Немець Ігор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Немець Ігор Іванович

НЕ́МЕЦЬ Ігор Іванович (09. 06. 1927, Харків) – хімік-технолог, матеріало­знавець. Д-р тех. н. (1974), проф. (1981). Закін. Харків. політех. ін-т (1953). Відтоді працював в Укр. НДІ вогнетривів (Харків); 1961–75 – ст. викл., доц. каф. кераміки та вогнетривів Харків. політех. ін-ту; від 1976 – у Бєлгород. технол. ун-ті (РФ): зав. каф. хім. технології кераміки і вогнетривів (до 1993), проф. каф. буд. матеріалознавства виробів і конструкцій (1994–2003), заст. дир. з наук. роботи Пн.-Кавказ. філії цього ун-ту (м. Мінеральні Води, РФ, 2003–08), проф. каф. технології та дизайну кераміки і вогнетривів (2008–11) та каф. технології скла і кераміки (від 2011). За сумісн. 2001–03 – учитель матеріалознавства в Колегіумі мист-в у смт Опішня (нині Полтав. р-ну Полтав. обл.). Наукові дослідження: енерго- і ресурсоощадні екологічно безпечні технології вироб-ва високоякіс. буд. і композиц. матеріалів, мінералог. та структурно-фазові аспекти отримання і модифікації твердих фаз.

Пр.: Новая технология производства огнеупорных материалов. К., 1968 (спів­авт.); Особенности взаимодействия некоторых поверхностно-активных веществ с каолиновой глиной // Докл. АН СССР. 1970. Т. 194, № 5 (спів­авт.); Но­вый метод получения шпинели и его применение в технологии высокотем­пературных материалов // Там само. 1971. Т. 201, № 1 (спів­авт.); Механохімічний синтез колоїдних силікатів – термінал малоенергоємних виробництв вогнетривів і будматеріалів // Укр. керамол. журн. 2002. № 3; Стекло и керамика в архитектуре: Учеб. пособ. Белгород, 2010 (спів­авт.); Структурно-текстур­ные особенности теплоэффективного ком­позиционного материала на основе глин различного минералогического состава // СК. 2015. № 3 (спів­авт.).

Г. Д. Семченко


Покликання на статтю