ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine


Періодика

Тематичний розділ містить 2.7 тис. статей


Авангард 

– орган Спілки Української Молоді (СУМ). Почав виходити 1946 у Мюнхені щоквартально. Видавець – Центр. Комітет Спілки (пізніше Центральна Управа). Місце видання змінювалося залежно від того,...

В. С. Леник


Авангард 

– щотижневик, виходив у Коломиї протягом 1937–38. Видавець і ред. – М. Жураковський. 1937 вийшло 15 чисел, 1938 – 12. Провідні теми – самостійність і соборність Укр. держави, проблеми створення укр....

М. В. Галушко, М. М. Романюк


Авангард 

– альманах київської філії організації футуристів – учасників «Нової генерації». Вийшло 2 номери: у січ. і квіт. 1930. Виходив за ред. Гео Шкурупія. У дусі настанов «Лівого фронту мистецтв»...

С. А. Крижанівський


Авдеевский вестник 

– міська газета. Виходить від жовт. 1990 у м. Авдіївка Донец. обл. раз на тиждень рос. мовою, вміщує також публікації українською мовою. Засн. – Авдіїв. міська рада нар. депутатів. Висвітлює...

М. М. Стешенко


Авжеж! 

– літературно-мистецький журнал. Заснований 1990 Житомир. обл. організацією СЖ України (№ 1–3 виходили як додаток до г. «Житомирський вісник»). На поч. 90-х рр. журнал друкував твори,...

В. О. Єршов


Авиация и воздухоплавание 

– журнал Авіаційного товариства. Видавався у Києві у 1923– 24. Підзаголовки: у 1923 № 1 – «Журнал Товариства друзів Червоного повітр. флоту Правоберіжжя», у 1924 – «Журнал Авіац. наук.-тех....

Т. П. Мороз


Авиация и время 

– журнал, присвячений питанням авіації. Засн. 1992 у Києві. Виходить 6 разів на рік рос. мовою. До 1995 мав назву «АэроХобби». Засн. і власник – видавн. центр «АероГобі». Публікує матеріали про...

Р. В. Мараєв


Авіаційно-космічна техніка і технологія  

— науково-технічний журнал. Друкують від 1993 у Харкові. Засновник і видавець — Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут». Періодичність — 6 разів на рік,...

О. Б. Лещенко


Автобудівник 

– багатотиражна тижнева газета холдингової компанії «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук). Виходить від 1956. Спочатку під назвою «Комбайнобудівник» (у той час завод спеціалізувався на випуску...

А. Д. Мамон


Автовісник - людина, дорога, автомобіль 

– загальнодержавна автомобільна газета. Заснували 1995 Упр. держ. автоінспекції (ДАІ) МВС України та видавн.-полігр. центр «Літопис-20» у Києві. Виходить від січня 1996, спочатку двічі, згодом –...

А. Г. Терещенко


Автоматизація виробничих процесів 

– всеукраїнський науково-технічний журнал. Заснували 1995 наук.-вироб. корпорація «Київ. інститут автоматики» і Міжнар. академія комп’ютер. наук та систем. Осн. тематика: автоматизація...

В. І. Архангельський


Автоматика 

– див. «Проблемы управления и информатики».


Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси там системи 

– журнал Херсонського технічного університету. Засн. 1997 за участю низки ВНЗів України. Тематика: моделювання об’єктів і систем керування; інформ.-вимірюв. системи; інформ.-керув....

В. Ю. Аркадьєв


Автоматическая сварка 

– міжнародний науково-технічний та виробничий журнал. Заснований у березні 1948 Інститутом електрозварювання АН УРСР як зб. «Труды по автоматической сварке под флюсом». Від 1950 має сучасну...

В. М. Ліподаєв


Автомобильный транспорт 

– збірник наукових праць. Засн. 1998 Харків. автомоб.-дорож. університетом. Виходить двічі на рік. Матеріали друкує укр., рос. і англ. мовами. Наклад 110 прим. Розповсюджується в Україні та...

В. О. Богомолов


Автомобільні дороги і дорожне будівництво 

– міжвідомчий науково-технічний збірник. Засн. 1964 Київ. автомоб.-дорож. інститутом (нині Нац. транспорт. університет). Виходить двічі на рік. Осн. тематика: проектування доріг та переходів...

В. В. Петрович


Автопрофі 

– ділова автомобільна кольорова газета. Заснована 1993 у Києві як підрозділ кооп.-вироб. підприємства «Простір». Від 1996 – офіц. друк. орган Асоц. міжнар. автомоб. перевізників України....

Л. С. Каткова


Автоцентр 

– всеукраїнський автомобільний журнал. Виходить у Києві від лютого 1997 щотижня рос. мовою. Засн. і видавець – інформ. агенція «Автоцентр». У комплекті до «А.», що містить новини, тест-драйви,...

Т. В. Савченко


Автошляховик України 

– науковий журнал, присвячений питанням автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Орган Міністерства транспорту України та Держ. корпорації «Укравтодор». Засн. 1960 у Києві....

Л. Ф. Яловенко́


Агапіт 

– історико-медичний журнал. Заснований 1994. Видає Нац. музей медицини України. Виходить у Києві двічі на рік матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами. Осн. тематика: історія медицини в...

О. П. Стоян


Агітатор 

– журнал ЦК КП(б)У, Харківського окружкому Компартії та Наркомату освіти УСРР. Виходив від 1925 в Харкові двічі-тричі на місяць, спочатку рос., а від 1926 українською мовою. Містив статті про...

Г. Я. Рудий


Агрометеорологічний бюлетень по території України 

– періодичне інформаційно-довідкове видання для публікацій матеріалів спостережень метеорологічних станцій. Засн. Укр. метеорол. службою 1923 під назвою «Декадний бюлетень України». Від...

А. Л. Прокопенко


Агроном 

– науково-популярний часопис, присвячений питанням стану та розвитку сільського господарства. Орган київ. філії Сільськогосподарського наукового комітету України та ін. с.-г. т-в. Виходив...

З. П. Кирпаль


Агрохімія і ґрунтознавство 

– міжвідомчий тематичний науковий щорічник. Засн. 1965 у Харкові Ґрунтознавства та агрохімії інститутом УААН. Розповсюджується в Україні та країнах СНД. Осн. тематика – наук. дослідж. у...

Є. Г. Мамонтова, Л. О. Чаусова


Адвокат 

– науково-практичний журнал, орган Адвокатів України спілки. Засн. 1996 у Києві для сприяння вдосконаленню профес. рівня адвокатів, поширення досвіду роботи юристів-практиків, висвітлення...

О. Л. Жуковська


Адгезия расплавов и пайка материалов 

– періодичний науковий збірник Інституту проблем матеріалознавства НАНУ. Засн. 1976 в Києві. Присвяч. широкому спектрові проблем спаювання. Періодичність: у 1976– 95 – 1–2 вип. на рік (1–32), 1997 –...

Г. О. Колесниченко


Адміністративний вісник 

– журнал, у якому висвітлювались питання теорії і практики адміністративного права. Офіц. видання Нар. комісаріату внутр. справ УСРР. Виходив раз на два тижні у Харкові від серп. 1925 до...

Ю. Я. Касяненко


Азан 

– щотижнева газета мусульманської громади Полтави, яка є її засновником і видавцем. Виходить укр. та рос. мовами. «А.» у перекл. з араб. – «заклик до молитви». Осн. тематика: діяльність...

В. І. Третяков


Айно 

– літературно-мистецький, культурологічний часопис. Засн. 1998 в Ужгороді. Засн., видавець і гол. ред. – В. Фединишинець. Виходить 4 рази на рік українською мовою. Висвітлює літ.-мист. процеси...

В. С. Фединишинець


Академічний огляд 

– науково-практичний журнал. Заснований 1994 Дніпроп. академією упр., бізнесу й права. 1999 співзасн. стала Нац. гірнича академія України. Виходить двічі на рік укр. та англ. мовами. Висвітлює...

Л. В. Пилипчак


Академія 

– журнал, що висвітлює питання культури, етики взаємин, побуту. Засн. у Києві 1994 ЗАТ «Інфокон». Виходить 10 разів на рік рос. мовою. Признач. для широких верств населення. В. В. Сикалов

В. В. Сикалов


Акорди. Антологія української лірики від смерті Шевченка 

– збірник творів українських поетів 2-ї пол. 19 ст. Вийшов 1903 у Львові. Упорядник, ред. і автор післямови – І. Франко, іл. Ю. Панькевича. Містить кращі зразки поезій 88-ми поетів Сх. України,...

О. В. Мишанич


Акти духовної влади 

– закони, укази, постанови та інші рішення церковного керівництва, що регламентують та регулюють культову й позакультову релігійну діяльність. В А. д. в. реалізуються осн. функції духов....

О. В. Бучма


Актуальні питання масової комунікації  

— журнал. Заснований 2000 Київським університетом. Друкують двічі на рік накладом 100 примірників, матеріали вміщують українською та англійською мовами. Публікують праці з актуальних питань...

Т. С. Крайнікова


Актуальні проблеми міжнародних відносин 

– періодичний збірник наукових праць. Засн. у 1996 Інститутом міжнар. відносин Київ. університету. Видавець – видавн. центр «Київ. університет». Виходить українською мовою 4 рази на рік. Осн....

О. І. Шнирков


Актуальні проблеми сучасної філології 

– збірник наукових праць. Засн. 1995 Рівнен. пед. інститутом (нині гуманітар. університет). Від 1999 раз на рік виходить серія «Мовознавчі студії» (наклад 100 прим.; гол. ред. – К. Шульжук), осн....

О. М. Кирильчук, О. О. Кузьмич


Акустичний вісник 

– науковий журнал Інституту гідромеханіки НАНУ. Засн. 1998. Виходить 4 рази на рік укр. та рос. мовами. Друкує матеріали про сучасні досягнення в архіт., муз., біол., мед., екол. акустиці,...

В. Н. Олійник


Акцент 

– загальнополітична регіональна газета. Історія «А.» розпочалася від заснування 1920 в Донецьку окруж. комітетами та спілками молоді Донбасу г. «Молодой шахтер». Назви змінювалися:...

А. І. Криволапов


Алые паруса 

– регіональний літературно-художній журнал для молоді. Засн. 2002 СП АР Крим (після її ліквідації від 2004 видає Літ. фонд Криму). Виходить щокварталу рос. мовою (окремі твори публікує...

В. В. Кілеса


Аль-Баян 

– друкований орган благочинного фонду «Замзам». Засн. 1993 у Києві з метою поширення серед мусульман основ ісламу. Аль-баян у перекл. з араб. – «роз’яснення». Вміщує реліг.-просвітит....

Е. Л. Айманова


Стор. 1 із 69        1    2    Вперед