Є - Енциклопедія Сучасної України
Статті на літеру «Є»
 (Всього статей:  880)

Ева 

«Е́ВА» – журнал. Засн. 2005 у Києві Є. Рибчинським. Виходить щомісяця рос. мовою; наклад 70 тис. прим. Видавець – ВАТ «Издател. дом “ИВ Комьюникейшнз”». Розповсюджується на тер. України. Уміщує матеріали, присвяч. світ. та укр. моді...


Евпаторийская здравница 

«ЕВПАТОРИ́ЙСКАЯ ЗДРА́ВНИЦА» – газета. Засн. 1969 у м. Євпаторія, нині АР Крим. Виходить рос. мовою 5 разів на тиждень; наклад понад 5 тис. прим. Висвітлює соц.-екон., політ. та культурне життя міста. Рубрики: «Евпатория: день за днем», «С сессий горсовета», «Актуально»...


Еврейская будущность 

«ЕВРЕ́ЙСКАЯ БУ́ДУЩНОСТЬ» Виходила рос. мовою щомісяця від січня до липня 1909 в Одесі у друкарні Я. Сагала як орган Одес. євр. територіаліст.-еміграц. т-ва. Видавець – Г. Каплан. Висвітлювала діяльність Т-ва, питання еміграції та колонізації. Рубрики: «Отъ редакціи»...


Еврейская газета 

«ЕВРЕ́ЙСКАЯ ГАЗЕ́ТА» Засн. у вересні 2002 у Києві. Друкує берлін. вид-во «Werner Media Group». Виходить рос. мовою щомiсяця; наклад 40 тис. прим. Осн. тематика: полiтика, сусп. життя, релiгiя. Рубрики: «Мир», «Германия», «Земля обетованная», «Там, где был СССР», «Диаспора», «Община»...


Еврейская молодая мысль 

«ЕВРЕ́ЙСКАЯ МОЛОДА́Я МЫСЛЬ» Виходила 1917 (усього 4 номери) рос. мовою у друкарні Й. Шенфельда. Видавав Київ. Центр. Ком-т євреїв учнів серед. школи. Висвітлювала інтереси євр. молоді. Рубрики: «Еврейская культура, исторія, литература», «Национальные во- просы»...


Еврейская мысль 

«ЕВРЕ́ЙСКАЯ МЫСЛЬ» Виходила щотижня 1906–07 рос. мовою в Одесі як орган євр. нац. думки замість сіоніст. тижневика «Кадима». Ред.-видавець – Й. Сапір, 1907 – М. Шварцман. Розповсюджувалася у Рос. імперії. Рубрики: «Изъ одесской еврейской жизни», «Палестинские вѣсти»...


Еврейскій голосъ 

...

Еврейскій медицинскій голосъ 

«ЕВРЕ́ЙСКІЙ МЕДИЦИ́НСКІЙ ГО́ЛОСЪ» Виходив щокварталу 1908–11 в Одесі рос. мовою у друкарні Я. Шермана «Издатель» як орган побут. і клін. медицини. Мав сприяти з'ясуванню причин, особливостей...


Еврейское обозрніе 

«ЕВРЕ́ЙСКОЕ ОБОЗРНІ́Е» – журнал. Вийшов один номер рос. мовою 1912 в Одесі. Висвітлював громад. і нац. життя Одеси та Пд. Рос. імперії, місц. хроніку, питання еміграції, колонізації, євр. історії, літ-ри...


Единственная 

«ЕДИ́НСТВЕННАЯ» – журнал. Засн. 1997 у Києві як «Только ты», від 1998 – сучасна назва. Від 2000 видає видав. дім «Едіпрес-Україна». Виходить щомісяця рос. мовою; наклад 265 тис. прим. Уміщує матеріали, присвяч. світу моди та краси, сім'ї, здоров'ю, істор. подіям. Рубрики: «Мода»...


Единство 

«ЕДИ́НСТВО» Засн. у червні 1999 Регіон. Федерацією профспілок Луган. обл. Виходить щотижня, статті друкує укр. і рос. мовами; на- клад 5330 прим. Розповсюджується на тер. Луганщини. Висвітлює проблеми вугіл. пром-сті, мед. галузі, соц. сфери, спорту...


Екатеринославская земская газета 

«ЕКАТЕРИНОСЛА́ВСКАЯ ЗЕ́МСКАЯ ГАЗЕ́ТА» – часопис. Виходив 1915–17 у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ) двічі на тиждень. Видавець – Катеринослав. губерн. земство. Рубрики: «Война. От штаба Верховного Главнокомандующего», «Внутренние известия»...


Екатеринославскія губернскія вдомости 

«ЕКАТЕРИНОСЛА́ВСКІЯ ГУБЕ́РНСКІЯ ВДОМОСТИ» – офіційна урядова газета. Виходила 1838–1918 у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ). Засн. розпорядженням міністра внутр. справ Рос. імперії. Видавало губерн. правління...


Енакиевский рабочий 

«ЕНА́КИЕВСКИЙ РАБО́ЧИЙ» – газета. Видавці – Єнакіїв. міськрада (Донец. обл.) та редакція. Засн. 1917 як «Известия Енакиевского совета рабочих и солдатских депутатов», від 1919 – «Путь советов», від 1925 – «Знамя ударника»...


Є 

Є – восьма літера української абетки. Походить від кирилич. літери ε («ѥстъ»), утвор. на основі греко-візант. e («епсилона»). Назва літери [йе] вживається як іменник серед. роду. Буває велика і мала...


Є 

«Є» – газета. Засн. 1992 у Хмельницькому як інформ. додаток до г. «Пробудження». Видає «Є Медіагруп». Від 1993 – самост. інформ. рекламне видання, до складу якого входять регіон. – «Є. Робота. Нерухомість. Авто. Будівництво», «Є. Поділля»...


Єва 

«Є́ВА» – журнал. Виходив 1993–2004 у Києві щоквартально, від 1999 – 8 разів на рік укр. мовою; наклад 15 тис. прим. Видавці – І. Данилевська, В. Нечипорук. Більшість матеріалів присвячено сучас. світ. моді...


Євангелист 

«ЄВАНГЕЛИ́СТ» – журнал євангельських християн-баптистів. Виходив щомісяця 1929, 1931–32 у м. Белз (нині Львів. обл.); наклад 1000 прим. Друкував проповіді, молитви, вірші на хвалу Ісуса Христа та Євангелія, оповідання на біблійні теми, статті...


Євангеліє 

ЄВА́НГЕЛІЄ (від грец. εύαγγέλιον – блага вість) – 1) радісна для всіх християн звістка про настання у майбутньому Царства Божого і спасіння людства від гріха й смерті, проголошена Ісусом Христом і християнськими апостолами; 2) ранньохристиянський твір...


Євангельська нива 

«ЄВА́НГЕЛЬСЬКА НИ́ВА» – духовно-просвітницький квартальник. Засн. 1996 Всеукр. союзом об'єднань єванг. християн-баптистів. Виходить укр. та рос. мовами; наклад 5 тис. прим. Рубрики: «Християнське життя», «Біблія і наука», «Сестринське служіння», «Духовна стаття»...


Євангельська правда 

«ЄВА́НГЕЛЬСЬКА ПРА́ВДА» – релігійний журнал. Виходив щомісяця 1939–2002 (усього 62 т.) у Торонто. Матеріали на реліг.-просвітн. теми публікував укр. і англ. мовами. Рубрики: «Нові видання»...


Євангельський голос 

...

Євангельський паломник 

«ЄВА́НГЕЛЬСЬКИЙ ПАЛО́МНИК» – місячник християн-п'ятидесятників. Виходив 1941–79 у Нью-Йорку. Ред. – В. Гуцалюк, Ф. Смольчук...


Євангельські християни 

ЄВА́НГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯ́НИ – протестантська течія у християнстві. Ін. назва – євангелісти. Поширилася в Рос. імперії у 2-й пол. 19 ст. під назвою «редстокисти» (від імені протестант. проповідника з Англії лорда Г. Редстока...


Євангельські християни-баптисти (ЄХБ) 

ЄВА́НГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯ́НИ-БАПТИ́СТИ (ЄХБ) – протестантська течія у християнстві. Виникла в СРСР після об'єднання 1944 баптистів з євангелістами (див. Євангельські християни)...


Євангельські церкви 

ЄВА́НГЕЛЬСЬКІ ЦЕРКВИ́ – збірна назва об'єднаних протестантських Церков, головним чином лютеранської та реформаційної традицій. Поняття «євангельські» вжито для акцентування уваги на потребі кожного віруючого жити згідно з Євангелієм...


Євгеній 

ЄВГЕ́НІЙ (Зернов Семен Олексійович; 18. 01. 1877, Москва – 20. 09. 1937, Казахстан) – церковний діяч РПЦ. Закін. Моск. духовні семінарію (1898) та академію зі ступ. канд. богослов'я (1902). 8 березня 1900 прийняв чернечий постриг. Від 1902 – викл. сектознавства...


Євгеніка 

...

Євгеньєва Лідія  Яківна

ЄВГЕ́НЬЄВА Лідія Яківна (23. 03. 1923, с. Починки, нині Смолен. обл., РФ) – фізіолог. Д-р біол. н. (1974), проф. (1975). Закін. Держ. центр. ін-т фіз. культури (Москва, 1947). Працювала ст. н. с. ВНДІ фіз. культури (Москва, 1950–51); проф. каф. фізіології Нац. ун-ту фіз. виховання та спорту (Київ...


Євграфов Олег  Леонідович

ЄВГРА́ФОВ Олег Леонідович (05. 09. 1935...


Євграфов Павло  Борисович

ЄВГРА́ФОВ Павло Борисович (22. 10. 1944, Москва – 04. 11. 2015, Київ) – правознавець. Канд. юрид. н. (1981). Орден «За заслуги» 3-го (2002) і 2-го (2004) ступ. Закін. Харків. юрид. ін-т (1971)...


Євграфов Яків  Євграфович

ЄВГРА́ФОВ Яків Євграфович (бл. 1900 – 1958, Ленінград, нині С.-Петербург) – конструктор підводних човнів. Закін. Ленінгр. суднобуд. ін-т. Працював у ЦКБ-18 (Ленінград)...


Євграшкіна Галина  Петрівна

ЄВГРА́ШКІНА Галина Петрівна (27. 06. 1938, с. Озерянка Житомир. р-ну Житомир. обл.) – гідрогеолог. Канд. тех. (1979), д-р геол. (2006) н....


Євдокименко Анатолій  Кирилович

ЄВДОКИ́МЕНКО Анатолій Кирилович (20. 01. 1942, с. Капітанівка, нині Комінтернів. р-ну Одес. обл. – 23. 10. 2002, Київ) – трубач, музично-громадський діяч. Брат В. Євдокименка, чоловік С. Ротару. Нар. арт. України (1992). Закін. Чернів. ун-т (1971)...


Євдокименко Валерій  Кирилович

ЄВДОКИ́МЕНКО Валерій Кирилович (04. 02. 1939, с. Фрунзівка, нині смт Одес. обл.) – економіст. Брат А. Євдокименка. Д-р екон. н. (1997), проф. (2002). Закін. Львів. лісотех. ін-т (1961)...


Євдокименко Василь  Андрійович

ЄВДОКИ́МЕНКО Василь Андрійович (21. 07. 1925, с. Горбове Новгород-Сівер. р-ну, нині Черніг. обл. – 30. 12. 2005, м. Остер Козелец. р-ну Черніг. обл.) – графік і живописець. Чл. НСХУ (1955). Лауреат респ. конкурсів «Мист-во книжк. графіки» (1957, 1977...


Євдокименко Володимир  Юхимович

ЄВДОКИ́МЕНКО Володимир Юхимович (02. 02. 1927, Житомир – 09. 11. 1996, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1968), проф. Закін. Київ. ун-т (1949). Відтоді працював в Ін-ті філософії НАНУ (Київ): 1964–72 – зав. відділу історії філос. та соціол. думки на Україні...


Євдокименко Наталія  Михайлівна

ЄВДОКИ́МЕНКО Наталія Михайлівна (26. 05. 1951, Дніпропетровськ) – хімік. Д-р тех. н. (1994)...


Євдокимов Анатолій  Гаврилович

ЄВДОКИ́МОВ Анатолій Гаврилович (22. 06. 1936, м. Новосибірськ, РФ – 27. 06. 2004, Харків) – фахівець у галузі радіофізики. Д-р тех. н. (1973)...


Євдокимов Борис  Степанович

ЄВДОКИ́МОВ Борис Степанович (15. 05. 1932, с. Мішина Нива Калінін., нині Твер. обл., РФ – 09. 07. 1997, Львів) – важкоатлет, тренер, педагог. М. сп. (1958). Засл. тренер України (1983). Доц. (1988). Закін. Львів. ін-т фіз. культури (1960)...


Євдокимов Вадим  Дмитрович

ЄВДОКИ́МОВ Вадим Дмитрович (20. 05. 1931, Одеса) – фахівець у галузі триботехніки. Д-р тех. н. (1972), проф. (1974). Закін. Одес. політех. ін-т (1955)...


Євдокимов Василь  Михайлович

ЄВДОКИ́МОВ Василь Михайлович (14. 01. 1928, Миколаїв) – баяніст, диригент, педагог. Засл. працівник культури України (1973), проф. (1992). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Одес. консерваторію (1958; кл. баяна Л. Шаврука, диригування – В. Єфремова)...


Євдокимов Віктор  Іванович

ЄВДОКИ́МОВ Віктор Іванович (20. 07. 1942, с. Новопетрівка Олександрів. р-ну Сталін., нині Донец. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (1991), проф. (1991), чл.-кор. АПНУ (1994). Закін. Слов'ян. пед. ін-т (Донец. обл....


Євдокимов Віктор  Олексійович

ЄВДОКИ́МОВ Віктор Олексійович (04. 10. 1951, м. Сталіно, нині Донецьк) – живописець і монументаліст. Чл. НСХУ (2000). Закін. Харків. худож.-пром. ін-т (1988; викл. С. Бесєдін...


Євдокимов Віктор  Федорович

ЄВДОКИ́МОВ Віктор Федорович (13. 07. 1941, с. Михайлівка Пензен. обл., РФ) – фахівець у галузі математичного і комп'ютерного моделювання. Д-р тех. н. (1980), проф. (1985)...


Євдокимов Дмитро  Якович

ЄВДОКИ́МОВ Дмитро Якович (28. 10. 1905, с. Фурсово, нині Тульської обл., РФ – 28. 02. 1987, Одеса) – хімік. Канд. тех. (1940), д-р хім. (1957) н....


Євдокимов Микола  Миколайович

ЄВДОКИ́МОВ Микола Миколайович (25. 03 (06. 04). 1868, Харків – 05. 04. 1941, там само) – астроном. Д-р фіз.-мат. н. (1936). Засл. діяч н. УСРР (1935). Закін. Харків. ун-т (1890), де й працював від 1893: приват-доц. (від 1895), проф. (1914–38), зав. каф. астрономії (1919–33)...


Євдокимов Олександр  Андрійович

ЄВДОКИ́МОВ Олександр Андрійович (1906, с. Кам'янка, нині Воронез. обл., РФ – 1991, Одеса) – економіст. Д-р екон. н. (1963)...


Євдокимов Олександр  Миколайович

ЄВДОКИ́МОВ Олександр Миколайович (28. 11. 1906, с. Лужки, нині Владимир. обл., РФ – 10. 11. 1990, м. Іваново Моск. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1945). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. Закін. Владимир. енергомех. технікум (1930)...


Євдокимов Олександр  Олексійович

ЄВДОКИ́МОВ Олександр Олексійович (20. 05. 1954, м. Чита, РФ) – спортсмен (судномодельний спорт), тренер. Засл. м. сп. України (1994). Суддя міжнар. категорії (1997). Закін. Київ. автомоб.-дорож. ін-т (1980). Чемпіон (м. Брянськ, РФ, 1991; м. Вендлінґен, Німеччина, 1993) та призер (м. Яблонець...


Євдокимов Олександр  Якович

ЄВДОКИ́МОВ Олександр Якович (1854, Україна – 1917, Петроград...


Євдокимов Сергій  Анатолійович

ЄВДОКИ́МОВ Сергій Анатолійович (22. 03. 1949, м. Харцизьк, нині Донец. обл.) – скрипаль, педагог. Доц. (2008). Закін. Львів. консерваторію (1973; кл. Д. Лекґера...


Євдокимов Сергій  Володимирович

ЄВДОКИ́МОВ Сергій Володимирович (26. 09. 1878, Севастополь – 22. 04. 1960, Нью-Йорк) – військовик. Контр-адмірал (1917). Закін. Мор. кадет. корпус (1899). Учасник рос.-япон. війни 1904–05, зокрема Цусім. бою 14–15(27–28) травня 1905. Від 1912 – на Чорномор. флоті (нач. навч. частини...


Євдокимов Федір  Іванович

ЄВДОКИ́МОВ Федір Іванович (07. 11. 1931, с. Троїцьке, нині Петропавлів. р-ну Дніпроп. обл.) – економіст. Д-р тех. н. (1974), проф. (1975). Закін. Сталін. індустріал. ін-т (нині Донецьк...


Євдокимов Юхим  Георгійович

ЄВДОКИ́МОВ Юхим Георгійович (08(20). 01. 1891, м. Копал Семирєчен. обл., Росія, нині с. Капал Алматин. обл., Казахстан – 03. 02. 1940, Москва) – один із керівників радянських органів державної безпеки. Держ. нагороди СРСР. Чл. партії есерів (1907). Учасник рев. подій 1905–07...


Євдокимов Ярослав  Олександрович

ЄВДОКИ́МОВ Ярослав Олександрович (22. 11. 1946, Рівне) – співак (ліричний баритон). Нар. арт. Білорус. РСР (1987), засл. арт. РФ (2006). Навч. вокалу у В. Бучеля. Закін. Мінське муз. уч-ще (1981; кл. А. Мурзича). Від 1975 – соліст Білорус. філармонії...


Євдокимова Алла  Миколаївна

ЄВДОКИ́МОВА Алла Миколаївна (07. 11. 1944, с. Нова Прага Олександрій. р-ну Кіровогр. обл.) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1999)...


Євдокимова Світлана  Олександрівна

ЄВДОКИ́МОВА Світлана Олександрівна (09. 09. 1947, м. Галле...


Євдокимова Таміла  Петрівна

ЄВДОКИ́МОВА Таміла Петрівна (12. 04. 1942...


Євдошвілі Іродіон  Ісакійович

ЄВДОШВІ́ЛІ Іродіон Ісакійович ( ; справж. прізвище – Хосіташвілі; ; 07(19). 05. 1873, с. Бодбісхеві, нині Грузія – 02(15). 05. 1916...


Євдошенко Василь  Михайлович

ЄВДОШЕ́НКО Василь Михайлович (12. 03. 1924, с. Бобрава, нині Бєлгород. обл., РФ – 16. 07. 2003...


Євдошенко Сергій  Іванович

ЄВДОШЕ́НКО Сергій Іванович (06. 07. 1929, Одеса – 01. 01. 2009, м. Брест, Білорусь) – актор, режисер. Засл. арт. Білорус. РСР (1963). Закін. Одес. театр. уч-ще (1950)...


Євдощенко Олена Андріївна

ЄВДО́ЩЕНКО Олена Андріївна (16. 01. 1919, м. Карабулак, нині Інгушетія, РФ) – лікар-оториноларинголог. Д-р мед. н. (1965), проф. (1969). Учасниця 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Дагестан. мед. ін-т (РФ...


Євдощук Микола  Іванович

ЄВДОЩУ́К Микола Іванович (13. 12. 1949, с. Караван Нововодолаз. р-ну Харків. обл.) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1999)...


Євдущенко Юрій  Палладійович

ЄВДУ́ЩЕНКО Юрій Палладійович (09. 05. 1947...


Євенко Андрій  Федорович

ЄВЕ́НКО Андрій Федорович (30. 09 (13. 10). 1915, с. Піски, нині Бобровиц. р-ну Черніг. обл. – 30. 12. 1991, Київ) – актор, диктор ра- діо. Засл. арт. УРСР (1960). Закін. Київ. театр. ін-т (1946; курс Г. Юри). 1937 – диктор Харків., 1940–41 – Львів....


Євецький Федір  Орестович

ЄВЕ́ЦЬКИЙ Федір Орестович (13. 07. 1851, Варшава – 20. 04. 1909, м. Юр'єв, нині Тарту, Естонія) – лікар-офтальмолог. Д-р медицини (1886). Закін. 1-у Харків. г-зію (1869), навч. у Мед.-хірург. академії в С.-Петербурзі, закладах Цюриха, Гайдельберґа, Відня, Галле. Працював асист. у проф. Г. Фрея...


Євзеров Ісак  Данилович

ЄВЗЕ́РОВ Ісак Данилович (27. 02. 1949, Київ) – математик. Д-р тех. н. (1993). Держ. премія України в галузі н. і т. (2020). Закін. Воронез. ун-т (РФ...


Євич Василь  Павлович

Є́ВИЧ Василь Павлович (16. 09. 1930, с. Багва Маньків. р-ну Київ., нині Черкас. обл. – 06. 12. 1994, Черкаси) – живописець. Чл. СХУ (1990). Закін. Одес. художнє уч-ще (1959; О. Ацманчук...


Євишев Григорій  Лук’янович

Є́ВИШЕВ Григорій Лук'янович (17(30). 11. 1912, с. Адашево, нині Мордовія, РФ – 27. 03. 1976, там само) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учасник боїв побл. оз. Хасан (1938), 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії у 1934–38 і від 1941...


Євінтов Володимир  Ісакович

Є́ВІНТОВ Володимир Ісакович (16. 01. 1945, м. Барановичі, Білорусь – 08. 05. 2004, Київ) – правознавець. Д-р юрид. н. (1993). Премія ім. М. Василенка АНУ (1992). Закін. Київ. ун-т (1969)...


Євкін Олександр  Юзович

Є́ВКІН Олександр Юзович (13. 11. 1951, м. Новосибірськ, РФ) – фахівець у галузі прикладної математики та механіки деформівного твердого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1994). Закін. Дніпроп. ун-т (1973)...


Євкін-Бялосинський Сергій  Іванович

Є́ВКІН-БЯЛОСИ́НСЬКИЙ Сергій Іванович (16(28). 11. 1899, Севастополь – 04. 12. 1982...


Євланов Михайло  Вікторович

ЄВЛА́НОВ Михайло Вікторович (18. 10. 1941, с. Стрижанка Воронез. обл., РФ – 08. 05. 2006...


Євлахов Олександр  Михайлович

ЄВЛА́ХОВ Олександр Михайлович (27. 07(08. 08). 1880, Одеса – 28. 05. 1966, Ленінград, нині С.-Петербург) – історик літератури, літературний критик, поет, психіатр. Проф. судової психіатрії (1944). Навч. на фіз.-мат. (1898–99) та істор.-філол. (1899–1903) ф-тах С.-Петербур. ун-ту...


Євлашов Іван  Петрович

ЄВЛАШО́В Іван Петрович (1922, с. Шамотаєвка, нині Свердлов. обл., РФ – 08. 10. 1943, с. Успенка Онуфріїв. р-ну Кіровогр. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944, посмертно). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1942...


Євлогієв Анатолій  Федорович

ЄВЛО́ГІЄВ Анатолій Федорович (25. 08. 1955...


Євлогій 

ЄВЛО́ГІЙ (Георгієвський Василь Семенович; 10(22). 04. 1868, с. Сомово, нині Тульс. обл., РФ – 08. 08. 1946, Париж) – церковний діяч РПЦ. Закін. Тульс. духовну семінарію (1888)...


Євлогій 

ЄВЛО́ГІЙ (Гутченко Євген Анатолійович; 21. 03. 1967, Одеса) – церковний діяч УПЦ МП. Ордени св. рівноапостол. князя Володимира (1998) і преподобного Сергія Радонезького (2000) 3-го ступ. Закін. Одес. духовну семінарію (1992)...


Євлогій 

ЄВЛО́ГІЙ (Марковський Євсевій Пилипович; 20. 01(01. 02). 1878, с. Хоциня Рівнен. пов. Волин. губ., нині Рівнен. р-ну Рівнен. обл. – 24. 03. 1951, м. Магопак, шт. Нью-Йорк, США) – церковний діяч. Закін. Волин. духовну семінарію (м. Кременець...


Стр. 1 | 11        1    2    Наступна