ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Про енциклопедію

«Енциклопедія Сучасної України» (англ. The Encyclopedia of Modern Ukraine) – багатотомне науково-енциклопедичне видання Інституту енциклопедичних досліджень НАН України.

✔ сучасна національна енциклопедія українського народу (призначена для всього народу, у її підготовці беруть участь тисячі експертів);
✔ найбільша за кількістю томів українська енциклопедія (від 2001 р. надруковано 24 томи на літери «А»–«О»; подальша робота триває);
✔ має онлайн-версію: від 2014 року матеріали енциклопедії розміщені в інтернеті; нині сайт містить таку кількість статей: 73 583.

Місія


Енциклопедія слугує джерелом об’єктивних довідкових знань про історичні надбання українського народу та сучасний стан України. Видання висвітлює всі сфери буття країни – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки, промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури, спорту й молодіжної субкультури до різноманітних явищ, процесів, понять. Матеріали енциклопедії охоплюють період від початку ХХ століття до наших днів.

Зародження ідеї створення сучасної національної енциклопедії сягає часів здобуття незалежності України, коли постала необхідність позбутися радянських ідеологем і міфів у трактуванні історичного, культурного минулого українського народу, об'єктивно представити його сучасний стан, утверджувати загальнолюдські й національні цінності. У зв’язку з цим особливе значення укладачі енциклопедії надають висвітленню персоналій як носіїв матеріальних і духовно-культурних цінностей, основній продуктивній силі, що виражає потенціал держави. Докладніше...

Головна редколегія


До складу головної редколегії в різні часи входили: Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. (співголова), Романів О. М. (співголова), Баранецький В. М., Буркат В. П., Гродзинський Д. М., Ісаєвич Я. Д., Курас І. Ф., Лісовий В. С., Макаренко Д. Є., Маринич О. М., Мишанич О. В., Наулко В. І., Патон Б. Є., Пилипенко В. В., Пиріг Л. А., Шпак А. П.

Нині працюють: Железняк М. Г. (відповідальний секретар), Гамкало І. Д., Геєць В. М., Головаха Є. І., Горбачов Д. О., Кульчицький С. В., Литвин В. М., Мельник М. І., Онищенко О. С., Походенко В. Д., Сергієнко І. В., Шидловський А. К., Яцків Я. С.

Засновники


Національна академія наук України, Наукове товариство імені Шевченка.

Видавець


Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України (підготовка статей, макетування й виготовлення томів, розробка, підтримка й наповнення сайту енциклопедії). Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Держреєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3484 від 19.05.2009 р.

Видавець перших трьох томів – Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України (КБ ЕСУ НАНУ).

Томи


ЕСУ – абеткова енциклопедія, що друкується томами. За кількістю томів є найбільшою українською загальною енциклопедією.

Наклад томів ЕСУ виходить під спільним міжнародним стандартним номером: 
ISBN 966-02-2074-X

Переглянути перелік томів (бібліографічний опис)

Переглянути на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Онлайн-версія


Ідентифікатор у Реєстрі суб’єктів у сфері онлайн-медіа: R40-04801 (рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 30.05.2024 р.).

Автори


Редакція енциклопедії до написання статей активно залучає провідних фахівців Національної академії наук України, галузевих академій, закладів вищої освіти, мистецтвознавців, краєзнавців тощо. Нині авторський колектив становить понад 21 тис. осіб (див. Авторський покажчик). Водночас редакція відкрита до співпраці з авторами, які відчувають в собі енциклопедичний хист, інтелектуальний потенціал в тій чи тій галузі знань і бажання стати співтворцем важливого національного проекту (стати автором).

Читачі


Томи ЕСУ представлені в державних бібліотеках і закладах вищої освіти по всій Україні. Електронна версія енциклопедії доступна безплатно.

Наукометричні бази даних


ЕСУ індексується міжнародною платформою наукової літератури Google Scholar (Google Академія)

Відзнаки


- Лауреат в номінації «Культурний проект року» в рамках національної програми “Людина року – 2002”;
- Лауреат в номінації «Книга року – Тлумач природи речей» в рамках фестивалю «Світ книги – 2002».

Відгуки, рецензії


Переглянути перелік публікацій

Статистика користування сайтом


За даними Google Analytics