІНСТИТУ́ТУ БІОЕНЕРГЕТИ́ЧНИХ КУЛЬТУ́Р І ЦУКРО́ВИХ БУРЯКІ́В» Засн. і видавець – Ін-т біоенергет. культур і цукрових буряків НААНУ (Київ). Виходять від 1997 спочатку двічі, від 2014 – раз на рік. Матеріали друкують укр., рос., англ. мовами накладом 300 (до 2014), 100 прим. До 2012 – під назвою «Збірник наукових праць». Осн. тематика – наук. досягнення в галузі с.-г. науки. Рубрики: «Рослинництво», «Селекція та насінництво», «Землеробство», «Агрохімія та ґрунто­знавство», «Плодоовочівництво та виноградарство», «Захист рос­лин», «Біотехнологія», «Біоенергетика». Гол. ред. – М. Роїк (від 1997).

М. О. Корнєєва


Покликання на статтю