Невідкладної і відновної хірургії Інститут ім. В. Гусака НАМНУ — Енциклопедія Сучасної України

Невідкладної і відновної хірургії Інститут ім. В. Гусака НАМНУ

НЕВІДКЛА́ДНОЇ І ВІДНО́ВНОЇ ХІРУРГІ́Ї Інститут ім. В. Гусака НАМНУ Засн. 1999 на базі Донец. обл. лікув.-клін. об'єднання, що веде свою історію від 1926. Від 2003 – ім. В. Гусака (перший дир. до 2002). У структурі – 8 н.-д. відділів, у складі яких функціонували 19 відділ. із заг. фондом 588 ліжок, 3 клін. лаб., відділ експерим. хірургії з лаб. фундам. досліджень. 2014 працювали понад 1300 співроб., з них 1 акад. та 1 чл.-кор. НАМНУ, 19 д-рів та 47 канд. мед. н. У зв'язку з бойовими діями на Сх. України у листопаді 2014 Ін-т переміщено до Києва. З установою переїхало бл. 100 співроб. (з родинами), з них 1 акад. НАМНУ, 8 д-рів та 19 канд. мед. н. Серед пріоритет. напрямів дослідж. – розроблення теор. основ, діагност. критеріїв і вдосконалення лікування хворих із опіками та їх наслідками; профілактика та лікування післяопік. рубцевих деформацій і контрактур функціонально й естетично важливих локалізацій методом ліпофілінгу; розроблення та впровадження діагност. критеріїв, невідклад. і планових методів хірург. лікування ускладнень мультифокал. атеросклерозу, хроніч. веноз. недостатності, гострої судин. патології, аневризм, а також нових методів діагностики та лікування різних видів вродж. і набутої серц. патології в дорослих і дітей, методів кардіопротекції при гострих і хроніч. ураженнях серця; вивчення причин, патогенезу, діагностики, профілактики та лікування поліорган. недостатності в невідклад. і плановій хірургії; розроблення методів діагностики та профілактики ранніх післяоперац. внутр.-черев. ускладнень; обґрунтування нових методів лікування пацієнток з важкими гній. захворюваннями придатків матки, відновлення репродукт. здоров'я цих жінок; вивчення особливостей побіч. ефектів терапії у пацієнтів із захворюваннями крові різних вікових груп та оптимізація способів їх медикаментоз. корекції; дослідж. молекулярно-генет. механізмів розвитку атеросклерозу, аутоімун. й алергіч. станів, лімфопроліфератив. і мієлопроліфератив. процесів; експерим. обґрунтування застосування клітин. культур у хірургії та лікуванні нехірург. захворювань. Фахівцями закладу розроблено та впроваджено в клін. практику методи раннього хірург. лікування глибоких і великих опіків (Держ. премія України в галузі н. і т., 2002), унікал. для України операції з використанням нефлюороскопіч. системи навігацій. електромагніт. картування; спільно з установами НАНУ запропоновано фіз.-мат. модель кровотоку при атеросклерозі, що дозволяє розширити не лише показання до превентив. оператив. втручань, а й можливості діагностики та комплекс. лікування ішеміч. хвороби серця і хроніч. судин. мозк. недостатності. У складі Міжнар. центру біотехнологій «Біостем» (підрозділ Ін-ту) успішно функціонувала єдина в Україні та країнах СНД лаб. клітин. і тканин. культивування, у якій протягом 3-х р. проводили культивування клітин шкіри, хондроцитів тощо. Вперше в СНД освоєно технологію вирощування клітин серця зі стромал. стовбур. клітин кістк. мозку людини. Щороку проходили лікування понад 15 тис. хворих, виконували більш ніж 10 тис. оператив. втручань, 100 тис. консультацій. Нині фахівці Ін-ту співпрацюють із закладами охорони здо­ров'я, що знаходяться вздовж зони зіткнення, консультують учасників бойових дій і цивіл. населення (м. Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Маріуполь; усі – Донец. обл.). Видає «Вісник невідкладної та відновної медицини» (від 2000). В. о. дир. – О. Зборовський (від 2016).

А. М. Кравець


Покликання на статтю