Про енциклопедію - Енциклопедія Сучасної України
Головна / Про енциклопедію

Про енциклопедію

«Енциклопедія Сучасної України» (англ. The Encyclopedia of Modern Ukraine) – багатотомне науково-енциклопедичне видання Інституту енциклопедичних досліджень НАН України.

✔ сучасна національна енциклопедія українського народу;
✔ найбільша за кількістю томів українська енциклопедія (від 2001 р. надруковано 32 томи на літери «А»-«Н»; подальша робота триває);
✔ має мультимедійну версію: від 2014 року матеріали томів доступні онлайн; нині сайт містить 64041 статтю та фотогалереї.

Місія


Енциклопедія слугує джерелом об’єктивних довідкових знань про історичні надбання українського народу та сучасний стан України. Зміст видання висвітлює всі сфери буття країни – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки, промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури, спорту й молодіжної субкультури до різноманітних явищ, процесів, понять. Матеріали енциклопедії охоплюють період від початку ХХ століття до наших днів.

Зародження ідеї створення сучасної національної енциклопедії сягає часів здобуття незалежності України, коли постала необхідність позбутися радянських ідеологем і міфів у трактуванні історичного, культурного минулого українського народу, об'єктивно представити його сучасний стан, утверджувати загальнолюдські й національні цінності. У зв’язку з цим особливе значення укладачі енциклопедії надають висвітленню персоналій як носіїв матеріальних і духовно-культурних цінностей, основній продуктивній силі, що виражає потенціал держави.

Головна редколегія


До складу головної редколегії в різні часи входили: Жуковський А. І. (співголова), Романів О. М. (співголова), Баранецький В. М., Буркат В. П., Гродзинський Д. М., Ісаєвич Я. Д., Курас І. Ф., Лісовий В. С., Макаренко Д. Є., Маринич О. М., Мишанич О. В., Наулко В. І., Патон Б. Є., Пилипенко В. В., Шпак А. П.

Нині працюють: Дзюба І. М. (співголова), Железняк М. Г. (відповідальний секретар), Гамкало І. Д., Геєць В. М., Головаха Є. І., Горбачов Д. О., Кульчицький С. В., Литвин В. М., Мельник М. І., Онищенко О. С., Пиріг Л. А., Походенко В. Д., Сергієнко І. В., Шидловський А. К., Яцків Я. С.

Засновники


Національна академія наук України, Наукове товариство імені Шевченка.

Видавець


Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України (підготовка статей, макетування й виготовлення томів, розробка, підтримка й наповнення сайту енциклопедії).

Томи


ЕСУ – абеткова енциклопедія, що друкується томами. За кількістю томів є найбільшою українською загальною енциклопедією.

Наклад томів ЕСУ виходить під спільним міжнародним стандартним номером: 
ISBN 966-02-2074-X

Переглянути перелік томів (бібліографічний опис)

Автори


Редакція енциклопедії до написання статей активно залучає провідних фахівців Національної академії наук України, галузевих академій, закладів вищої освіти, мистецтвознавців, краєзнавців тощо. Водночас редакція відкрита до співпраці з авторами, які відчувають в собі енциклопедичний хист, інтелектуальний потенціал в тій чи тій галузі знань і бажання стати співтворцем важливого національного проекту (стати автором).

Читачі


Томи ЕСУ представлені в державних бібліотеках і закладах вищої освіти по всій Україні. Електронна версія енциклопедії доступна безплатно.

Нагородження


- Лауреат в номінації «Культурний проект року» в рамках національної програми “Людина року – 2002”;
- Лауреат в номінації «Книга року – Тлумач природи речей» в рамках фестивалю «Світ книги – 2002».

Відгуки, рецензії


Переглянути перелік публікацій

Наукометричні бази даних


ЕСУ індексується міжнародною платформою наукової літератури Google Scholar (Google Академія)

Для цитування


Під час цитувань матеріалів сайту ЕСУ покликатися за такою схемою бібліографічного запису (ДСТУ 8302:2015):

Прізвище ініціали автора. Назва енциклопедичної статті // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, рік оновлення статті. URL: адреса доступу до статті (дата звернення).

Приклад:

Лукаш Л. Л. Молекулярна генетика // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69310 (дата звернення: ).