Енциклопедія Сучасної України--Культура-К-1
Головна / Культура / К
 / Всього статей:  5551


Candela 

«CANDELA» – журнал. Виходив у Чернівцях 1881–1914 (щомісяця) та 1921–42 (раз на рік). Видавець – Чернів. ун-т. Засн. і гол. ред. (до 1901) – С. Воробкевич. 1901–14 часопис редагував О. Манастирський (о. Артамон). Статті публікували мовою, якою написав автор (укр....


Cantus 

«САNTUS» – камерний хор. Лауреат Міжнар. хор. конкурсу ім. Б. Бартока у м. Дебрецен (Угорщина, 1990...


CARPATHO-RUSYN AMERICAN 

«CARPATHO-RUSYN AMERICAN» – журнал. Виходив 1978–97 щокварталу у пн.-сх. частині США. Засн. і ред. (1978–84, 1988–97) – П. Кравчик. Орган Карпаторусин. дослід. центру. Видання акцентувало увагу на вивченні передусім істор. та духов. спадщини карпат. русинів...


Carpatica 

«CARPATICA» – журнал. Виходив 1936–40 у Празі. Орган Ком-ту дослідження Словаччини та Підкарпат. Русі при Слов'ян. ін-ті. Ред. – чес. етнограф К. Хотек. Складався із гуманітар. та природн. серій, з кожної із яких вийшло по 2 томи. Висвітлював проблеми Карпат. регіону...


Carpatica-Карпатика 

«CARPATICA–КАРПА́ТИКА» – журнал. Виходить від 1992 в Ужгороді. Орган НДІ карпатознавства при Ужгород. ун-ті. Переважна більшість статей присвяч. Підкарпат. Русі (праці з археології, історії, історіографії, церк. історії, мистецтвознавства, політології...


Casting 

«CASTING» – журнал. Видавало 2004–05 у Києві ТОВ «Українські Бізнес-Системи» щомісяця рос. мовою; наклад 12 тис. прим. Висвітлював покази, систему навч. та упр. моделями, технологію демонстрування товарів за допомогою модел. ресурсів. Рубрики: «Новости моделинга»...


Codrul cosminului 

«CODRUL COSMINULUI» – бюлетень Інституту історії і мови Чернівецького університету. Виходив 1925–40. Засн. і гол. ред. – Й.-Я. Ністор. Матеріали друкував румун. (переважно), нім., франц., грец., англ. та польс. мовами. Висвітлював історію Буковини, Бессарабії...


Collegium 

«COLLEGIUM» – струнний квартет. Створ. 2003 у Києві у складі лауреатів і дип­ло­мантів міжнар. конкурсів К. Ша­рапова (1-а скрипка), Т. Яро­пу­да (2-а скрипка), А. Чопа (альт)...


Color and rhyme 

«COLOR AND RHYME» – ілюстрований журнал, т. зв. «Ен­циклопедія Бурлюка». Вида­вали Д. Бурлюк із дружиною Марією та сином Миколою (ред.) 1930–66 у Нью-Йорку (усього 60 номерів) англ. і рос. мовами; на­клад 1000 прим. Друкували переважно репродукції футурист. робіт та малюнки, вірші...


Concordia 

«CONCORDIA» – газета. Виходить від 1995 щотижня у Чернівцях румун. мовою як додаток до г. «Голос України». Засн.: Держкомнацрелігій України, Всеукр. наук.-пед. асо­­ціація «Арон Пумнул» та редакція. Спочатку наклад становив 15 тис....


CREDO 

«CREDO» – католицький суспільно-релігійний часопис. Засн. 1992 вінн. студентами-католиками на чолі з В. Брамським. 2002 вип. припинено, 2006 відновлено на дієцезій. рівні канцлером Кам'я­нець-Поділ. дієцезії о. В. Воскобойніком. Виходить щомісяця укр. мовою...


Karaj Awazy 

«Karaj Awazy» – караїмський культурно-просвітницький часопис. Виходив 1931–38 у Луцьку караїм. мовою (кілька публікацій надруковано польс. мовою). Усього 12 номерів. Висвітлював життя караїм. громад Польщі, Криму, Литви, Єгипту; вміщував наук.-популярні статті, оповідання...


KARPATI IGAZ SZO 

«KÁRPÁTI IGAZ SZÓ» – угорськомовна газета. Виходить від 2005 в Ужгороді тричі на тиждень накладом 25 тис. прим. Засн. і видавець – ТОВ «Студія Тиса ФМ». Висвітлює політ. та соц.-екон. події України, угор. нац. меншини, питання розвитку нац. культури і освіти угор. насел. країни...


Kino-Коло 

«КІNО́-KО́ЛО» – часопис. Виходив 1996–2008 укр. мовою щоквартально у Києві. Засн. подружжям кінознавців В. Войтенком (гол. ред.) і О. Калугою, видавець ГО «Фундація Кіно-Коло»...


KOSMOS 

«KOSMOS» – квартальник. Видавали 1876–1939 у Львові як орган Польс. т-ва природознавців ім. М. Коперника. 1918–39, окрім природн. тем з біології, зоології та геології, висвітлювали питання медицини, сільс. і ліс. госп-в. Рубрики: «Przeglądy naukowe», «Kronika naukowa», «Kronika to­­warzystw naukowych»...


KRĄG 

«KRĄG» – бюлетень. Виходить від 1989 у Любліні та м. Більськ-Підлясь­­кий (Польща) з невизначеною періодичністю польс. мовою. Висвітлює проблеми українців Підляшшя, інформує про їхнє реліг....


KRITERION 

«KRITERION» – видавництво. Засн. 1970 у Бу­харесті. Друкує художню та дит. літ-ру, фольклорні матеріали, наук. дослідж. мовами нац. мен­шин країни (зокрема й укр.)...


Kultura 

«KULTURA» – польський літературно-політичний журнал. Виходив 1947–2000 спочатку в Римі...


KURIER GALICYJSKI 

...

KURIER LWOWSKI 

«KURIER LWOWSKI» – газета. Виходила 1883–1926 польс. мовою у Львові. Засн. – Л. Масловський; 1886 через фінанс. труднощі продав видавн. спілці, співвласниками якої були Е. Лілієн, Б. Вислоух (ред. 1887–1919) та Г. Ревакович...


KURIER WOŁYŃSKI 

«KURIER WOŁYŃSKI» – тижневик. Виходив 1937–39 польс. мовою у Луцьку. Розповсюджувався переважно на тер. Горохів., Лубен., Луцького та Сарнен. повітів. Висвітлював громад. життя...


KURJER LUDOWY 

«KURJER LUDOWY» – польський суспільно-політичний часопис. Виходив від жовтня 1922 до лютого 1923 у Львові з ініціативи представників львів. орг-ції Польс. сторонництва лю­дового «П'яст»...


KURJER STANISŁAWOWSKI 

«KURJER STANISŁAWOWSKI» – тижневик. Виходив 1886–1939 у м. Станіслав (нині Івано-Фран­ківськ). Засн. і 1-й ред. – А. Гіллер. Друкували польс. мовою у друкарні С. Хованця (співзасн.). Висвітлював місц. та міжнар. події; уміщував інформацію про театр. вистави, кінофільми...


Kwartalnik historyczny 

«KWARTALNIK HISTORYCZNY» – журнал. Виходив щокварталу польс. мовою 1887–1914 та 1920–39 і був друк. органом Львів. істор. т-ва, від 1925 – Польс. істор. т-ва...


KyivPost 

«KYIVPOST» – щотижнева газета англійською мовою. Засн. 1995 у Києві ТОВ «Паблік–Медіа». Місця розповсюдження – Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро. Присвячена висвітленню соц.-екон., політ., культурних подій держави, міжнародних новин. Тематичні сторінки та додатки: «News»...


ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ 

«ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ» – перша національна грецька газета України, що виходила 1930–37 румейською мовою (всього 972 номери). Ініціатором заснування газети був С. Ялі (організатор еллінізації в Україні у 1920–30-х рр.), першим ред....


К 

К – п'ятнадцята літера української абетки. Є в алфавітах більшості індоєвроп. мов, зокрема в усіх створених на основі слов'яно-кирилич. графіки. Назва літери [ка] вживається як іменник серед. роду. Буває велика й мала...


К.І.С. 

...

Каалеп Айн

КА́АЛЕП Айн (Kaalep Ain; 04. 06. 1926, м. Тарту, Естонія) – естонський поет, перекладач. Засл. письменник Естон. РСР (1986). Літ. премії ім. Ю. Смуула (1977; 1985), ім. Ю. Лійва (1984). Закін. Тартус. ун-т (1956). Автор зб. «Aomaastikud» («Досвітні пейзажі»)...


Кабак Ністор Петрович

КАБА́К Ністор Петрович (10(23). 11. 1913, с. Стара Кульна, нині Котов. р-ну Одес. обл. – 10. 07. 1941, м. Тирасполь, Молдова) – молдавський поет. Закін. Тираспол. пед. ін-т (Молдова, 1935). Автор зб. «Ынтыя бразда» («Перша борозна», 1932), «Лимбиле де фок» («Спалахи вогню», 1934)...


Кабаков Ілля Йосипович

КАБАКО́В Ілля Йосипович (30. 09. 1933, Дніпропетровськ) – художник-концептуаліст, графік, живописець, теоретик мистецтва. Іноз. чл. Рос. АМ. Орден Дружби (РФ, 2008). Художня премія імператора Японії (разом з Е. Кабаковою, 2008). Чл. СХ СРСР (1963)...


Кабалевський Дмитро Борисович

КАБАЛЕ́ВСЬКИЙ Дмитро Борисович (Кабалевский Дмитрий Борисович; 17(30). 12. 1904, С.-Петербург – 14. 02. 1987, Москва) – російський композитор, піаніст, диригент, педагог, музично-громадський діяч. Д-р мистецтвознавства (1965)...


Кабалюк Микола Тимофійович

КАБАЛЮ́К Микола Тимофійович (20. 05. 1937, с. Сьомаки Жмерин. р-ну Вінн. обл. – 15. 01. 2009, Київ) – перекладач...


Кабан Степан Феодосійович

КАБА́Н Степан Федосійович (04. 10. 1915, с. Сиволож, нині Борзнян. р-ну Черніг. обл. – 23. 10. 2005, Київ, похов. у рідному селі) – актор...


Кабан Юрій Степанович

КАБА́Н Юрій Степанович (01. 11. 1946...


Кабанов Олександр Михайлович

КАБА́НОВ Олександр Михайлович (10. 10. 1968, Херсон) – поет. Чл. НСПУ (2004). Міжнар. літ. премії ім. Юрія Долгорукого (ж. «Радуга», Київ, 2005), Волошинська (Україна–РФ, 2009)...


Кабанов Олексій Вікторович

КАБА́НОВ Олексій Вікторович (01. 09. 1971, Київ) – виконавець на народних музичних інструментах. Чл. Київ. кобзар. цеху (від 1994). Закін. Київ. ін-т культури (1992). Працював м. н. с. Ін-ту культур. політики (Київ, 1992–98). Навчався грі на колісній лірі...


Кабанова Світлана Євгенівна

КАБА́НОВА Світлана Євгенівна (06. 09. 1941, м. Осипенко...


Кабанців Анатолій Григорович

КАБА́НЦІВ Анатолій Григорович (04(16). 12. 1900, с. Нова Михайлівка, нині у складі Дніпропетровська – 25. 05. 1956, Буенос-Айрес) – співак (тенор), музичний критик, педагог. Закін. Дніпроп. муз. технікум (1932; кл. З. Малютіної). Відтоді – соліст Філармонії...


Кабаре 

КАБАРЕ́ (франц. cabaret, буквально – шиночок) – імпровізована вистава, яку влаштовували в літературно-художніх кав'ярнях поети, музиканти...


Кабарівська Северина Іванівна

КАБАРІ́ВСЬКА Северина Іванівна (псевд. – Нерішена Люна; 18. 12. 1880, с. Білка Шляхотська, нині с. Верхня Білка Пустомитів. р-ну Львів. обл. – 19. 11. 1929, м. Бурштин, нині Галиц. р-ну Івано-Фр. обл., похов. у Львові) – письменниця...


Кабарівський Богдан-Адам Іванович

КАБАРІ́ВСЬКИЙ Богдан-Адам Іванович (псевд. і крипт.: К. Богдасик, К. Богданко, Карий, Богдан Наталчин, К. Богданик, Чугайстер-Лісовик, Я. Адам, А з Я; 03. 04. 1907, с. Сихів, нині у складі Львова – ?) – публіцист, поет, літературознавець...


Кабацький Олександр Олексійович

КАБА́ЦЬКИЙ Олександр Олексійович (23. 10. 1948...


Кабачек Леонід Васильович

КАБА́ЧЕК Леонід Васильович (31. 12. 1924, м. Дмитріївськ, нині Макіївка Донец. обл. – 04. 02. 2002, С.-Петербург) – живописець...


Кабаченко Володимир Петрович

КАБАЧЕ́НКО Володимир Петрович (20. 05. 1958, Миколаїв) – живописець, графік. Брат О. Кабаченка. Чл. НСХУ (1989). Закін. Одес. художнє уч-ще (1978; викл. В. Філіпенко), Київ. ун-т культури і мист-в (2007; викл. С. Лук'яненко...


Кабаченко Олександр Петрович

КАБАЧЕ́НКО Олександр Петрович (09. 07. 1960, Миколаїв) – військовий диригент, композитор, аранжувальник. Брат В. Кабаченка. Засл. діяч мист-в України (2006). Закін. Моск. консерваторію (1983; викл. А. Мішурін, С. Ганичев...


Кабачок Володимир Андрійович

КАБАЧО́К Володимир Андрійович (15. 07. 1892, с. Петрівці, нині Миргород. р-ну Полтав. обл. – 15. 06. 1957, Київ) – бандурист, співак, диригент, педагог. Батько М. Кабачка. Закін. Полтав. муз. уч-ще (1913; викл. К. Багликов)...


Кабачок Микола Володимирович

КАБАЧО́К Микола Володимирович (псевд. – Кабачек; 13. 09. 1918, Полтава – ?) – режисер. Син В. Кабачка. Навч. у Ленінгр. консерваторії (нині С.-Петербург, 1936–41), закін. Київ. театр. ін-т (1946). Працював у театрах Львова, Києва...


Кабашников Констянтин Павлович

КАБА́ШНИКОВ Костянтин Павлович (Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч; 24. 07. 1927, м. Гомель, Білорусь) – білоруський фольклорист. Д-р філол. н. (1971), проф. (1980). Закін. Гомел. пед. ін-т (1951). Відтоді працював м. н. с. Ін-ту історії АН Білорус. РСР; від 1957 – в Ін-ті мистецтвознавства...


Кабин Василь Іванович

КА́БИН Василь Іванович (08. 10. 1908, м. Косів, нині Івано-Фр. обл. – 21. 11. 1991, там само) – майстер різьблення на дереві...


Кабин Микола Павлович

КА́БИН Микола Павлович (03. 05. 1919, м. Косів, нині Івано-Фр. обл. – 31. 03. 1971, там само) – майстер різьблення на дереві. Чл. СХУ. Навч. у В. Кабина...


Кабиш Іван Юхимович

КА́БИШ Іван Юхимович (12. 03. 1926, с. Петропавлівка Сибір. краю, нині Новосибір. обл., РФ – 20. 09. 2007...


Кабіольський Вільгельм Мартович

...

Кабічек Ярослав

КА́БІЧЕК Ярослав (Kabíček Jaroslav; 11. 10. 1931, с. Велетін, нині Середньо-Чеський край, Словаччина – 02. 02. 1996, Прага) – чеський поет, перекладач. Премія ім. І. Франка АН УРСР (1985). Закін. Карлів ун-т (Прага, 1954). Перекладав з рос., укр., литов., македон., естон....


Кабка Геннадій Миколайович

КА́БКА Геннадій Миколайович (25. 01. 1966, м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл.) – співак (тенор), педагог. Засл. діяч мист-в України (2019). Лауреат міжнар. конкурсів вокалістів: ім. Е. Дестін (м. Чеське-Будейовіце, Чехія, 1995, 1-а премія), ім. П. Бюль-Бюля (Баку...


Кава Віктор Іванович

КА́ВА Вiктор Іванович (01. 01. 1937, с. Подiл Срiбнян. р-ну Чернiг. обл. – 26. 11. 2004...


Кавабата Ясунарі

КАВАБА́ТА Ясунарі (11. 06. 1899, м. Осака, Японія – 16. 04. 1972, м. Дзуші побл. Токіо) – японський прозаїк. Закін. Токій. ун-т (1924). Належав до модерніст. групи, яка перебувала під впливом франц. дадаїзму та експресіонізму...


Кавалерідзе Іван Петрович

КАВАЛЕРІ́ДЗЕ Іван Петрович (01(13). 04. 1887, х. Ладанський, нині с. Новопетрівка Ромен. р-ну Сум. обл. – 03. 12. 1978, Київ) – скульптор, кінорежисер, драматург. Нар. арт. УРСР (1969). Чл. СХУ (1944), СКін УРСР (1958). Навч. у Київ. худож. уч-щі (1907–09; викл. Ф. Балавенський)...


Кавалерідзе І. П. Музей-майстерня 

КАВАЛЕРІ́ДЗЕ І. П. Музей-майстерня Засн. 1990 у Києві СКінУ як громад. установа...


Кавалерович Єжи

КАВАЛЕРО́ВИЧ Єжи (Kawalerowicz Jerzy; 19. 01. 1922, м-ко Гвіздець, нині смт Коломий. р-ну Івано-Фр. обл. – 27. 12. 2007, Варшава) – польський кінорежисер, кіносценарист. Держ. премія Польщі (1955...


Кавалліні Ахілл (Ахіллій) Людвиґович

КАВАЛЛІ́НІ Ахілл (Ахіллій) Людвиґович (1857, Італія – 14. 12. 1932, Київ) – оперний хормейстер, антрепренер. Від 1885 – хормейстер опери С. Мамонтова (Москва), від 1893 – Київ., від 1894 – Одес. опер...


Кавас Касіян Матвійович

КА́ВАС Касіян Матвійович (10. 03. 1937, с. Смоляри, нині Старовижів. р-ну Волин. обл.) – майстер різьблення на дереві. Закін. Яворів. школу худож. ремесел (Львів. обл., 1956; викл. С. Мельник...


Кавац Зоя Євгенівна

КА́ВАЦ Зоя Євгенівна (12. 08. 1946, Дніпропетровськ) – артистка балету, балетмейстер. Засл. діяч мист-в УРСР (1989). Закін. Дніпроп. театр. уч-ще (1964; викл. В. Федосеєнко), Держ. ін-т театр. мист-ва (Москва, 1974; викл. Р. Захаров...


Кавацюк Іван Михайлович

...

Каверзін Володимир Григорович

КАВЕ́РЗІН Володимир Григорович (03. 03. 1930, Харків – 2003, Одеса) – артист балету, педагог. Засл. арт. УРСР (1960). Закін. Київ. хореогр. уч-ще (1951; викл. В. Камінська, Р. Клявін-Візиренко). Соліст Одес. театру опери та балету (1951–78)...


Каверзнєва Наталія Володимирівна

КА́ВЕРЗНЄВА Наталія Володимирівна (02. 11. 1949, м. Красноярськ, РФ) – графік. Чл. НСХУ (1994). Закін. Київ. худож. ін-т (1978; викл. І. Селіванов, А. Чебикін...


Каверзнєва Ольга Вікторівна

КА́ВЕРЗНЄВА Ольга Вікторівна (12. 05. 1926, Одеса – 25. 12. 2006, Москва) – скрипалька, педагог. Канд. мистецтвознавства (1954). Засл. арт. РРФСР (1991). Лауреатка Міжнар. конкурсу квартетів ім. Г. Вігана на фестивалі «Празька весна» (1950...


Каверін Веніамін Олександрович

КАВЕ́РІН Веніамін Олександрович (Каверин Вениамин Александрович; справж. прізвище – Зільбер; Зильбер; 06(19). 04. 1902, м. Псков, Росія – 02. 05. 1989, Москва) – російський прозаїк, сценарист, драматург. Чл. СП СРСР (1934). Канд. філол. н. (1929). Закін. Ін-т живих сх. мов (Петроград...


Каверін Віктор Олександрович

КАВЕ́РІН Віктор Олександрович (11. 03. 1950, Ужгород) – живописець. Чоловік О. Левади. Чл. НСХУ (1986). Закін. Київ. худож. ін-т (1978; викл. Д. Лідер, С. Подерв'янський). На твор. роботі. Учасник всеукр....


Каверіна Людмила Констянтинівна

КАВЕ́РІНА Людмила Костянтинівна (25. 08. 1931, Баку – 20. 04. 2003, Київ) – музикознавець, піаністка, педагог. Дружина Любима-Гая...


Кавин Стефан

КА́ВИН Стефан (Kawyn Stefan; 28. 03. 1904, Львів – 29. 09. 1968, м. Лодзь...


Кавка Євген Антонович

КА́ВКА Євген Антонович (12. 09. 1949, смт Жовтень Станіслав. обл., нині смт Єзупіль Тисмениц. р-ну Івано-Фр. обл.) – живописець, графік. Закін. Івано-Фр. художню школу (1965; викл. М. Варення, В. Чазов)...


Кавка Іван

КА́ВКА Іван (бл. 1869, с. Поляни Суровичні Сяноц. пов., Лемківщина, нині зняте з обліку – ?) – скульптор. Навч. у Риманів. різьбяр. школі (кін. 19 ст., Польща), худож. студіях у Кракові та Будапешті. Працював у Перемишлі, від 1892 – у Львові...


Кавка Маріанна Володимирівна

КА́ВКА Маріанна Володимирівна (03. 09. 1975, Львів) – актриса, режисер, педагог. Чл. НСЖУ (2003). Навч. у Вищому муз. ін-ті (1994–96; викл. Б. Козак, Ф. Стригун), закін. ф-т іноз. мов Ун-ту (1997) у Львові, Київ. ун-т театру...


Каврі Абібулла Якубович

КАВРІ́ Абібулла Якубович (22. 11(05. 12). 1910, с-ще Симеїз, нині смт Ялтин. міськради АР Крим – 27. 09. 1943, побл. Сімферополя) – кримськотатарський композитор. Закін. Ялтин. пед. технікум (1928)...


Кавсан Дмитро Вадимович

КАВСА́Н Дмитро Вадимович (28. 12. 1964, Київ) – живописець. Син В. Кавсана. Чл. НСХУ (2005). Закін. Київ. худож. ін-т (1990; майстерня М. Стороженка). На твор. роботі. Учасник всеукр., всесоюз. мист. виставок від 1987. Персон. – у Києві (1991, 1995, 1998–2006...


Кавтарадзе Геннадій Гівійович

КАВТАРА́ДЗЕ Геннадій Гівійович (25. 02. 1960, с. Ешера, Грузія) – живописець. Чл. НСХУ (1999). Закін. Харків. худож.-пром. ін-т (1993; викл. І. Криворучко, В. Хованов, В. Чаус). На твор. роботі. Учасник обл....


Кавун Андрій Олеглвич

КАВУ́Н Андрій Олегович (09. 12. 1969, Львів) – кінорежисер, сценарист. Закін. ВДІК (Москва...


Кавун Вероніка Олексіївна

КАВУ́Н Вероніка Олексіївна (15. 06. 1985, Житомир) – поетеса. Чл. НСПУ (2004). Закін. ф-т журналістики Львів. ун-ту (2008). Мешкає у Львові. Авторка зб. «Задзеркалля», «Завтра» (обидві – 2001), «Зимні інтеграли», «Без імені», «Паперові декорації», «Нікку»...


Кавун Іван

КАВУ́Н Іван (25. 11. 1925, м. Реймс, Франція – 2001, провінція Овернь, Франція) – живописець...


Стр. 1 | 70        1    2    Наступна