ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine


Історичні місця

У тематичному розділі така кількість статей: 262


Автуничі 

– сільське поселення доби Київської держави. Розташ. на Пн. Черніг. обл., поблизу с. Автуничі Городнян. р-ну. Дослідж. здійснили О. Моця та В. Коваленко наприкінці 80–90-х рр. 20 ст. На пл. понад 2,5...

О. П. Моця


Адамівка 

– поселення раннього залізного віку (8–7 ст. до н. е.). Розташ. побл. с. Адамівка Чигирин. р-ну Черкас. обл. 1956 досліджував В. Даниленко; 1957 – С. Березанська та В.Петренко. Розташ. на мисі,...

С. В. Махортих


Азово-Дніпровська культура 

– археологічна культура маріупольської культурно-історичної області. Ареал: Степове Подніпров’я, Крим та прилеглі р-ни Приазов’я. Виділив В. Даниленко. Названа за територією поширення....

Н. С. Котова


Аккайська культура 

– археологічна культура мустьєрської доби раннього палеоліту. Представлена майже 20-ма здебільшого печерними стоянками, зосередж. у сх. частині Криму. Дослідив і виділив її Ю. Колосов у...

В. М. Степанчук


Аксютинці 

– курганна група скіфського часу. Розташ. в урочищі Стайкин Верх на Посуллі. Розкопали Д. Самоквасов та С. Мазаракі на поч. 20 ст. Курган № 1, Старша Могила (1-ша пол. 6 ст. до н. е.), мав вис. 20 м і...

Н. О. Гаврилюк


Актаський могильник 

– могильник скіфського часу. Розташ. біля с. Семенівка Ленін. р-ну АР Крим, на зх. березі Актаського озера. Досліджений експедицією Інституту археології НАНУ під керівництвом С. Бессонової....

Н. О. Гаврилюк


Амвросіївська стоянка і кістковище бізонів 

– пізньопалеолітичний комплекс. Знаходяться побл. Амвросіївки Донец. обл., у верхів’ї балки Казенної та притоки р. Кринка. Відкрив 1935 В. Євсєєв, у 40–50-х рр. їх досліджували І. Підоплічко та П....

О. О. Кротова


Аннівське городище 

– пізньоскіфське городище (2 ст. до н. е. – 2 ст. н. е.). Знаходиться біля с. Дудчани Нововоронцов. р-ну Херсон. обл., на правому березі р. Підпільна у гирлі Дніпра (нині Кахов. водосховище)....

Н. О. Гаврилюк


Антонівська мустьєрська археологічна культура 

– археологічна культура мустьєрської доби раннього палеоліту. Датується від кінця ріського до поч. в’юрмського зледеніння (бл. 100–40 тис. рр. тому). Представлена трьома стоянками –...

В. М. Гладилін


Археологічні пам'ятки 

– матеріальні сліди людської діяльності, які збереглись до наших днів і є важливим історичним джерелом. А. п. знаходяться у землі, воді, деякі на поверхні (наскельні зображення). Найбільше...

Ю. М. Малєєв


Аскольдова могила 

– частина паркового комплексу в Києві на схилах правого берега Дніпра, на перехресті Паркової дороги і Дніпровського узвозу. Урочище А. м., що в давнину називалось Угорське, згадується на...

О. Л. Коваленко


Ашельська культура 

– археологічна культура раннього палеоліту. Назва походить від передмістя м. Ам’єн – Сент-Ашель (Пн. Франції). Доба існування А. к. – 500–200 тис. рр. тому. Характерною рисою А. к. є наявність у...

Л. В. Кулаковська


Бабин Яр 

– мережа глибоких ярів на північно-західній околиці довоєнного Києва довжиною 2,5 км, оточена з одного боку пустирем і урочищем, з іншого – кладовищем (засипані в 50-і роки). 1933 тут потай...

М. В. Коваль


Бабине 

– археологічна пам’ятка, стоянка кількох археологічних культур. Локалізована в однойменному селі Верхньорогач. р-ну Херсон. обл. 1951 в Б. виявлені 8 давніх поселень. Досліджувано: Бабине І...

В. В. Отрощенко


Байкове кладовище 

– найстаріший поховальний комплекс у Києві. Б. к. внесене до Держ. реєстру як пам’ятка історії національного значення (від 2001). Закладено в грудні 1833. Площа Б. к. понад 40 га, розташ. на схилах...

Л. А. Проценко


Батьківщина Тараса Шевченка 

– державний історико-культурний заповідник. Створ. 25 березня 1992 у Звенигород. р-ні Черкас. обл. на базі нерухомих пам’яток історії, культури й природи сіл Шевченкове (колишнє Кирилівка),...

В. В. Вечерський


Березанське поселення 

– археологічна пам’ятка, колишній давньогрецький центр міського типу. Знаходиться на о-ві Березань (Очаків. р-н Микол. обл.). Б. п., засн. вихідцями з м. Мілет (нині Туреччина) у 2-й пол. 7 ст. до н....

В. В. Назаров


Берестняги 

– група могил, залишених чорними клобуками – осілими тюркомовними кочівниками, котрі були васалами київських князів. Належать до середньовіч. археол. пам’яток Поросся. Знаходяться біля...

Л. І. Іванченко


Берестяне 

– комплекс ранньосередньовічних пам’яток (городище, селища, курганні могильники). Знаходиться побл. с. Берестяне Ківерців. р-ну Волин. обл. Проведено розкопки могильників (1983–94), які...

В. Д. Гупало


Бернашівка 

– археологічна пам’ятка, багатошарове поселення. Знаходиться в урочищі Верхня Долина на лівому березі Дністра побл. с. Бернашівка Могилів-Поділ. р-ну Вінн. обл. 1977–78, 1987, 1989–95 досліджені...

В. Д. Баран


Битицьке городище 

– археологічна пам’ятка, єдине укріплене поселення волинцівськоі культури, ототожнюваної з сіверянами. Знаходиться в Сум. р-ні Сум. обл. Вирізняється за топографією (високий останець...

О. В. Сухобоков


Білогрудівська культура 

– археологічна культура доби пізньої бронзи в Лісостеповій Правобережній Україні. Виявлена Б. Безвенглінським та П. Курінним. Названа за місцем розкопок зольників у Білогрудів. лісі...

С. Д. Лисенко


Білозерська культура 

– археологічна культура пізнього періоду бронзового віку, поширена у степовій смузі України та Молдови у 12–10 ст. до н. е. Назва походить від поселення на Білозерському лимані. Серед...

В. В. Отрощенко


Білозерське поселення 

– епонімне поселення білозерської культури на березі Білозерського лиману. Виявлене 1946 й частково розкопане 1947. Виявлено: рештки великого напівземлянкового житла з трьома вогнищами,...

В. В. Отрощенко


Білолісся 

– археологічна стоянка. Відкрив А. Кремер біля села з однойм. назвою Татарбунар. р-ну Одес. обл., розкопав В. Станко. Датується фінал. палеолітом (бл. 11 тис. р. тому). Розкопки проводилися 1965–66,...

Л. Л. Залізняк


Більське городище 

– археологічна пам’ятка, найбільше укріплене поселення Європи доби раннього залізного віку. Знаходиться на вододіл. плато річок Ворскла та Суха Грунь, переважно на тер. Котелев. (побл. с....

Н. І. Бондаренко


Братолюбівський курган 

– археологічна пам’ятка, найбільший курган у могильнику скіфської доби кінця 5 ст. до н. е. Знаходиться побл. с. Ольгине-Братолюбівка Горностаїв. р-ну Херсон. обл. Досліджений 1990 Кахов....

А. І. Кубишев


Буглів V 

– стратифіковане ранньопалеолітичне поселення на півночі Поділля. Датується пізньоашел. періодом (дата за термолюмінесцентним методом – 140 тис. рр. тому). Знаходиться побл. с. Буглів...

О. С. Ситник


Буго-Дністровська археологічна культура 

(БДК) – археологічна культура епохи неоліту. Існувала від серед. 6 до поч. 4 тис. до н. е., була поширена на тер. Правобереж. України та Молдови в серед. течії Дністра, Пд. Бугу та Інгулу в...

М. Т. Товкайло


Буран-Кая ІІІ 

– багатошарова стоянка кам’яного віку в скельному навісі в середній течії р. Бурульча (Гірський Крим). Містить культурні шари таш-аїрської, свідерської, шан-кобинської, буран-кайської...

О. О. Яневич


Буша 

– державний історико-культурний заповідник. Створ. 2000 у с. Буша Ямпіл. р-ну Вінн. обл. Підпорядк. Вінн. обл. упр. культури. Пл. 6,68 га. Серед об’єктів – багатошарові поселення трипіл., скіф.,...

Н. Б. Пірняк


В'язівок 4А 

– археологічна пам’ятка мезолітичного періоду. Датується 8– 7 тис. до н. е., належить до в’язівоц. варіанту зимівників. археол. культури Сх. України. Знаходиться на березі р. Сніпород побл. с....

Л. Л. Залізняк


Вал 

– давньоруське городище кінця 10–11 ст. Одна з небагатьох повністю досліджених пам’яток часів Київ. Русі. Знаходиться на правому березі р. Чорногузка (притока р. Стир, бас. Дніпра) побл. с....

О. П. Моця


Велика Акаржа 

– археологічна пам’ятка середнього періоду пізнього палеоліту. Знаходиться побл. смт Великодолинське Овідіопол. р-ну Одес. обл., на правому березі р. Акаржа. Відкрив 1955 археолог В....

О. О. Кротова


Великий рижанівський курган 

– археологічна пам’ятка. Датується поч. 3 ст. до н. е. Один із найпізніших курганів скіф. еліти. Розташ. біля с. Рижанівка Звенигород. р-ну Черкас. обл. Досліджували: 1887 – польс. археолог Г....

С. А. Скорий


Вельбарська культура 

– археологічна культура. Назва походить від могильника Вельбарк побл. м. Мальборк (Польща) у гирлі Вісли. Існувала протягом ранньорим. (любовідзька фаза), пізньорим. та на поч. гунн. доби...

Б. В. Магомедов


Верин 

– група багатошарових стоянок. Представлена пам’ятками від мезоліту до давньорус. часу. Розташ. на околиці с. Верин Микол. р-ну Львів. обл. Найвідоміша стоянка доби пізнього мезоліту –...

Л. Г. Мацкевий


Верхній Салтів 

– археологічна пам’ятка. Об’єднує давні городище, поселення та могильники. Розташ. на околиці с. Верхній Салтів Вовчан. р-ну Харків. обл. Археол. розкопки, які 1901 започаткував В. Бабенко, а...

О. М. Приходнюк


Верхня Липиця 

– археологічна пам’ятка. Датується періодом від 70-х рр. 1 ст. н. е. до останньої чв. 2 ст. н. е. Знаходиться у с. Верхня Липиця Рогатин. р-ну Івано-Фр. обл. Дала назву липицькій культурі. 1889–90 В. Л....

Л. В. Вакуленко


Виноградний сад 

– археологічна пам’ятка 15– 13 ст. до н. е. Поселення розташ. побл. с. Виноградний Сад Доманів. р-ну Микол. обл. у заплаві правого берега Пд. Бугу. Належить до сабатинівської культури доби...

І. М. Шарафутдінова


Стор. 1 із 7        1    2    Вперед