ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine


Господарство

У тематичному розділі така кількість статей: 97


Автомобільна промисловість 

– галузь машинобудування, що виробляє автомобілі та запасні частини до них, а також автомобільні двигуни, агрегати, причепи і напівпричепи. До А. п. належать підприємства з виробництва...

М. М. Возний


Азбестоцементна промисловість 

– галузь промисловості будівельних матеріалів, підприємства якої виготовляють різноманітні азбестоцементні вироби й конструкції. Азбестоцемент – один із найефективніших матеріалів...

Г. В. Погомій


Азотна промисловість 

– галузь хімічної промисловості, яка виробляє азотні добрива й продукцію, що містить зв’язаний азот (аміак, азотну кислоту та її солі, нітрати натрію, вуглекислий амоній, капролактам,...

Н. В. Тарасова


Азотнодобривна промисловість 

– див. Азотна промисловість, Добривна промисловість.


Алмазна промисловість 

– галузь виробництва з виготовлення порошків і полікристалів синтетичних алмазів, а також алмазних інструментів та алмазоподібних абразивних матеріалів і виробів з них різного...

М. В. Новиков


Алюмінієва промисловість 

– галузь кольорової металургії, що виробляє напівфабрикати (глинозем), алюміній і сплави на його основі, напівпровідники та інші види продукції. Сировиною для А. п. є боксити,...

М. О. Терещенко


Анілінофарбова промисловість 

– див. Синтетичних барвників промисловість.


Асфальт 

(від грец. ασφαλτος – гірська смола) – будівельний в’яжучий матеріал. Розрізняють А. природний і штучний. А. природний – продукт фіз.-хім. зміни бітумів. Утворюється з нафти внаслідок...

А. Я. Радзивілл


Атомна енергетика 

– галузь промисловості, що базується на перетворенні ядерної енергії в теплову для використання її у виробництві електричної енергії чи з іншою метою. Інша назва – ядерна енергетика....

І. М. Вишневський


Банкнотно-монетний двір Національного банку України 

– введений у дію в березні 1994. Один із найсучасніших у світі. Використовуються модерні технології, системи комп’ютерної графіки, виготовлення оригінальних і друкарських форм і захищених...

І. О. Лютий


Безалкогольних напоїв промисловість 

– галузь харчової промисловості; сукупність підприємств, на яких виготовляють напої, що не містять алкоголю. Істор. огляд виробництва безалкогол. напоїв (Б. н.) свідчить про глибокі корені...

В. А. Домарецький, В. Л. Прибильський


Берегоукріплення 

– комплекс заходів для захисту берегів морів, річок і водосховищ від руйнівної дії хвиль, течії, льодоходу тощо. Вибір заходів залежить від будови та похилу підвод. пляжу, конфігурації та...

П. Ф. Гожик


Біржа 

(голланд. beurs, нім. Börse, від франц. bourse – гаманець) – установа для оформлення фінансових і комерційних угод щодо продажу товарів, цінних паперів та валюти. Назва «Б.» походить від імені...

О. І. Береславська


Бондарство 

– вид деревообробного промислу; виготовлення посуду і начиння (бочок, діжок, барил, цебрів, бодень тощо), що призначаються для зберігання, транспортування та вимірювання рідин або сипучих...

В. Ф. Горленко, М. Є. Станкевич


Борошномельно-круп'яна промисловість 

– галузь харчової промисловості, підприємства якої призначені для переробки зерна, виготовлення хлібопродуктів та комбікормів. Заготівлю сировини для Б.-к. п. здійснюють хлібоприймал....

О. І. Шаповаленко


Будівельних конструкцій промисловість 

– галузь будівельних матеріалів і виробів промисловості, яка спеціалізується на виготовленні основних конструктивних елементів будинків і споруд. Останніми роками простежується...

А. Я. Барашиков


Важка промисловість 

– сукупність галузей промисловості, що виготовляють переважно засоби виробництва: машини, агрегати, механізми, верстати та інше устаткування, сировину, матеріали та паливо. В. п. об’єднує...

В. О. Богданова


Валютний контроль 

– комплекс заходів, за допомогою яких держава регулює порядок придбання іноземної валюти та золота й операції з ними. В. к. забезпечує поступовість екон. піднесення та переходу до ринк....

С. А. Брагін


Велобудування 

– галузь машинобудування, підприємства якої виробляють велосипеди. Велосипед – безмоторний транспорт. засіб, який приводять у рух м’язовою (мускул.) силою людини або ін. живої істоти. Осн....

М. О. Сухін


Взуттєва промисловість 

– галузь легкої промисловості, підприємства якої виробляють чоловіче, жіноче та дитяче взуття. Осн. сировина – натур. та штучна шкіра, синтет. матеріали. Вироб-во взуття відоме ще з часів...

І. П. Козієва


Вивіз товарів 

– переміщення товарів за межі митної території країни, незалежно від форми договору, на підставі якого воно здійснюється. Ін. назва – експорт товарів. Цивільно-правовими формами В. т....

В. Р. Сіденко


Видавнича справа 

– сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням...

М. С. Тимошик


Виноробство 

– сукупність технологічних процесів переробки винограду на вино, коньяк та бренді. В. тісно пов’язане з виноградарством, яке забезпечує його осн. сировиною. Для виготовлення вина як у...

О. С. Луканін


Вівчарство 

– галузь тваринництва, що займається розведенням овець. Осн. напрями В. – тонкорунне, напівтонкорунне, напівгрубововнове та грубововнове (смушкове, шубне, м’ясо-вовно-молочне). В....

П. І. Польська


Вітамінна промисловість 

– галузь медичної промисловості, підприємства якої виробляють синтетичні вітаміни, коферменти та їхні препарати (драже, таблетки, ампули, капсули, гранули, концентрати), а також вітамінні...

Л. В. Богачова


Вовняна промисловість 

– галузь текстильної промисловості, підприємства якої здійснюють первинну обробку вовни, виготовляють пряжу, тканини. Осн. продукція: вовняна і напіввовняна пряжа, камвольні і...

І. П. Козієва


Вогнетривких матеріалів промисловість 

– підгалузь чорної металургії, що забезпечує видобуток вогнетривкої сировини та виробництво вогнетривких виробів і матеріалів для теплових агрегатів. Серед осн. видів продукції –...

М. О. Терещенко , А. М. Горський


Вугільна промисловість 

– галузь паливно-енергетичного комплексу, що здійснює видобуток, збагачення та брикетування вугілля. Вугілля відоме людині вже кілька тисячоліть і мало визначал. роль для розвитку світ....

М. С. Сургай, М. М. Толстой


Газова промисловість 

– галузь господарського комплексу, що здійснює розвідку та експлуатацію родовищ природного газу, зберігання газу, транспортування по газопроводах, газозабезпечення промислових...

Б. К. Ільєнко


Гідролізна промисловість 

– галузь промисловості, що об’єднує виробництва, які базуються на хімічному переробленні рослинних матеріалів шляхом каталітичного перетворення полісахаридів у моносахариди. З нехарч....

А. В. Яцик


Гірнича промисловість 

– комплекс галузей важкої промисловості з розвідування родовищ, видобування і збагачування корисних копалин. Осн. групи Г. п.: паливодобувна (видобування вугілля, нафти, сланцю, торфу,...

М. О. Терещенко


Гірничих робіт Безпека 

– стан умов праці на об’єктах гірничої промисловості, що виключає вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Робота з видобутку корис. копалин, особливо підзем. способом, завжди...

В. П. Колосюк


Гірничохімічна промисловість 

– підгалузь добувної промисловості. Включає видобування, збагачення та первинну переробку мінерал. сировини для хім. промисловості: апатитової і фосфорит. руди, природ. калійних солей та...

Н. В. Тарасова


Гумоазбестова промисловість 

– підгалузь нафтохімічної промисловості, на підприємствах якої виготовляють гумотехнічні й азбестотехнічні вироби на основі різних типів синтетичного та натурального каучуків із...

Н. В. Тарасова


Гуцульська порода коней 

– місцева гірська порода коней. Виведена українцями Сх. Карпат шляхом складного відтворювал. схрещування гірських коней Буковини, Галичини й Угорщини з жеребцями норійського типу –...

Ю. П. Стефурак


Деревообробна промисловість 

– галузь промисловості, яка об’єднує виробництва з механічного та хіміко-механічного оброблення і перероблення деревини. Д. п. України нараховує бл. 7 тис. підприємств, з них 600 – великих і...

В. С. Бондар


Дефіцит 

(від лат. deficit – не вистачає) – недостатність засобів і ресурсів порівняно зі заздалегідь запланованим або необхідним рівнями. Виникає внаслідок невідповідності надходжень і видатків,...

Л. М. Шаблиста


Добувна промисловість 

– сукупність галузей і виробництв з добування корисних копалин у вигляді твердих порід (вугілля, руда та мінерали), в рідкому (нафта) та газоподібному (природний газ) станах. Добування...

О. М. Фащевська


Електротехнічна промисловість 

– галузь машинобудування, що здiйснює наукове обґрунтування, конструкторське розроблення та виготовлення машин, апаратiв, пристроїв, призначених для виробництва, перетворення,...

І. С. Калиниченко


Енергетика 

– галузь промисловості, що забезпечує виявлення, перетворення, розподіл і використання енергоносіїв. Осн. завданням Е. є виробництво енергії шляхом перетворення первин. енергії палива у...

О. В. Савченко


Стор. 1 із 3        1    2    Вперед