В - Енциклопедія Сучасної України
Статті на літеру «В»
 (Всього статей:  4315)

"Вітаміни" 

«ВІТАМІ́НИ» – підприємство фармацевтичної галузі промисловості. Підпорядк. МОЗ України. Засн. 1931 в Умані (нині Черкас. обл.) як з-д «Рад. гутаперча № 1», де вперше у світі було освоєно вироб-во гутаперчі із бруслину бородавчастого (1932 – 4,6 т...


Welcome 

«WЕLCOMЕ» – український інвестиційний журнал. Засн. у грудні 1993 у Києві І. Конюшенком (його гол. ред.). Друкує матеріали укр. та рос. мовами; тираж – 2000...


Welcome to Ukraine 

«WELСОMЕ TО UKRAІNЕ» – ілюстрований журнал. Засн. 1994 у Києві ТОВ «Редакція ж. “Міжнар. туризм”». Виходить англ. мовою, наклад – 20–25 тис. прим. Інформує про культ.-істор. надбання України та її екон. можливості, представляє провідні фірми, авіакомпанії, готелі...


Wiek nowy 

«WIEK NОWY» – польськомовна щоденна газета. Виходила 1901–33 у Львові; наклад – 40–80 тис. прим. Засн. і ред. – Б. Лясковницький. Орган Польс. нац.-демократ. партії...


Wisła 

«WІSŁA» – польський науковий журнал з питань фольклору та етнографії. Виходив у Варшаві 1887– 1905 та 1916–17 з різною періодичністю. Друкувалися статті І. Франка, М. Стороженка, М. Сумцова, М. Янчука; записи з укр. фольклору різних жанрів, матеріали з етнології...


Wolhynische Hefte 

«WOLHYNISCHE HEFTE» («Волинські зошити») – науково-популярний збірник. Засн. 1980 істор. т-вом «Волинь» німців-волинян у ФРН (м. Візентайд). Ред. – Н. Арндт і Г.-К. Шмідт. Виходить раз на два роки...


Wolhynischer bote 

...

В 

В – третя літера української абетки. Є в ін. абетках, створених на основі слов'ян.-кирил. графіки. Назва літери [ве] вживається як іменник серед. роду. За формою накреслення це видозмінений варіант літери «В» («віди») старослов'ян. кирилич. азбуки...


В мире книг 

«В МИ́РЕ КНИГ» – щомісячний журнал Державних комітетів СРСР і РРФСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі. Виходив рос. мовою 1961–89 у Москві. 1973 об'єднано із ж. «Книжная торговля». Висвітлював проблеми книговидання, книгорозповсюдження...


В мире спецслужб 

«В МИ́РЕ СПЕЦСЛУ́ЖБ» – науково-популярний журнал. Засн. 2004 у Києві. Виходить щомісячно рос. мовою. Наклад – 10 тис. прим. Розповсюджується в Україні і за кордоном. Осн. рубрики: «Спецслужбы вчера и сегодня», «Новости спецслужб», «Исторические исследования»...


В сім’ї вольній, новій 

«В СІМ'Ї́ ВО́ЛЬНІЙ, НО́ВІЙ» – щорічне шевченківське літературно-мистецьке свято. Засн. 1981 згідно з постановою ЦК КПУ та РМ УРСР від 23 грудня 1980, від 1984 – всесоюзне. Мало підкреслити не лише шану до Т. Шевченка...


В сім’ї вольній, новій. Шевченківський збірник 

«В СІМ'Ї́ ВО́ЛЬНІЙ, НО́ВІЙ. ШЕВЧЕ́НКІВСЬКИЙ ЗБІ́РНИК» – щорічний ілюстрований збірник, присвячений ушануванню пам'яті Т. Шевченка. Виходив 1984–89 (5 чисел). Опубл. докладну хроніку Шевченк. свята «В сім'ї вольній, новій», виступи його учасників...


В’єтнам, Соціалістична Республіка В’єтнам 

В'ЄТНА́М, Соціалістична Республіка В'єтнам – держава, що знаходиться в Південно-Східній Азії, на сході півострова Індокитай. На Пн. межує з Китаєм, на Зх. – з Камбоджею і Лаосом. Пл. 331,7 тис. км2. Насел. 82,0 млн осіб (2004), переважно в'єтнамці (88 %)...


В’югін Микола Іванович

В'Ю́ГІН Микола Іванович (1909, с. Селіно, нині Костром. обл., РФ – 22. 01. 1962, с. Дубровіно Костром. обл....


В’юн Валентин Георгійович

В'ЮН Валентин Георгійович (18. 10. 1943, с. Носачів, нині Смілян. р-ну Черкас. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1995), проф. (1996). Закін. Дніпроп. ун-т (1968), ВПШ при ЦК КПУ (1976), Дніпроп. с.-г. ін-т (1979), Ліон. вищу школу упр. (Франція, 1994). У 1965–88 – на комсомол., парт. та госп. роботах у Дніпроп....


В’юн Галина Іванівна

В'ЮН Галина Іванівна (25. 10. 1912, м. Дубно, нині Рівнен. обл. – 27. 12. 1972, м. Чикаґо, США) – громадська діячка. Навч. у пед. технікумі. Від 30-х мешкала у Полтаві. 1941 очолила Т-во укр. Червоного Хреста на Полтавщині...


В’юник Іван  Миколайович

В'Ю́НИК Іван Миколайович (10. 06. 1938, с. Мурафа Краснокут. р-ну Харків. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1996), проф. (1999). Закін. Харків. ун-т (1962). Працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР; від 1967 – у Харків. ун-ті: 1967–91 – доц., від 1991 – зав. каф. неорган. хімії...


В’юник Андрій Олексійович

В'Ю́НИК Андрій Олексійович (13. 12. 1914, с. Білка, нині Тростянец. р-ну Сум. обл. – 10. 02. 2003, Київ) – мистецтвознавець...


В’язання 

В'ЯЗА́ННЯ – плетіння з ниток. Розрізняють В. ручне (гачком або спицями, голками, дротами) і машинне.

В. ручне гачком. Гачки були кістяні, дерев'яні, металеві...


В’яземський Терентій Іванович

В'Я́ЗЕМСЬКИЙ Терентій Іванович (20. 04(02. 05). 1857, с. Путятіно Раненбур. пов. Рязан. губ., Росія – 23. 09(06. 10). 1914, Москва) – лікар-невропатолог. Д-р медицини (1901). Закін. Моск. ун-т (1883)...


В’язигін Андрій Сергійович

В'ЯЗИ́ГІН Андрій Сергійович (15(27). 10. 1867, х. Федорівка Вовчан. пов. Харків. губ. – 1919, Харків) – історик, політичний діяч. Закін. Харків. ун-т (1891), де відтоді й працював: від 1898 – магістр заг. історії (магістер. дис. «Очерки из истории папства в 11 веке»)...


В’язівок 4А 

В'ЯЗІВО́К 4А – археологічна пам'ятка мезолітичного періоду. Датується 8– 7 тис. до н. е....


В’язлов Андрій Григорович

В'Я́ЗЛОВ Андрій Григорович (1862, Волинь – 16. 10. 1919, м. Кам'янець-Подільський, нині Хмельн. обл.) – правознавець, державний діяч. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві. Працював мировим суддею...


В’язовікіна Надія Василівна

В'ЯЗОВІ́КІНА Надія Василівна (30. 11. 1942, с. Вознесенка Воронез. обл., РФ) – хімік. Д-р хім. н. (2000). Закін. Воронез. ун-т (1971)...


В’язовок 

В'ЯЗОВО́К – річка у Павлоградському та Юр'ївському районах Дніпропетровської області...


В’язовський Володимир Андрійович

В'ЯЗО́ВСЬКИЙ Володимир Андрійович (20. 10. 1920, с. Федорівка, нині Карлів. р-ну Полтав. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. Закін. Краснодар. військ. авіац. уч-ще льотчиків і льотчиків-спостерігачів (РФ...


В’язовський Володимир  Євгенович

В'ЯЗО́ВСЬКИЙ Володимир Євгенович (25. 02. 1949, м. Сталіно...


В’язовський Григорiй Андрійович

В'ЯЗО́ВСЬКИЙ Григорiй Андрійович (02. 02. 1919, с. Полтавка, нині смт Баштанка Микол. обл. – 25. 02. 1996, Одеса) – лiтературознавець. Д-р фiлол. н. (1967), проф. (1970). Чл. СПУ (1962). Учасник 2-ї світ. війни. Закiн. Одес. ун-т (1947), де й працював від 1949: від 1956 – доц....


В’ялий Володимир Петрович

В'Я́ЛИЙ Володимир Петрович (12. 06. 1930, с. Гайчур, нині Тернувате Новомикол. р-ну Запоріз. обл.) – скульптор і живописець. Чл. НСХУ (1970). Закін. Дніпроп. художнє уч-ще (1952; викл. О. Бєляєва, М. Панін...


В’ялов Олег Степанович

В'Я́ЛОВ Олег Степанович (10(23). 01. 1904, Ташкент – 01. 06. 1988, Львів) – палеонтолог, біостратиграф, геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1937), проф. (1941), акад. АН УРСР (1948). Засл. діяч н. і т. УРСР (1981). Держ. нагороди СРСР. Сталін. премія (1948), Премія ім. В. Вернадського АН УРСР (1979)...


В’яльцев Федір Іванович

В'Я́ЛЬЦЕВ Федір Іванович (15. 02. 1922, с. Мордово, нині Тамбов. обл., РФ – 21. 08. 1977, там само) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1941...


В’яльцева Анастасія Дмитрівна

В'Я́ЛЬЦЕВА Анастасія Дмитрівна (1871, Харків – 05(18). 02. 1913, С.-Петербург) – естрадна співачка (сопрано), артистка балету. Співу навч. в С.-Петербурзі в С. Сонки. У 1887 танцювала у трупі С. Ленчевського (Київ. міський театр...


В’янкін Костянтин Гнатович

В'Я́НКІН Костянтин Гнатович (28. 11 (11. 12). 1917, с. Горцер, Удмуртія, Росія – 03. 03. 2001, Сімферополь) – акушер-гінеколог. Д-р мед. н. (1973), проф. (1975). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Саратов. мед. ін-т (РФ...


В’яткін Олександр Васильович

В'Я́ТКІН Олександр Васильович (31. 02. 1922, м. Сарапул, нині Респ. Удмуртія, РФ) – живописець, графік і педагог. Чл. НСХУ (1960). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Харків. худож. ін-т (1952; викл. С. Бесєдін, О. Кокель...


В’ячеслав 

В'ЯЧЕСЛА́В (Шкурко Василь Феофілович; 25. 04(07. 05). 1886, Полтава – 17. 12. 1937, Кіров. обл., РФ) – церковний діяч. Закін. Київ. духовну академію. 1910–26 – керуючий справами Києво-Печер. лаври. Після чернечого постригу 1914 служив ієромонахом. Один з організаторів лавр. дружини...


В’ячеславова Олена Анатоліївна

В'ЯЧЕСЛА́ВОВА Олена Анатоліївна (12. 10. 1958, м. Кізел Перм. обл., РФ) – мистецтвознавець. Чл. НСХУ (2003). Закін. Ін-т живопису, скульптури та арх-ри у Ленінграді (нині С.-Петербург...


Ваап Бекір

ВАА́П Бекір (1915, Буюк-Каралез Сімфероп. пов. Таврій. губ., нині с. Красний Мак Бахчисарай. р-ну, АР Крим – 14. 08. 1944, с. Гайтурлівка...


Вабищевич Олександр Йосипович

ВАБИЩЕ́ВИЧ Олександр Йосипович (06. 08. 1951, с. Ремель Брест. обл., нині Білорусь) – графік і дизайнер. Чл. НСХУ (1992). Закін. Дніпроп. художнє уч-ще (1972; викл. К. Беркута, В. Загубибатько, О. Куко). Працював оформлювачем...


Вавилін Іван Михайлович

ВАВИ́ЛІН Іван Михайлович (Вавилин Иван Михайлович; псевд. – Баярса Иван; 21. 11. 1911, с. Бояркерос, нині Респ. Комі, РФ – 04. 10. 1975, м. Сиктивкар, нині Респ. Комі...


Вавилов Анатолій Георгійович

ВАВИ́ЛОВ Анатолій Георгійович (01. 04. 1924, м. В'ятка, нині Кіров, РФ) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії і на фронті від 1942. Відзначився у вересні 1943 під час визволення Києва. Після війни демобілізований...


Вавилов Євген Миколайович

ВАВИ́ЛОВ Євген Миколайович (13. 02. 1923, Москва – 25. 04. 1978, Київ) – фахівець у галузі кібернетики. Д-р тех. н. (1966)...


Вавилов Іван Федорович

ВАВИ́ЛОВ Іван Федорович (18. 10. 1897, с. Макарово Саратов. губ., Росія – 30. 03. 1960, Сімферополь) – ентомолог, фітопатолог. Канд. біол. н. (1949). Закін. Саратов. ун-т (1927). Від 1936 працював у Крим. с.-г. ін-ті (Сімферополь): дир. (1944– 49), зав. каф. зоології...


Вавилов Микола Іванович

ВАВИ́ЛОВ Микола Іванович (13(25). 11. 1887, Москва – 26. 01. 1943, м. Саратов, РФ) – фахівець у галузі генетики та селекції рослин. Акад. АН СРСР (1929), АН УРСР (1929), ВАСГНІЛ (1929; 1929–35 – її президент...


Вавилон ХХІ 

...

Ваврик Богдан Омелянович

ВА́ВРИК Богдан Омелянович (21. 09. 1939, м. Перемишль...


Ваврик Василь Романович

ВА́ВРИК Василь Романович (21. 03. 1889, с. Яснище Зборів. пов., нині Бродів. р-ну Львів. обл. – 05. 07. 1970, Львів) – письменник, літературознавець, історик. Д-р слов'ян. філології (1929). Навч. у Львів. ун-ті, закін. філос. ф-т Праз. ун-ту (1926). Як москвофіл...


Ваврик Василь-Борис

ВА́ВРИК Василь-Борис (01. 12. 1911, c. Доброполе, нині Бучац. р-ну Терноп. обл. – ?) – церковний діяч, теолог. Д-р теології (1946)...


Ваврик Євген Петрович

ВА́ВРИК Євген Петрович (24. 08. 1949, Тернопіль) – режисер. Засл. діяч мист-в України (2004). Закін. Харків. ін-т культури (1971; викл. Є. Лисенко)...


Ваврик Ждан Михайлович

ВА́ВРИК Ждан Михайлович (13. 05. 1928, Львів) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1976), проф. (1979). Закін. Львів. мед. ін-т (1950). Від 1951 працював у Станіслав. мед. ін-ті (з перервою...


Ваврик Михайло-Мирослав

ВА́ВРИК Михайло-Мирослав (12. 12. 1908, с. Ласківці, нині Теребовлян. р-ну Терноп. обл. – 01. 03. 1984, Нью-Йорк) – церковний діяч УГКЦ. Д-р богослов'я (1939). Дійс. чл. НТШ (1961). У грудні 1932, склавши чернечі обіти у Василіян. чині...


Вавриків Марія Микитівна

ВА́ВРИКІВ Марія Микитівна (30. 10. 1911, м-ко Вакав, провінція Саскачеван, Канада – 15. 04. 1977, Вінніпеґ) – громадська діячка, правознавець. Закін. Манітоб. ун-т (1934). Під час навчання очолювала укр. студент. клуб «Прометей». Працювала юристом, 1965 признач. королів. адвокатом...


Вавринчик Іван

ВАВРИ́НЧИК Іван (псевд. – Данечков; 08. 04. 1913, с. Страняни, округ Стара Любовня, нині Словаччина – 10. 08. 1993, там само) – український письменник, педагог, громадський діяч у Словаччині. Закін. Пряшів. учител. семінарію (нині Словаччина...


Ваврисевич Микола Михайлович

ВАВРИСЕ́ВИЧ Микола Михайлович (01. 12. 1891, м. Городло Люблін. губ., нині Польща – 30. 10. 1978, м. Володимир-Волинський Во-лин. обл.) – український педагог, журналіст і громадський діяч у Холмщині. Навч. у Холм. г-зії, Ун-ті св. Володимира у Києві (1910–12)...


Вавришин Михайло-Матвій

ВАВРИ́ШИН Михайло-Матвій (06. 03. 1940...


Ваврів Дмитро Михайлович

ВА́ВРІВ Дмитро Михайлович (02. 02. 1953, с. Чистилів Терноп. р-ну Терноп. обл.) – радіофі-зик. Д-р фіз.-мат. н. (1988), проф. (1992). Закін. Харків. ун-т (1975), відтоді працював у ньому (ст. н. с....


Вавровий Юхим Андрійович

ВАВРОВИ́Й Юхим Андрійович (справж. – Виливчук; 31. 03(12. 04). 1890, с. Попівці Кременец. пов. Волин. губ., нині Кременец. р-ну Терноп. обл. – 03. 12. 1970...


Ваврук Василь Олексійович

ВАВРУ́К Василь Олексійович (псевд.: Ватюга, Верлан, Роса, Стрункий; 02. 01. 1909, с. Себечів, нині Сокал. р-ну Львів. обл. – 19. 12. 1945, с. Купичволя, нині Жовків. р-ну Львів. обл.) – військовий діяч ОУН–УПА. Закін. учител. семінарію...


Ваврух Маркіян Васильович

ВА́ВРУХ Маркіян Васильович (11. 08. 1942, с. Кошляки Підволочис. р-ну Терноп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1987), проф. (2001). Закін. Львів. ун-т (1964)...


Вагабзаде Бахтіяр Магмуд Оглу

ВАГАБЗАДЕ́ Бахтіяр Магмуд Оглу (Vahabzade Bəxtiyar Mahmud Oğlu; 16. 08. 1925, м. Нуха, нині Шекі, Азербайджан) – азербайджанський поет, літературознавець. Чл.-кор. АН Азерб. РСР (1980), нар. поет Азерб. РСР (1984). Закін. Азерб. ун-т (1947). Автор зб. віршів і поем «Достлуг нəғмəси» («Пісня дружби»...


Ваганов Владлен Опанасович

ВАГА́НОВ Владлен Опанасович (13. 08. 1930, м. Газимурський Завод, Читин. обл., РФ – 02. 04. 1999, Херсон) – графік і живописець. Чл. НСХУ (1972). Закін. Харків. худож.-пром. ін-т (1959; викл. Г. Бондаренко, Є. Єгоров...


Ваганов Олександр Дмитрович

ВАГА́НОВ Олександр Дмитрович (23. 04. 1924, с. Симонята, нині Кіров. обл....


Вагапов Володимир Белалович

ВАГА́ПОВ Володимир Белалович (08. 06. 1944, с. Первомайське Примор. краю, РФ) – фахівець у галузі радіоелектронних засобів літальних апаратів. Канд. тех. н. (1972), проф. (1990). Закін. Київ. вище авіац.-інж. військ. уч-ще (1967). Від 1969 – у ЗС...


Ваггабізм 

ВАГГАБІ́ЗМ – одна з релігійно-політичних течій в ісламі. Виникла наприкінці 18 ст. у Центр. Аравії. Названа за іменем засн.-богослова Мугаммеда ібн Абд аль-Ваггаба. Прихильники В. – ваггабіти (араби віддають перевагу ін. назві – салафіти) обстоюють єдинобожжя...


Вагилевич Кость

ВАГИЛЕ́ВИЧ Кость (22. 04. 1891, с. Ясень, нині Рожнятів. р-ну Івано-Фр. обл. – 04. 01. 1974, Прага) – письменник, педагог. Під час 1-ї світ. війни, перебуваючи у лавах австр. армії, потрапив у полон. Від 1917 – хорунжий УСС. 1920 – інтернований у Польщі...


Ваґнер Георгій Карлович

ВА́ҐНЕР Георгій Карлович (06(19). 10. 1908, м. Спаськ, нині Рязан. обл., РФ – 25. 01. 1995, Москва) – історик мистецтва, археолог. Д-р мистецтвознавства (1968). Держ. премія СРСР (1983). Закін. Худож.-пед. технікум у Рязані (1930)...


Ваґнер Конрад Едуардович

ВА́ҐНЕР Конрад Едуардович (17(29). 07. 1862, м-ко Прашка Велюн. пов. Каліш. губ., Росія, нині Польща – 1930-і рр., Польща) – лікар. Д-р медицини (1889), проф. (1897). Навч. у С.-Петербур. ун-ті (1880–82), закін. Військ.-мед. академію (С.-Петербург, 1886), де й працював від 1887: у клініці В. Манассеїна...


Ваґнер Марсель

ВА́ҐНЕР Марсель (справж. – Шевчинський; 02. 06. 1904, с. Дорогів, нині Галиц. р-ну Івано-Фр. обл. – 24. 11. 1973, м. Гіллсайд, шт. Нью-Джерсі...


Ваґнер Микола Юлійович

ВА́ҐНЕР Микола Юлійович (11(23). 1893, С.-Петербург – 27. 07. 1953...


Ваґнер Отто

ВА́ҐНЕР Отто (Wagner Otto; 13. 07. 1841, Відень – 11. 04. 1918, там само) – австрійський архітектор, теоретик і педагог. Навч. у Віден. політех. ін-ті (1857–60), Королів. академії арх-ри у Берліні (1860–61)...


Ваґнер Рудольф

ВА́ҐНЕР Рудольф (Wagner Rudolf; 18. 07. 1911, с. Дуліби, нині Стрий. р-ну Львів. обл.) – німецький історик, дослідник Буковини. Навч. у Чернів. (1930–32) і Марбур. (Німеччина, 1934–38; д-р філософії) ун-тах. Працював в Ін-ті Сх. Європи (Берлін...


Ваґнер Юлій Миколайович

ВА́ҐНЕР Юлій Миколайович (01(13). 12. 1865, С.-Петербург – ?) – фахівець у галузі зоології, громадсько-політичний діяч. Батько М. Ваґнера. Д-р зоології (1897). Закін. С.-Петербур. ун-т (1888), де відтоді й працював. 1895–96 – співроб. Зоол. ін-ту (м. Гайдельберґ...


Вагонобудування 

ВАГОНОБУДУВА́ННЯ – науково-технічний напрям, галузь залізничного машинобудування...


Вагонобудування Український науково-дослідний інститут 

...

Вагонова Олександра Григорівна

ВАГО́НОВА Олександра Григорівна (06. 05. 1967, Дніпропетровськ) – економіст. Дружина В. Голінька. Д-р екон. н. (2006), проф. (2008). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1990)...


Вагущенко Леонід Леонідович

ВАГУ́ЩЕНКО Леонід Леонідович (10. 12. 1941, м. Фастів Київ. обл.) – фахівець у галузі автоматизації судноводіння. Д-р тех. н. (1993), проф. (1995). Закін. Одес. вище інж. мор. уч-ще (1965)...


Вадатурський Олексій Опанасович

ВАДАТУ́РСЬКИЙ Олексій Опанасович (08. 09. 1947, с. Бендзари Балт. р-ну Одес. обл.) – керівник компанії з виробництва, зберігання...


Вадень 

ВА́ДЕНЬ – заплавне озеро на правому березі Десни (басейн Дніпра); гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення (від 1996). Знаходиться побл. с. Кудлаївка Новгород-Сівер. р-ну Черніг. обл. Довж. бл. 2 км...


Вадецький Борис Олександрович

ВАДЕ́ЦЬКИЙ Борис Олександрович (Вадецкий Борис Александрович; 16(29). 12. 1907, С.-Петербург – 29. 03. 1962, Москва) – російський письменник. Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург...


Вадзюк Степан  Несторович

ВАДЗЮ́К Степан Несторович (27. 03. 1956, с. Ладичин Теребовлян. р-ну Терноп. обл.) – лікар. Д-р мед. н. (1993), проф. (1996). Засл. діяч н. і т. України (1999). Закін. Терноп. мед. ін-т (1979)...


Вадимов Вадим Митрофанович

ВАДИ́МОВ Вадим Митрофанович (12. 03. 1952...


Стр. 1 | 54        1    2    Наступна