Н - Енциклопедія Сучасної України
Статті на літеру «Н»
 (Всього статей:  3988)

...номія 

...НОМІЯ (від грец. νóμоς – звичай, закон) – частина складних слів, що відповідає поняттям «положення», «закон», напр.: агрономія, аерономія, аномія...


Nasz Świat 

«NASZ ŚWIAT» – ілюстрований тижневик для молоді. Видавали спочатку у Варшаві, 1915–16 – в Києві (тиражували в Польс. друкарні). Ред.-видавець – М. Пораска. Серед співробітників – З. Моравка, В. Августиняківна, С. Сєрославський, М. Жарська...


Nasza Przyszłość 

«NASZA PRZYSZŁOŚĆ» – науково-літературний, суспільний і політичний місячник. Видавали 1908 у Києві. Тиражували в друкарні Я. Врублевського й Т. Озерова. Ред.-видавець – О. Глінка. У редакц. статті зазначали, що журнал признач. перед­усім для поляків із різних земель – Поділля...


NEMIROFF 

...

NERVIE 

«NERVIE» («La Nervie») – літературно-мистецький журнал. Видавали 1920–32 у Брюсселі, м. Брен-лє-Комт (Бельгія) та Парижі зазвичай як місячник, інколи – з порушенням зазнач. періодичності. Ред. – Е. Лє­­комт. «N.» – впливове міжнар. видання, яке розповсюджували в Бельгії...


Neurophysiology 

«NEUROPHYSIOLOGY» – міжнародний науково-теоретичний журнал. Зaсн. 1969 за ініціативи П. Костюка (1-й гол. ред.) Відділенням біохімії...


NЕОТІТА 

...

Н 

Н – вісімнадцята буква української абетки. Є в ін. алфавітах, створених на основі слов'яно-кири­лич. графіки. Назва літери [ен] вживається як іменник серед. роду. Буває велика й мала, має рукописну й друковану форми. Походить від кирилич. літери «í» («наш»)...


На варті 

«НА ВА́РТІ» – незалежний місячник українського культурного і церковного відродження. Виходив 1925–26 у м. Володимир-Волинський (нині Волин. обл.) двічі на місяць. На сторінках часопису висвітлювали актуал. питання сусп. та культур. життя...


На варті 

...

На варті 

«НА ВА́РТІ» – журнал українського студентського об'єднання в Австрії. Видавали 1946–47 в м. Іннсбрук. Ред. – М. Денисюк (1947). Друкували матеріали про організац. життя укр. студентів в еміграції та на батьківщині...


На варті 

«НА ВА́РТІ» – україномовний місячник у Канаді. Виходив 1949–52 в м. Торонто. Засн. і видавець – Крайовий ком-т Спілки укр. молоді (СУМ) у Канаді. Опубліковано 24 числа. Ред. журналу задекларувала мету – поширювати серед укр. діаспори нац. ідеологію...


На варті 

«НА ВА́РТІ» – видавництво. Засн. 1930 у Харкові в складі Держ. видавн. об'єдн. України (див. Державне видавництво України)...


На вічну пам’ять Котляревському 

«НА ВІ́ЧНУ ПА́М'ЯТЬ КОТЛЯРЕ́ВСЬКОМУ» – літературний збірник. Опубл. 1904 в Києві вид-вом «Вік». Поява вид. на честь І. Котляревського (з нагоди відкриття 1903 йому пам'ятника) була закономірною у зв'язку з відзначенням століт. ювілею поеми «Енеїда» (1898)...


На вічну пам’ять Тарасови Шевченкови 

...

На горі 

«НА ГОРІ́» – українське видавництво в Західній Німеччині. Засн. 1955 І. Костецьким та його дружиною Е. Котмаєр. Діяло в Новому Ульмі (1955–58), Мюнхені (1959–67), Штутт­ґарті (1968–79). Видавало твори зарубіж. авторів у перекл. укр. мовою, модерну укр. поезію та прозу...


На Далекому Сході 

«НА ДАЛЕ́КОМУ СХО́ДІ» – двотижневик. Виходив 1937 у м. Ціндао (Китай), загалом опубл. 4 числа. Видавці – Укр. видавн. спілка та місц. осередок т-ва «Просвіта», фактично – В. Мигулін та М. Мілько. Перше число (від 27 березня), присвяч. річницям народж. та смерті Т. Шевченка...


На екранах України 

«НА ЕКРА́НАХ УКРАЇ́НИ» – україномовний тижневик. Засн. 1958 під назвою «На екранах Києва», від 1968 – «Н. е. У.». Виходив до 1997 щотижня в Києві спочатку як інформ.-реклам. бюлетень кінофікацій і кінопрокату Держ. ком-ту з кінематографії при РМ УРСР...


На зустріч волі 

«НА ЗУ́СТРІЧ ВО́ЛІ» – альманах. Виданий 1922 у Чернівцях накладом Укр. академ. т-ва греко-православ. богословів «Православна академія» й приурочений до 15-річчя діяльності цього т-ва. У складі редакц. ком-ту – П. Катеринюк, К. Ластівка, С. Лакуста...


На переломі 

«НА ПЕРЕЛО́МІ» – політичний, літературно-мистецький журнал української еміграції. Виходив 1920 у Відні з ініціативи Олександра Олеся, який друкував твори під влас. прізвищем та псевд. Валентин. Серед авторів – А. Хомик, П. Стах (псевд. С. Черкасенка), А. Крушельницький...


На переломі 

«НА ПЕРЕЛО́МІ» – газета. Виходила 1990–95 у м. Коломия Івано-Фр. обл. Орган Коломий. міської орг-ції УРП. Спочатку друкували щомісяця, згодом – неперіодично накладом 900 – 3 тис. прим.; усього – 27 чисел. Редагувала редколегія...


На розсьвітї 

«НА РОЗСЬВІ́ТЇ» – літературний журнал для молоді шкільного віку. Виходив раз на місяць 1907 у Львові; усього 2 числа. Видавець і відп. ред. – В. Пачовський. Популяризували нац. духовні цінності, ідеї «вільної України»...


На руїнах 

«НА РУЇ́НАХ» – літературно-громадський збірник, додаток до календаря товариства «Просвіта» на 1924. Виданий у серії «Народна бібліотека “Просвіти”», названий за однойм. віршем О. Бабія. Висвітлював трагічні події на зх.-укр. землях...


На Синевир трембіти кличуть 

«НА СИНЕВИ́Р ТРЕМБІ́ТИ КЛИ́ЧУТЬ» – щорічний обласний фольклорно-етнографічний фестиваль. Засн. 2001 у с. Синевирська Поляна Міжгір. р-ну Закарп. обл....


На старті 

«НА СТА́РТІ» – спортивний двотижневик. Видавали 1946 у м. Ріміні (Італія). Видавець – спортова референтура. Відп. ред. – Б. Пасічник. Усього – 4 числа. Інформували про найважливіші спорт. події у світі, про те, що відбувається на табор. майданчику, друкували різні огляди...


На сторожі 

«НА СТОРО́ЖІ» – україномовна газета в Болгарії. Від червня 1931 у дру­карнi «Право» в Софії вийшло 4 числа накладом 1000 прим. Ред. – І. Ор­лов (голова Укр. культур. об'єдн.)...


На сторожі 

«НА СТОРО́ЖІ» – видання теренового Проводу Закордонних частин ОУН у Німеччині. Виходило 1946–48 спочатку як сусп.-політ. двотижневик, від 1947 – як місячник. Редагувала колегія. Друкували на цикло­стилі. Закликали до консолідації укр. політ. сил на еміграції...


На хвилях життя 

«НА ХВИ́ЛЯХ ЖИТТЯ́» – літературний журнал штабу Армії УНР. 1921 надруковано на шапірографі лише 2 числа. Видавець – культ.-осв. гурток шта­бу Армії УНР. Перше число з'яви­ло­ся у березні без зазначення місця випуску. На думку декого з дослідників...


На хвилях Світязя 

«НА ХВИ́ЛЯХ СВІ́ТЯЗЯ» – фестиваль української естрадної пісні. Проводився щороку 1995–2014 на березі оз. Світязь у Шацькому р-ні Волин. обл. Засн....


На чатах 

«НА ЧА́ТАХ» – літературно-мистецький альманах. Виходив 1931–33 у Харкові. Видавець – укр. філія Літ. об'єдн. Червоної армії і флоту. Публікував твори з військ. тематики. Серед авторів – В. Бобинський, І. Дубинський, І. Кириленко, Я. Кальницький, П. Загоруйко, C. Ковганюк...


На чужині 

«НА ЧУЖИНІ́» – журнал. Видавав укр. мовою в Празі Гурток укр. молодих літераторів-емігрантів (на правах рукопису). Усього вийшло 2 числа в листопаді й грудні 1922. Часопис мав 2 частини: публіцист.-інформ. та літературну. У першій вміщували статті громад.-політ. тематики...


На чужині 

«НА ЧУЖИНІ́» – неперіодичне видання українських студентів-емігрантів у Польщі. Виходило 1924–25 у Варшаві. Друком часопису спочатку опікувався видавн. гурток при Укр. студент. громаді у Варшаві...


На шляху 

«НА ШЛЯХУ́» – літературно-художній альманах молодих авторів. Опубл. 1906 у Чернівцях студент. т-вом «Союз» з нагоди 30-річчя його заснування. Редакц. ком-т: В. Карбулицький, П. Катеринюк, С. Коралевич...


Нааке Вацлав Володимирович

НАА́КЕ Вацлав (В'ячеслав, Владислав) Володимирович (13(25). 03. 1863, Варшава – 1938, Одеса) – живописець, графік. Брав участь у виставках Т-ва пд.-рос. художників (1901–19). Чл. Т-ва ім. К. Костанді (1925). Навч. у Варшав. рисув. школі (1879–83)...


Набат  

«НАБА́Т» – назва кількох російськомовних видань українських анархістсь­ких груп. Перший у Рос. імперії анархіст. часопис під назвою «Н.» надрук. у липні 1905 (редакція знаходилася у Києві, друкарня – у с. Курилівка, нині Ніжин. р-ну Черніг. обл.)...


Набатов Ілля Семенович

НАБА́ТОВ Ілля Семенович (справж. – Туровський; 03(15). 09. 1896, м. Олександрія Херсон. губ., нині Кіровогр. обл. – 18. 07. 1977, Москва) – артист естради, актор. Засл. арт. УРСР (1934). Нар. арт. РРФСР (1975). Сталін. премія (1947). Закін. юрид. ф-т Харків. ун-ту (1920)...


Набережна 

НА́БЕРЕЖНА – укріплений підпірною стіною та іншими спорудами берег природних і штучних водоймищ (річки, лиману, озера, моря тощо); вулиця, прогулянкова зона чи проїзд уздовж берегової лінії. Здавна Н. будували з дерева, ни­ні – найчастіше з каменю...


Набережний Іван Григорович

НАБЕРЕ́ЖНИЙ Іван Григорович (20. 04. 1890, с. Криве, нині Козів. р-ну Терноп. обл. – 06. 08. 1978, с. Полове Радехів. р-ну Львів. обл.) – церковний діяч УГКЦ. Середню освіту здобув у г-зії в м. Бережани (нині Терноп. обл.). У 1911 вступив до Львів. духов. семінарії...


Набережних Наталія Анатоліївна

НА́БЕРЕЖНИХ Наталія Анатоліївна (16. 01. 1971, м. Рубіжне Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – живописець. Чл. НСХУ (2000–16). Закін. Харків. худож.-пром. ін-т (1998; викл. В. Бондаренко, Г. Тищенко). На твор. роботі. Учасниця обл....


Набережних Віталій Петрович

НА́БЕРЕЖНИХ Віталій Петрович (06. 11. 1934, с. Сунки Смілян. р-ну, нині Черкас. обл. – 15. 04. 1994, Донецьк) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1970)...


Набиванець Богдан Йосипович

НАБИВА́НЕЦЬ Богдан Йосипович (02. 12. 1931, Ужгород – 12. 05. 2019, там само) – хімік. Д-р хім. н. (1970)...


Набивання, набійка 

НАБИВА́ННЯ...


Набивач Валентин Михайлович

НАБИ́ВАЧ Валентин Михайлович (03. 10. 1932, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – хімік, фахівець у галузі екології та охорони довкілля. Д-р хім. н. (1991)...


Набивачов Олександр Олександрович

НАБИ́ВАЧОВ Олександр Олександрович (19. 03. 1923, Харків – 30. 08. 1964, там само) – живописець, графік...


Набитович Ігор Йосипович

НАБИТО́ВИЧ Ігор Йосипович (05. 03. 1964, смт Стебник, нині місто Дрогоб. міськради Львів. обл.) – лі­те­ратурознавець, перекладач. Д-р філол. н. (2009), проф. (2011)...


Набитович Йосип Дмитрович

НАБИТО́ВИЧ Йосип Дмитрович (06. 08. 1929, м. Долина, нині Івано-Фр. обл. – 16. 09. 2004, Львів) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1971)...


Набитович Юрій Романович

НАБИТО́ВИЧ Юрій Романович (04. 09. 1974, м. Теребовля Терноп. обл.) – кларнетист, педагог. Закін. Нац. муз. академію України (1999) та асистентуру-стажування при ній (2002; кл. В. Тихонова). 1996–2000 – арт. симф. оркестру Нац. філармонії України...


Набієв Валі Набійович

НАБІ́ЄВ Валі Набійович (31. 01. 1916, кишлак Нагзакарон, нині Бухар. обл., Узбекистан – 06. 03. 2000, м. Ґиждуван Бухар. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. та бойові нагороди СРСР. В армії у 1936–38 та від 1941...


Наближень теорія 

...

Набойкін Юрій Володимирович

НАБО́ЙКІН Юрій Володимирович (24. 11. 1923, м. Богодухів, нині Харків. обл. – 1986, Харків) – фізик. Д-р тех. н. (1970)...


Набойченко Петро Порфирович

НАБО́ЙЧЕНКО Петро Порфирович (22. 06. 1925, с. Лідне, нині у складі Харкова – 14. 07. 1944, похов. у м. Друскінінкай, Литва) – військовик. Герой Рад. Союзу (1945...


Набок Юрій Михайлович

НА́БОК Юрій Михайлович (20. 07. 1933, Київ – 27. 02. 2013...


Набока Андрій Олегович

НАБО́КА Андрій Олегович (14. 02. 1985, Київ) – графік. Син О. Набоки. Чл. НСХУ (2009). Закін. Нац. академію образотвор. мист-ва та арх-ри (Київ, 2010; майстерня О. Лопухова). На твор. роботі. Учасник міських, всеукр., міжнар. мист. виставок і пленерів від 2002. Персон. – у Києві (2002, 2007...


Набока Олег Васильович

НАБО́КА Олег Васильович (01. 09. 1946, с. Тупичів Городнян. р-ну Черніг. обл.) – графік. Батько А. Набоки. Чл. НСХУ (2008). Закін. Київ. полігр. ф-т Укр. полігр. ін-ту (1986; викл. Б. Валуєнко). На твор. роботі. Співпрацював із київ. вид-вами «Будівельник» (1986–88), «Веселка» (1986–93)...


Набока Борис Григорович

НАБО́КА Борис Григорович (28. 09. 1950, с. Велика Рогозянка Золочів. р-ну Харків. обл. – 26. 05. 2010, Харків) – фахівець у галузі високовольтної електроізоляційної та конденсаторної техніки. Д-р тех. н. (1997), проф. (2001). Закін. Харків. політех. ін-т (1973)...


Набока Василь Олександрович

НАБО́КА Василь Олександрович (11. 08. 1921, м-ко Петропавлівка Павлогр. пов. Катеринослав. губ., нині смт Дніпроп. обл. – 22. 04. 1945, похов. у комуні Трьобніц побл. Берліна) – військовик. Повний кавалер ордена Слави (1944...


Набока Ольга Георгіївна

НАБО́КА Ольга Георгіївна (13. 10. 1972, м. Вахрушеве, нині Боково-Хрустальне Луган. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2014), проф. (2015). Закін. Слов'ян. пед. ін-т (Донец. обл., 1995)...


Набока Ольга Іванівна

НАБО́КА Ольга Іванівна (20. 05. 1966, смт Миронівка, нині місто Київ. обл.) – провізор. Д-р біол. н. (2009), проф. (2010). Закін. Харків. фармацевт. ін-т (1990), де й працює від 1983 (нині Нац. фар­мацевт. ун-т): 2004–18 – декан мед.-фармацевт. ф-ту...


Набока Сергій Вадимович

НАБО́КА Сергій Вадимович (26. 04. 1955, м. Тула, РФ – 18. 01. 2003, Він­ниця, похов. у Києві) – журналіст, видавець, учасник правозахисного руху. Чоловік І. Чернявської-Набоки. Орден «За мужність» 1-го ступ. (2009...


Набоких Олександр Гнатович

НАБО́КИХ Олександр Гнатович (22. 11(04. 12). 1874, м. Сарапул, нині Удмурт. Респ., РФ – 25. 03. 1920, Одеса) – ґрунтознавець, фізіолог рослин. Д-р агрономії (1910), проф. (1912). Закін. Новоолександрій. ін-т с. госп-ва і лісівництва (м. Пулави, нині Люблін. воєводства, Польща...


Набоков Володимир Володимирович

НАБО́КОВ Володимир Володимирович (Набоков Владимир Владимирович; 10(22). 04. 1899, С.-Пе­тербург – 02. 07. 1977, м. Лозанна, Швейцарія) – російський письменник, публіцист, перекладач, літературознавець...


Набоков Володимир Дмитрович

НАБО́КОВ Володимир Дмитрович (Набоков Владимир Дмитриевич; 08(20). 07. 1869, Царське Село, нині м. Пушкін С.-Пе­тербур. міськ­ради – 28. 03. 1922, Берлін) – російський правознавець, політичний діяч...


Наболотна Тамара

НАБОЛО́ТНА Тамара (27. 05. 1920, Вінниця – 14. 10. 2001, м. Чикаґо, шт. Іллінойс, США) – лікар-психіатр. Дру­жина М. Наболотного. Закін. Вінн. мед. ін-т. Працювала лікарем. Від 1943 – у Німеччині, після 2-ї світ. вій­ни повторила мед. студії у Франкфурт. ун-ті (1947...


Наболотний Михайло

НАБОЛО́ТНИЙ Михайло (30. 01. 1912, с. Семенів, нині Теребовлян. р-ну Терноп. обл. – 25. 12. 1992, м. Венеція, шт. Флорида, похов. у м. Чикаґо, шт. Іллінойс, США) – лікар-анестезіолог. Чоловік Т. Наболотної. Закін. г-зію в Рогатині (нині Івано-Фр. обл., 1930)...


Набутів 

НАБУ́ТІВ – село Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. 2016 до складу Набутів. об'єднаної територіал. громади (215,95 км2, 6589 осіб) зараховано 7 сільс. рад: Нетереб. (окрім Нетеребки, були підпорядк. Н. і с-ще Сахнівське)...


Набуття громадянства України 

НАБУТТЯ́ ГРОМАДЯ́НСТВА УКРАЇ́НИ – одержання громадянства відповідно до визначених Законом «Про громадянство України» (2001) підстав. Згідно з ним...


Набухотний Терентій Кирилович

НАБУХО́ТНИЙ Терентій Кирилович (15. 04. 1940, с. Люхча Сарнен. р-ну Рівнен. обл.) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1977)...


Нав’язливі стани 

НАВ'Я́ЗЛИВІ СТА́НИ – виникнення і перебіг всупереч бажанню думок, уявлень, побоювань та вчинення дій, що оцінюються як зайві, не обумовлені жодною необхідністю. Усвідомлення їхньої непотрібності й того факту, що вони заважають реалізовувати повсякденну діяльність...


Навакатікян Олександр Оганесович

НАВАКАТІКЯ́Н Олександр Оганесович (20. 04. 1925, Єреван – 03. 11. 2006, м. Сідней, Австралія) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1963), проф. (1965), акад. НАНУ (1992), АМНУ (1993), чл.-кор. Рос. АМН (1988). Засл. діяч н. УРСР (1985). Закін. Пн.-Осетин. мед. ін-т (м. Дзауджикау, нині Владикавказ, РФ...


Наваліхіна Ніна Костянтинівна

НАВАЛІ́ХІНА Ніна Костянтинівна (01(14). 09. 1917, Петроград, нині С.-Пе­тер­бург – 04. 02. 2001, Київ) – вчений-генетик. Д-р біол. н. (1976). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Пе­тербург...


Навальна Марина Іванівна

НАВА́ЛЬНА Марина Іванівна (03. 02. 1971, с. Залісся Чорнобил. р-ну Київ. обл., нині зняте з обліку) – мовознавець, журналістка. Д-р філол. н. (2012)...


Наварія 

НАВА́РІЯ – село Пустомитівського району Львівської області. Підпорядк. Пустомитів. міській раді. Н. знаходиться побл. Щирец. водосховища (ін. назва – оз. Наварія)...


Наварріні Франческо

НАВАРРІ́НІ Франческо (Navarrini Francesco; 26. 12. 1855, м. Читтаделла, Італія – 21. 02. 1923, м. Мілан, Італія) – італійський співак (бас). Дебютував 1878 у м. Тревізо (Італія). Виступав на опер. сценах о-ва Мальта (1878–79), Флоренції (1880), Турина (1880–81; обидва – Італія), Мілана («Ла Скала», 1883)...


Навашин Михайло Сергійович

НАВА́ШИН Михайло Сергійович (15(27). 02. 1896, Київ – 28. 09. 1973, Мос­ква) – цитолог, цитогенетик. Син С. Навашина. Проф. (1947). Закін. Київ. політех. ін-т (1918). Працював у Тифліс. політех. ін-ті (нині Тбілісі, 1920–24); Біол. ін-ті АН СРСР (Москва, 1924–27...


Навашин Сергій Гаврилович

НАВА́ШИН Сергій Гаврилович (02(14). 12. 1857, с. Царевщина, нині Саратов. обл., РФ – 10. 12. 1930, м. Дитяче Село, нині Пушкін С.-Пе­тербур. міськради, похов. у Мос­кві) – ботанік. Батько М. Навашина. Д-р ботаніки (1896), акад. АН СРСР (1918), ВУАН (1924)...


Навігація 

НАВІГА́ЦІЯ (лат. navigatio – мореплавання, від navigare – пливти на кораблі, navis – корабель). Термін «Н.» має кілька значень: встановлення міс­ця розташування, швидкості й орієнтації рухомих об'єктів; мореплавання, судноплавство; період часу в році...


Навізівський Іван Михайлович

НАВІЗІ́ВСЬКИЙ Іван Михайлович (29. 09. 1888, с. Ворвулинці, нині Заліщиц. р-ну Терноп. обл. – 25. 04. 1954, похов. у м. Вінніпеґ, провінція Манітоба, Канада) – громадсько-політичний діяч. Закін. учител. семінарію в м. Заліщики, учителював. 1908 емігрував до США...


Навіювання 

НАВІ́ЮВАННЯ – цілеспрямований психічний вплив, що пасивно сприймається суб'єктом. Лат. назва – сугестія (suggestio). Н. долає антисугестивні критично-логіч....


Навколишнє середовище 

...

Навоєва Ірина Леонідівна

НАВО́ЄВА Ірина Леонідівна (03. 03. 1963, Житомир) – хоровий диригент, співачка (сопрано), композитор, педагог. Канд. мистецтвознавства (2019). Засл. діяч мист-в України (2015)...


Стр. 1 | 50        1    2    Наступна