Енциклопедія Сучасної України--А-1
Статті на літеру «А»
 (Всього статей:  2898)

A.C.C. 

«A.C.C.» (Аrt, Сity, Сonstruction) – всеукраїнський щоквартальний журнал з архітектури, містобудування...


Acta Hungarica 

«АCTA HUNGARICA» – наукові записки з гунґарології. Щорічник – орган Гунґарології центру, виходить від 1990 в Ужгороді. Статті друкуються укр., рос., угор., англ....


Acta Tominiciana 

«ACTA TOMICIANA» – збірка листів, послань, універсалів, актів та інших урядових документів часів польського короля Сиґізмунда І Старого (1506–48). Складається з 13-ти томів, виданих у Познані 1852–1915, та 14-го тому, виданого 1952. Названа на честь П. Томицького...


Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej 

«AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE Z CZASóW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ» – збірка документів та матеріалів з історії Галичини 13– 18 ст....


Arche 

«ARCHE» – білоруський незалежний інтелектуальний часопис. Заснував 1998 у Мінську А. Динько. Гол. ред. В. Булгаков. Журнал публікує статті із сучас. білорус. та зх.-європ. філософії, літ-ри, культурології, політології...


Archi 

...

Archiv für Slavische Philologie 

«ARCHIV FÜR SLAVISCHE PHILOLOGIE» (AfslPh, Jagiã-Archiv, JA, Archiv) – перший міжнародний славістичний журнал. Засн. і ред. (1875–1920) В. Яґич. Виходив щокварталу у Берліні нім. мовою...


Ars Nova 

«ARS NOVA» – ансамбль ударних інструментів. Засн. 1989 в Києві у складі: Г. Черненко (керівник), О. Соколов, В. Третяк, Н. Косинська, О. Томчук; працювали також С. Хмельов (1989–91), Г. Хлопов (1989–93)...


Artline 

«ARTLINE» – культурно-аналітичний журнал. Засн. видавн. концерном «НІКО» 1995 у Києві. Шеф-ред. Є. Юхниця. Гол. ред. Ю. Чекман. Виходив щомісяця, друкував матеріали укр. та рос. мовами. Складався з 4-х розділів – «Театр», «Музика», «Візуальне мистецтво»...


Athenаeum Wileńskie 

«ATHENAEUM WILEŃSKIE» – історичний часопис, орган Вільнюського товариства друзів науки, що виходив у 1923–39 польською мовою. Періодичність: від чотирьох номерів на рік до одного на 2 р. Публікував праці з історії, мист-ва, нумізматики, сфрагістики Литви...


Australian Ukrainian review 

...

Aviso 

«AVІSО» – газета оголошень. Виходить від 1991 у Києві двічі на тиждень. Засн. – ТОВ «АСТРА». Публікує безплатні та платні оголошення громадян і орг-цій мовою оригіналу, рекламу, автомоб. і турист. прайси. Осн. розділи: «Нерухоме майно», «Авто-мото», «Все для дому»...


А 

А – перша літера української абетки. Є в усіх абетках, створених на лат. і слов'яно-кирил. графічних основах. За формою накреслення – видозмінена кирил. літера, що походить із грец. a «альфа», яка базувалася на фінікій. знакові «алеф» (бик)...


А капела 

...

А-ба-ба-га-ла-ма-га 

«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА́-ГА» – перше в Україні приватне видавництво літератури для дітей. Засн. І. Малковичем у Києві 1992. Дебютувало «Українською абеткою». Книжки (казки та оригін. твори укр. письменників) видаються укр. мовою...


А…, Ан… 

А…, АН… (грец. ά..., перед голосними άν…) – префікс в іншомовних словах, що означає заперечення, відсутність, нестачу, напр.: абіогенез, авітаміноз...


Аарне Антті  Аматус

А́АРНЕ Антті Аматус (Aarne Antti Amatus; 05. 12. 1867, м. Порі, Фінляндія – 05. 02. 1925, Гельсинкі) – фінський фольклорист. Навч. у C-Петербурзі (1893–98). Від 1922 – проф. Гельсин. ун-ту. Представник т. зв. фін. істор.-геогр. школи у фольклористиці; застосував до вивчення казок, пісень...


Абаджі Валерій  Павлович

АБАДЖІ́ Валерій Павлович (12. 07. 1948, с-ще Сарата Одес. обл.) – тренер з велоспорту. Засл. тренер України (1996). М. сп. Закін. Київ. ін-т фіз. культури (1994). Працює в Бровар. вищому уч-щі фіз. культури. Серед учнів – засл. м. сп. України...


Абаджян Гарій  Артушевич

АБАДЖЯ́Н Гарій Артушевич (19. 11. 1939, Запоріжжя) – фаготист, музикознавець. Канд. мистецтвознавства (1982)...


Абаєв Олександр Володимирович

АБА́ЄВ Олександр Володимирович (26. 09. 1967, Львів) – скрипаль, педагог. Лауреат Міжнар. концерт. радіоконкурсу у Празі (1993), 1-го муз. фестивалю Р. та В. Горовиців у Києві (спец. приз)...


Абаза Костянтин Костянтинович

АБАЗА́ Костянтин Костянтинович (18(30). 05. 1841, с. Докторівка Верхньодніпров. пов. Катеринослав. губ. – 05(18). 08. 1905, м. Ізмаїл, нині Одес. обл.) – військовий педагог і письменник. Закін. Полтав. кадет. корпус (1859). Викладав 1871–75 у Чугуїв. центр. школі (нині Харків. обл.)...


Абаза Аркадій  Максимович

АБАЗА́ Аркадій Максимович (1845 або 1848, Суджан. пов., нині Курська обл., РФ – 03(16). 01. 1915, м. Курськ) – піаніст, композитор, педагог. Навчався у Харків. муз. уч-щі, С.-Петербур. консерваторії (у О. Дрейшока і К. Еверарді...


Абаза Віктор  Іванович

АБАЗА́ Віктор Іванович (22. 08. 1864, Росія – 28. 07. 1931, Варшава) – військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР. Закін. Псков. кадет. корпус, Костянтинів. артилер. уч-ще (1884). Учасник рос.-япон. війни 1904–05. У роки 1-ї світ. війни – на фронті: ком-р дивізіону, ад'ютант штабу корпусу...


Абазівка 

АБА́ЗІВКА (Обазівка) – осередок художнього ткацтва і вишивання. А. – село Полтав. р-ну, розташ. на р. Полузір'є (права притока Ворскли, бас. Дніпра)...


Абазівське газоконденсатне родовище 

АБА́ЗІВСЬКЕ ГАЗОКОНДЕНСА́ТНЕ РОДО́ВИЩЕ – поклади газу. Розташ. біля с. Абазівка Полтав. р-ну...


Абазопуло Володимир  Костянтинович

АБАЗО́ПУЛО Володимир Костянтинович (02. 09. 1951, с. Зарожани Хотин. р-ну Чернів. обл.) – актор. Засл. арт. України (1997). Закін. Київ. ін-т театр. мист-ва (1977...


Абай 

АБА́Й (Абай Құнанбаев; 29. 07(10. 08). 1845, кочів'я у Чингізьких горах, нині с. Караул Семипалат. обл., Казахстан – 23. 06 (06. 07). 1904, там само) – основоположник нової казахської літератури, поет-просвітитель, композитор. Автор сатир. творів «Күлембайғa» («Кулембако», 1888)...


Абакелія Тамара  Григорівна

АБАКЕ́ЛІЯ Тамара Григорівна 19. 08 (01. 09). 1905, с., нині м. Хоні, Грузія – 14. 05. 1953, Тбілісі) – грузинський скульптор...


Абакумов Валентин  Георгійович

АБАКУ́МОВ Валентин Георгійович (24. 06. 1938, м. Горлівка Донец. обл.) – фахівець у галузі радіоелектроніки. Д-р тех. н. (1975), проф. (1980). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1989). Засл. діяч н. і т. України (1992). Закін. Київ. політех. ін-т (1960)...


Абакумов Єгор  Трохимович

АБАКУ́МОВ Єгор Трохимович (06. 03. 1895, с. Рутченкове Області Війська Донського, нині у складі Донецька – 30. 10. 1953...


Абалакін Віктор  Кузьмич

АБАЛА́КІН Віктор Кузьмич (27. 08. 1930, Одеса) – астроном. Д-р фіз.-мат. н. (1980). Чл.-кор. РАН (1987). Держ. премія СРСР (1982). Закін. Одес. ун-т (1953). Працював у Геофіз. ін-ті АН СРСР (1953–55), Ін-ті теор. астрономії АН СРСР (1955–57, Ленінград), обсерваторії Одес. ун-ту (1960–63)...


Абалихін Борис  Сергійович

АБАЛИ́ХІН Борис Сергійович (Абалихин Борис Сергеевич; 19. 08. 1930, Саратов, РФ – 30. 05. 1994, Волгоград, РФ) – російський історик. Д-р істор. н. (1980), проф. (1982). Засл. діяч н. РФ (1991). Працював у Волгогр. пед. ін-ті (нині ун-т): 1964–68 – асист. каф. філософії, 1968–81 – доц....


Абатуров Олександр  Євгенович

АБАТУ́РОВ Олександр Євгенович (31. 07. 1956, Ленінград, нині С.-Петербург) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1996), проф. (1999). Засл. діяч н. і т. України (2018). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1979). Працював лікарем-педіатром. Від 1983 – у Дніпроп. мед. ін-ті (нині – академія): від 1994 – доц....


Абашев-Константинівський Авраам  Львович

АБА́ШЕВ-КОНСТАНТИ́НІВСЬКИЙ Авраам Львович (27. 12. 1900, м. Біла Церква, нині Київ. обл. – 26. 08. 1977, Київ) – лікар-психіатр. Д-р мед. н. (1938), проф. (1939). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Київ. мед. ін-т (1927). Працював у Ленінграді (1927–30)...


Абашелі Олександр (Ісак) Віссаріонович

...

Абашидзе Григол  Григорович

АБАШИ́ДЗЕ Григол Григорович 19. 07(01. 08). 1914, с. Зеда Ргані, нині в межах м. Чіатурі, Грузія – 29. 08. 1994...


Абашидзе Іраклій  Віссаріонович

АБАШИ́ДЗЕ Іраклій Віссаріонович 10(23). 11. 1909, с. Хоні, нині м. Цулукідзе, Грузія – 14. 01. 1992, Тбілісі) – грузинський поет. Акад. АН Грузії (1960)...


Абашидзе Нуну  Джансугівна

АБАШИ́ДЗЕ Нуну Джансугівна (27. 03. 1955, м. Нововолинськ Волин. обл.) – легкоатлетка (штовхання ядра). М. сп. міжнар. кл. СРСР (1979). Закін. Одес. мед. ін-т (1982). Чемпіонка УРСР (1980, 1982–83, 1985–86) та СРСР (1979, 1981–82, 1984, 1986)...


Абашин Василь  Олександрович

АБА́ШИН Василь Олександрович (03. 10. 1940, с. Вербовець Косів. р-ну Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – гончар, художник-кераміст. Майстер традиц. нар. мист-ва (1983), чл. НСХУ (1988). Працював у кераміч. цеху ф-ки ім. Т. Шевченка (1963–67)...


Абашкіна Неллі  Володимирівна

АБА́ШКІНА Неллі Володимирівна (22. 12. 1938, с. Калинівка Городищен. р-ну, нині Черкас. обл. – 27. 12. 2009, Київ) – педагог. Д-р пед. н. (2000). Закін. Київ. ун-т (1961). Працювала учителем (1961–69); від 1969 – м. н. с....


Аббакумов Степан  Тимофійович

АББАКУ́МОВ Степан Тимофійович (23. 11 (05. 12). 1870, Київ – 1919, там само) – диригент, композитор, педагог. Закін. Київ. муз. уч-ще (1890, кл. фортепіано Г. Ходоровського-Мороза і М. Листовничого, кл. віолончелі Ф. Мулерта)...


Аббасов Гурбаналі  Гасан Оглу

АББА́СОВ Гурбаналі Гасан Оглу (16. 01. 1952, м. Нахічевань, нині Нахчиван, Азербайджан) – естрадний співак. Засл. арт. України (1997). Закін. Київ. консерваторію (1984...


Абґарович Каєтан

АБҐАРО́ВИЧ Каєтан (псевд. – Абґар Солтан; 07. 08. 1856, с. Черніїв, нині Тисмениц. р-ну Івано-Фр. обл. – 27. 07. 1909, м. Трускавець...


Абдрахманов Асаф  Кутдусович

АБДРАХМА́НОВ Асаф Кутдусович (1918, м. Агриз, нині Татарстан, РФ – 03. 09. 2000, Севастополь) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. авіац. технікум у Казані...


Абдрашитов Вадим Юсупович

АБДРАШИ́ТОВ Вадим Юсупович (19. 01. 1945, Харків) – кінорежисер, педагог. Нар. арт. РФ (1992). Навч. у Фіз.-тех. ін-ті (1961), закін. Хім.-технол. ін-т (1967)...


Абдулаєв Олексій (Алі-Баба) Меммедович

АБДУЛА́ЄВ Олексій (Алі-Баба) Меммедович (16. 08. 1924, Баку – 23. 11. 1991, Черкаси) – фехтувальник. М. сп. СРСР (1953), Почес. м. сп. СРСР (1959), суддя респ. категорії (1956). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Черкас. пед. ін-т (1962). А. – володар Кубка ім. П. Заковорота (1954–56)...


Абдулгазис Умер  Абдулайович

АБДУЛГАЗИ́С Умер Абдулайович (22. 07. 1952, Бухара, Узбекистан) – механік. Д-р тех. н. (1994), проф. (1995). Закін. Андижан. с.-г. ін-т (Узбекистан, 1974). Працював у Бухар. технол. ін-ті на каф. теплотехніки та теплоенергет. установок: викл., доц....


Абдулла Аббас

АБДУЛЛА́ Аббас (справж.– Acaloǧlu Abbas Abdulla Оǧlu, друк. раніше – Acalov; 12. 05. 1940, с. Болус-Кепенекчі, нині Квемо Болнісі, Грузія) – азербайджанський поет...


Абдуллаєв Азіз Рефатович

АБДУЛЛА́ЄВ Азіз Рефатович (20. 07. 1953, м. Джизак Джизац. обл....


Абдуллаєв Раєт  Алядинович

АБДУЛЛА́ЄВ Раєт Алядинович (01. 02. 1935, с. Саватка Балаклав. р-ну, Крим, нині с. Розсошанка Балаклав. рай. ради Севастополя, АР Крим) – економіст. Д-р екон. н. (1986)...


Абдуллін Ібрагім  Ахметович

АБДУ́ЛЛІН Ібрагім Ахметович (Абдуллин Ибраhим Ахмәт улы; 20. 09. 1920, с. Зирикли, Башкортостан, РФ) – башкирський письменник. Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Літ. ін-т (Москва, 1957). Працював у часописах. Автор оповідань, повістей, романів, п'єс: «Хуш...


Абдулмеджидов Ахмед  Дибірович

АБДУЛМЕДЖИ́ДОВ Ахмед Дибірович (1923, с. Моксоб, Дагестан, РФ – 26. 03. 1944, Миколаїв) – військовик. Герой Рад. Союзу (1945). Учасник 2-ї світ. війни. Відзначився у березні 1944 у бою в Миколаїв. порту...


Абдулов Олександр  Гаврилович

АБДУ́ЛОВ Олександр Гаврилович (Абдулов Александр Гаврилович; 29. 05. 1953, м. Тобольськ, РФ – 03. 01. 2008, Москва) – російський актор театру і кіно. Нар. арт. РФ (1991). Після закінчення Держ. ін-ту театр. мист-ва (Москва...


Абдуль Тейфук

АБДУ́ЛЬ Тейфук (1915, с. Партеніт, нині в складі Алуштин. міськради, АР Крим – 19. 03. 1945, Львів) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. пед. ін-т (1935). Учителював...


Абдураман Іса

АБДУРАМА́Н Іса (Абдурахманов; 05. 05. 1937, м. Євпаторія, АР Крим) – кримськотатарський письменник. Чл. СП СРСР (1979), чл. НСПУ (1997). Закін. Самарканд. ун-т (1965). Працював робітником (1958–63), ред. ред.-видавн. групи і викл. Узб. респ. заоч. кооп. технікуму «Узбекбирлашув» (1963–67), кор....


Абдураманов Азеїр  Абдураманович

АБДУРАМА́НОВ Азеїр Абдураманович (25. 03. 1916, с. Новоандріївка...


Абдуреїм Ільяс  Шейх-заде

АБДУРЕЇ́М Ільяс Шейх-заде (1898, м. Карасубазар, нині Білогірськ, АР Крим – 12. 09. 1976, м. Самарканд, Узбекистан) – кримськотатарський поет, педагог. Чл. СП СРСР (1934). Навч. в Ін-ті живих сх. мов (1926–31). Його повість у віршах «Трактор» (Сф....


Абе Кобо

А́БЕ Кобо (справж.– Кіміфуса; 07. 03. 1924, Токіо) – японський письменник. Закін. мед. ф-т Токій. ун-ту (1948). Популярність здобув повістю «Стіна» (1951, літ. премія Р. Акутагави). Один з визнаних майстрів «післявоєнної школи» в япон. літ-рі; писав про жорстокість життя...


Абелєва Алла  Василівна

А́БЕЛЄВА Алла Василівна (15. 05. 1938, Челябінськ...


Абесадзе Нія  Георгіївна

АБЕСА́ДЗЕ Нія Георгіївна (; 09. 09. 1929, Тбілісі – 24. 01. 1992, там само) – грузинська поетеса...


Абесинов Микола  Миколайович

АБЕСИ́НОВ Микола Миколайович (01. 10. 1935, Одеса) – артист. Нар. арт. України (1997). Закін. Київ. ін-т театр. мист-ва (курс С. Ткаченка, 1958). Арт. ансамблів пісні і танцю Київ. військ. округу (1961–76)...


Абесинова Наталія  Петрівна

АБЕСИ́НОВА Наталія Петрівна (22. 07. 1938, Москва – 29. 03. 1998, Київ) – архітектор. Під час сталін. репресій 1937 батька А. розстріляно, а її разом із матір'ю відправлено на багаторічне заслання. Після війни жила в Києві...


Абесинова Олена  Миколаївна

АБЕСИ́НОВА Олена Миколаївна (02. 07. 1959, Київ) – художник-ілюстратор. Чл. НСХУ (1999). Закін. Київ. худож.-пром. технікум (1978). Співпрацювала з вид-вами в галузі реклам. графіки: 1986–88 – художник-ілюстратор ж. «Україна», 1988–89 – ж. «Радянська жінка»...


Абетка 

АБЕ́ТКА (від назви перших укр. літер а, б) – 1) сукупність літер, розташованих у певному усталеному в даній мові порядку...


Абжолтовська Властиміла

АБЖОЛТО́ВСЬКА Властиміла (Abźoltovská Vlastimila; 01. 10. 1904, с. Вільшанка, нині Любомл. р-ну Волин. обл. – 10. 06. 1995) – чеська перекладачка. Закін. Праз. ун-т (1932). У перекл. А. вийшли романи й повісті М. Стельмаха («Велика рідня», 1954, 1956; «Кров людська – не водиця»...


Абизов Володимир  Іванович

АБИ́ЗОВ Володимир Іванович (09. 03. 1925, м. Кузнецьк Пензен. обл., РФ) – письменник, кінодраматург. Чл. НСПУ. Учасник 2-ї світ. війни. Закін. ВДІК (1951). Працював на радіо та Алма-Атин. кіностудії...


Абизов Григорій  Олександрович

АБИ́ЗОВ Григорій Олександрович (14. 01. 1919, с. Єлантово, нині Татарстан, РФ – 1999...


Абизов Рустем  Адільович

АБИ́ЗОВ Рустем Адільович (29. 02. 1944, м. Магнітогорськ Челябін. обл., РФ) – лікар-отоларинголог. Д-р мед. н. (1991), проф. (1994). Закін. Київ. мед. ін-т (1967). Від 1967 працював на каф. отоларингології Київ. мед. академії післядиплом. освіти: 1967–69 – клініч. ординатором, 1969–72 – асп....


Абібуллаєв Мемет  Абібуллайович

АБІБУЛЛА́ЄВ Мемет Абібуллайович (17. 05. 1904, с. Богатир, нині Бахчисарай. р-ну, АР Крим – 08. 08. 1983, с. Долинне Кіров. р-ну, нині АР Крим) – кларнетист, каваліст. У 30-х рр. грав на кларнеті в ансамблі пісні і танцю при Ялтин. філармонії...


Абідов Султан  Турсунович

АБІ́ДОВ Султан Турсунович (07. 05. 1952, Ташкент) – інженер. Канд. тех. н. (1985). Закін. Ташкент. політех. ін-т (1974). Працював інж. та ст. інж. в інформ.-обчислюв. центрі Головташкентбуду (1975–79); Ін-ті електродинаміки АНУ (1980–93): ст. інж., м. н. с....


Абілєв Велі  Муратович

АБІ́ЛЄВ Велі Муратович (ін. написання прізвища: Абілов, Габілєв, Габілов; 1898 – 1945) – кримськотатарський письменник. У 1914–19 – учитель у с. Мірзабек і с. Баїм Євпатор. пов.; 1920 – голова сільревкому с. Мірзабек. Навч. у Комуніст. ун-ті трудящих Сходу (1921–23...


Абілєв Діхан

АБІ́ЛЄВ Діхан (Әбілев Дихан; 13(26). 12. 1907, зимовник Мойілди, нині Павлодар. обл., Казахстан) – казахський письменник. Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Ін-т журналістики (Алма-Ата, 1937). У романі у віршах «Алтай жүрегі» («Серце Алтаю»...


Абіогенез 

...

Абітурієнт 

АБІТУРІЄ́НТ (від лат. abituriens, abiturientis) – той, хто збирається піти) – особа із закінченою середньою освітою...


Аблаєв Амза  Меметович

АБЛА́ЄВ Амза Меметович (22. 05. 1921, с. Корбек, нині Ізобільне Алуштин. міськради, АР Крим – 10. 09. 1998, с. Зарічне Сімфероп. р-ну, АР Крим) – діяч національного кримськотатарського руху. 1929 батьків розкуркулено й вислано на Урал. Учасник 2-ї світ. війни...


Аблаєв Іззет  Джемільович

АБЛА́ЄВ Іззет Джемільович (23. 02. 1940, с. Бахчи-Елі Карасубазар. р-ну, нині с. Багате Білогір. р-ну, АР Крим) – художник-ювелір, кераміст. Чл. НСХУ (1996). Закін. у Ташкенті худож. студію окруж. Будинку офіцерів (1965) та ізостудію Палацу текстильників ім. Гагаріна (1971...


Аблаєв Мунір  Феттайович

АБЛА́ЄВ Мунір Феттайович (16. 05. 1957, смт Южний Аламишик Андижан. обл., Узбекистан) – артист балету, балетмейстер. Засл. арт. України (1998). Закін. відділ. хореографії Ташкент. ін-ту культури (1989). Учителі: Р. Тарнгругієв, А. Джемільов...


Абліцов Віталій  Григорович

АБЛІЦО́В Віталій Григорович (17. 08. 1946, с. Новоукраїнка Куйбишев. р-ну Запоріз. обл.) – журналіст, літературний критик. Закін. ун-т у Ростові-на-Дону (1972). Від 1965 працював у ред. газет, Держтелерадіо України (1980–94), ред. г. «Голос України» (1995–2000)...


Абліцов Олександр  Іванович

АБЛІЦО́В Олександр Іванович (15. 09. 1948, с. Новоукраїнка Куйбишев. р-ну Запоріз. обл.) – поет...


Аблов Антон  Васильович

А́БЛОВ Антон Васильович (03(16). 08. 1905, Одеса – 18. 05. 1978, Кишинів) – хімік-неорганік. Акад. АН Молд. РСР (1961). Закін. Ясський ун-т (1928), у якому працював до 1940. Викладав у Кишинів. с.-г. ін-ті (1940, 1944–46...


Стр. 1 | 37        1    2    Наступна