ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine


Наукові центри

У тематичному розділі така кількість статей: 518


Авіаційне науково-технічне товариство (АНТТ) 

(АНТТ) – добровільне об’єднання авіаційних фахівців, що діяло в Києві (1923–26). Засн. з ініціативи ректора Київ. політех. інституту (кпІ) В. Боброва (очолив товариство) на базі авіагуртка КПІ, з...

Т. П. Мороз


Авіаційної промисловості Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут (Південдіпрондіавіапром) 

(Південдіпрондіавіапром) – головна в Україні установа з комплексного проектування підприємств авіаційної промисловості та розроблення відповідних норм технологічного проектування....

В. Й. Ціпковський


Авіаційної технології Український науково-дослідний інститут (УкрНДІАТ) 

(УкрНДІАТ) – головна науково-дослідна установа України в галузі технології та матеріалознавства авіаційного виробництва. Підпорядк. Держ. комітету пром. політики України. Створ. у липні 1963...

А. І. Католиченко


Австрійський інститут східної і південно-східної Європи 

(«Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut») – науково-дослідна установа Австрії, що займається вивченням широкого спектра питань політичного, економічного, наукового та культурного життя України....

Дж. Фоґль


Автобусо-тролейбусобудування Український Інститут 

(ВАТ «Укравтобуспром») – головна наукова організація, що розробляє галузеву нормативну базу й виконує проектні роботи для автобусного і тролейбусного виробництва України. Підпорядк. Держ....

Л. В. Крайник


Автовантажмаш 

– спеціальна конструкторсько-дослідна організація машинобудівної промисловості з виробничою базою. Підпорядк. Держ. комітету пром. політики України. Розташ. у Львові. Створ. 1959 як Гол. СКБ...

М. І. Дулиба


Автоматгірмаш ім. В. Антипова 

– науково-дослідна установа, що займається створенням, освоєнням, впровадженням у виробництво, а також сервісним обслуговуванням систем та засобів автоматизації устаткування вугільної,...

М. С. Рабинович, В. Г. Курносов


Автоматизації чорної металургії НДІ 

Науково-дослідний та дослідно-конструкторський інститут (ЗАТ «НДІАчормет») – єдина такого профілю науково-дослідна установа в Україні. Підпорядк. Держ. комітету пром. політики України....

Є. Д. Кобельський


Автоматизованих систем проектування і управління виробництвом Український державний науково-виробничий центр  

(Укр. держ. НВЦ «АСПРУВ») – науково-дослідна установа в Києві. Підпорядкована Державному комітету промислової політики України. Створ. 1991 на основі базового відділу Харків. н.-д. технол....

М. М. Кудря


Автоматизованих систем у будівництві Державний науково-дослідний інститут  

(ДНДІАСБ) – науково-дослідна установа, що розробляє систему інформатизації будівельного комплексу України. Засн. 1967 у Києві як НДІ автоматиз. систем планування та керування у буд-ві (НДІАСБ)...

Л. Ф. Діденко


Автоматизованих систем управління транспортом газу Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут 

(НДПІАСУтрансгаз) – головна галузева установа зі створення засобів автоматизації, телемеханізації, газовимірювань, охоронної сигналізації, забезпечення безпеки експлуатації, метрології...

В. В. Вендров


Автоматики інститут 

(науково-виробнича корпорація «Київський інститут автоматики» (НВК «КІА») – науково-дослідний та експериментально-випробувальний комплекс організацій; займається створенням,...

Г. О. Козлик


Автоматичного керування Українська асоціація 

(УААК) – наукова громадська організація, що об’єднує трудові колективи організацій, установ та окремих осіб для сприяння розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у теорії та...

В. Ф. Губарев


Автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут Державний 

(ДержавтотрансНДІпроект) – установа, що займається дослідженням широкого спектру проблем автотранспортної галузі. Підпорядк. Мін-ву транспорту України. Створ. 1930 в Києві при Гол. упр....

В. Ф. Штанов


Аграрної економіки Інститут НААНУ 

– науково-дослідна установа, що вивчає соціально-економічні відносини у сільському господарстві України. Засн. у Києві 1956 як Укр. НДІ економіки та організації с. господарства. Від 1992 –...

О. В. Крисальний


Агроекології і природокористування інститут НААНУ 

– науково-дослідна установа, яка займається вивченням процесів, що відбуваються в агроландшафтах під впливом інтенсифікації сільськогосподарського виробництва і техногенного...

М. М. Карпусь, М. К. Царенко


Агроресурси 

– державний науково-дослідний проектно-технологічний інститут прогнозування й дистанційного зондування агроресурсів. Розташ. у Києві. Засн. 1985 як укр. філія Всесоюз. н.-д. центру АІКС...

І. М. Пластун


Адвокатури інститут при Київському національному університеті 

– вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку юристів за спеціальністю «Правознавство», зорієнтованих на адвокатську діяльність, та підвищення кваліфікації адвокатів. Засн. 1995 Київ....

Т. В. Варфоломєєва


Аерокосмічна академія України  

(АКАУ) – громадська організація, що об’єднує фахівців космічної галузі України. Створ. у серпні 1992 у Києві. Президент – В. Кирилюк (від 1998). АКАУ здійснює координацію аерокосміч. досліджень;...

С. Є. Карловський


Аерокосмічний університет Харківський авіаційний інститут Національний 

– див. «Харківський авіаційний інститут» Національний аерокосмічний університет.


Аерокосмічних досліджень Землі центр 

– науково-дослідна установа, що збирає, інтерпретує дані дистанційного зондування та опрацьовує зображення земної поверхні; здійснює підготовку геоінформаційних продуктів. Створ. 1992 у...

В. І. Лялько


Аеропружних систем Науково-дослідний інститут  

(НДІ АПС) – науково-дослідна установа, що досліджує роботу парашутних систем, а також займається їх виготовленням та випробуванням. Підпорядк. Держ. комітету пром. політики України. Розташ....

П. М. Ніколаєв


Азовський регіональний інститут управління 

– недержавний вищий навчальний заклад. Засн. 1993 у м. Бердянськ Запоріз. обл. Засн.: АТ «Укрпрофздравниця», АТ «Абрис», АП «Південгідромаш», Запоріз. університет та фіз. особи. Ректор – М....

О. А. Каплан


Азотної промисловості та продуктів органічного синтезу Український державний науково-дослідний та проектний інститут  

(УкрДІАП) – науково-дослідна установа, що займається розробленням питань реконструкції й модернізації діючих виробництв неконцентрованої та концентрованої азотної кислоти. Підпорядк....

С. К. Островерх


Академік Вернадський 

– українська антарктична станція. Колишня британська база Фарадей, що почала постійно діяти в 1947 на о-ві Вінтер. У 1954 її перенесено на о-в Ґаліндез і реконструйовано в 1980–82 рр. 6 лютого 1996...

П. Ф. Гожик


Академія 

(грец. Ακαδήμεια – назва садів поблизу Афін, присвячених міфічному героєві Академові) – назва наукових установ і товариств загального або спеціального (у певній галузі знань, наприклад,...

М. В. Стріха


Академія аграрних наук Українська 

(УААН) – головна, самоврядна наукова організація, що забезпечує розвиток усіх галузей агропромислового комплексу України через організацію і координацію досліджень та науково-методичне...

М. В. Зубець


Академія архітектури Українська 

(УАА) – громадська, творча і науково-методична організація, що об’єднує архітекторів-практиків, теоретиків та істориків. Засн. 1992 у Києві. Президент – В. Штолько. УАА є правонаступницею...

В. В. Вечерський


Академія банківської справи Українська 

– державний вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для банківських та фінансово-кредитних установ. Створ. 1996 у Сумах, підпорядк. НБУ. Ректор – А. Єпіфанов (від 1996). Готує...

В. І. Міщенко


Академія Біоенерготехнологій Міжнародна 

(МАБЕТ) – громадське об’єднання науковців, інженерів-винахідників, спеціалістів із нетрадиційної медицини та ін. галузей виробництва. Засн. 1995 в Києві з ініціативи А. Бойка. Президент – В....

В. А. Цибко


Академія будівництва України 

(АБУ) – громадська організація, діяльність якої спрямована на забезпечення високого науково-технічного рівня будівельного виробництва. Створ. 1993 в Києві провід. науковцями, інженерами...

О. М. Лівинський


Академія гірничих наук України 

(АГНУ) – громадська наукова організація, що об’єднує фахівців у галузі гірничої справи та металургії. Створ. у лютому 1991 у м. Кривий Ріг Дніпроп. обл. Президент – В. Бизов (від 1991). АГНУ подає...

М. Б. Федько


Академія економічних наук України 

(АЕНУ) – наукова громадська організація, що об’єднує вчених-економістів, фахівців-практиків з економіки, фінансів, статистики, права, сільського господарства, керівників підприємств,...

В. І. Ляшенко


Академія економічної кібернетики Українська 

(УАЕК) – громадська організація науковців України, що сприяє розвитку фундаментальних досліджень у галузі економічної кібернетики. Засн. 1993 в Одесі. Президент – А. Ліференко (від 1993)....

А. П. Ліференко


Академія зв'язку України 

– громадська організація, що об’єднує трудові колективи України, які займаються розробкою та експлуатацією засобів зв’язку, радіомовлення та телебачення. Створ. 1992 в Одесі на з’їзді...

І. М. Вікулін


Академія інженерних наук України 

(АІНУ) – громадська організація, що об’єднує науковців та інженерів-практиків. Засн. у червні 1991 в Києві. Президент – П. Таланчук (від 1991). Завданням АІНУ є консолідація науковців та інж....

П. М. Таланчук


Академія інформатики Українська 

(УкрАІН) – громадська наукова організація, що об’єднує фахівців у галузі інформатики. Створ. 1992 у Києві. Президент – М. Єрмошенко (від 1992). Сприяє розвиткові фундам. теор. і прикладних...

Г. Г. Хурманець


Академія медичних наук України 

(АМНУ) – вища самоврядна державна наукова організація з проблем медицини та охорони здоров’я. Створ. у лютому 1993 в Києві. Президент – О. Возіанов (від 1993). Науковці АМНУ досліджують широкий...

Л. А. Пиріг


Академія мистецтв України 

(АМУ) – вища наукова і творча установа в галузі мистецтва. Засн. у грудні 1996 в Києві. Президент – А. Чебикін (від 1997). АМУ здійснює фундам. дослідження із проблем худож. творчості в Україні,...

А. В. Чебикін


Академія наук вищої школи України 

(АН ВШУ) – громадська наукова організація, що об’єднує науковців та педагогів різного фаху, які працюють у вищих навчальних закладах України. Засн. у листопаді 1992 в Києві. Осн. завдання –...

М. В. Стріха


Стор. 1 із 13        1    2    Вперед