Науменко Валентин Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Науменко Валентин Володимирович

НАУ́МЕНКО Валентин Володимирович (12. 09. 1933, м. Валуйки, нині Бєлгород. обл., РФ – 18. 03. 1992, Київ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1974), проф. (1991). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1986). Закін. Київ. ун-т (1956). Працював 1956–62 у Центр.-Казах. геол. упр. (м. Караґанда); 1962–69 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР; 1969–92 – в Ін-ті геохімії та фізики мінералів АНУ (обидва – Київ): 1973–77 – заст. дир. з наук. роботи, 1976–92 – зав. відділу вулканоген. рудоутворення. Вивчав ендогенне зруденіння Укр. Карпат і Карпато-Паноксько-Динарсько-Балкан. регіону. Один з авторів і розробник в Україні концепції тектоно-магмат. активізації земної кори зазначеного регіону, а також різних епох розвитку УЩ і Європи загалом. Спів­автор і кер. робіт зі складання низки металогеніч. карт Карпат і України.

Пр.: О магнетизме и гидротермальном оруденении неогена в Предкарпатском краевом прогибе // ГЖ. 1970. Т. 30, вып. 1 (спів­авт.); Закономерности размещения и формирования эндоген­но­го оруденения Советских Карпат. К., 1974; Некоторые генетические особенности вулканических пород и эндоген­ных руд Закарпатья по данным изотопии // Докл. АН УССР. Сер. Б. 1978. № 10 (спів­авт.); Эндогенное оруденение в эпохи тектоно-магматической активизации Европы. К., 1981; Зеленока­менные пояса и их золотоносность. К., 1989.

Д. С. Черниш

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Д. С. Черниш . Науменко Валентин Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70720 (дата звернення: 26.10.2021)