ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Умови користування

1. Загальне


1.1. Даний вебсайт, що діє за URL-адресою https://esu.com.ua, є електронною (цифровою) формою оприлюднення багатотомного видання “Енциклопедія Сучасної України” (далі – ВЕБСАЙТ).

1.2. Роботу ВЕБСАЙТУ забезпечує Інститут енциклопедичних досліджень НАН України (далі – ВИДАВЕЦЬ).

1.3. Авторські текстові та графічні матеріали ВЕБСАЙТУ (далі – КОНТЕНТ) є об’єктом інтелектуальної власності Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Назви торгових марок, товарних знаків і логотипи, які розміщені на цьому сайті, а також фотографії, запозичені з відкритих джерел, є інтелектуальним майном їхніх власників. Пропоновані умови та правила регулюють процес користування ВЕБСАЙТОМ», засвідчуючи майнові права на його КОНТЕНТ.

3.4. КОНТЕНТ ВЕБСАЙТУ призначено для науково-просвітницького некомерційного використання й спрямовано на розвиток інтелектуальних здібностей, виховання ціннісних орієнтирів, забезпечення інформаційно-пізнавальних потреб, тому не може тлумачитися як юридичний висновок, технічна інструкція, медична порада тощо.

1.5. Особа, яка має доступ до ВЕБСАЙТУ і його КОНТЕНТУ за допомогою мережі «Інтернет» та користується ним, є користувачем ВЕБСАЙТУ.

1.6. При доступі або завантаженні будь-якої частини ВЕБСАЙТУ, а також при будь-якому іншому використанні його КОНТЕНТУ користувач зобов'язується виконувати викладені нижче умови (УМОВИ) в повному обсязі, зокрема керуючись у своїх діях нормами чинного законодавства України.

1.7. Користування цим сайтом, зокрема перегляд його сторінок, що містять КОНТЕНТ, є підтвердженням користувачем даних УМОВ. Якщо Ви не згодні з УМОВАМИ, Ви не можете користуватися цим сайтом.

1.8. Ці УМОВИ є публічним договором між Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України та користувачами ВЕБСАЙТУ відповідно до статті 633 «Цивільного кодексу України» та відповідно до статті 634 «Цивільного кодексу України» – договором приєднання для невизначеного кола осіб, які користуються сайтом.

2. Доступ і дія сайту


2.1. ВЕБСАЙТ, що є електронною формою оприлюднення енциклопедії, діє безкоштовно з вільним доступом до перегляду КОНТЕНТУ та є об'єктом, що охороняється авторським правом згідно із Законом України “Про авторське право і суміжні права” (зокрема ст. 8, п. 15). На сайті не передбачено створення облікових записів (акаунтів) чи інших форм реєстрації користувачів. Водночас сайт містить форму заявки для потенційних авторів – збір інформації через цю форму захищено відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.2. ВЕБСАЙТ і його КОНТЕНТ та оновлення КОНТЕНТУ є результатом договірних робіт ВИДАВЦЯ із Президією НАН України щодо підготовки й видання томів «Енциклопедії Сучасної України», які ВИДАВЕЦЬ виконує в рамках плану підготовки видавничої продукції НАН України на підставі низки постанов Президії НАН України («Про видання Енциклопедії Сучасної України» № 374 від 05.11.1997, «Про виконання науково-видавничого проекту «Енциклопедія Сучасної України» № 160 від 26.05.2010, «Про хід підготовки Енциклопедії Сучасної України» № 11 від 15.01.2014).

2.3. ВИДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати поточний інтерфейс ВЕБСАЙТУ, положення цих УМОВ, припиняти доступ до цього сайту, змінювати, додавати або вилучати КОНТЕНТ.

2.4. Публікування чи редагування (оновлення) КОНТЕНТУ, а також положень цих Умов, може відбуватися в будь-який момент без попереднього про це сповіщення. Водночас про важливі зміни, пов’язані з матеріалами «Енциклопедії Сучасної України», ВИДАВЕЦЬ інформує в розділі «Новини» цього сайту, а також на сайті ВИДАВЦЯ або за допомогою інших комунікаційних заходів, зокрема через соціальні мережі.

3. Авторські права


Сайт та його Контент захищені авторським правом згідно з чинним законодавством України. (див. п. 2.1).

3.1. Права видавця та авторів

3.1.1. ВИДАВЦЕВІ належать виключні права на ВЕБСАЙТ та використання оприлюдненої на ньому інформації в цілому.

3.1.2. Автори КОНТЕНТУ (статей та/або фотографій чи іншого ілюстративного матеріалу) зберігають виключні права на використання своїх творів.

3.2. Права користувачів

3.2.1. Будь-хто може вільно читати, завантажувати, копіювати оприлюднені на ВЕБСАЙТІ СТАТТІ для некомерційного використання.

3.2.2. Будь-хто може вільно (без згоди власників авторських прав) запозичувати й поширювати (оприлюднювати деінде) наявну на ВЕБСАЙТІ інформацію шляхом її цитування у формі уривків в обсязі, виправданому поставленою метою, із зазначенням джерела запозичення (для цього кожна енциклопедична стаття містить рекомендований бібліографічний опис для посилання на неї під час її цитування).

3.2.3. Ніхто не може запозичувати, модифікувати, ліцензувати, поширювати (оприлюднювати деінде), створювати похідні роботи, продавати або в інший спосіб використовувати наявний КОНТЕНТ в повному обсязі чи обсязі, більшому за визначений у п. 3.2.2, окрім власників авторських прав та осіб, яким власники авторських прав надали такий дозвіл.

3.2.4. Будь-хто може рекомендувати ВЕБСАЙТ та його КОНТЕНТ шляхом поширення гіперпосилань (URL сторінок) у мережі Інтернет.

4. Інше


4.1. Засадничі принципи підготовки енциклопедії, методичні основи написання й редагування статей, критерії відбору інформації, а також технічні особливості побудови сайту енциклопедії викладено у виданні: Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань: посібник / НАН України; Інститут енциклопедичних досліджень. Київ: Академперіодика, 2015. 252 с.

4.2. КОНТЕНТ ВЕБСАЙТУ створено на основі видрукуваних томів «Енциклопедії Сучасної України». У зв’язку з цим тексти енциклопедичних статей мають свої особливості, зумовлені поліграфічними обмеженнями. Серед них – часте вживання скорочених форм слів, застосоване у паперовому варіанті енциклопедії, з метою економії текстової площі на сторінках видання. Нижче подаємо перелік основних скорочень слів.

Скорочені форми назв регіонів України:

АР Крим – Автономна Республіка Крим
Вінн. – Вінницька
Волин. – Волинська
Дніпроп. – Дніпропетровська
Донец. – Донецька
Житомир. – Житомирська
Закарп. – Закарпатська
Запоріз. – Запорізька
Івано-Фр. – Івано-Франківська
Київ. – Київська
Кіровогр. – Кіровоградська
Луган. – Луганська
Львів. – Львівська
Микол. – Миколаївська
Одес. – Одеська
Полтав. – Полтавська
Рівнен. – Рівненська
Сум. – Сумська
Терноп. – Тернопільська
Харків. – Харківська
Херсон. – Херсонська
Хмельн. – Хмельницька
Черкас. – Черкаська
Чернів. – Чернівецька
Черніг. – Чернігівська

Скорочені форми назв міст України:

В. – Вінниця
Д. – Донецьк
Дн. – Дніпро (Дніпропетровськ)
Ж. – Житомир
З. – Запоріжжя
Ів.-Ф. – Івано-Франківськ
К. – Київ
Кр. – Кропивницький (Кіровоград)
Л. – Львів
Лг. – Луганськ
Лц. – Луцьк
М. – Миколаїв
Н. – Николаев
О. – Одеса
П. – Полтава
Р. – Рівне
С. – Суми
Св. – Севастополь
Сф. – Сімферополь
Т. – Тернопіль
Уж. – Ужгород
Х. – Харків
Хм. – Хмельницький
Хн. – Херсон
Чг. – Чернігів
Чк. – Черкаси
Чц. – Чернівці

Скорочені форми загальних слів, що часто вживаються у статтях:

А

автореф. – автореферат
адм. – адміністративний
адм.-територ. – адміністративно-територіальний
АЕС – атомна електростанція
азерб. – азербайджанський
акад. – академік
акц. – акціонерний
алюм. – алюмінієвий
АМ – Академія мистецтв
амер. – американський
АМН – Академія медичних наук
АМНУ – Академія медичних наук України
АМУ – Академія мистецтв України
АН – Академія наук
АНУ – Академія наук України
АПК – агропромисловий комплекс
АПН – Академія педагогічних наук
АПНУ – Академія педагогічних наук України
АПрНУ – Академія правових наук України
АР – Автономна республіка
АРМУ – Асоціація революційного мистецтва України
АРСР – Автономна Радянська Соціалістична Республіка
арт. – артист
арх. – архітектор (з прізвищем)
архіт. – архітектурний
арх-ра – архітектура
АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії
асист. – асистент
АСК – автоматизована система керування
асоц. – асоціація
асп. – аспірант
АТ – акціонерне товариство
АТС – автоматична телефонна станція
АТХК – акціонерне товариство холдингова компанія
АУП – Асоціація українських письменників
афр. – африканський

Б

бас. – басейн (з назвою)
білорус. – білоруський
б-ка – бібліотека
бл. – близько (з цифрою)
БСЭ – Велика Радянська Енциклопедія (рос.: Большая Советская Энциклопедия)
буд. – будівельний
буд-во – будівництво
бурж. – буржуазний
бюл. – бюлетень (з назвою)

В

ВАК – Вища атестаційна комісія
ВАСГНІЛ – Всесоюзна академія сільськогосподарських наук ім. Леніна
ВАТ – відкрите акціонерне товариство
ВВП – валовий внутрішній продукт
ВДІК – Всесоюзний державний інститут кінематографії
ВДНГ – Виставка досягнень народного господарства
ВДХУТЕМАС – Вищі державні художньо-технічні майстерні
вет. – ветеринарний
вид. – видання
вид-во – видавництво
визв. – визвольний
викл. – викладач
вип. – випуск
вироб. – виробничий
вироб-во – виробництво
вис. – висота (з цифрою)
відділ. – відділення
відп. – відповідальний
ВКП(б) – Всесоюзна комуністична партія (більшовиків)
Вкф – Всесоюзний кінофестиваль
ВМФ – Військово-морський флот
ВНДІ – Всесоюзний науково-дослідний інститут
ВНДКТІ – Всесоюзний науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут
ВНДПІ – Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут
ВНДПКІ – Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут ВНЗ – вищий навчальний заклад
ВНП – валовий національний продукт
внутр. – внутрішній
в. о. – виконувач обов’язків
ВО – виробниче об’єднання
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я
ВПК – Воєнно-промисловий комплекс
ВПС – Військово-повітряні сили
ВПШ – Вища партійна школа
ВР – Верховна Рада
ВУАН – Всеукраїнська академія наук
вул. – вулиця (з назвою)
ВУСПП – Всеукраїнська спілка пролетарських письменників
ВУЦВК – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет
ВУЧК – Всеукраїнська надзвичайна комісія з боротьби із контрреволюцією і саботажем (рос.: Всеукраинская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем)
ВЦВК – Всесоюзний центральний виконавчий комітет
ВЦРПС – Всесоюзна центральна рада професійних спілок
ВЧК – Всеросійська надзвичайна комісія (рос.: Всероссийская чрезвычайная комиссия)
ВШ – вища школа

Г

г. – газета (з назвою); гора (з назвою)
ГА ООН – Генеральна Асамблея ООН
ГАТТ – Генеральна угода про тарифи і торгівлю
ген. – генеральний
геол.-мінерал. – геолого-мінералогічний
геол.-розв. – геологорозвідувальний
геом. – геометричний
Герой Рад. Союзу – Герой Радянського Союзу
Герой Соц. Праці – Герой Соціалістичної Праці
ГЕС – гідроелектростанція
г-зія – гімназія
глиб. – глибина (з цифрою)
год. – година
гол. – головний
гол. н. с. – головний науковий співробітник
госп. – господарський
госп-во – господарство
ГПУ – Державне політичне управління (рос.: Государственное политичес-
кое управление)
грн – гривня
губ. – губернія (з назвою)
ГУЛАГ – Державне управління таборів (рос.: Государственное управление лагерей)

Д

ДВЗ – двигун внутрішнього згоряння
держ. – державний
Держ. премія в галузі н. і т. – Державна премія в галузі науки і техніки
дес. – десятина
див. – дивіться
дир. – директор
дис. – дисертація
дит. – дитячий
ДКБ – дослідно-конструкторське бюро
ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва
довж. – довжина (з цифрою)
дол. – долар
дослідж. – дослідження
доц. – доцент
д-р – доктор
драм. – драматичний
ДРМ – Державний російський музей
ДТГ – Державна Третьяковська галерея
ДТСААФ – Добровільне товариство сприяння авіації, армії та флоту
д/ф – документальний фільм (з назвою)
ДХК – державна холдингова компанія
ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа

Е

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина
ЕУ – Енциклопедія Українознавства

Є

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку
євр. – єврейський
європ. – європейський
ЄС – Європейський Союз

Ж

ж. – журнал (з назвою)
жит. – житель
жін. – жіночий

З

зав. – завідувач
заг. – загальний
заг.-осв. – загальноосвітній
закін. – закінчити, закінчив (ла)
засл. – заслужений
засл. діяч н. і т. – заслужений діяч науки і техніки
засн. – засновник, засновано
заст. – заступник
ЗАТ – закрите акціонерне товариство
затв. – затверджений, затверджено
зб. – збірник, збірка (з назвою)
з-д – завод
зібр. – зібрання
ЗМІ – засоби масової інформації
зовн. – зовнішній
ЗОУНР – Західна область Української Народної Республіки
ЗС – Збройні сили
ЗУНР – Західно-Українська Народна Республіка
Зх. – захід, Західний (у назві)
зх. – західний

І

іл. – ілюстрація
ім. – імені
ІМФЕ – Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології
ін. – інший
інж. – інженер, інженерний
ІНО – Інститут народної освіти
іноз. – іноземний
ін-т – інститут
інформ. – інформаційний

К

канд. – кандидат
каф. – кафедра
КБ – конструкторське бюро
КДБ – Комітет державної безпеки
кер. – керівник
кер-во – керівництво
кін. – кінець (з цифрою)
кл. – клас
КМ – Кабінет Міністрів
кн. – книга (з назвою)
ком-р – командир
ком-т – комітет
конф. – конференція
кооп. – кооперативний
кор. – кореспондент
КП – Комуністична партія
КП(б)У – Комуністична партія (більшовиків) України
КПЗУ – Комуністична партія Західної України
КПРС – Комуністична партія Радянського Союзу
КПУ – Комуністична партія України
крб – карбованець
крипт. – криптонім
к. с. – кінська сила
КСП – колективне сільськогосподарське підприємство
КУК – Комітет українців Канади (1940–89), Конґрес українців Канади (від 1989)
культ.-осв. – культурно-освітній
КУН – Конгрес українських націоналістів
к/ф – кінофільм (з назвою)

Л

лаб. – лабораторія
лат. – латинський
латис. – латиський
ЛВУ – Ліга визволення України
літ. – літературний
літ-ра – література
ЛНБ – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України

М

м. – місто (з назвою); місце (з цифрою)
МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії
макс. – максимальний
мал. – малюнок (з цифрою)
матем. – математичний
маш.-буд. – машинобудівний
МВС – Міністерство внутрішніх справ
МВФ – Міжнародний валютний фонд
мех. – механічний
МЕХП – Музей етнографії та художнього промислу
МЗС – Міністерство закордонних справ
мист-во – мистецтво
мін. – мінімальний
мін-во – міністерство (у назві)
м-ко – містечко (з назвою)
Мкф – Міжнародний кінофестиваль
м. н. с. – молодший науковий співробітник
МО – Міністерство оборони
МОЗ – Міністерство охорони здоров’я
МОК – Міжнародний олімпійський комітет
м. сп. – майстер спорту
м. сп. міжнар. кл. – майстер спорту міжнародного класу
МТМК – Музей театрального, музичного та кіномистецтва
МТС – машинно-тракторна станція
МХАТ – Московський художній академічний театр ім. М. Горького

Н

НААНУ – Національна академія аграрних наук України

навч. – навчання, навчався, навчальний
нагородж. – нагороджений, нагороджено
НАМНУ – Національна академія медичних наук України
НАМУ – Національна академія мистецтв України
НАНУ – Національна академія наук України
НАПНУ – Національна академія педагогічних наук України
напр. – наприклад
НАПрНУ – Національна академія правових наук України
нар. – народний
Наркомос – Народний комісаріат освіти
народж. – народження
насел. – населений, населення
НАТО – Організація Північноатлантичного договору
нац. – національний
нач. – начальник
НБУ – Національний банк України
НБУВ – Національна бібліотека України ім. В. Вернадського
НВАО – Національне виробничо-аграрне об’єднання
НВО – науково-виробниче об’єднання
НВП – науково-виробниче підприємство
н.-д. – науково-дослідний
НДІ – науково-дослідний інститут
НДКТІ – науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут
НДП – Народно-демократична партія
НДПІ – науково-дослідний і проектний інститут
НДПКІ – науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
НДПКТІ – науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут
НДПТІ – науково-дослідний і проектно-технологічний інститут
НДР – Німецька Демократична Республіка
н. е. – наша ера
НЕП – нова економічна політика
НКАУ – Національне космічне агентство України
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ
НМІ – Національний музей історії
НМЛ – Національний музей літератури
НМУНДМ – Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ННЦ – Національний науковий центр
НРУ – Народний рух України
н. с. – науковий співробітник
НСАУ – Національна спілка архітекторів України
НСЖУ – Національна спілка журналістів України
НСКінУ – Національна спілка кінематографістів України
НСКУ – Національна спілка композиторів України
НСМНМУ – Національна спілка майстрів народного мистецтва України
НСПУ – Національна спілка письменників України
НСТДУ – Національна спілка театральних діячів України
НСХУ – Національна спілка художників України
НТК – науково-технологічний комплекс
НТП – науково-технічний прогрес
НТШ – Наукове товариство ім. Шевченка
НХМ – Національний художній музей

О

о. – отець (з іменем)
ОАД – Організація американських держав
ОАЕ – Об’єднані Арабські Емірати
ОАЄ – Організація африканської єдності
об’єдн. – об’єднання (у назві)
обл. – область (з назвою), обласний
ОБСЄ – Організація з безпеки та співробітництва Європи
о-в – острів
ОГПУ – Об’єднане державне політичне управління при Раді народних комісарів СРСР (рос.: Объединенное государственное политическое управление)
од. – одиниця
оз. – озеро (з назвою)
ООН – Організація Об’єднаних Націй
ОПЕК – Організація країн-експортерів нафти
ОПК – Оборонно-промисловий комплекс
опубл. – опублікований, опубліковано
орг-ція – організація
осн. – основний
ОУН – Організація українських націоналістів
ОУН(б) – Організація українських націоналістів (бандерівців)
ОУН(м) – Організація українських націоналістів (мельниківців)

П

ПАТ – публічне акціонерне товариство
Пд. – південь, Південний (у назві)
пд. – південний
Пд. Зх. – південний захід
пд.-зх. – південно-західний
Пд. Сх. – південний схід
пд.-сх. – південно-східний
пед. – педагогічний
перейм. – перейменований
перекл. – переклад
п-ів – півострів (з назвою)
підпр-во – підприємство
ПК – персональний комп’ютер
ПКБ – проектно-конструкторське бюро
пл. – площа (з цифрою)
Пн. – північ, Північний (у назві)
пн. – північний
Пн. Зх. – північний захід
пн.-зх. – північно-західний
Пн. Сх. – північний схід
пн.-сх. – північно-східний
побл. – поблизу
пов. – повіт (з назвою)
пол. – половина (з цифрою)
польс. – польський
пом. – помічник
потуж. – потужність (з цифрою)
поч. – початок
ППО – протиповітряна оборона
ПрАТ – приватне акціонерне товариство
прибл. – приблизно
прим. – примірник
пров. н. с. – провідний науковий співробітник
пром. – промисловий
пром-сть – промисловість
проф. – професор
ПС – Повітряні сили
п/с – поштова скринька
псевд. – псевдонім
ПТУ – професійно-технічне училище

Р

р. – річка (з назвою)
р., рр. – рік, роки (з цифрою)
рай. – районний
РАН – Російська академія наук
рац. – раціональний
рев. – революційний
ред. – редакція, редактор
реж. – режисер
респ. – республіканський, республіка
рец. – рецензія
рис. – рисунок (з цифрою)
РКП(б) – Російська комуністична партія (більшовиків)
РКЦ – Римо-католицька церква
РМ – Рада Міністрів
р. м. – рівень моря
РМТ – Російське музичне товариство
р-н – район
РНК – Рада народних комісарів
РОСТА – Російське телеграфне агентство
РПЦ – Російська православна церква
РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
РСДРП – Російська соціал-демократична робітнича партія
РСР – Радянська Соціалістична Республіка
РСФРР – Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка
РУП – Революційна українська партія
РФ – Російська Федерація

С

с. – село (з назвою); сторінка (з цифрою)
СА – Спілка архітекторів
сан. – санітарний
сан.-гіг. – санітарно-гігієнічний
САУ – Спілка архітекторів України
СБУ – Служба безпеки України
св. – святий
СВУ – Спілка визволення України
с.-г. – сільськогосподарський
с. госп-во – сільське господарство
с.-д. – соціал-демократичний
СДЮШОР – Спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву
секр. – секретар
серед. – середина
СЕС – санітарно-епідеміологічна станція
симф. – симфонічний, симфонія (з номером)
СЖ – Спілка журналістів
СЖУ – Спілка журналістів України
СК – Спілка композиторів
СКА – Спортивний клуб армії
СКБ – спеціальне конструкторське бюро
СКін – Спілка кінематографістів
СКінУ – Спілка кінематографістів України
СКТБ – спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
СКУ – Спілка композиторів України
сл. – слова (з прізвищем)
смт – селище міського типу
СНД – Співдружність Незалежних Держав
СОТ – Світова організація торгівлі
СП – Спілка письменників; спільне підприємство (з назвою)
С.-Петербург – Санкт-Петербург
співавт. – співавторство
співроб. – співробітник
співроб-во – співробітництво
СПУ – Спілка письменників України
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
ст. – століття (з цифрою); стаття, станція (з назвою)
стат. – статський (у званні)
ст. викл. – старший викладач
створ. – створено
СТДУ – Спілка театральних діячів України
ст. інж. – старший інженер
ст. лікар – старший лікар
ст. н. с. – старший науковий співробітник
ст. ст. – старий стиль
ступ. – ступінь
сумісн. – сумісництво
сусп-во – суспільство
СФУЖО – Світова федерація українських жіночих організацій
СХ – Спілка художників
Сх. – схід, Східний (у назві)
сх. – східний
СХУ – Спілка художників України
с-ще – селище

Т

т. – том, томи (з цифрою)
табл. – таблиця (з цифрою)
танц. – танцювальний
ТАРС – Телеграфне агентство Радянського Союзу
т-во – товариство
теор. – теоретичний
тер. – територія (у контексті)
ТЕС – теплоелектростанція
тех. – технічний
т. зв. – так званий
тис. – тисяча, тисячоліття (з цифрою)
ТО – творче об’єднання
ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю
торг. – торговельний
т-ра – температура
ТРК – телерадіокомпанія
ТСОУ – Товариство сприяння обороні України
ТУП – Товариство українських поступовців
т/ф – телефільм (з назвою)
ТЮГ – театр юного глядача

У

УААН – Українська академія аграрних наук
УАН – Українська академія наук
УАПЦ – Українська автокефальна православна церква
УВАН – Українська вільна академія наук
УВО – Українська військова організація
УВС – Управління внутрішніх справ
УВУ – Український вільний університет
УГА – Українська Галицька Армія
УГВР – Українська Головна Визвольна Рада
УГКЦ – Українська греко-католицька церква
УККА – Український конгресовий комітет Америки
укр. – український
УНА – Українська Національна Армія
УНДО – Українське національно-демократичне об’єднання
УНІАН – Українське національне інформаційне агентство «Новини»
УНР – Українська Народна Республіка
УНСО – Українська національна самооборона
УНТ – Українське наукове товариство в Києві
ун-т – університет
УПА – Українська Повстанська Армія
упр. – управління
УПСР – Українська партія соціалістів-революціонерів
УПСФ – Українська партія соціалістів-федералістів
УПЦ КП – Українська православна церква Київського патріархату
УПЦ МП – Українська православна церква Московського патріархату
УРДП – Українська революційно-демократична партія
УРЕ – Українська Радянська Енциклопедія
УРП – Українська республіканська партія
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка (1936–91)
УСДРП – Українська соціал-демократична робітнича партія
УСРП – Українська соціалістично-радикальна партія
УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка (1921–36)
УСС – Українські Січові стрільці
утвор. – утворено
УТТ – Українське театральне товариство
УХДП – Українська християнсько-демократична партія
УЦР – Українська Центральна Рада
уч-ще – училище
УЩ – Український щит

Ф

фіз.-мат. – фізико-математичний
філос. – філософський
ф-ка – фабрика
франц. – французький
ФРН – Федеративна Республіка Німеччини
ф-т – факультет

Х

х. – хутір (з назвою)
ХК – холдингова компанія
ХМ – художній музей
х/ф – художній фільм (з назвою)

Ц

ЦВК – Центральний виконавчий комітет
ЦДАМЛМ – Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва
ЦДІА – Центральний державний історичний архів
церк. – церковний
ЦК – Центральний комітет
ЦКБ – центральне конструкторське бюро
ЦР – Центральна рада
ЦСКА – Центральний спортивний клуб армії

Ч

ч. – частина, число (з цифрою)
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція
чв. – чверть
чл. – член
чл.-кор. – член-кореспондент
чол. – чоловічий
ЧСВВ – Чин святого Василія Великого

Ш

швидк. – швидкість (з цифрою)
шир. – ширина (з цифрою)
шт. – штука; штат (з назвою)

Щ

щоміс. – щомісячник, щомісячний
щоріч. – щорічник, щорічний
щотиж. – щотижневик, щотижневий

Ю

ювіл. – ювілейний
ЮНЕСКО – Комісія ООН з питань освіти, науки, культури

Скорочені форми слів, вживані в бібліографічних посиланнях

Альм. – альманах
Арх. – архів, архив
Б. м. – без місця видання
Б. м. р. – без місця і року видання
Б. р. – без року видання
Брош. – брошура
Бюл. – бюлетень; бюллетень (рос.)
Вест. – вестник (рос.)
Веч. – вечірній
Вибр. – вибрані
Вісн. – вісник
Вопр. – вопросы (рос.)
Газ. – газета
Довід. – довідник
Дод. – додаток
Док. – документи; документы (рос.)
Докл. – доклады (рос.)
Доп. – доповіді
Дф – діафільм
Журн. – журнал
Зап. – записки
Зб. – збірник
Избр. – избранные (рос.)
Изв. – известия (рос.)
Літ. – література
Мат. – матеріали; материалы (рос.)
Обво – общество (рос.)
Пер. – переклад; перевод (рос.)
Пит. – питання
Підруч. – підручник
Покажч. – покажчик
Посіб. – посібник
Пособ. – пособие (рос.)
Пр. – праці
Пробл. – проблеми; проблемы (рос.)
Рец. – рецензії; рецензии (рос.)
Рожд. – рождения (рос.)
Сб. – сборник (рос.)
Сер. – серія; серия (рос.)
Слов. – словник; словарь (рос.)
Соч. – сочинения (рос.)
Справоч. – справочник (рос.)
Тв. – твори
Тр. – труды (рос.)
Указ. – указатель (рос.)
Учеб. – учебник (рос.)
Bd. – Band (лат. шрифт)
Bull. – Bulletin (лат. шрифт)
J. – Journal (лат. шрифт)
Vol. – Volume (лат. шрифт)

Скорочені назви окремих видань, що часто потрапляють до переліку бібліографічних посилань

Астрономы – Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы: Биографический справочник. К., 1986.

Биогр. словарь профессоров ОМУ – Золотарев А. Е., Ильин И. И., Луки Л. Г. Биографический словарь профессоров Одесского медицинского института им. Н. И. Пирогова (1900–1990 гг.). О., 1992.

Біогр. словник ІФДМА – Біографічний словник професорів та завідувачів кафедр Івано-Франківської державної медичної академії (1945–1995). Ів.-Фр., 1995.

Биологи – Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984.

Буцко – Буцко М. Відомі вчені Державного університету «Львівська Політехніка», 1844–1994: Біографічний довідник. Л., 1994.

Венгеров – Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых от начала русской образованности до наших дней. Т. 1–6. С. Петербург, 1889–1904.

Выдающиеся педагоги ВШ Харькова – Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова: Библиографический словарь. Х., 1998.

Видные ученые Одессы – Видные ученые Одессы: По воспоминаниям учеников и сотрудников. Вып. 1–13. О., 1992–2004.

Відомі вчені ДонНТУ – Зборщик М. П. Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921–2001). Д., 2002.

Відомі педагоги Прикарпаття – Полєк В., Дзвінчук Д., Угорчак Ю. Відомі педагоги Прикарпаття: Біографічний довідник (до 1929 р.). Ів.-Ф., 1977.

Вчені вузів Одеси – Вчені вузів Одеси: Серія біобібліографічних довідників. О., 1994–2000.

Вчені ХДМУ – Вчені Харківського державного медичного університету (1805–2005). Б. м. р.

Генералітет укр. визв. змагань – Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань: Біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини ХХ століття. Л., 1995.

Геологи. Географы – Молявко Г. И., Франчук В. П., Куличенко В. Г. Геологи. Географы: Биографический справочник. К., 1985.

Деятели крымскотатарской культуры – Деятели крымскотатарской культуры. (1921–1944 г.): Биобиблиографический словарь / Гл. ред. и сост. Д. П. Урсу. Сф., 1999.

Донец. мед. ун-т – Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького: Биографический словарь. Д., 2000.

З порога смерті – З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій. Вип. 1. К., 1991.

Історія ХДМУ – Історія Харківського державного медичного університету. 1805–2005 / За ред. акад. А. Я. Циганенка. Х., 2005.

КМАПО – Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шу­пика 85 років (1918– 2003). К., 2003.

Краснопольский – Краснопольский А. В. Отечественные географы (1917–1992): Библиографический справочник: В 3 т. С.-Петербург, 1993–95.

Къуртнезир – Къуртнезир З. Къырымтатар эдиплери (Кримськотатарські письменники): Довідник. Сф., 2000.

Липшиц – Липшиц С. Ю. Русские ботаники: Биографо-библиографический словарь: В 4 т. Москва, 1947.

Математики. Механики – Боголюбов А. Н. Математики. Механики: Био­графический справочник. К., 1983.

Москаленко, Полякова – Москаленко В. Ф., Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–2006). К., 2006.

Николаевцы – Николаевцы 1789–1999: Энциклопедический словарь. Николаев, 1999.

Полєк – Полєк В. Біографічний словник Прикарпаття. Ів.-Ф., 1993.

Професори ЛМНУ – Зіменковський Б. С., Ґжеґоцький М. Р., Луцик О. Д. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2006. Л., 2006; 2009.

Професори О(Н)У – Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Пундій – Пундій П. Українські лікарі: Біобібліографічний довідник. Кн. 1, 2. Л.; Чикаґо, 1994; 1996.

Физики – Храмов Ю. А. Физики: Биографический справочник. К.,1977.

Харьков. политех. – Костенко Ю. Т., Морозов В. В., Николаенко В. И., Сакара Ю. Д., Товажнянский Л. Л. Харьковский политехнический: ученые и педагоги. Х., 1999. 

Чегусова – Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен: Альбом-каталог. К., 2002.