ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine


Медицина і здоровʼя

У тематичному розділі така кількість статей: 189


Аборт 

(лат. abortus – викидень) – мимовільне чи штучне (медичне) переривання вагітності до того моменту, коли плід ще не можна вважати життєздатним. Розрізняють ранній А. (до 12 тижнів) та пізній (від 13...

Л. Є. Туманова


Авітамінози 

– патологічні стани, що виникають унаслідок порушень процесів надходження в організм людини або тварин певних вітамінів. Терміном «А.» слід позначати такі стани, за яких у клітинах...

Ю. І. Губський


Аддикція 

(лат. addictus, англ. addiction – схильність, згубна звичка) – один із найпоширеніших видів наркологічних розладів. Стан фіз. і психол. залежності, що розвивається внаслідок звикання до тих чи iн. зовн....

А. М. Вiєвський


Аеротерапія 

(від аеро… і терапія) – один із методiв клiматотерапiї, що ґрунтується на використанні вільного атмосферного повітря з лiкувaльно-профiлактичною метою. А. застосовувалася з давнiх часiв...

О. М. Ярош


Акселерація 

(лат. acceleratio – прискорення) – прискорення індивідуального розвитку організмів порівняно з розвитком у попередні історичні періоди. У біології А. – це прискорення формування окремих...

С. Д. Максименко


Алергічні хвороби 

– захворювання, зумовлені підвищеною чутливістю до алергенів. Алергени – речовини різноманіт. характеру (інфекційні, рослинні, харчові, побутові, хімічні та інші), що в деяких осіб...

К. Ф. Чернушенко


Алкалоїди 

(від араб. al-kali та грец. εἶδος – вигляд) – органічні азотовмісні речовини переважно рослинного походження, що мають основний характер і здебільшого гетероциклічну будову (див....

Ф. П. Трінус


Алкоголізм 

– див. Наркологічні розлади.


Амбулаторія 

(від лат. аmbulatorius – який робиться на ходу) – невелика лікувально-профілактична установа до п’яти лікарських посад, яка надає лише основні види медичної допомоги хворим як у лікарняному...

В. М. Хоменко


Ампелотерапія 

(від грец. ἀμπελος – виноград і терапія) – виноградолікування, використання свіжого винограду та його соку для лікування різних захворювань. А. – один з методів дієтотерапії, що...

В. В. Димшевський


Аномалія 

(грец. ἀνωμαλία – нерівність, відхилення) – неправильність, відхилення від загальної закономірності, ненормальність. В астрономії дійсна А. – кут між радіусом-вектором небесного тіла і...

В. І. Бондар, В. В. Засенко


Антибіотики 

(від анти... і грец. βιωτικός – життєвий) – специфічні продукти життєдіяльності організмів, яким притаманна виражена фізіологічна здатність впливу на певні групи мікроорганізмів (вірусів,...

І. Л. Дикий


Антигени 

(від анти… і грец. γένος – походження, рід) – будь-які речовини або клітини чи мікроорганізми (здебільшого чужорідні для організму), що спричинюють за певних умов специфічну імунну...

С. В. Комісаренко


Антипсихіатрія 

(від анти… і психіатрія) – психологічна доктрина, спрямована на перебудову сучасної психіатрії, яку прибічники цієї доктрини сприймають як форму насильства над людиною. А. набула...

О. К. Напреєнко, П. Ю. Дупленко


Антисептика 

(від анти… і грец. σηπτικός – гнійний) – метод профілактики та лікування і водночас наука про знищення або пригнічення життєдіяльності мікробів (бактерій, грибів, найпростіших, вірусів та...

В. П. Широбоков


Апатія 

(від грец. ἀπάϑεια – безпристрасність, нечутливість) – одне з основних понять етики стоїцизму, що означає повне звільнення душі від пристрастей. Коли людина перебуває в стані А., то...

І. М. Грабовська


Апоптоз 

– феномен програмованої загибелі клітин («самовбивство» клітин), закономірний процес клітинного розвитку, що супроводжує ембріональний та постембріональний періоди життя всіх живих...

К. Ф. Чернушенко


Асоціальна поведінка 

– сукупність людських дій та вчинків, що суперечать існуючим у даному соціумі культурним нормам, соціальним правилам та обов’язкам. Асоціальність зумовлена ігноруванням люд. досвіду та...

О. К. Напреєнко, А. Б. Карачевський


Атеросклероз 

(від грец. αϑήρ – полова і σκλήρωσις – ущільнення, затвердіння) – хронічне захворювання, що характеризується ущільненням і втратою еластичності стінок артеріальних судин великого та...

М. І. Лутай


Аутоімунні захворювання 

– захворювання, зумовлені імунними реакціями і розвиваються у відповідь на антигени власних тканин (аутоантигени). Імунна система (І. с.) людини здатна розрізняти «свої» і «чужі» антигени,...

К. Ф. Чернушенко


Бактеріофаги 

(від грец. βαϰτηρία – паличка та ϕάγος – пожирач) – бактеріальні віруси, що спричинюють лізис (розчинення) бактерій та інших мікроорганізмів. Б. поширені скрізь, де є мікроорганізми. Мають...

А. Л. Бойко


Барбітурати 

(від італ. barbabiétola – буряк і urea – сечовина) – фармацевтичні препарати, похідні барбітуратової кислоти, що застосовуються як заспокійливі, снодійні та наркотичні засоби. Сучасні уявлення...

Л. В. Яковлєва


Баротерапія 

(від грец. βἀρος – тиск і терапія) – метод лікування стиснутим повітрям (киснем, газовими сумішами). Використання газових сумішей під тиском поклало початок методу гіпербаротерапії....

Ю. В. Рум’янцев


Безплідність 

– нездатність до відтворення потомства. Ін. назва – неплідність. За визначенням ВООЗ, безплідним шлюб вважається тоді, коли жінка не вагітніє протягом двох і більше років регулярного...

Ю. С. Паращук


Бентежність 

– індивідуальна психологічна особливість людини, яка виявляється у підвищеній схильності відчувати неспокій та нервове напруження, в безпідставному очікуванні негативного в життєвих...

В. Ф. Маценко


Біль 

– психофізіологічний стан, що виникає в результаті надсильних або руйнівних дій на організм, які можуть призвести до пошкодження органів і тканин. Б. характеризується вираженим емоц....

В. Ф. Маценко


Біологічні стимулятори 

– речовини тваринного та рослинного походження або штучно синтезовані, які при введенні в організм здатні посилювати фізіологічні процеси (прискорювати ріст, підвищувати збудливість,...

М. М. Хомляк


Вакцинація 

– метод запобігання захворюванням на інфекційні хвороби, що ґрунтується на введенні в організм вакцини. Ще у Стародав. Китаї та Індії практикували штучне зараження натурал. віспою з...

М. А. Андрейчин


Венеричні захворювання 

– група інфекційних захворювань, що передаються переважно статевим шляхом. Заг. назва чотирьох хвороб: сифілісу, гонореї, м’якого шанкеру, 4-ї венерич. хвороби. Крім названих, статевим...

Б. Т. Глухенький


Ветеринарна медицина 

– галузь наукових знань і практичної діяльності людини, спрямована на попередження та боротьбу з хворобами тварин для забезпечення ефективності тваринництва, охорону людей від...

В. Ф. Бабкін, Б. Т. Стегній, Г. А. Красников, А. М. Головко


Ветеринарно-санітарний контроль 

– система заходів, спрямованих на виконання ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством про ветеринарну медицину. В.-с. к. здійснюють лікарі держ. установ вет. медицини, а на...

О. М. Якубчак


Вид 

у б і о л о г і ї – сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю морфологічних, фізіологічних і біологічних ознак, у природних умовах вільно схрещуються між собою і займають...

М. М. Хомляк


Віл-інфекція 

– інфекційний процес, спричинений вірусом імунодефіциту людини, що передається статевим і парентеральним шляхами й характеризується багаторічним носійством. Уражаючи Т-лімфоцити, що є...

М. А. Андрейчин


Вітаміни 

(від лат. vita – життя) – природні біологічно активні біоорганічні сполуки екзогенного походження, різні за хімічною структурою та механізмом біологічної дії. Класифікацію вітамінів...

Г. В. Донченко, Ю. М. Пархоменко


Геліотерапія 

(від геліо... і терапія) – один з методів кліматотерапії, що передбачає застосування з лікувальною та профілактичною метою дії сонячного випромінювання безпосередньо від Сонця (прямого),...

І. З. Самосюк, А. В. Ткаліна


Гемоглобін 

(від грец. αἷμα– кров та лат. globus – куля) – складний білок гемопротеїн, що належить до хромопротеїнів. Г. – осн. білок дихал. циклу, який приєднує О2 при атмосфер. тиску і вивільняє в умовах...

Р. П. Виноградова


Геріатрія 

(від грец. γέρνω – старий та ιατρεια – лікування) – pозділ клінічної медицини, що вивчає особливості розвитку, перебігу та лікування патології у людей похилого і старечого віку....

А. В. Токар


Гідротерапія  

(від гідро... і терапія) – лікувально-профілактичне зовнішнє застосування прісних вод. Іноді Г. розуміють у ширшому значенні, включаючи до неї також внутрішнє їх застосування (вживання...

О. М. Ярош


Гіпертермія 

(від гіпер... і ...термія) – нагромадження надлишкового тепла в організмі людини і теплокровних тварин, що супроводжується підвищенням температури тіла. Може бути зумовлена зовн. факторами,...

П. В. Білошицький


Гіпоксія 

(від гіпо... і лат. oxy(genium) – кисень) – стан, що виникає при недостатньому постачанні кисню тканинам організму. Так цей термін трактував ще на поч. 20 ст. один з фундаторів вивчення проблем Г....

П. В. Білошицький


Стор. 1 із 5        1    2    Вперед