ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine


Заклади освіти

У тематичному розділі така кількість статей: 230


Авіаційний університет Національний (НАУ) 

– вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців авіаційної галузі. Створ. 1933 на базi кількох факультетів Київ. полiтех. інституту, де у 1898 на механ. факультеті розпочалася...

Р. О. Шевченко


Авторська школа 

– експериментальний навчально-виховний заклад, діяльність якого ґрунтується на психолого-педагогічній концепції, розробленій автором чи авторським колективом. Термін «А. ш.» вживається...

В. Ф. Паламарчук


Аграрний університет національний (НАУ) 

– вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для агропромислового комплексу. Історія НАУ починається від 1898, з часу функціонування с.-г. відділ. Київ. політех. інституту (КПІ)....

Д. О. Мельничук


Агроекологічна академія України Державна 

– вищий навчальний заклад, що готує сільськогосподарські кадри. Створ. 1922 як Житомир. с.-г. інститут, від 1994 має нинішню назву. Готує фахівців на 6 ф-тах, з 10 спеціальностей i 16 спецiалiзацiй:...

В. М. Положенець


Аерокосмічної освіти молоді України Національний центр 

– освітня організація, що займається залученням молоді до досліджень космічного простору. Створ. 1996 з ініціативи НКАУ та Укр. молодіж. аерокосміч. об’єднання «Сузір’я» за підтримки...

Б. Г. Лапідус


Академія внутрішніх справ України Національна 

(НАВСУ) – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку слідчих, експертів-криміналістів та керівних кадрів для органів внутрішніх справ та фахівців-юристів для оперативних і...

Я. Ю. Кондратьєв


Академія державного управління при Президентові України 

– вищий навчальний заклад, що готує керівний персонал для роботи у центральних і місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Академія є гол. закладом освіти...

П. С. Назимко


Академія державної податкової служби України 

(АДПСУ) – вищий навчальний заклад, що готує фахівців для державної податкової служби, казначейства, контрольно-ревізійних та фінансових управлінь України. Підпорядк. Держ. податковій...

Л. С. Сердобінцева


Академія друкарства України 

(УАД) – єдиний в Україні вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для видавничо-поліграфічного комплексу. Створ. 1930 у Харкові як Укр. поліграф. інститут ім. І. Федорова...

С. М. Гунько


Академія житлово-комунального господарства Державна 

– вищий навчальний заклад, що готує фахівців для підприємств, установ і організацій житлово-комунальної сфери. Підпорядк. Держ. комітету будівництва, архітектури та житл. політики України....

А. М. Клименко


Академія зв'язку Українська державна 

(УДАЗ) – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі зв’язку. Засн. 1930 як Одес. інститут інж. зв’язку, 1947 перейм. на Одес. електротех. інститут зв’язку, 1967 присвоєно...

І. П. Панфілов


Академія зовнішньої торгівлі Українська 

– вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку і перепідготовку спеціалістів із зовнішньоекономічної діяльності. Підпорядк. Мін-ву економіки України. Створ. 1995 на базі Укр. інституту...

С. Я. Фурса


Академія керівних кадрів культури і мистецтв Державна 

– вищий навчальний заклад, що забезпечує підвищення кваліфікації та підготовку керівних кадрів культури і мистецтв. Підпорядк. Мін-ву культури і мистецтв України. Створ. 1970 як Інститут...

І. В. Кузнецова


Академія митної служби України 

(АМСУ) – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців митної справи. Створ. у червні 1996 в Дніпропетровську. Ректор – П. Падун (від 1997)....

Й. Л. Рисіч


Академія муніципального управління 

– вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку кадрів для органів державного управління та місцевого самоврядування України. Створ. 1995 у Києві. Від 1997 – держ. ВНЗ освіти 3–4-го рівня...

О. В. Євсюкова


Академія праці і соціальних відносин 

(АПСВ) – вищий навчальний заклад Федерації профспілок України, що здійснює підготовку фахівців у галузі організації праці та управління, правознавства, екології і охорони довкілля. Створ....

М. Л. Головко


Артемівське музичне училище ім. І. Карабиця 

Засн. 1926 у м. Артемівськ (нині Донец. обл.). Від 2004 – ім. І. Карабиця. Училище готує фахівців за напрямом «муз. мистецтво» та спеціалізаціями «фортепіано», «оркестр. струнні інструменти»,...

Ю. Ф. Шибаєв


Астанинський український навчальний комплекс 

(АУНК) – український навчальний заклад у Казахстані. На 2000 – єдина укр. освітня установа в Середній Азії, знаходиться у м. Астана. Заснував 1995 З. Грицуляк на базі окремих укр. класів різних...

О. В. Швачка


Астрономічна обсерваторія Київського університету 

– науково-дослідна та навчальна установа. Засн. 1845. До її складу входять дві заміські спостережні станції (біля с. Лісники Києво-Святошин. р-ну та с. Пилиповичі Бородян. р-ну Київ. обл.). Гол....

В. В. Тельнюк-Адамчук


Астрономічна обсерваторія Львівського університету 

– науково-дослідна та навчальна установа. Засн. 1769 з ініціативи ректора університету Д. Зеленки, збудована на фундаменті древ. вежі костелу єзуїтів. У 70-х рр. 18 ст. під керівництвом Лісганіга...

О. О. Логвиненко


Астрономічна обсерваторія Миколаївського педагогічного університету 

– науково-дослідна та навчальна астрономічна установа. Створ. 1970. У 1996 обсерваторії присвоєно ім’я першого зав. обсерваторією проф. Н. Каліненкова. Нині її очолює І. Хейфець. Історія...

Ю. О. Білий, І. М. Хейфец, О. О. Шляпников


Астрономічна обсерваторія Одеського університету 

– науково-дослідна та навчальна астрономічна установа. 1863 Одес. міська дума подарувала обсерваторії ділянку землі, а 1870 виділила необхідні кошти на її будівництво. 1871 обсерваторія...

В. Г. Каретников


Астрономічна обсерваторія Харківського університету 

– науково-дослідна та навчальна установа. Заснував 1810 І. Гут на базі астроном. кабінету, який діяв від 1808. У 1847–48 під керівництвом А. Шидловського проведено астрономо-геодезичні роботи, в...

В. А. Захожай


Балетні студії 

– навчальні заклади з підготовки артистів балету та виконавців народно-сценічної та сучасної хореографії, а також об’єднання професіональних танцюристів, діяльність яких спрямована на...

І. В. Цебенко


Бердянський державний педагогічний університет 

– вищий навчальний заклад. Засн. 1932 на базі чол. гімназії як Інститут соц. виховання (соц.-екон., агробіол., техніко-матем. та дошкіл. виховання факультети). 1933 реорганіз. у Пед. інститут, при...

В. А. Зарва


Бібліотечно-інформаційний центр Сумського державного університету 

Засн. 1948 як б-ка заг.-тех. факультету Укр. політех. інституту, від якого починає свою історію Сумський державний університет. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 2,2 млн прим. укр.,...

А. О. Кудрявцева


Білоцерківський державний аграрний університет 

– вищий навчальний заклад, що готує спеціалістів для потреб сільського господарства. Розташ. у м. Біла Церква Київ. обл. Засн. 1920 як с.-г. політехнікум, 1931 реорганіз. у Зоовет. інститут, від 1934...

В. М. Власенко


Боспорський університет 

– вищий навчальний заклад. Створ. 1919 з ініціативи видатного укр. історика М. Довнар-Запольського в Керчі. Юрид. підставою для його заснування був наказ генерала А. Денікіна від 8 серпня 1919,...

Д. П. Урсу


Ботанічний сад державного агроекологічного університету 

Засн. 1933 як навч. та н.-д. база Житомир. с.-г. інституту (нині Держ. агроекол. університет) з ініціативи О. Барановського. Пам’ятка природи респ. значення (від 1963), парк-пам’ятка садово-парк....

Р. В. Журавський


Ботанічний сад Дніпропетровського університету 

Засн. 1931. Від 1933 – одна з н.-д. установ Дніпроп. університету. 1976 його було віднесено до навч.-вироб. підрозділу Університету, після чого н.-д. роботи тут припинилися, були поновлені 1996. Пл. 33...

В. Ф. Опанасенко


Ботанічний сад ім. О. Фоміна Київського університету 

Питання про закладення Б. с. К. у. постало одночасно з підготовчими роботами до відкриття Університету св. Володимира у Києві. 8 серпня 1833 попечителем Київ. навч. округу ухвалено рішення про...

В. В. Капустян


Ботанічний сад Львівського університету 

Засн. 1852 Г. Лобажевським на місці колиш. саду монастиря Тринітаріїв на пн.-сх. схилі г. Кормутова. Від 1963 – пам’ятка природи респ. значення, від 1972 – пам’ятка садово-парк. мистецтва, від 1992...

А. І. Прокопів


Ботанічний сад національного аграрного університету 

Засн. 1989 в Києві на базі дендрол. саду Укр. с.-г. академії, який був заклад. 1928 як навч. лаб. Київ. лісогосп. інституту. 1989 надано статус державного. Є н.-д. базою Інституту лісового і садовопарк....

Л. І. Крупкіна


Ботанічний сад Одеського університету 

Засн. 1865. У створенні й розвитку ботан. саду брали участь визначні вчені, зокрема В. Липський (дир. у 1928–33). Пам’ятка природи респ. значення (від 1963), пам’ятка садово-парк. мистецтва (від 1972),...

О. М. Слюсаренко


Ботанічний сад Ужгородського університету 

Засн. 1946 проф. Х. Руденком та Е. Ярошенком на місці колиш. фрукт.-горіх. саду, де розпочато вирощування інтродуков. рослин. Згодом створ. нові експозиції екзотич. рослин відкритого та...

Д. Ю. Сойма


Ботанічний сад Українського лісотехнічного університету 

Засн. 1991 у Львові на базі дендрарію, закладеного при заснуванні Львів. лісової школи (70-і рр. 19 ст.), дендропарку, започатк. 1954, та арборетуму, закладеного 1963 у с. Страдч Яворів. р-ну Львів. обл....

П. С. Олексюк


Ботанічний сад Харківського університету 

Найстаріший ботан. сад в Україні. Засн. 1804 одночасно з Харків. університетом. За клопотанням першого попечителя Харків. навч. округу графа О. Потоцького Харків. університету було надано 28...

О. О. Альохін


Ботанічний сад Чернівецького університету 

Засн. 1877 за рішенням міської управи. 1918–40 підпорядк. Інституту ботаніки АН УРСР, від 1940 – Чернів. університету. 1956 до саду приєднано дендрарій колиш. резиденції буковин. митрополитів. Від...

Л. Г. Галицька


Броварське вище училище фізичної культури 

– навчальний заклад, що готує спортсменів і тренерів з гандболу, легкої атлетики, плавання, велоспорту, боксу, футболу, вільної боротьби, лижних гонок. Засн. 1981 на базі шк.-інтернату для...

В. М. Корзюк


Буковинська державна медична академія 

– вищий навчальний заклад, що готує фахівців у галузі медицини. Підпорядк. МОЗ України. Засн. 1931 як Київ. вироб.-мед. інститут, від 1936 – 2-й Київ. мед. інститут. Від 1944 – у Чернівцях, відтоді...

В. І. Білоус, Т. А. Захарова


Стор. 1 із 6        1    2    Вперед