Е - Енциклопедія Сучасної України
Статті на літеру «Е»
 (Всього статей:  661)

East/West: Journal of Ukrainian Studies 

...

Elle Украина 

«ELLE УКРАИ́НА» – журнал. Засн. 2001 у Києві видав. домом «Lagardère» (Франція). Виходить щомісяця рос. мовою; наклад 80 тис. прим. Присвяч. жін. моді та стилю. Рубрики: «Elle красота», «Elle путешествия», «Elle стиль», «Elle кухня», «Elle технология», «Elle здоровье», «Elle новости», «Elle мода»...


Equites 

«Е́QUITES» – команда мандрівників, яка ставить за мету дослідження людського організму в екстремальних умовах віддалених та малодоступних куточків Земної кулі. У перекладі з лат. назва означає «вершники». Засн. 1998 В. Вукстою (капітан)...


Español.ua 

«ESPAÑOL. UA» Виходить щомісяця від травня 2007 у Києві. Засн. і видавець – Т. Мосієнко. Матеріали друкує укр. та іспан. мовами; наклад 500 прим. Подає календар важливих подій, свят; розповідає про визнач. особистостей, культуру...


Ethnic Forum: jornal of ethnic studies and ethnic bibliography 

«ETHNIC FORUM: JORNAL OF ETHNIC STUDIES AND ETHNIC BIBLIOGRAPHY» – міжнародний журнал етнічних студій та бібліографії. Виходив 1980–95 двічі на рік, спочатку як бюлетень, від весни 1982 – як журнал. Видавець – Кент. ун-т (шт. Оґайо, США). Публікації присвяч. історії етніч. і реліг. груп США та ін. країн...


Exclusive style 

«EXCLUSIVE STYLE» – журнал. Виходить від червня 2005 у Києві. Засн. і видавець – приватне підпр-во «Эксклюзив. стиль Д». Друкує статті укр. та рос. мовами; наклад 10 тис. прим. Рубрики: «Мистецтво», «Спорт», «Exclusive person», «Diplomatic page», «Кіноафіша», «Кино», «Fachion»...


Experimental oncology 

«EXPERIMENTAL ONСOLOGY» – міжнародний науковий жуpнaл. Зaсн. 1979 Ін-том проблем онкології АН УРСР (нині Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології НАНУ...


Extreme X3M 

«EXTREME Х3М» – журнал. Засн. 1999 у Києві Д. Тимченком та О. Єременком; видавці – Держ. ком-т інформ. політики України, Всеукр. федерація екстрем. видів спорту. Виходить раз на місяць, статті друкує рос., укр....


де Ербіньї Мішель

де ЕРБІНЬЇ́ Мішель (d'Herbigny Michel; 08. 05. 1880, м. Лілль, Франція – 23. 12. 1957, м. Екс-ан-Прованс, Франція) – французький церковний діяч РКЦ...


Е 

Е – сьома літера української абетки. Є в ін. алфавітах, створ. на кирилич. і лат. графіч. основах. Назва літери [е] вживається як іменник серед. роду. Буває велика і мала...


ЕL Кравчук 

EL КРАВЧУ́К (справж. – Остапенко Андрій Вікторович; 17. 03. 1977, Вільнюс) – естрадний співак, актор. Навч. у Нац. муз. академії України (1995–99)...


Ебель Жан-П’єр-Мішель

ЕБЕ́ЛЬ Жан-П'єр-Мішель (Ebel Jean-Pierre-Michel; 25. 01. 1920, м-ко Бітвеллер, Франція – 20. 06. 1992, м. Страсбурґ, Франція) – французький біохімік. Іноз. чл. РАН (1982), АНУ (1991). Закін. Страсбур. ун-т...


Ебергард Андрій Авґустинович

ЕБЕРГА́РД Андрій Авґустинович (09. 11. 1856, Греція – 09. 04. 1919, Петроград, нині С.-Петербург) – військовик. Адмірал (1913). Закін. Мор. кадет. корпус (С.-Петербург...


Ебергардт Пйотр

Е́БЕРГАРДТ Пйотр (Eberhardt Piotr; 27. 12. 1935, Варшава) – польський економгеограф, соціолог, демограф. Д-р габіліт. (1977), проф. (1994). Закін. Варшав. ун-т (1960). Відтоді працює в Ін-ті географії та просторового госп-ва Польс. АН (Варшава): 1999–2005 – зав....


Еберс Борис Мойсейович

Е́БЕРС Борис Мойсейович (15. 08. 1889, Одеса – 11. 11. 1971, там само) – живописець. Чл. СХУ (1945). Закін. Одес. художнє уч-ще (1911), навч. у С.-Петербур. АМ (1912–13; викл. К. Костанді...


Еберт Макс

Е́БЕРТ Макс (Ebert Max; 04. 08. 1879, м. Стендаль, Німеччина – 15. 11. 1929, Берлін) – німецький археолог. Чл. Всеукр. археол. ком-ту ВУАН. Студіював германістику й історію в Іннсбруці, Гайдельберзі...


Ебіч Юрій Рахмієльович

Е́БІЧ Юрій Рахмієльович (27. 01. 1943, м. Івдель Свердлов. обл., РФ) – хімік. Д-р хім. н. (1992), проф. (1995). Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1967)...


Евакуація 

ЕВАКУА́ЦІЯ (лат. evacuatio, від evacuo – спорожнюю) – вивезення людей, тварин і матеріальних цінностей з місцевості, що перебуває під загрозою нападу ворога або стихійного лиха; поранених, хворих, полонених, трофеїв, а також іншого майна у тил; відведення військ з районів...


Евапорити 

ЕВАПОРИ́ТИ (від лат. evaporo – випаровую) – мінерали...


Евдемонізм 

ЕВДЕМОНІ́ЗМ (грец. εὐδαιμονία – щастя, блаженство) – етичний принцип, згідно з яким щастя є основною та кінцевою метою людських прагнень...


Евенбах Євгенія Костянтинівна

Е́ВЕНБАХ Євгенія Костянтинівна (17. 08. 1889, м. Кременчук, нині Полтав. обл. – 18. 07. 1981, Ленінград, нині С.-Петербург) – графік і живописець. Чл. СХУ (1974). Закін. Катеринослав. жін. г-зію (нині Дніпропетровськ, 1907)...


Евенбах Семен Маркович

Е́ВЕНБАХ Семен Маркович (08(20). 04. 1870, Харків – 31. 01. 1937, Київ) – художник театру. Закін. Харків., згодом Одес. рисув. школи. 1889–1900 – художник-декоратор Харків. опери; 1901–16 – художник-постановник Київ. опери, де оформив вистави: «Казка про царя Салтана» (1908)...


Евенсон Олександр Мойсейович

ЕВЕНСО́Н Олександр Мойсейович (05(17). 05. 1892, Житомир – 1919, Київ) – шахіст. Майстер (1913). Навч. в Ун-ті св. Володимира (Київ). Призер великого (3-є м.), малого (4-е м.) шах. чемпіонатів Києва (обидва – 1910). Переможець Всерос. турніру любителів (С.-Петербург, 1913)...


Еволюційна ембріологія 

ЕВОЛЮЦІ́ЙНА ЕМБРІОЛО́ГІЯ – наука про закономірності еволюційних перетворень в онтогенезі живих істот у цілому та окремих складових цього процесу. Засн. Е. е. – Е. Геккель і Ф. Мюллер...


Еволюціонізм 

ЕВОЛЮЦІОНІ́ЗМ (від еволюція) – напрям у соціокультурній антропології...


Еволюція 

ЕВОЛЮ́ЦІЯ (лат. evolutio, від evolvo – розгортаю) – уявлення про зміни в природі і суспільстві...


Евристика 

ЕВРИ́СТИКА (грец. εὑρίσϰω – знаходжу) – галузь знання, що вивчає творчу діяльність, визначає шляхи відкриття нового в ідеях, судженнях, способах діяння. У Стародав. Греції Е. була відома як метод навч., який застосовував Сократ. Пізніше Е. почали називати науку...


Европа 

«ЕВРО́ПА» – журнал. Виходить від 2007 у Києві щомісяця як громад. ініціатива незалеж. журналістів, фінансується переважно об'єдн. «Укр. адвокат». Засн. і видавець – О. Башук. Осн. мова – українська, а також офіц. мови країн-членів ЄС...


Евтаназія 

ЕВТАНА́ЗІЯ (від грец. εὖ – добре, υάνατοζ – смерть) – навмисне позбавлення життя безнадійно хворої людини з метою припинення її страждань. Е. розглядають у філософії, мед. та юрид. деонтології...


Евфемізм 

ЕВФЕМІ́ЗМ (грец. εὐϕημισμός – пом'якшений вислів) – слово або вислів, які вживають для непрямого, прихованого, пом'якшеного чи ввічливого позначення певних предметів, явищ, дій замість їх прямої назви...


Егалітаризм 

ЕГАЛІТАРИ́ЗМ (від франц. égalité – рівність) – принцип організації соціальних відносин у державі та суспільстві на засадах рівного економічного, передусім майнового, стану громадян. Такого стану, на думку прихильників Е....


Еґан Едмун

Е́ҐАН Едмун (Egán Edmund; 13. 07. 1851, м-ко Чакторня, Австро-Угорщина, нині Чаковець, Хорватія – 20. 09. 1901, Ужгород) – угорський економіст. З походження шотландець. Навч. у Вищій екон. школі в Галле (Німеччина), студіював аграрне право у Віден. ун-ті. Працював у Німеччині, Італії...


Еґберт Ян

ЕҐБЕ́РТ Ян (Egbert Jan; 26. 05. 1941, Берлін) – німецький політолог. 1961–69 вивчав історію, географію, політологію та педагогіку в навч. закладах м. Марбурґ...


Егізм Борис Ісакович

ЕГІ́З Борис Ісакович (справж. ім'я – Борух; 30. 07(11. 08). 1869, Одеса – 1946, Вільнюс) – живописець і графік. Чл. Т-ва пд.-рос. художників (1893), Т-ва ім. К. Костанді (1922), СХ Литов. РСР (1944). Навч. в Одес. рисув. школі (1886–88; викл. К. Костанді)...


Егізм-Тинах-1 

ЕГІ́З-ТИНА́Х–1 – карстова порожнина у Гірсько-Кримській карстовій області, на Карабі-яйлі. Протяжність 255 м, глиб. 60 м. Утвор. у вапняках. Вхід знаходиться у карст. лійці на дні сухої долини Егіз-Тинах. Складається з 10-метр. колодязя...


Его... 

ЕГО… (лат. еgo – я) – частина складних слів, що вказує на виділення власної особи та підкреслення своєї значущості, напр.: егоїзм...


Егоїзм 

ЕГОЇ́ЗМ (франц. égoїsme, від его…) – ціннісна орієнтаціяї суб'єкта...


Егопсихологія 

ЕГОПСИХОЛО́ГІЯ (від его… і психологія) – один із напрямів психоаналізу, який досліджує проблеми людського «Я». Виникла як реакція на ортодоксал. фройдизм. На відміну від останнього...


Егоцентризм 

ЕГОЦЕНТРИ́ЗМ (від его… і центр) – зосередженість особистості на власних цілях...


Едасфера 

ЕДАСФЕ́РА (від грец. ἔδαфος – ґрунт, земля і сфера) – атмосферне, ґрунтове та водне середовище, що оточує окремий організм і перебуває з ним у структурній єдності. Формується під впливом цього організму й обмінюється з ним речовиною...


Едельман Леонід Абрамович

ЕДЕЛЬМА́Н Леонід Абрамович (25. 04. 1932, Київ – 16. 10. 1983, там само) – тренер (спортивна гімнастика). Чоловік Т. Перської. Засл. тренер України та СРСР (1984...


Едельштейн Віталій Іванович

ЕДЕЛЬШТЕ́ЙН Віталій Іванович (Эдельштейн Виталий Иванович; 17(29). 04. 1881, м. Казань, Росія – 01. 08. 1965, Москва) – російський фахівець у галузі овочівництва. Почес. чл. ВАСГНІЛ (1956). Герой Соц. Праці (1961). Сталін. премія (1946). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ліс. ін-т у С.-Петербурзі (1902)...


Едельштейн Яків Самуїлович

ЕДЕЛЬШТЕ́ЙН Яків Самуїлович (16(28). 08. 1869, м-ко Балаклія, нині місто Харків. обл. – 22. 01. 1952, Ленінград, нині С.-Петербург) – геолог, геоморфолог, географ. Д-р геол.-мінерал. н....


Едемова Уріє

ЕДЕ́МОВА Уріє (23. 04. 1938, Байдарська долина, нині тер. Балаклав. р-ну, АР Крим) – кримськотатарська письменниця, перекладач. Чл. СП СРСР (1975), НСПУ (1993). Закін. ф-т журналістики Ташкент. ун-ту (1975). Працювала фельдшером (1959–65)...


Едер Борис Опанасович

Е́ДЕР Борис Опанасович (12(24). 07. 1894, м. Батумі, нині Грузія – 15. 11. 1970, Москва) – цирковий артист і дресирувальник. Нар. арт. РРФСР (1939). Виступав від 1908 як гімнаст, акробат...


Едер Тадей Євстахійович

Е́ДЕР Тадей Євстахійович (17. 02. 1943, Львів) – культурно-громадський діяч. Засл. працівник культури України (1993). Премія ім. Лео Вітошинського (Австрія, 2000), М. Стріхаржа (Німеччина, 2003). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2000, 2006...


Единбурґ 

Е́ДИНБУРҐ (Edinburgh) – місто у Великій Британії, столиця Шотландії. Знаходиться побл. пд. узбережжя затоки Ферт-оф-Форт Північного м. Насел. 471 650 осіб (2008). Важливий транспорт. вузол, аеропорт, мор. аванпорти Літ і Ґрантон. Відомий від 6 ст. Розвинені видобувна, маш.-буд....


Едіґер Теодор (Федір) Генріхович

Е́ДІҐЕР Теодор (Федір) Генріхович (18. 12. 1886, м. Бердянськ Таврій. губ....


Едмонтон 

Е́ДМОНТОН (Edmonton) – місто на Заході Канади, столиця провінції Альберта. Е. – важливий адм. та наук. центр, транспорт. вузол...


Едуардс Борис Вільямович

ЕДУА́РДС Борис Вільямович (15(27). 05. 1860, Одеса – 12. 02. 1924, о-в Мальта) – скульптор і педагог. Навч. в Одес. рисув. школі (1876–81; викл. Л. Іоріні), С.-Петербур. АМ (1881–83; від 1915 – її акад.), у Парижі – в АМ Р. Жульєна (1887)...


Езау Іван Якович

ЕЗА́У Іван Якович (справж. – Йоганн- Якоб; 1861, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ, за ін. даними – колонія Молочна Таврій. губ. – ?) – інженер-технолог, промисловець...


Езау Катерина Іванівна

ЕЗА́У Катерина Іванівна (03. 04. 1898, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 04. 06. 1997, м. Санта-Барбара, шт. Каліфорнія, США) – анатом рослин. Дочка І. Езау. Д-р філософії (1932), засл. проф. ботаніки, акад. Швед. королів. АН...


Езера Регіна

Е́ЗЕРА Регіна (Ezera Regîna; справж. прізвище – Кіндзуле; Kindzule; 20. 07. 1930, Риґа – 11. 06. 2002, там само) – латиська письменниця. Нар. письменниця Латв. РСР (1981). Держ. премія Латв. РСР (1972). Закін. Латв. ун-т (Риґа, 1955). Авторка кн. оповідань «Un ceïð vçl kûp» («Дорога ще в пилюці», 1961)...


Езотеричне та екзотеричне 

ЕЗОТЕРИ́ЧНЕ ТА ЕКЗОТЕРИ́ЧНЕ (грец. ἐσωτεριϰός – внутрішній, ἐξωτεριϰός – зовнішній) – поняття, що окреслюють мiру оприлюдненостi феноменiв культури. Перше охоплює явища культури...


Ейгенсон Моріс Семенович

ЕЙГЕНСО́Н Моріс Семенович (08(21). 01. 1906, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 15. 08. 1962, Львів) – астроном. Батько О. Ейгенсона. Д-р фіз.-мат. н. (1938), проф. (1939). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург; 1927)...


Ейгенсон Олексій Морісович

ЕЙГЕНСО́Н Олексій Морісович (08. 01. 1936, Ленінград...


Ейгер Генріх Вільгельмович

Е́ЙГЕР Генріх Вільгельмович (04. 11. 1923, Харків) – мовознавець. Д-р філол. н. (1990), проф. (1991). Навч. у Середньоазіат. ун-ті (Ташкент, 1941–42), закін. Військ. ін-т іноз. мов (Москва...


Ейгеси 

Е́ЙГЕСИ – родина. Роман Михайлович (1840 – 1926) – лікар. Закін. Моск. ун-т (1870). Працював лікарем у Харків. губ., Київ. військ. окрузі. У Болгарії під кер-вом М. Пирогова проводив ефірну анестезію. 1879–1906 – повіт. лікар у Орлов., Курській та ін. губ.; 1906–12...


Ейдельман Борис Львович

Е́ЙДЕЛЬМАН Борис Львович (30. 01(11. 02). 1867, с. Стрижавка, нині смт Вінн. р-ну Вінн. обл. – 02. 08. 1939...


Ейдельман Йосип Лазарович

Е́ЙДЕЛЬМАН Йосип Лазарович (20. 12. 1931, с. Миньківці...


Ейдельман Мальвіна (Марія) Михайлівна

Е́ЙДЕЛЬМАН Мальвіна (Марія) Михайлівна (29. 08. 1908, м. Дунаївці Кам'янець-Поділ. губ., нині Хмельн. обл. – ?) – біохімік. Д-р біол. н. (1961). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1931). Працювала в Ін-ті харчування (Харків...


Ейдельман Олександр Лазарович

ЕЙДЕЛЬМА́Н Олександр Лазарович (25. 05 (07. 06). 1902, м-ко Гостомель, нині смт Ірпін. міськради Київ. обл. – 31. 10. 1995, Нью-Йорк) – піаніст, педагог. Проф. (1941). 1-а премія Всеукр. конкурсу піаністів (Харків...


Ейдельман Самуїл Давидович

ЕЙДЕЛЬМА́Н Самуїл Давидович (01. 09. 1920 (за паспортом – 03. 01. 1921), м. Проскурів, нині Хмельницький – 08. 06. 2005, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1959), проф. (1961). Учасник 2-ї світ. війни. Навч. у Київ. ун-ті (1938–41), закiн. Чернiв. ун-т (1948)...


Ейдельман Фрейда Мордківна

Е́ЙДЕЛЬМАН Фрейда Мордківна (25. 08. 1922, м-ко Фастів, нині місто Київ. обл. – 13. 10. 1975...


Ейдеман Роберт Петрович

Е́ЙДЕМАН Роберт Петрович (справж. – Ейдеманіс; 27. 04(09. 05). 1895, м. Леясціємсі, нині Латвія – 12. 06. 1937) – військовик. Комкор (1935). Від 1914 навч. у Петрогр. лісовому ін-ті (нині С.-Петербург)...


Ейдін Сінклер

Е́ЙДІН Сінклер (Ayden Sinclair; справж.– Вішо Френсіс; Whishaw Frances; 1867, м-ко Дувр, графство Кент, Велика Британія – 1954...


Ейдлін Юлій Ілліч

Е́ЙДЛІН Юлій Ілліч (03(15). 03. 1896, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 13. 12. 1958, Ленінград, нині С.-Петербург) – скрипаль, педагог. Проф. (1935). Навч. у Л. Ауера. Закін. Петрогр. консерваторію (нині С.-Петербург...


Ейдос 

«Е́ЙДОС» – альманах теорії та історії історичної науки. Засн. 2005 у Києві НАНУ та Ін-том історії України НАНУ. Виходить щороку у двох частинах, статті друкує укр., рос., польс. та англ. мовами; наклад 300 прим. Географія розповсюдження: Україна, РФ, Білорусь, Польща, Канада...


Ейдригевич Євген Владиславович

ЕЙДРИГЕ́ВИЧ Євген Владиславович (03(16). 07. 1906, м. Коканд, нині Узбекистан – 11. 04. 1984, Одеса) – вчений-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (1944), проф. (1945). Уряд. нагороди. Закін. Туркм. зоовет. ін-т (Ашґабат...


Ейзенштейн Сергій Михайлович

ЕЙЗЕНШТЕ́ЙН Сергій Михайлович (Эйзенштейн Сергей Михайлович; 10(22). 01. 1898, Риґа – 11. 02. 1948, Москва) – російський режисер, художник, сценарист, теоретик кіно, педагог. Д-р мистецтвознавства (1939), проф. (1937). Засл. діяч мист-в РСФРР (1935). Сталін. премія (1941...


Ейнгорн Віталій Осипович

ЕЙНГО́РН Віталій Осипович (Эйнгорн Виталий Осипович; 21. 08. 1862, Мінськ – 14. 09. 1947, Москва) – російський історик, джерелознавець, архівіст. Д-р істор. н. (1942...


Ейнгорн В’ячеслав Семенович

ЕЙНГО́РН В'ячеслав Семенович (23. 11. 1956, Одеса) – шахіст. Гросмейстер СРСР (1987), міжнар. гросмейстер (1986). Засл. м. сп. України (2001). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2006). Закін. Одес. ун-т (1979). Чл. збір. команди СРСР (1986–91). Чемпіон Європи (м. Хайфа, Ізраїль...


Ейнгорн Олександр Львович

ЕЙНГО́РН Олександр Львович (12(24). 12. 1888, м. Марiуполь, нині Донец. обл. – грудень 1939, Харкiв) – архiтектор. Чл.-кор. Академії арх-ри СРСР (1939), почес. чл. Королiв. т-ва британ. архiтекторiв (1937). Вищу освіту розпочав здобувати на фіз.-мат. ф-ті Харків. ун-ту...


Ейнор Ольгерд Леонардович

ЕЙНО́Р Ольгерд Леонардович (13(26). 05. 1908, Полтава – 09. 12. 1991, Київ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1946), проф. (1950). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург, 1930). Працював 1930–31 у Вугіл. ін-ті Гол. геол.-розв. упр. (Ленінград); 1931–36 – в Урал. геол. упр. (м. Свердловськ...


Ейсмонд Юліан

Е́ЙСМОНД Юліан (Ejsmond Julian; 26. 02. 1892, Варшава – 29. 06. 1930, м. Закопане, нині Малопольс. воєводства, Польща) – польський письменник, перекладач. У 1912–14 вивчав польс. філологію у Яґеллон. (Краків) та Варшав. ун-тах. Автор поет. зб. «Wiersze» (1909), «Bajki i prawdy» (1912), повістей «W puszczy» (1927)...


Ейсмонт Валерій Володимирович

Е́ЙСМОНТ Валерій Володимирович (12. 04. 1945, м. Яготин, нині Київ. обл. – 04. 07. 1999, Суми) – художник-монументаліст і живописець. Чл. НСХУ (1988). Закін. Орлов. пед. (РФ, 1967) та Харків. худож.-пром. (1975; викл. Є. Єгоров...


Ейсмонт Володимир Борисович

Е́ЙСМОНТ Володимир Борисович (17. 06. 1972...


Ейснер Володимир

Е́ЙСНЕР Володимир (? – ?) – архітектор. Працював у Києві на поч. 20 ст. Використовував стильові форми модерніз. Ренесансу та класицизму. Збудував прибутк. будинок (1912) і нову дзвіницю (1914) Греко-Синай. Свято-Катеринин. монастиря на Контрактовій площі...


Ейснер Федір Федорович

Е́ЙСНЕР Федір Федорович (13(26). 02. 1916, Москва – 03. 10. 1986, Харків) – вчений-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (1964), проф. (1967)...


Ейстеррайхер Зепп

ЕЙСТЕРРА́ЙХЕР Зепп (Österreicher Sepp; справжнє – Брайнін Леєр (Борис) Львович; ін. псевд.: Natalie Sinner, Berthold Brandt, Klara Peters; 10. 08. 1905, Миколаїв – 11. 03. 1996, Відень) – письменник, перекладач, громадсько-культурний діяч Австрії та Росії. Чл. СП СРСР (1959). Студіював нім. філологію...


Стр. 1 | 9        1    2    Наступна