Кравченко Оксана Анатоліївна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кравченко Оксана Анатоліївна


Кравченко Оксана Анатоліївна

КРА́ВЧЕНКО Оксана Анатоліївна (23. 01. 1970, смт Миколаївка, нині місто Слов’ян. міськради Донец. обл.) – літературознавець. Д-р філол. н. (2012). Закін. Донец. ун-т (1995), де від 2000 викладає на каф. теорії літ-ри і худож. культури (з перервою). 2006–08 – ст. н. с. відділу регіонал. проблем наук.-тех. прогресу До­нец. наук. центру НАНУ і Мін-ва освіти України. Основні напрями наук. досліджень: естет. виміри літ. твору, розвиток ідей М. Бахті­на про архітектоніко-композиц. струк­туру естет. об’єкта, худож­нє ціле, стиль, форму; розширення традиц. уявлень про категорії «гармонія» і «піднесене», актуалізація їх змісту у царині сучас. літературозн. дослідж.; вивчення творчості Андрія Бєло­го, В. Брюсова, М. Гоголя, В. Іва­нова, О. Пушкіна в естет. й онтол. аспектах.

Пр.: Категорія піднесеного: естетика і поетика. Д., 2011; The religious roots of the Aesthetic Principles (V. Ivanov on the Sublime) // The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe. Krakow, 2011; «Гоголь в целом» как проблема критических исследований Андрея Белого // Миры Андрея Белого. Белград; Москва, 2011; Концептуалізація поняття «естетичний об’єкт»: Христіансен і Бахтін // Наук. зап. Кіровогр. пед. ун-ту. Сер. Фі­лол. науки. 2013. Вип. 14.

Статтю оновлено: 2014