Енциклопедія Сучасної України--Культура-Є-1
Головна / Культура / Є
 / Всього статей:  302


Ева 

«Е́ВА» – журнал. Засн. 2005 у Києві Є. Рибчинським. Виходить щомісяця рос. мовою; наклад 70 тис. прим. Видавець – ВАТ «Издател. дом “ИВ Комьюникейшнз”». Розповсюджується на тер. України. Уміщує матеріали, присвяч. світ. та укр. моді...


Евпаторийская здравница 

«ЕВПАТОРИ́ЙСКАЯ ЗДРА́ВНИЦА» – газета. Засн. 1969 у м. Євпаторія, нині АР Крим. Виходить рос. мовою 5 разів на тиждень; наклад понад 5 тис. прим. Висвітлює соц.-екон., політ. та культурне життя міста. Рубрики: «Евпатория: день за днем», «С сессий горсовета», «Актуально»...


Еврейская будущность 

«ЕВРЕ́ЙСКАЯ БУ́ДУЩНОСТЬ» Виходила рос. мовою щомісяця від січня до липня 1909 в Одесі у друкарні Я. Сагала як орган Одес. євр. територіаліст.-еміграц. т-ва. Видавець – Г. Каплан. Висвітлювала діяльність Т-ва, питання еміграції та колонізації. Рубрики: «Отъ редакціи»...


Еврейская газета 

«ЕВРЕ́ЙСКАЯ ГАЗЕ́ТА» Засн. у вересні 2002 у Києві. Друкує берлін. вид-во «Werner Media Group». Виходить рос. мовою щомiсяця; наклад 40 тис. прим. Осн. тематика: полiтика, сусп. життя, релiгiя. Рубрики: «Мир», «Германия», «Земля обетованная», «Там, где был СССР», «Диаспора», «Община»...


Еврейская молодая мысль 

«ЕВРЕ́ЙСКАЯ МОЛОДА́Я МЫСЛЬ» Виходила 1917 (усього 4 номери) рос. мовою у друкарні Й. Шенфельда. Видавав Київ. Центр. Ком-т євреїв учнів серед. школи. Висвітлювала інтереси євр. молоді. Рубрики: «Еврейская культура, исторія, литература», «Национальные во- просы»...


Еврейская мысль 

«ЕВРЕ́ЙСКАЯ МЫСЛЬ» Виходила щотижня 1906–07 рос. мовою в Одесі як орган євр. нац. думки замість сіоніст. тижневика «Кадима». Ред.-видавець – Й. Сапір, 1907 – М. Шварцман. Розповсюджувалася у Рос. імперії. Рубрики: «Изъ одесской еврейской жизни», «Палестинские вѣсти»...


Еврейскій голосъ 

...

Еврейскій медицинскій голосъ 

«ЕВРЕ́ЙСКІЙ МЕДИЦИ́НСКІЙ ГО́ЛОСЪ» Виходив щокварталу 1908–11 в Одесі рос. мовою у друкарні Я. Шермана «Издатель» як орган побут. і клін. медицини. Мав сприяти з'ясуванню причин, особливостей...


Еврейское обозрніе 

«ЕВРЕ́ЙСКОЕ ОБОЗРНІ́Е» – журнал. Вийшов один номер рос. мовою 1912 в Одесі. Висвітлював громад. і нац. життя Одеси та Пд. Рос. імперії, місц. хроніку, питання еміграції, колонізації, євр. історії, літ-ри...


Единственная 

«ЕДИ́НСТВЕННАЯ» – журнал. Засн. 1997 у Києві як «Только ты», від 1998 – сучасна назва. Від 2000 видає видав. дім «Едіпрес-Україна». Виходить щомісяця рос. мовою; наклад 265 тис. прим. Уміщує матеріали, присвяч. світу моди та краси, сім'ї, здоров'ю, істор. подіям. Рубрики: «Мода»...


Единство 

«ЕДИ́НСТВО» Засн. у червні 1999 Регіон. Федерацією профспілок Луган. обл. Виходить щотижня, статті друкує укр. і рос. мовами; на- клад 5330 прим. Розповсюджується на тер. Луганщини. Висвітлює проблеми вугіл. пром-сті, мед. галузі, соц. сфери, спорту...


Екатеринославская земская газета 

«ЕКАТЕРИНОСЛА́ВСКАЯ ЗЕ́МСКАЯ ГАЗЕ́ТА» – часопис. Виходив 1915–17 у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ) двічі на тиждень. Видавець – Катеринослав. губерн. земство. Рубрики: «Война. От штаба Верховного Главнокомандующего», «Внутренние известия»...


Екатеринославскія губернскія вдомости 

«ЕКАТЕРИНОСЛА́ВСКІЯ ГУБЕ́РНСКІЯ ВДОМОСТИ» – офіційна урядова газета. Виходила 1838–1918 у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ). Засн. розпорядженням міністра внутр. справ Рос. імперії. Видавало губерн. правління...


Енакиевский рабочий 

«ЕНА́КИЕВСКИЙ РАБО́ЧИЙ» – газета. Видавці – Єнакіїв. міськрада (Донец. обл.) та редакція. Засн. 1917 як «Известия Енакиевского совета рабочих и солдатских депутатов», від 1919 – «Путь советов», від 1925 – «Знамя ударника»...


Є 

Є – восьма літера української абетки. Походить від кирилич. літери ε («ѥстъ»), утвор. на основі греко-візант. e («епсилона»). Назва літери [йе] вживається як іменник серед. роду. Буває велика і мала...


Є 

«Є» – газета. Засн. 1992 у Хмельницькому як інформ. додаток до г. «Пробудження». Видає «Є Медіагруп». Від 1993 – самост. інформ. рекламне видання, до складу якого входять регіон. – «Є. Робота. Нерухомість. Авто. Будівництво», «Є. Поділля»...


Єва 

«Є́ВА» – журнал. Виходив 1993–2004 у Києві щоквартально, від 1999 – 8 разів на рік укр. мовою; наклад 15 тис. прим. Видавці – І. Данилевська, В. Нечипорук. Більшість матеріалів присвячено сучас. світ. моді...


Євангелист 

«ЄВАНГЕЛИ́СТ» – журнал євангельських християн-баптистів. Виходив щомісяця 1929, 1931–32 у м. Белз (нині Львів. обл.); наклад 1000 прим. Друкував проповіді, молитви, вірші на хвалу Ісуса Христа та Євангелія, оповідання на біблійні теми, статті...


Євангельська нива 

«ЄВА́НГЕЛЬСЬКА НИ́ВА» – духовно-просвітницький квартальник. Засн. 1996 Всеукр. союзом об'єднань єванг. християн-баптистів. Виходить укр. та рос. мовами; наклад 5 тис. прим. Рубрики: «Християнське життя», «Біблія і наука», «Сестринське служіння», «Духовна стаття»...


Євангельська правда 

«ЄВА́НГЕЛЬСЬКА ПРА́ВДА» – релігійний журнал. Виходив щомісяця 1939–2002 (усього 62 т.) у Торонто. Матеріали на реліг.-просвітн. теми публікував укр. і англ. мовами. Рубрики: «Нові видання»...


Євангельський голос 

...

Євангельський паломник 

«ЄВА́НГЕЛЬСЬКИЙ ПАЛО́МНИК» – місячник християн-п'ятидесятників. Виходив 1941–79 у Нью-Йорку. Ред. – В. Гуцалюк, Ф. Смольчук...


Євангельські церкви 

ЄВА́НГЕЛЬСЬКІ ЦЕРКВИ́ – збірна назва об'єднаних протестантських Церков, головним чином лютеранської та реформаційної традицій. Поняття «євангельські» вжито для акцентування уваги на потребі кожного віруючого жити згідно з Євангелієм...


Євдокименко Анатолій  Кирилович

ЄВДОКИ́МЕНКО Анатолій Кирилович (20. 01. 1942, с. Капітанівка, нині Комінтернів. р-ну Одес. обл. – 23. 10. 2002, Київ) – трубач, музично-громадський діяч. Брат В. Євдокименка, чоловік С. Ротару. Нар. арт. України (1992). Закін. Чернів. ун-т (1971)...


Євдокименко Василь  Андрійович

ЄВДОКИ́МЕНКО Василь Андрійович (21. 07. 1925, с. Горбове Новгород-Сівер. р-ну, нині Черніг. обл. – 30. 12. 2005, м. Остер Козелец. р-ну Черніг. обл.) – графік і живописець. Чл. НСХУ (1955). Лауреат респ. конкурсів «Мист-во книжк. графіки» (1957, 1977...


Євдокимов Василь  Михайлович

ЄВДОКИ́МОВ Василь Михайлович (14. 01. 1928, Миколаїв) – баяніст, диригент, педагог. Засл. працівник культури України (1973), проф. (1992). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Одес. консерваторію (1958; кл. баяна Л. Шаврука, диригування – В. Єфремова)...


Євдокимов Віктор  Олексійович

ЄВДОКИ́МОВ Віктор Олексійович (04. 10. 1951, м. Сталіно, нині Донецьк) – живописець і монументаліст. Чл. НСХУ (2000). Закін. Харків. худож.-пром. ін-т (1988; викл. С. Бесєдін...


Євдокимов Сергій  Анатолійович

ЄВДОКИ́МОВ Сергій Анатолійович (22. 03. 1949, м. Харцизьк, нині Донец. обл.) – скрипаль, педагог. Доц. (2008). Закін. Львів. консерваторію (1973; кл. Д. Лекґера...


Євдокимов Ярослав  Олександрович

ЄВДОКИ́МОВ Ярослав Олександрович (22. 11. 1946, Рівне) – співак (ліричний баритон). Нар. арт. Білорус. РСР (1987), засл. арт. РФ (2006). Навч. вокалу у В. Бучеля. Закін. Мінське муз. уч-ще (1981; кл. А. Мурзича). Від 1975 – соліст Білорус. філармонії...


Євдокимова Світлана  Олександрівна

ЄВДОКИ́МОВА Світлана Олександрівна (09. 09. 1947, м. Галле...


Євдошвілі Іродіон  Ісакійович

ЄВДОШВІ́ЛІ Іродіон Ісакійович ( ; справж. прізвище – Хосіташвілі; ; 07(19). 05. 1873, с. Бодбісхеві, нині Грузія – 02(15). 05. 1916...


Євдошенко Сергій  Іванович

ЄВДОШЕ́НКО Сергій Іванович (06. 07. 1929, Одеса – 01. 01. 2009, м. Брест, Білорусь) – актор, режисер. Засл. арт. Білорус. РСР (1963). Закін. Одес. театр. уч-ще (1950)...


Євдущенко Юрій  Палладійович

ЄВДУ́ЩЕНКО Юрій Палладійович (09. 05. 1947...


Євенко Андрій  Федорович

ЄВЕ́НКО Андрій Федорович (30. 09 (13. 10). 1915, с. Піски, нині Бобровиц. р-ну Черніг. обл. – 30. 12. 1991, Київ) – актор, диктор ра- діо. Засл. арт. УРСР (1960). Закін. Київ. театр. ін-т (1946; курс Г. Юри). 1937 – диктор Харків., 1940–41 – Львів....


Євич Василь  Павлович

Є́ВИЧ Василь Павлович (16. 09. 1930, с. Багва Маньків. р-ну Київ., нині Черкас. обл. – 06. 12. 1994, Черкаси) – живописець. Чл. СХУ (1990). Закін. Одес. художнє уч-ще (1959; О. Ацманчук...


Євкін-Бялосинський Сергій  Іванович

Є́ВКІН-БЯЛОСИ́НСЬКИЙ Сергій Іванович (16(28). 11. 1899, Севастополь – 04. 12. 1982...


Євлахов Олександр  Михайлович

ЄВЛА́ХОВ Олександр Михайлович (27. 07(08. 08). 1880, Одеса – 28. 05. 1966, Ленінград, нині С.-Петербург) – історик літератури, літературний критик, поет, психіатр. Проф. судової психіатрії (1944). Навч. на фіз.-мат. (1898–99) та істор.-філол. (1899–1903) ф-тах С.-Петербур. ун-ту...


Євлогієв Анатолій  Федорович

ЄВЛО́ГІЄВ Анатолій Федорович (25. 08. 1955...


Євневич Григорій  Миколайович

ЄВНЕ́ВИЧ Григорій Миколайович (псевд. – Ольшанский; 05(17). 08. 1850, Борзнян. пов. Черніг. губ. – 13(26). 01. 1917, Петроград, нині С.-Петербург) – прозаїк. Закін. Михайлів. артилер. уч-ще (1870). Відтоді до 1902 перебував на військ. службі, зокрема у Києві (1870–72...


Євоканс 

«ЄВОКА́НС» – перший в Україні та колишньому СРСР єврейський жіночий ансамбль. Створ. 1929 у Києві з ініціативи Є. Шейніна (його кер.) як євр. вокал. ансамбль. Від 1934 – засл. капела УСРР (згодом УРСР). Складався з 28-ми осіб. Виконував обробки нар. пісень...


Євпаторійський краєзнавчий музей 

ЄВПАТОРІ́ЙСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Розташ. у м. Євпаторія (АР Крим). Підпорядк. Упр. культури міськради. Засн. 1921 як Музей старовини у будинку (1912, мавритан. стиль) купця Ю. Гелеловича. Осн. фонди у 1920–30-х рр. складали археол. знахідки...


Євреїнов Юрій  Миколайович

ЄВРЕ́ЇНОВ Юрій Миколайович (18. 10. 1932, Київ – 05. 05. 1990, там само) – архітектор...


Єврейський музично-драматичний театр ім. Шолом-Алейхема 

ЄВРЕ́ЙСЬКИЙ МУЗИ́ЧНО-ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. Шолом-Алейхема – культурно-освітня установа. Створ. 1990 у Києві з ініціативи А. Фрейдліса (худож. кер., гол. реж.) як Євр. молодіж. театр-студія «Ієгудим» («Євреї»), від 1993 – Євр. камер. театр...


Єврейські вісті 

«ЄВРЕ́ЙСЬКІ ВІ́СТІ» – газета. Засн. 1991 у Києві Т-вом євр. культури України, від 1993 – орган Євр. ради України. Виходить двічі на місяць як додаток г. «Голос України»; наклад 11 тис. прим. Матеріали друкує рос., укр. мовами та ідиш. Висвітлює культурне життя євреїв...


Євроатлантика 

«ЄВРОАТЛА́НТИКА» – квартальник. Засн. 2003 у Києві Ін-том євро-атлант. співроб-ва. Виходить укр. та англ. мовами; наклад 1000 прим. Висвітлює питання нац. зовн. політики та безпеки. Розповсюджується в Україні, країнах ЄС і НАТО. Рубрики: «Гольфстрім», «Євроінтеграл»...


Євробачення 

«ЄВРОБА́ЧЕННЯ» – щорічний міжнародний пісенний конкурс. Засн. 1955 з ініціативи ген. дир. Швейцар. телебачення М. Безансона як конкурс на визначення найкращої пісні Європи. Вперше відбувся 1956 у м. Луґано (Швейцарія) з назвою «Ґран-Прі Євробачення» («Eurovision Grand Prix»)...


Європа-центр 

«ЄВРО́ПА-ЦЕНТР» – міжнародний суспільно-політичний журнал. Засн. і вид. – ТОВ «Видав. дім “Європ. стандарт”». Виходить від 2004 у Києві раз на два місяці. Матеріали публікує укр., рос. та англ. мовами; наклад 5000 прим. Інформує про екон., наук., культур. потенціал України...


Європейська цивілізація 

ЄВРОПЕ́ЙСЬКА ЦИВІЛІЗА́ЦІЯ – комплекс рис господарської, політичної та духовної культур, що сформувався на території Європейського континенту і поширився у планетарному масштабі...


Європейський українець 

«ЄВРОПЕ́ЙСЬКИЙ УКРАЇ́НЕЦЬ» – газета. Виходить від грудня 2007 укр. мовою раз на місяць; наклад 40 тис. прим. Засн. – Б. Хомин (гол. ред.) та М. Петруняк (шеф-ред.), видає фірма «Укр. дім» (Іспанія). Друкує інформацію про укр. труд. мігрантів у Європі...


Європейські перспективи 

«ЄВРОПЕ́ЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИ́ВИ» – науково-практичний журнал. Засн. 2003 у Києві, друкує вид-во «ЮНЕСКОСоціо» (Львів). Співзасн. – МЗС України та Дипломат. академія при ньому, Зх.-регіон. асоц. клубів ЮНЕСКО, Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т міжнар. відносин Київ. ун-ту...


Євса Андрій  Іванович

Є́ВСА Андрій Іванович (01. 01. 1927, с. Іваниця Ічнян. р-ну, нині Черніг. обл. – 08. 07. 2015, Одеса) – перекладач. Чл. НСПУ (1993). Закін. Одес. пед. ін-т іноз. мов (1955). Працював учителем...


Євса Ірина  Олександрівна

Є́ВСА Ірина Олександрівна (15. 10. 1956, Харків) – поетеса, перекладач. Чл. НСПУ (1979). Навч. у Харків. ун-ті, закін. Літ. ін-т у Москві (1981). Мешкає у Харкові...


Євсевський Іван  Дем’янович

ЄВСЕ́ВСЬКИЙ Іван Дем'янович (1876, с. Мельники Полтав. губ. – 1939, Дніпропетровськ) – живописець. Навч. у С.-Петербур. АМ (1896–1901). Відтоді – учасник мист. виставок. Викл. навч. закладів Катеринослава (нині Дніпропетровськ...


Євсевський Микола  Петрович

ЄВСЕ́ВСЬКИЙ Микола Петрович (06. 12. 1928, м. Пінськ, нині Білорусь) – співак (баритон), актор, журналіст, громадський діяч. Закін. Муз. школу в Мельбурні. Деякий час мешкав в Україні...


Євсевський Федір  Андрійович

ЄВСЕ́ВСЬКИЙ Федір Андрійович (08. 04. 1899, м-ко Бориспіль, нині місто Київ. обл. – 1969, Париж) – композитор, диригент, педагог. Закін. С.-Петербур. консерваторію (1914; викл. А. Лядов...


Євсеєнко Олена  Георгіївна

ЄВСЕ́ЄНКО Олена Георгіївна (29. 05. 1961, Київ) – графік. Чл. НСХУ (1995), НСЖУ (2004). Закін. Київ. худож. ін-т (1986; викл. М. Степанов). Відтоді працювала в Ін-ті «Укрпроектреставрація» (Київ): ст. арх. Від 1994 – на твор. роботі. Осн. галузі – станк....


Євсєєв Костянтин  Іванович

ЄВСЄ́ЄВ Костянтин Іванович (1879 – 1944) – художник театру і живописець. Навч. у Мюнхен. АМ, париз. студії. Серед оформлених вистав у Театрі В. Комісаржевської (С.-Петербург) – «Пелеас і Малісанда» М. Метерлінка (1907), «Флорентійська трагедія» О. Вайлда (1908)...


Євсєєва Ольга  Євгенівна

ЄВСЄ́ЄВА Ольга Євгенівна (16. 03. 1949, Тбілісі) – майстриня художньої вишивки. Чл. НСМНМУ (1993). Закін. Моск. вищий тех. ун-т (1973). Мист-ву навч. у С. Нечипоренка. Працює у Харкові: в н.-д. установах (1973–91); від 1992 – зав. відділу фондів...


Євсієнко Іван  Іванович

ЄВСІ́ЄНКО Іван Іванович (Евсеенко Иван Иванович; 02. 08. 1943, с. Займище Щорс. р-ну Черніг. обл.) – російський письменник. Чл. СП РФ (1976). Літ. премії ім. І. Буніна (1995), ім. А. Платонова (1999), ім. В. Шукшина (2009). Навч. у Курс. пед. ін-ті (РФ, 1965–66)...


Євстаф’єва Елла  Валентинівна

ЄВСТА́Ф'ЄВА Елла Валентинівна (21. 01. 1966, Дніпропетровськ) – живописець. Чл. НСХУ (1996). Закін. Харків. худож.-пром. ін-т (1991; викл. В. Гонтарів, О. Хмельницький). Працювала художником-монументалістом на Дніпроп. худож.-вироб. комбінаті (1991–99). На твор. роботі. Учасниця обл....


Євстигнєєв Євген  Олександрович

ЄВСТИГНЄ́ЄВ Євген Олександрович (Евстигнеев Евгений Александрович; 09. 10. 1926, м. Нижній Новгород, РФ – 04. 03. 1992, Лондон, похов. у Москві) – російський актор, педагог. Проф. (1983). Нар. арт. СРСР (1983). Закін. Горьков. театр. уч-ще (нині Нижній Новгород, 1951)...


Євсюков Юрій  Степанович

ЄВСЮКО́В Юрій Степанович (17. 01. 1948, Улан-Уде, Бурятія, РФ) – актор, педагог. Нар. арт. України (2017). Закін. Держ. ін-т театр. мист-ва (Москва, 1989; викл. М. Захаров, А. Васильєв). Працював у Ворошиловгр. укр. муз.-драм. театрі (нині Луганськ, 1969–80), Харків. ТЮГу (1981–84)...


Євтушевський Володимир  Якович

ЄВТУШЕ́ВСЬКИЙ Володимир Якович (07. 06. 1941, м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл. – 08. 06. 2010, Київ) – живописець. Чл. НСХУ (1992). Закін. Київ. худож. ін-т (1967; викл. В. Костецький, О. Сиротенко...


Євтушенко Віктор  Арсенійович

ЄВТУШЕ́НКО Віктор Арсенійович (17. 02. 1962...


Євтушенко Дометій  Гурійович

ЄВТУШЕ́НКО Дометій Гурійович (07(19). 08. 1893, с. Стара Осота, нині Олександрів. р-ну Кіровогр. обл. – 17. 03. 1983, Київ) – співак, педагог. Проф. (1939). Засл. діяч мист-в УРСР (1943). Закін. Муз.-драм. ін-т у Києві (до 1925, вокал. і диригент.-хор. ф-ти; 1927...


Євтушенко Євген  Олександрович

ЄВТУШЕ́НКО Євген Олександрович (Евтушенко Евгений Александрович; 18. 07. 1932, ст. Зима, нині місто Іркут. обл., РФ – 01. 04. 2017, м. Талса, шт. Оклахома...


Євтушенко Мар’яна  Леонідівна

ЄВТУШЕ́НКО Мар'яна Леонідівна (17. 06. 1953, Київ) – майстриня художньої кераміки. Дружина О. Роготченка. Чл. НСХУ (1988). Закін. Київ. ун-т (1976). Мист-ву навч. приватно у майстерні О. Миловзорова (1985–90). На твор. роботі. Учасниця міських, всеукр....


Євтушенко Микола  Сергійович

ЄВТУШЕ́НКО Микола Сергійович (21. 03. 1957, с. Литвиновичі Кролевец. р-ну Сум. обл.) – живописець. Чл. НСХУ (1995). 1-а премія «Осін. салону» (Львів, 2004). Закін. Київ. худож. ін-т (1989; викл. Л. Вітковський, В. Гурін...


Євтушенко Олег  Павлович

ЄВТУШЕ́НКО Олег Павлович (16. 01. 1937, Харків) – скульптор. Закін. Харків. худож.-пром. ін-т (1964; викл. Б. Корольков, М. Рябінін). Відтоді працював у ньому асист.; від 1969 – викл. скульптури Харків. с.-г. ін-ту. Автор портретів...


Євтушенко Олександр  Васильович

ЄВТУШЕ́НКО Олександр Васильович (23. 03. 1953...


Євтушенко Олександр  Миколайович

ЄВТУШЕ́НКО Олександр Миколайович (27. 09. 1957, м. Умань Черкас. обл. – 23. 12. 2020, Київ) – музичний журналіст, критик, продюсер, теле- і радіоведучий. Закін. Київ. худож. ін-т (1982). Ред. перших укр. період. вид. у галузі мас. муз. культури: альманаху «Рок-око» (1992)...


Євтушок Олександр  Володимирович

ЄВТУШО́К Олександр Володимирович (07. 07. 1960, с. Зоря Рівнен. р-ну Рівнен. обл.) – живописець. Чл. НСХУ (1992). Закін. Крим. художнє уч-ще (Сімферополь, 1986; викл. Л. Балкінд, Т. Диманова-Галинська). Учасник регіон....


Євтушок Олександр  Володимирович

ЄВТУШО́К Олександр Володимирович (28. 02. 1975, с. Зоря Рівнен. р-ну Рівнен. обл.) – прозаїк. Чл. НСПУ (2002). Закін. Рівнен. ін-т культури (1998). Працював бібліотекарем. Автор роману «Рома та Дмитро Трироги» (Р., 2002), повісті «Пиво з абрикосів» (альманах «Нова проза», Лц., 2006...


Євтюхіна Олена  Олексіївна

ЄВТЮ́ХІНА Олена Олексіївна (06. 06. 1947, м. Славута, нині Хмельн. обл.) – майстриня художнього скла і скульпторка. Чл. НСХУ (1989). Закін. Львів. ін-т приклад.-декор. мист-ва (1974; викл. Е. Мисько, А. Соболєв...


Євченко Іван  Петрович

Є́ВЧЕНКО Іван Петрович (28. 01. 1936, с. Вишнівка Генічес. р-ну Херсон. обл.) – живописець. Чл. НСХУ (1967). Закін. Одес. художнє уч-ще (1963; викл. Т. Єгорова, О. Лихоліт...


Євчук Василь  Петрович

ЄВЧУ́К Василь Петрович (05. 01. 1950, с. Чехова Гвіздец. р-ну Станіслав. обл., нині Коломий. р-ну Івано-Фр. обл. – 11. 07. 1998, Полтава) – майстер різьблення на дереві. Переможець респ. конкурсів на звання кращого різьбяра (Київ, 1977...


Євшан 

«ЄВША́Н» Галицький камерний хор Створ. 1990 з ініціативи М. Богача (1-й кер.) при Львів обл. центрі нар. творчості і культ.-осв. роботи. У складі хору – студенти, викл. ВНЗів, творча молодь. Від 1994 – народний. Лауреат міжнар. хор. конкурсів: «Лесина пісня» (Луцьк, 1994, 3-є м.)...


Євшан Микола

ЄВША́Н Микола (справж. – Федюшка Микола Йосипович; ін. псевд.: Лебедик, Явір; 19. 05. 1889, м-ко Войнилів, нині смт Калус. р-ну Івано-Фр. обл. – 23. 11. 1919, Вінниця) – літературний критик, публіцист, перекладач. Навч. у Станіслав. г-зії (нині Івано-Франківськ)...


Євшан-зілля 

«ЄВША́Н-ЗІ́ЛЛЯ» – позацензурний машинописний літературно-мистецький і науково-популярний альманах. Засн. 1987 у Львові з метою «відновити втрачену пам'ять і відчуття влас. гідності укр. народу» шляхом публікації творів...


Євшин Михайло  Амплійович

Є́ВШИН Михайло Амплійович (22. 11. 1949, Львів) – художник театру, графік, поет, актор. Дипломант конкурсів карикатури «Ура! Культура» (Москва) та Бієнале спорт. карикатури (м. Анкона...


Стр. 1 | 4        1    2    Наступна