ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Контакти

Видавець


 Інститут енциклопедичних досліджень НАН України (ROR: 05chny950).
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Держреєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3484 від 19.05.2009 р.

Ми у Facebook

Зв'язок з редакцією з питань енциклопедії

 +38 044 234 1934

 +38 044 234 4048

esu@esu.com.ua

 Україна, 01024, м. Київ, вул. Терещенківська 3, поверх 4

Авторам


Долучитися до колективу авторів енциклопедії