Новохацький Володимир Якимович — Енциклопедія Сучасної України

Новохацький Володимир Якимович

НОВОХА́ЦЬКИЙ Володимир Якимович (20. 09. 1938, м. Полонне, нині Шепетів. р-ну Хмельн. обл.) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1993). Закін. Всесоюз. заоч. маш.-буд. ін-т (Москва, 1961). Працював на вироб-ві; 1991–92 – наук. консультант фірми «ТІМС» (м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.); 1993–94 – пров. н. с. Укр. НДІ джерел світла (Полтава); 1994–96 – проф. каф. технол. устаткування харч. вироб-ва і торгівлі, 1998–99 – проф. каф. обладнання нафт. і газ. пром-стей Полтав. тех. ун-ту; 1996–98 – заст. дир. з наук. роботи приват. підпр-ва «ВІЛВ» (Полтава). Осн. напрям наук. дослідж. – розроблення прогресив. технологій ливар. вироб-ва з використанням екзотерміч. процесів.

Пр.: Термитные прибыли // Литей. произв-во. 1973. № 2; Применение тер­митных стержней в закрытых стальных отливках // Там само. 1981. № 10; Малоот­ходная технология производства сталь­ных отливок с экзотермическими прибы­­лями. Москва, 1986; Получение литой быстрорежущей стали и карбидостали как продуктов горения термитных смесей. Москва, 1990; Открытые термитные прибыли для стальных отливок // Литей. произв-во. 1992. № 7; Легирование ваг­раночного чугуна хромом, ванадием, титаном и молибденом в экзотерми­чес­ких смесях // Там само. № 11 (спів­авт.).

Л. А. Чередник


Покликання на статтю