К - Енциклопедія Сучасної України
Статті на літеру «К»
 (Всього статей:  13910)

Candela 

«CANDELA» – журнал. Виходив у Чернівцях 1881–1914 (щомісяця) та 1921–42 (раз на рік). Видавець – Чернів. ун-т. Засн. і гол. ред. (до 1901) – С. Воробкевич. 1901–14 часопис редагував О. Манастирський (о. Артамон). Статті публікували мовою, якою написав автор (укр....


Cantus 

«САNTUS» – камерний хор. Лауреат Міжнар. хор. конкурсу ім. Б. Бартока у м. Дебрецен (Угорщина, 1990...


CARPATHO-RUSYN AMERICAN 

«CARPATHO-RUSYN AMERICAN» – журнал. Виходив 1978–97 щокварталу у пн.-сх. частині США. Засн. і ред. (1978–84, 1988–97) – П. Кравчик. Орган Карпаторусин. дослід. центру. Видання акцентувало увагу на вивченні передусім істор. та духов. спадщини карпат. русинів...


Carpatica 

«CARPATICA» – журнал. Виходив 1936–40 у Празі. Орган Ком-ту дослідження Словаччини та Підкарпат. Русі при Слов'ян. ін-ті. Ред. – чес. етнограф К. Хотек. Складався із гуманітар. та природн. серій, з кожної із яких вийшло по 2 томи. Висвітлював проблеми Карпат. регіону...


Carpatica-Карпатика 

«CARPATICA–КАРПА́ТИКА» – журнал. Виходить від 1992 в Ужгороді. Орган НДІ карпатознавства при Ужгород. ун-ті. Переважна більшість статей присвяч. Підкарпат. Русі (праці з археології, історії, історіографії, церк. історії, мистецтвознавства, політології...


Casting 

«CASTING» – журнал. Видавало 2004–05 у Києві ТОВ «Українські Бізнес-Системи» щомісяця рос. мовою; наклад 12 тис. прим. Висвітлював покази, систему навч. та упр. моделями, технологію демонстрування товарів за допомогою модел. ресурсів. Рубрики: «Новости моделинга»...


Codrul cosminului 

«CODRUL COSMINULUI» – бюлетень Інституту історії і мови Чернівецького університету. Виходив 1925–40. Засн. і гол. ред. – Й.-Я. Ністор. Матеріали друкував румун. (переважно), нім., франц., грец., англ. та польс. мовами. Висвітлював історію Буковини, Бессарабії...


Collegium 

«COLLEGIUM» – струнний квартет. Створ. 2003 у Києві у складі лауреатів і дип­ло­мантів міжнар. конкурсів К. Ша­рапова (1-а скрипка), Т. Яро­пу­да (2-а скрипка), А. Чопа (альт)...


Color and rhyme 

«COLOR AND RHYME» – ілюстрований журнал, т. зв. «Ен­циклопедія Бурлюка». Вида­вали Д. Бурлюк із дружиною Марією та сином Миколою (ред.) 1930–66 у Нью-Йорку (усього 60 номерів) англ. і рос. мовами; на­клад 1000 прим. Друкували переважно репродукції футурист. робіт та малюнки, вірші...


Concordia 

«CONCORDIA» – газета. Виходить від 1995 щотижня у Чернівцях румун. мовою як додаток до г. «Голос України». Засн.: Держкомнацрелігій України, Всеукр. наук.-пед. асо­­ціація «Арон Пумнул» та редакція. Спочатку наклад становив 15 тис....


CREDO 

«CREDO» – католицький суспільно-релігійний часопис. Засн. 1992 вінн. студентами-католиками на чолі з В. Брамським. 2002 вип. припинено, 2006 відновлено на дієцезій. рівні канцлером Кам'я­нець-Поділ. дієцезії о. В. Воскобойніком. Виходить щомісяця укр. мовою...


Karaj Awazy 

«Karaj Awazy» – караїмський культурно-просвітницький часопис. Виходив 1931–38 у Луцьку караїм. мовою (кілька публікацій надруковано польс. мовою). Усього 12 номерів. Висвітлював життя караїм. громад Польщі, Криму, Литви, Єгипту; вміщував наук.-популярні статті, оповідання...


KARPATI IGAZ SZO 

«KÁRPÁTI IGAZ SZÓ» – угорськомовна газета. Виходить від 2005 в Ужгороді тричі на тиждень накладом 25 тис. прим. Засн. і видавець – ТОВ «Студія Тиса ФМ». Висвітлює політ. та соц.-екон. події України, угор. нац. меншини, питання розвитку нац. культури і освіти угор. насел. країни...


Kino-Коло 

«КІNО́-KО́ЛО» – часопис. Виходив 1996–2008 укр. мовою щоквартально у Києві. Засн. подружжям кінознавців В. Войтенком (гол. ред.) і О. Калугою, видавець ГО «Фундація Кіно-Коло»...


KOSMOS 

«KOSMOS» – квартальник. Видавали 1876–1939 у Львові як орган Польс. т-ва природознавців ім. М. Коперника. 1918–39, окрім природн. тем з біології, зоології та геології, висвітлювали питання медицини, сільс. і ліс. госп-в. Рубрики: «Przeglądy naukowe», «Kronika naukowa», «Kronika to­­warzystw naukowych»...


KRĄG 

«KRĄG» – бюлетень. Виходить від 1989 у Любліні та м. Більськ-Підлясь­­кий (Польща) з невизначеною періодичністю польс. мовою. Висвітлює проблеми українців Підляшшя, інформує про їхнє реліг....


KRITERION 

«KRITERION» – видавництво. Засн. 1970 у Бу­харесті. Друкує художню та дит. літ-ру, фольклорні матеріали, наук. дослідж. мовами нац. мен­шин країни (зокрема й укр.)...


Kultura 

«KULTURA» – польський літературно-політичний журнал. Виходив 1947–2000 спочатку в Римі...


KURIER GALICYJSKI 

...

KURIER LWOWSKI 

«KURIER LWOWSKI» – газета. Виходила 1883–1926 польс. мовою у Львові. Засн. – Л. Масловський; 1886 через фінанс. труднощі продав видавн. спілці, співвласниками якої були Е. Лілієн, Б. Вислоух (ред. 1887–1919) та Г. Ревакович...


KURIER WOŁYŃSKI 

«KURIER WOŁYŃSKI» – тижневик. Виходив 1937–39 польс. мовою у Луцьку. Розповсюджувався переважно на тер. Горохів., Лубен., Луцького та Сарнен. повітів. Висвітлював громад. життя...


KURJER LUDOWY 

«KURJER LUDOWY» – польський суспільно-політичний часопис. Виходив від жовтня 1922 до лютого 1923 у Львові з ініціативи представників львів. орг-ції Польс. сторонництва лю­дового «П'яст»...


KURJER STANISŁAWOWSKI 

«KURJER STANISŁAWOWSKI» – тижневик. Виходив 1886–1939 у м. Станіслав (нині Івано-Фран­ківськ). Засн. і 1-й ред. – А. Гіллер. Друкували польс. мовою у друкарні С. Хованця (співзасн.). Висвітлював місц. та міжнар. події; уміщував інформацію про театр. вистави, кінофільми...


Kwartalnik historyczny 

«KWARTALNIK HISTORYCZNY» – журнал. Виходив щокварталу польс. мовою 1887–1914 та 1920–39 і був друк. органом Львів. істор. т-ва, від 1925 – Польс. істор. т-ва...


KyivPost 

«KYIVPOST» – щотижнева газета англійською мовою. Засн. 1995 у Києві ТОВ «Паблік–Медіа». Місця розповсюдження – Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро. Присвячена висвітленню соц.-екон., політ., культурних подій держави, міжнародних новин. Тематичні сторінки та додатки: «News»...


ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ 

«ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ» – перша національна грецька газета України, що виходила 1930–37 румейською мовою (всього 972 номери). Ініціатором заснування газети був С. Ялі (організатор еллінізації в Україні у 1920–30-х рр.), першим ред....


К 

К – п'ятнадцята літера української абетки. Є в алфавітах більшості індоєвроп. мов, зокрема в усіх створених на основі слов'яно-кирилич. графіки. Назва літери [ка] вживається як іменник серед. роду. Буває велика й мала...


К.І.С. 

...

Каалеп Айн

КА́АЛЕП Айн (Kaalep Ain; 04. 06. 1926, м. Тарту, Естонія) – естонський поет, перекладач. Засл. письменник Естон. РСР (1986). Літ. премії ім. Ю. Смуула (1977; 1985), ім. Ю. Лійва (1984). Закін. Тартус. ун-т (1956). Автор зб. «Aomaastikud» («Досвітні пейзажі»)...


Кабазі II 

КАБАЗІ́ ІІ – багатошарова стоянка. Відкрив 1985 В. Степанчук на правому березі р. Альма побл. с. Малинівка Бахчисарай. р-ну, нині АР Крим. Досліджували 1986–88 Ю. Колосов, В. Чабай, В. Степанчук...


Кабазійська культура 

КАБАЗІ́ЙСЬКА КУЛЬТУ́РА – археологічна культура мустьєрської доби середнього палеоліту. Датована 50–30 тис. р. тому. Стоянки К. к. (під відкритим небом та у печерах) виявлено переважно у Пд.-Зх. Криму (Шайтан-Коба І, Кабазі ІІ, шар 2...


Кабак Костянтин Степанович

КАБА́К Костянтин Степанович (21. 05. 1924, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 17. 12. 1998, Київ) – гістолог. Д-р мед. н. (1969)...


Кабак Микола Пантелійович

КАБА́К Микола Пантелійович (20. 04(03. 05). 1904, с. Новополтавка, нині Краснояр. краю, РФ – 12. 06. 1979, м. Кизил, нині Респ. Тува...


Кабак Ністор Петрович

КАБА́К Ністор Петрович (10(23). 11. 1913, с. Стара Кульна, нині Котов. р-ну Одес. обл. – 10. 07. 1941, м. Тирасполь, Молдова) – молдавський поет. Закін. Тираспол. пед. ін-т (Молдова, 1935). Автор зб. «Ынтыя бразда» («Перша борозна», 1932), «Лимбиле де фок» («Спалахи вогню», 1934)...


Кабаківський скарб 

КАБАКІ́ВСЬКИЙ СКАРБ – комплекс речей доби пізньої бронзи. Датований 15–13 ст. до н. е. Виявлений 1914 у полі могили побл. Кабакових хуторів (нині тер. Кобеляц. р-ну Полтав. обл.). У ліпленій ребристій посудині знайдено 6 бронз. серпів із гаком, 3 кельти з двома вушками...


Кабаков Ілля Йосипович

КАБАКО́В Ілля Йосипович (30. 09. 1933, Дніпропетровськ) – художник-концептуаліст, графік, живописець, теоретик мистецтва. Іноз. чл. Рос. АМ. Орден Дружби (РФ, 2008). Художня премія імператора Японії (разом з Е. Кабаковою, 2008). Чл. СХ СРСР (1963)...


Кабаковський Григорій Самійлович

КАБАКО́ВСЬКИЙ Григорій Самійлович (02. 10. 1909, с. Кочубеївка, нині Чутів. р-ну Полтав. обл. – 1959...


Кабакчі Андрій Михайлович

КАБАКЧІ́ Андрій Михайлович (07(20). 01. 1915, м. Оренбург, Росія – 04. 10. 2001, Москва) – фахівець у галузі хімічного і радіаційного захисту. Д-р хім. н. (1962), проф. (1968). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. Закін. Військ. академію хім. захисту (Москва...


Кабалевський Дмитро Борисович

КАБАЛЕ́ВСЬКИЙ Дмитро Борисович (Кабалевский Дмитрий Борисович; 17(30). 12. 1904, С.-Петербург – 14. 02. 1987, Москва) – російський композитор, піаніст, диригент, педагог, музично-громадський діяч. Д-р мистецтвознавства (1965)...


Кабалін Іван Андрійович

КАБА́ЛІН Іван Андрійович (10. 06. 1923, с. Олександрівка, нині Чувашія, РФ – 15. 11. 1982, м. Канаш, Чувашія) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від травня...


Кабалін Микола Петрович

КАБА́ЛІН Микола Петрович (24. 02. 1920, с. Нова Александровка, нині Мордовія, РФ – 23. 02. 1991, м. Нижній Новгород, РФ) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. В армії від травня 1941...


Кабалюк Микола Тимофійович

КАБАЛЮ́К Микола Тимофійович (20. 05. 1937, с. Сьомаки Жмерин. р-ну Вінн. обл. – 15. 01. 2009, Київ) – перекладач...


Кабан Олександр Петрович

КА́БАН Олександр Петрович (26. 06. 1948, с. Ставище Попільнян. р-ну Житомир. обл. – 16. 08. 2004, Київ) – лікар-онколог, анестезіолог. Д-р мед. н. (1990), проф. (2000). Закін. Київ. мед. ін-т (1972). Від 1970 працював у Ін-ті онкології АМНУ (нині Нац. ін-т раку...


Кабан Степан Феодосійович

КАБА́Н Степан Федосійович (04. 10. 1915, с. Сиволож, нині Борзнян. р-ну Черніг. обл. – 23. 10. 2005, Київ, похов. у рідному селі) – актор...


Кабан Юрій Степанович

КАБА́Н Юрій Степанович (01. 11. 1946...


Кабаннє 

...

Кабанов Анатолій Іванович

КАБА́НОВ Анатолій Іванович (30. 08. 1949, м. Горлівка, нині Донец. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1999). Закін. Укр. заоч. політех. ін-т (Харків...


Кабанов Віктор Олександрович

КАБА́НОВ Віктор Олександрович (Кабанов Виктор Александрович; 15. 01. 1934, Москва – 31. 03. 2006, там само) – російський хімік. Учень В. Каргіна. Д-р хім. н. (1966), акад. РАН (1987)...


Кабанов Володимир Віталійович

КАБА́НОВ Володимир Віталійович (28. 09. 1977, м. Енергодар Запоріз. обл.) – футболіст (центральний півзахисник). Засл. м. сп. України (2001). Ордени «За заслуги» 3-го (2000) і 2-го (2004) ступ. Закін. Дніпроп. ін-т фіз. культури і спорту (1998). Чемпіон 12-х (Афіни, 2004)...


Кабанов Микола Олександрович

КАБА́НОВ Микола Олександрович (30. 01 (11. 02). 1864, м. Карачев, нині Брян. обл., РФ – 20. 11. 1942, м. Казань, Татарстан, РФ) – лікар-терапевт. Д-р медицини (1899). Закін. фіз.-мат. (1886) та мед. (1893) ф-ти Моск. ун-ту...


Кабанов Михайло Леонтійович

КАБА́НОВ Михайло Леонтійович (25. 11. 1926, с. Новопокровка, нині Новосибір. обл., РФ – 28. 10. 2013, Харків) – тренер (пожежно-прикладний спорт). Почес. м. сп. (1968). Засл. тренер України (1969). Закін. Харків. пожежно-тех. уч-ще (1952)...


Кабанов Михайло Михейович

КАБА́НОВ Михайло Михейович (1919, с. Замартиння, нині Липец. обл., РФ – 28. 11. 1943, похов. у с. Канівське Запоріз. р-ну Запоріз. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944, посмертно). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. В армії від 1939...


Кабанов Олександр Михайлович

КАБА́НОВ Олександр Михайлович (10. 10. 1968, Херсон) – поет. Чл. НСПУ (2004). Міжнар. літ. премії ім. Юрія Долгорукого (ж. «Радуга», Київ, 2005), Волошинська (Україна–РФ, 2009)...


Кабанов Олексій Вікторович

КАБА́НОВ Олексій Вікторович (01. 09. 1971, Київ) – виконавець на народних музичних інструментах. Чл. Київ. кобзар. цеху (від 1994). Закін. Київ. ін-т культури (1992). Працював м. н. с. Ін-ту культур. політики (Київ, 1992–98). Навчався грі на колісній лірі...


Кабанова Наталія Василівна

КАБА́НОВА Наталія Василівна (19. 05. 1951, м. Артемівськ Сталін., нині Донец. обл.) – лікар-анестезіолог, реаніматолог. Д-р мед. н. (2000)...


Кабанова Світлана Євгенівна

КАБА́НОВА Світлана Євгенівна (06. 09. 1941, м. Осипенко...


Кабанців Анатолій Григорович

КАБА́НЦІВ Анатолій Григорович (04(16). 12. 1900, с. Нова Михайлівка, нині у складі Дніпропетровська – 25. 05. 1956, Буенос-Айрес) – співак (тенор), музичний критик, педагог. Закін. Дніпроп. муз. технікум (1932; кл. З. Малютіної). Відтоді – соліст Філармонії...


Кабаре 

КАБАРЕ́ (франц. cabaret, буквально – шиночок) – імпровізована вистава, яку влаштовували в літературно-художніх кав'ярнях поети, музиканти...


Кабарівська Северина Іванівна

КАБАРІ́ВСЬКА Северина Іванівна (псевд. – Нерішена Люна; 18. 12. 1880, с. Білка Шляхотська, нині с. Верхня Білка Пустомитів. р-ну Львів. обл. – 19. 11. 1929, м. Бурштин, нині Галиц. р-ну Івано-Фр. обл., похов. у Львові) – письменниця...


Кабарівський Богдан-Адам Іванович

КАБАРІ́ВСЬКИЙ Богдан-Адам Іванович (псевд. і крипт.: К. Богдасик, К. Богданко, Карий, Богдан Наталчин, К. Богданик, Чугайстер-Лісовик, Я. Адам, А з Я; 03. 04. 1907, с. Сихів, нині у складі Львова – ?) – публіцист, поет, літературознавець...


Кабацький Олександр Олексійович

КАБА́ЦЬКИЙ Олександр Олексійович (23. 10. 1948...


Кабачек Леонід Васильович

КАБА́ЧЕК Леонід Васильович (31. 12. 1924, м. Дмитріївськ, нині Макіївка Донец. обл. – 04. 02. 2002, С.-Петербург) – живописець...


Кабаченко Володимир Петрович

КАБАЧЕ́НКО Володимир Петрович (20. 05. 1958, Миколаїв) – живописець, графік. Брат О. Кабаченка. Чл. НСХУ (1989). Закін. Одес. художнє уч-ще (1978; викл. В. Філіпенко), Київ. ун-т культури і мист-в (2007; викл. С. Лук'яненко...


Кабаченко Олександр Петрович

КАБАЧЕ́НКО Олександр Петрович (09. 07. 1960, Миколаїв) – військовий диригент, композитор, аранжувальник. Брат В. Кабаченка. Засл. діяч мист-в України (2006). Закін. Моск. консерваторію (1983; викл. А. Мішурін, С. Ганичев...


Кабачинський Микола Ілліч

КАБАЧИ́НСЬКИЙ Микола Ілліч (10. 01. 1964, с. Зіньків Віньковец. р-ну Хмельн. обл.) – історик. Канд. пед. (1996), д-р істор. (2007) н....


Кабачків Іван Максимович

КАБАЧКІ́В Іван Максимович (24. 09(06. 10). 1874, с. Вереміївка, нині Семенів. р-ну Полтав. обл. – 02. 12. 1962, Нью-Йорк, похов. у м-ку Бавнд Брук, шт. Нью-Джерсі, США) – політичний діяч, економіст. Дійс. чл. УВАН у США. Навч. у протогімназії у Черкасах, Колегії П. Ґалаґана в Києві...


Кабачна Алла Василівна

КАБА́ЧНА Алла Василівна (10. 02. 1948, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – провізор. Д-р фармацевт. н. (1991)...


Кабачний Володимир Іванович

КАБА́ЧНИЙ Володимир Іванович (20. 01. 1955, Харків) – провізор. Брат П. Кабачного. Д-р фармацевт. н. (1986), проф. (1989). Закін. Харків. фармацевт. ін-т (1977)...


Кабачний Петро Іванович

КАБА́ЧНИЙ Петро Іванович (10. 07. 1950, Харків) – провізор. Брат В. Кабачного. Д-р фармацевт. н. (1991)...


Кабачок Володимир Андрійович

КАБАЧО́К Володимир Андрійович (15. 07. 1892, с. Петрівці, нині Миргород. р-ну Полтав. обл. – 15. 06. 1957, Київ) – бандурист, співак, диригент, педагог. Батько М. Кабачка. Закін. Полтав. муз. уч-ще (1913; викл. К. Багликов)...


Кабачок Микола Володимирович

КАБАЧО́К Микола Володимирович (псевд. – Кабачек; 13. 09. 1918, Полтава – ?) – режисер. Син В. Кабачка. Навч. у Ленінгр. консерваторії (нині С.-Петербург, 1936–41), закін. Київ. театр. ін-т (1946). Працював у театрах Львова, Києва...


Кабашников Констянтин Павлович

КАБА́ШНИКОВ Костянтин Павлович (Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч; 24. 07. 1927, м. Гомель, Білорусь) – білоруський фольклорист. Д-р філол. н. (1971), проф. (1980). Закін. Гомел. пед. ін-т (1951). Відтоді працював м. н. с. Ін-ту історії АН Білорус. РСР; від 1957 – в Ін-ті мистецтвознавства...


Кабельний завод 

...

Кабельної промисловості Український науково-дослідний інститут (УкрНДІКП) 

...

Кабин Василь Іванович

КА́БИН Василь Іванович (08. 10. 1908, м. Косів, нині Івано-Фр. обл. – 21. 11. 1991, там само) – майстер різьблення на дереві...


Кабин Микола Павлович

КА́БИН Микола Павлович (03. 05. 1919, м. Косів, нині Івано-Фр. обл. – 31. 03. 1971, там само) – майстер різьблення на дереві. Чл. СХУ. Навч. у В. Кабина...


Кабиш Іван Юхимович

КА́БИШ Іван Юхимович (12. 03. 1926, с. Петропавлівка Сибір. краю, нині Новосибір. обл., РФ – 20. 09. 2007...


Кабишев Борис Петрович

КА́БИШЕВ Борис Петрович (08. 04. 1935, с. Мар'янівка Чорноострів., нині Хмельн. р-ну Хмельн. обл. – 10. 08. 2004, Чернігів) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1982), проф. (1992). Премія ім. В. Вернадського АН УРСР (1990)...


Кабікін Володимир Євгенович

КАБІ́КІН Володимир Євгенович (19. 09. 1933, м. Могильов, Білорусь – 23. 11. 2009, Київ) – фахівець у галузі керування біологічними системами. Д-р біол. н. (1991). Закін. Ленінгр. електротех. ін-т зв'язку (нині С.-Петербург...


Кабінет Міністрів України 

КАБІНЕ́Т МІНІ́СТРІВ УКРАЇ́НИ – назва уряду України, який відповідно до Конституції України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. КМ України – колегіал. орган...


Стр. 1 | 174        1    2    Наступна