Новохатський Ігор Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Новохатський Ігор Олександрович

НОВОХА́ТСЬКИЙ Ігор Олександрович (16. 09. 1932, м. Сталінград, нині Волгоград, РФ – 16. 07. 2014, Одеса) – хімік-технолог. Д-р хім. н. (1970), проф. (1979). Закін. Урал. політех. ін-т (м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ, 1955). Відтоді працював у НДІ металургії (м. Челябінськ, РФ, 1955–66); Донец. фіз.-тех. ін-ті АН УРСР (1966–75); від 1975 – у Одес. політех. ун-ті: 1975–77 – проф. каф. заг. та неорган. хімії, 1977–82 – зав. каф. технології та автоматизації хім. вироб-в, 1982–87 – проф. каф. технології осн. орган. синтезу та орган. хімії, 1987–93 – декан хім.-технол. ф-ту, 1994–2004 – зав. каф. заг. неорган. хімії та теор. основ хімії. Наук. діяльність у галузі фіз. хімії розплавів. Запропонував квазіполікристал. модель рідких фаз. Виявив і пояснив явище поліморфізму в рідких металах, явище нерівномір. розподілу атомів домішк. компонентів між їхніми структур. складовими (кластерами та розупорядк. зоною); явище кластер. адсорбції у метал. рідинах на міжфаз. межах; ефект квазігазової в'язкої течії метал. розплавів при великих перегрівах.

Пр.: Газы в окисных расплавах. Мос­ква, 1975; Структура и коррозионно-электрохимическое поведение быстро­закаленных сплавов Fe-Si // Защита металлов. 1988. Т. 24, № 4 (спів­авт.); О механизме поверхностных явлений при стекловании // ЖФХ. 1990. Т. 64, № 2 (спів­авт.); Водород в процессах элек­трошлакового переплава сталей. О., 1997 (спів­авт.); Определение коэффи­циентов диффузии в жидких металлах капиллярными методами // ЖФХ. 2000. Т. 74, № 10 (спів­авт.); Определение типа межструктурного распределения атомов второго компонента в бинарных металлических расплавах // Тр. Одес. политех. ун-та. 2003. Вып. 2 (спів­авт.).

В. І. Бондар


Покликання на статтю