Є - Енциклопедія Сучасної України
Статті на літеру «Є»
 (Всього статей:  880)

Євменій 

ЄВМЕ́НІЙ (Хорольський Євген Миколайович; 13. 12. 1886, с. Богоріздв’янка Ананьїв. пов. Херсон. губ., нині Рождественка Микол. р-ну Одес. обл. – 25. 08. 1967, Житомир) – церковний діяч РПЦ. Закін. церк.-парафіял. школу...


Євминов Василь  Миколайович

ЄВМИ́НОВ Василь Миколайович (14. 01. 1921, с. Борисовка, нині Бєлгород. обл., РФ – 25. 04. 1989, Київ) – вчений-агроном. Канд. біол. (1952)...


Євминов В’ячеслав  Володимирович

ЄВМИ́НОВ В’ячеслав Володимирович (28. 02. 1940...


Євминське поселення 

...

Євневич Григорій  Миколайович

ЄВНЕ́ВИЧ Григорій Миколайович (псевд. – Ольшанский; 05(17). 08. 1850, Борзнян. пов. Черніг. губ. – 13(26). 01. 1917, Петроград, нині С.-Петербург) – прозаїк. Закін. Михайлів. артилер. уч-ще (1870). Відтоді до 1902 перебував на військ. службі, зокрема у Києві (1870–72...


Євоканс 

«ЄВОКА́НС» – перший в Україні та колишньому СРСР єврейський жіночий ансамбль. Створ. 1929 у Києві з ініціативи Є. Шейніна (його кер.) як євр. вокал. ансамбль. Від 1934 – засл. капела УСРР (згодом УРСР). Складався з 28-ми осіб. Виконував обробки нар. пісень...


Євонов Володимир  Євгенович

ЄВО́НОВ Володимир Євгенович (20. 12. 1965, Херсон) – спортсмен (вільна боротьба), тренер. М. сп. (1985). Засл. тренер України (1999). Закін. Укр. ун-т фіз. виховання і спорту (Київ, 1997). Чемпіон СРСР серед молоді (1987). Бронз. призер 9-ї Спартакіади народів СРСР (1987). Сріб. (1988), бронз. (1984...


Євпаторійський авіаційний ремонтний завод (ЄАРЗ) 

ЄВПАТОРІ́ЙСЬКИЙ АВІАЦІ́ЙНИЙ РЕМО́НТНИЙ ЗАВО́Д (ЄАРЗ) – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташ. у м. Євпаторія АР Крим. Структурна одиниця концерну «Авіавоєнремонт»...


Євпаторійський краєзнавчий музей 

ЄВПАТОРІ́ЙСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Розташ. у м. Євпаторія (АР Крим). Підпорядк. Упр. культури міськради. Засн. 1921 як Музей старовини у будинку (1912, мавритан. стиль) купця Ю. Гелеловича. Осн. фонди у 1920–30-х рр. складали археол. знахідки...


Євпаторійський морський торговельний порт 

ЄВПАТОРІ́ЙСЬКИЙ МОРСЬКИ́Й ТОРГОВЕ́ЛЬНИЙ ПОРТ – підприємство...


Євпаторійські озера 

ЄВПАТОРІ́ЙСЬКІ ОЗЕ́РА – група солоних озер на узбережжі Чорного моря, поблизу міста Євпаторія (АР Крим). Налічує 14 озер, найбільші з них – Кизил-Яр, Мойнацьке озеро, Ойбурзьке озеро...


Євпаторія 

ЄВПАТО́РІЯ – місто республіканського значення АР Крим. Центр міськради, якій підпорядк. смт Заозерне, Мирний, Новоозерне. Знаходиться на березі Каламіт. затоки Чорного моря...


Євплов Іван  Гаврилович

ЄВПЛО́В Іван Гаврилович (16. 05. 1920, с. Дмитрівка, нині Знам’ян. р-ну Кіровогр. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1945). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1940, на фронті від листопада 1941. Закін. Одес. військ. піхотне уч-ще (1941)...


Євразійство 

ЄВРАЗІ́ЙСТВО – філософська і політологічна концепція...


Євразійське економічне співтовариство (ЄвразЕС) 

ЄВРАЗІ́ЙСЬКЕ ЕКОНОМІ́ЧНЕ СПІВТОВАРИ́СТВО (ЄвразЕС) Створ. 2002 з ініціативи президентів РФ (В. Путін), Казахстану (Н. Назарбаєв) і Білорусі (О. Лукашенко). Засн. ЄвразЕС задекларували...


Євразійської історико-культурної спільності Концепція 

ЄВРАЗІ́ЙСЬКОЇ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНОЇ СПІ́ЛЬНОСТІ Концепція Виникла у 1920-х pp. в середовищі рос. емігрантів як геополіт. доктрина євразійства. Осн. складовими концепції є уявлення про Євразію як фіз.-геогр. та екон.-геогр. єдність...


Євразія 

...

Євреї 

ЄВРЕ́Ї Етнонім «Є.» (від арамей. «ебер», тобто той, хто прийшов до Ханаану – стародавня назва тер. сучас. Ізраїлю...


Євреї за Ісуса 

ЄВРЕ́Ї ЗА ІСУ́СА – рух, який несе у єврейське середовище вчення про те, що Ісус Христос є проголошеним Старим Завітом Месією. Виник наприкінці 1960-х рр. у США. Послідовники течії розглядають себе як частину євр. спільноти...


Євреїнов Борис  Олексійович

ЄВРЕЇ́НОВ Борис Олексійович (Евреинов Борис Алексеевич; 24. 11. 1888, с. Борщень Курської губ., Росія – 29. 10. 1933...


Євреїнов Георгій  Євгенович

ЄВРЕ́ЇНОВ Георгій Євгенович (15(27). 11. 1880, м. Кострома, Росія – 16. 09. 1937, Дніпропетровськ) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1937, без захисту дис.), проф. (1928). Закін. Катеринослав. вище гірн. уч-ще (нині Дніпропетровськ, 1903)...


Євреїнов Григорій  Олександрович

ЄВРЕ́ЇНОВ Григорій Олександрович (10(22). 03. 1839 – 1914) – правознавець, публіцист. Дійс. таєм. радник (1910). Закін. курс в Імператор. уч-щі правознавства (С.-Петербург...


Євреїнов Микола  Іванович

ЄВРЕ́ЇНОВ Микола Іванович (03. 06. 1854 – ?) – військовик. Генерал-майор. Закін. Моск. піхотне юнкер. уч-ще (1873). Учасник рос.-турец. війни 1877–78. Командував низкою військ. підрозділів, зокрема від 1904 – 32-м піхот. Кременчуц. полком...


Євреїнов Юрій  Миколайович

ЄВРЕ́ЇНОВ Юрій Миколайович (18. 10. 1932, Київ – 05. 05. 1990, там само) – архітектор...


Єврейська рада України 

ЄВРЕ́ЙСЬКА РА́ДА УКРАЇ́НИ – громадська організація. Засн. 1992 у Києві з метою захисту прав євреїв, відродження їхньої мови, культури, освіти. Має відділ. у 90-а містах України, об’єднує 174 євр. орг-ції, серед яких – Т-во євр. культури України...


Єврейський антифашистський комітет 

ЄВРЕ́ЙСЬКИЙ АНТИФАШИ́СТСЬКИЙ КОМІТЕ́Т – офіційно санкціонований урядом СРСР позакласовий громадський орган...


Єврейський музично-драматичний театр ім. Шолом-Алейхема 

ЄВРЕ́ЙСЬКИЙ МУЗИ́ЧНО-ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. Шолом-Алейхема – культурно-освітня установа. Створ. 1990 у Києві з ініціативи А. Фрейдліса (худож. кер., гол. реж.) як Євр. молодіж. театр-студія «Ієгудим» («Євреї»), від 1993 – Євр. камер. театр...


Єврейський народний університет 

ЄВРЕ́ЙСЬКИЙ НАРО́ДНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – перший єврейський вищий навчальний заклад в Україні. Засн. 9 червня 1918 у Києві Т-вом сприяння розвиткові євр. культури (Культур-ліга) за участі чл. ЦК цієї орг-ції М. Зільберфарба...


Єврейські антифашистські організаційні допомоги СРСР 1941–45 

...

Єврейські вісті 

«ЄВРЕ́ЙСЬКІ ВІ́СТІ» – газета. Засн. 1991 у Києві Т-вом євр. культури України, від 1993 – орган Євр. ради України. Виходить двічі на місяць як додаток г. «Голос України»; наклад 11 тис. прим. Матеріали друкує рос., укр. мовами та ідиш. Висвітлює культурне життя євреїв...


Єврейської історії і культури кабінет 

ЄВРЕ́ЙСЬКОЇ ІСТО́РІЇ І КУЛЬТУ́РИ КАБІНЕТ Створ. 1936 у Києві при АН УРСР на базі ліквідов. Ін-ту євр. пролетар. культури...


Євро 

Є́ВРО (Euro) – спільна валюта країн-членів ЄС. До зони поширення Є. (т. зв. Єврозони) входять Австрія, Бельгія, Греція, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Люксембурґ, Мальта, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія...


Євро-Атлантичного співробітництва інстиутт 

Є́ВРО-АТЛАНТИ́ЧНОГО СПІВРОБІ́ТНИЦТВА ІНСТИТУТ – незалежна громадська дослідницька організація. Засн. 2001 у Києві з метою поглиблення євроатлант. інтеграції України. Нині у його структурі діють аналіт. (здійснює аналіз процесів європ. і євроатлант. інтеграції...


Євроатлантика 

«ЄВРОАТЛА́НТИКА» – квартальник. Засн. 2003 у Києві Ін-том євро-атлант. співроб-ва. Виходить укр. та англ. мовами; наклад 1000 прим. Висвітлює питання нац. зовн. політики та безпеки. Розповсюджується в Україні, країнах ЄС і НАТО. Рубрики: «Гольфстрім», «Євроінтеграл»...


Євробачення 

«ЄВРОБА́ЧЕННЯ» – щорічний міжнародний пісенний конкурс. Засн. 1955 з ініціативи ген. дир. Швейцар. телебачення М. Безансона як конкурс на визначення найкращої пісні Європи. Вперше відбувся 1956 у м. Луґано (Швейцарія) з назвою «Ґран-Прі Євробачення» («Eurovision Grand Prix»)...


Європа 

ЄВРО́ПА – частина світу, західна частина материка Євразія. Пл. 10,2 млн км2. Лежить у Пн. півкулі, омивається Атлантич. океаном (на Зх.) і його морями (Пн., Балтій. – у центр. частині, Середзем., Чорним і Азов. – на Пд.)...


Європа-центр 

«ЄВРО́ПА-ЦЕНТР» – міжнародний суспільно-політичний журнал. Засн. і вид. – ТОВ «Видав. дім “Європ. стандарт”». Виходить від 2004 у Києві раз на два місяці. Матеріали публікує укр., рос. та англ. мовами; наклад 5000 прим. Інформує про екон., наук., культур. потенціал України...


Європейська інтеграція 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКА ІНТЕГРА́ЦІЯ – складний та суперечливий соціально-економічний процес налагодження тісної співпраці європейських держав. Є одним із проявів провід. тенденції сучас. істор. розвитку – посилення всебіч. взаємозалежності держав, передусім в екон. сфері...


Європейська спільнота 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКА СПІЛЬНО́ТА – група народів, яких об’єднують спільні риси історичного та культурного розвитку...


Європейська цивілізація 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКА ЦИВІЛІЗА́ЦІЯ – комплекс рис господарської, політичної та духовної культур, що сформувався на території Європейського континенту і поширився у планетарному масштабі...


Європейський банк реконструкції та розвитку 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУ́КЦІЇ ТА РО́ЗВИТКУ – міжурядова фінансова організація. Створ. на основі угоди від 29 травня 1990...


Європейський конгрес українців 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКИЙ КОНГРЕ́С УКРАЇ́НЦІВ – громадська спілка українських організацій Європи. Засн. 1949 у Лондоні як Координац. осередок укр. громад. центр. установ. Первісно діяв на тер. Зх. Європи...


Європейський парламент 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКИЙ ПАРЛА́МЕНТ – консультативний і рекомендаційний орган Європейського Союзу. Ін. назва – Європарламент. Веде свою історію від Заг. асамблеї Європ. об’єдн. вугілля і сталі (ЄОВС)...


Європейський союз 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКИЙ СОЮ́З – міжнародне політично-економічне об’єднання європейських держав. Сформувався на основі Європ. екон. співтовариства, Європ. об’єдн. вугілля і сталі та Європ. т-ва з атом. енергії. Правовою основою для такого об’єдн. став Договір про ЄС...


Європейський українець 

«ЄВРОПЕ́ЙСЬКИЙ УКРАЇ́НЕЦЬ» – газета. Виходить від грудня 2007 укр. мовою раз на місяць; наклад 40 тис. прим. Засн. – Б. Хомин (гол. ред.) та М. Петруняк (шеф-ред.), видає фірма «Укр. дім» (Іспанія). Друкує інформацію про укр. труд. мігрантів у Європі...


Європейський університет 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – приватний багатопрофільний вищий навчальний заклад. Має 4-й рівень акредитації. Засн. 1991 у Києві родиною Тимошенків як Укр.-фін. ін-т менеджменту і бізнесу, від 1999 – Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу...


Європейських досліджень інститут НАНУ 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ ІНСТИТУТ НАНУ – науково-дослідна установа, що досліджує процеси європейської інтеграції та місце і роль України в них. Засн. 1992 у Києві як Ін-т сх.-європ. дослідж. АНУ, від 2001 – сучасна назва. Нині в Ін-ті працюють 18 н. с....


Європейські перспективи 

«ЄВРОПЕ́ЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИ́ВИ» – науково-практичний журнал. Засн. 2003 у Києві, друкує вид-во «ЮНЕСКОСоціо» (Львів). Співзасн. – МЗС України та Дипломат. академія при ньому, Зх.-регіон. асоц. клубів ЮНЕСКО, Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т міжнар. відносин Київ. ун-ту...


Єврорегіон 

ЄВРОРЕГІО́Н – одна з організаційних форм транскордонних відносин. У Є., в межах своєї компетенції та за згодою центр. держ. органів (на базі спеціально розширених повноважень щодо міжнар. співроб-ва)...


Євса Андрій  Іванович

Є́ВСА Андрій Іванович (01. 01. 1927, с. Іваниця Ічнян. р-ну, нині Черніг. обл. – 08. 07. 2015, Одеса) – перекладач. Чл. НСПУ (1993). Закін. Одес. пед. ін-т іноз. мов (1955). Працював учителем...


Євса Ірина  Олександрівна

Є́ВСА Ірина Олександрівна (15. 10. 1956, Харків) – поетеса, перекладач. Чл. НСПУ (1979). Навч. у Харків. ун-ті, закін. Літ. ін-т у Москві (1981). Мешкає у Харкові...


Євсев’єв Іван  Іванович

ЄВСЕ́В’ЄВ Іван Іванович (18. 10. 1910, с. Ойок, нині Іркут. обл., РФ – 30. 12. 1991...


Євсевій 

ЄВСЕ́ВІЙ (Політило Віталій Петрович; 12. 07. 1928, с. Софіївка, нині смт Дніпроп. обл. – 24. 10. 2012, Львів) – церковний діяч УПЦ КП. Ордени св. рівноапостольного князя Володимира Великого 3-го ступ. (2004), Христа Спасителя (2004), Юрія Переможця (2006)...


Євсевський Іван  Дем’янович

ЄВСЕ́ВСЬКИЙ Іван Дем’янович (1876, с. Мельники Полтав. губ. – 1939, Дніпропетровськ) – живописець. Навч. у С.-Петербур. АМ (1896–1901). Відтоді – учасник мист. виставок. Викл. навч. закладів Катеринослава (нині Дніпропетровськ...


Євсевський Микола  Петрович

ЄВСЕ́ВСЬКИЙ Микола Петрович (06. 12. 1928, м. Пінськ, нині Білорусь) – співак (баритон), актор, журналіст, громадський діяч. Закін. Муз. школу в Мельбурні. Деякий час мешкав в Україні...


Євсевський Сергій  Андрійович

ЄВСЕ́ВСЬКИЙ Сергій Андрійович (06. 10. 1914, м. Лохвиця, нині Полтав. обл. – 15. 05. 1988, м. Філадельфія, шт. Пенсильванія, похов. у м-ку Бавнд Брук, шт. Нью-Джерсі, США) – громадсько-політичний діяч. Чл. УРДП (1945). Закін. Київ. політех. ін-т. Під час 2-ї світ. війни виїхав до Німеччини...


Євсевський Федір  Андрійович

ЄВСЕ́ВСЬКИЙ Федір Андрійович (08. 04. 1899, м-ко Бориспіль, нині місто Київ. обл. – 1969, Париж) – композитор, диригент, педагог. Закін. С.-Петербур. консерваторію (1914; викл. А. Лядов...


Євсеєнко Олена  Георгіївна

ЄВСЕ́ЄНКО Олена Георгіївна (29. 05. 1961, Київ) – графік. Чл. НСХУ (1995), НСЖУ (2004). Закін. Київ. худож. ін-т (1986; викл. М. Степанов). Відтоді працювала в Ін-ті «Укрпроектреставрація» (Київ): ст. арх. Від 1994 – на твор. роботі. Осн. галузі – станк....


Євсеєнко Сергій  Степанович

ЄВСЕ́ЄНКО Сергій Степанович (06(18). 10. 1850, посад Клинці Сураз. пов. Черніг. губ., нині місто Брян. обл., РФ – 24. 04(07. 05). 1915...


Євсеєнко Тетяна  Петрівна

ЄВСЕ́ЄНКО Тетяна Петрівна (06. 08. 1986, м. Ворошиловград, нині Луганськ) – спортсменка (кульова стрільба). М. сп. (2004), м. сп. міжнар. кл. (2006), засл. м. сп. України (2009). Навч. у Луган. мед. ун-ті (від 2005). Призерка чемпіонатів Європи (2-е м., Угорщина, 2004; 3-є м., Естонія, 2005...


Євсейчик Юрій  Петрович

ЄВСЕ́ЙЧИК Юрій Петрович (23. 01. 1971, м. Золотоноша Черкас. обл.) – спортсмен (греко-римська боротьба, американський футбол, боротьба куреш). М. сп. (1988), м. сп. міжнар. кл. (1990). Закін. Черкас. пед. ін-т (1992). Займався греко-римською боротьбою (від 1993), амер. футболом (1994–96)...


Євселевський Лев  Ісакович

ЄВСЕЛЕ́ВСЬКИЙ Лев Ісакович (02. 01. 1928, м. Кременчук, нині Полтав. обл.) – історик, краєзнавець. Д-р істор. н. (1989)...


Євсєєв Віктор  Володимирович

ЄВСЄ́ЄВ Віктор Володимирович (19. 02. 1941, с. Великі Турки Саратов. обл., РФ) – фахівець у галузі інформаційних технологій. Канд. тех. н. (1975), проф. (1996). Закін. Харків. ін-т радіоелектроніки (1968)...


Євсєєв Віктор  Іванович

ЄВСЄ́ЄВ Віктор Іванович (07. 09. 1925, с. Мордово, нині Нижньогород. обл., РФ) – військовик. Повний кавалер ордена Слави (1944, 1945 – двічі). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії і на фронті від 1943. Відзначився під час визволення Тернополя у серпні 1944...


Євсєєв Віктор  Михайлович

ЄВСЄ́ЄВ Віктор Михайлович (18. 03. 1912, м. Юзівка, нині Донецьк – 11. 09. 1955, там само) – археолог, краєзнавець. Закін. матем. (1935) та істор. (1940) ф-ти Ворошиловгр. пед. ін-ту (нині Луганськ). Від 1930-х рр. проводив археол. роботи на тер. Сталін. (нині Донец.) обл....


Євсєєв Іван  Овсійович

ЄВСЄ́ЄВ Іван Овсійович (Евсеев Иван Евсеевич; 09(21). 08. 1868, с. Камєнка Псков. губ., Росія – 07. 08. 1921, там само) – російський богослов, славіст. Д-р богослов’я (1906)...


Євсєєв Іван  Федорович

ЄВСЄ́ЄВ Іван Федорович (22. 02. 1912, с. Старий Салтів, нині смт Вовчан. р-ну Харків. обл. – 07. 07. 1973, Київ) – історик. Д-р істор. н. (1966). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Харків. юрид. ін-т (1937). Працював у Наркоматі юстиції...


Євсєєв Костянтин  Іванович

ЄВСЄ́ЄВ Костянтин Іванович (1879 – 1944) – художник театру і живописець. Навч. у Мюнхен. АМ, париз. студії. Серед оформлених вистав у Театрі В. Комісаржевської (С.-Петербург) – «Пелеас і Малісанда» М. Метерлінка (1907), «Флорентійська трагедія» О. Вайлда (1908)...


Євсєєв Леонід  Григорович

ЄВСЄ́ЄВ Леонід Григорович (09. 05. 1948, Вінниця) – фахівець у галузі фізичного виховання та спорту. Канд. пед. н. (1977), проф. (2002). Закін. Вінн. пед. ін-т (нині ун-т, 1973), де й працює від 1977: декан ф-ту фіз. виховання (1978–81), зав. каф. спорту (1994–2004)...


Євсєєв Сергій  Васильович

ЄВСЄ́ЄВ Сергій Васильович (20. 08. 1900, м. Могильов, Білорусь – 15. 07. 1982, Львів) – фахівець у галузі гравіметрії та сейсмології. Д-р тех. н. (1956), проф. (1960). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург, 1929). Працював 1930–34 у Сейсмол. ін-ті АН СРСР; 1935–38 – у Центр. НДІ геодезії...


Євсєєва Ольга  Євгенівна

ЄВСЄ́ЄВА Ольга Євгенівна (16. 03. 1949, Тбілісі) – майстриня художньої вишивки. Чл. НСМНМУ (1993). Закін. Моск. вищий тех. ун-т (1973). Мист-ву навч. у С. Нечипоренка. Працює у Харкові: в н.-д. установах (1973–91); від 1992 – зав. відділу фондів...


Євсієв Олександр  Павлович

ЄВСІ́ЄВ Олександр Павлович (14. 09. 1858 – ?) – військовик. Закін. Гатчин. ін-т побл. С.-Петербурга, С.-Петербур. піхотне юнкер. уч-ще (1886). Під час 1-ї світ. війни – на фронті (генерал-майор). В укр. армії 1917–18 – ком-р Сердюц. бригади у боях з більшов. військами побл. Жмеринки...


Євсієнко Іван  Іванович

ЄВСІ́ЄНКО Іван Іванович (Евсеенко Иван Иванович; 02. 08. 1943, с. Займище Щорс. р-ну Черніг. обл.) – російський письменник. Чл. СП РФ (1976). Літ. премії ім. І. Буніна (1995), ім. А. Платонова (1999), ім. В. Шукшина (2009). Навч. у Курс. пед. ін-ті (РФ, 1965–66)...


Євсіков Вадим Іванович

Є́ВСІКОВ Вадим Іванович (Евсиков Вадим Иванович; 05. 04. 1935, м. Калуга, РФ) – російський вчений-генетик. Д-р біол. н. (1976), проф. (1991), чл.-кор. РАН (1993). Закін. Моск. ун-т (1958). Відтоді працював в Ін-ті цитології і генетики Сибір. відділ. АН СРСР (м. Новосибірськ...


Євстаф’єв Георгій  Олексійович

ЄВСТА́Ф’ЄВ Георгій Олексійович (06. 04. 1924, с. Новосілля, нині Псков. обл., РФ – 03. 06. 1975...


Євстаф’єва Елла  Валентинівна

ЄВСТА́Ф’ЄВА Елла Валентинівна (21. 01. 1966, Дніпропетровськ) – живописець. Чл. НСХУ (1996). Закін. Харків. худож.-пром. ін-т (1991; викл. В. Гонтарів, О. Хмельницький). Працювала художником-монументалістом на Дніпроп. худож.-вироб. комбінаті (1991–99). На твор. роботі. Учасниця обл....


Євстаф’єва Олена  Володимирівна

ЄВСТА́Ф’ЄВА Олена Володимирівна (25. 05. 1955, Одеса) – фізіолог. Д-р біол. (1997), мед. (2002) н., проф. (2003). Закін. Сімфероп. ун-т (1977), де й працювала до 1987. Відтоді – у Крим. мед. ун-ті (Сімферополь): від 2000 – зав. каф. нормал. фізіології. Наук. дослідж. з проблем екології людини...


Євстигнєєв Євген  Олександрович

ЄВСТИГНЄ́ЄВ Євген Олександрович (Евстигнеев Евгений Александрович; 09. 10. 1926, м. Нижній Новгород, РФ – 04. 03. 1992, Лондон, похов. у Москві) – російський актор, педагог. Проф. (1983). Нар. арт. СРСР (1983). Закін. Горьков. театр. уч-ще (нині Нижній Новгород, 1951)...


Євстигнєєв Іван  Степанович

ЄВСТИГНЄ́ЄВ Іван Степанович (07(20). 01. 1913, с. Убинське, нині Новосибір. обл., РФ – 04. 05. 1986, м. Тамбов, РФ) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1930, на фронті від 1941. Закін. Омську військ. піхотну школу (РФ, 1934)...


Євстигнєєв Кирило  Олексійович

ЄВСТИГНЄ́ЄВ Кирило Олексійович (04(17). 02. 1917, с. Хохли, нині Курган. обл., РФ – 29. 08. 1996, Москва) – військовик. Двічі Герой Рад. Союзу (1944, 1945). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1938, на фронті від 1943. Закін. Бірм. школу пілотів (нині Амур. обл., РФ, 1941)...


Стр. 2 | 11        Попередня   1    2    3    Наступна