ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
Е

Літера: Е
На цю літеру в енциклопедії нині така кількість статей: 663

де Ербіньї Мішель

(d’Herbigny Michel; 08. 05. 1880, м. Лілль, Франція – 23. 12. 1957, м. Екс-ан-Прованс, Франція) – французький церковний діяч РКЦ, сходознавець. Навч. у семінаріях ордену єзуїтів у м. Гемерт (Нідерланди) та Енґієн...

Н. С. Рубльова


Е 

– сьома літера української абетки. Є в ін. алфавітах, створ. на кирилич. і лат. графіч. основах. Назва літери [е] вживається як іменник серед. роду. Буває велика і мала, має рукописну й...

М. Г. Железняк


ЕL Кравчук 

(справж. – Остапенко Андрій Вікторович; 17. 03. 1977, Вільнюс) – естрадний співак, актор. Навч. у Нац. муз. академії України (1995–99), закін. істор. факультет Нац. пед. університету (1998) у Києві....

Н. П. Потушняк


Ебель Жан-П’єр-Мішель

(Ebel Jean-Pierre-Michel; 25. 01. 1920, містечко Бітвеллер, Франція – 20. 06. 1992, м. Страсбурґ, Франція) – французький біохімік. Іноз. чл. РАН (1982), АНУ (1991). Закін. Страсбур. університет, де й працював (від 1962 –...

В. М. Палій


Ебергард Андрій Авґустинович

(09. 11. 1856, Греція – 09. 04. 1919, Петроград, нині С.-Петербург) – військовик. Адмірал (1913). Закін. Мор. кадет. корпус (С.-Петербург, 1879). Від 1903 – флаг-капітан нач. ескадри Тихого океану. Учасник рос.-япон....

Л. В. Гриневич


Ебергардт Пйотр

(Eberhardt Piotr; 27. 12. 1935, Варшава) – польський економгеограф, соціолог, демограф. Доктор габіліт. (1977), професор (1994). Закін. Варшав. університет (1960). Відтоді працює в Інституті географії та...

О. Г. Кучабський


Еберс Борис Мойсейович

(15. 08. 1889, Одеса – 11. 11. 1971, там само) – живописець. Член СХУ (1945). Закін. Одес. художнє училище (1911), навч. у С.-Петербур. АМ (1912–13; викл. К. Костанді, Г. Ладиженський). Працював в Одесі: у «Вікнах...

С. Г. Крижевська


Еберт Макс

(Ebert Max; 04. 08. 1879, м. Стендаль, Німеччина – 15. 11. 1929, Берлін) – німецький археолог. Член Всеукр. археол. комітету ВУАН. Студіював германістику й історію в Іннсбруці, Гайдельберзі, Галле та Берліні....

Г. Ф. Крикун


Ебіч Юрій Рахмієльович

(27. 01. 1943, м. Івдель Свердлов. обл., РФ) – хімік. Доктор хімічних наук (1992), професор (1995). Закін. Дніпроп. хім.-технол. інститут (1967), де відтоді й працює (нині Укр. хім.-технол. університет): від 1993 –...

Ю. М. Ващенко


Евакуація 

(лат. evacuatio, від evacuo – спорожнюю) – вивезення людей, тварин і матеріальних цінностей з місцевості, що перебуває під загрозою нападу ворога або стихійного лиха; поранених, хворих, полонених,...

О. П. Реєнт, О. Є. Лисенко, В. П. Філіпишин, В. Л. Савицький, В. І. Шапаренко


Евапорити 

(від лат. evaporo – випаровую) – мінерали, які утворюються внаслідок випаровування розчинів. Переважна більшість Е. виникла в мор. басейнах (в арид. і напіварид. кліматич. зонах). Вони можуть...

А. Я. Радзивілл


Евдемонізм 

(грец. εὐδαιμονία – щастя, блаженство) – етичний принцип, згідно з яким щастя є основною та кінцевою метою людських прагнень, критерієм моральної діяльності. Передумовою Е. була критика...

С. О. Кисельов


Евенбах Євгенія Костянтинівна

(17. 08. 1889, м. Кременчук, нині Полтав. обл. – 18. 07. 1981, Ленінград, нині С.-Петербург) – графік і живописець. Член СХУ (1974). Закін. Катеринослав. жін. гімназію (нині Дніпропетровськ, 1907), навч. у рисув....

Л. В. Тверська


Евенбах Семен Маркович

(08(20). 04. 1870, Харків – 31. 01. 1937, Київ) – художник театру. Закін. Харків., згодом Одес. рисув. школи. 1889–1900 – художник-декоратор Харків. опери; 1901–16 – художник-постановник Київ. опери, де оформив...

В. Т. Габелко , В. Г. Мудрик


Евенсон Олександр Мойсейович

(05(17). 05. 1892, Житомир – 1919, Київ) – шахіст. Майстер (1913). Навч. в Університеті св. Володимира (Київ). Призер великого (3-є м.), малого (4-е м.) шах. чемпіонатів Києва (обидва – 1910). Переможець Всерос....

Г. А. Рудницький


Еволюційна ембріологія 

– наука про закономірності еволюційних перетворень в онтогенезі живих істот у цілому та окремих складових цього процесу. Засн. Е. е. – Е. Геккель і Ф. Мюллер, а також вітчизн. дослідники О....

С. М. Гарматіна, А. С. Пустовалов


Еволюціонізм 

(від еволюція) – напрям у соціокультурній антропології, етнології та етнографії; теорія розвитку людства від простих форм соціальних організацій первісних колективів до сучасних...

С. П. Павлюк


Еволюція 

(лат. evolutio, від evolvo – розгортаю) – уявлення про зміни в природі і суспільстві, їх закономірності й скерованість. Стан будь-якої системи розглядають як наслідок змін її поперед. станів....

Д. М. Гродзинський


Евристика 

(грец. εὑρίσϰω – знаходжу) – галузь знання, що вивчає творчу діяльність, визначає шляхи відкриття нового в ідеях, судженнях, способах діяння. У Стародав. Греції Е. була відома як метод навч.,...

М. І. Козак, В. С. Муха


Европа 

– журнал. Виходить від 2007 у Києві щомісяця як громад. ініціатива незалеж. журналістів, фінансується переважно об’єдн. «Укр. адвокат». Засн. і видавець – О. Башук. Осн. мова – українська, а...

О. Г. Башук


Евтаназія 

(від грец. εὖ – добре, υάνατοζ – смерть) – навмисне позбавлення життя безнадійно хворої людини з метою припинення її страждань. Е. розглядають у філософії, мед. та юрид. деонтології, практ....

В. П. Заблоцький


Евфемізм 

(грец. εὐϕημισμός – пом’якшений вислів) – слово або вислів, які вживають для непрямого, прихованого, пом’якшеного чи ввічливого позначення певних предметів, явищ, дій замість їх прямої...

О. О. Тараненко


Егалітаризм 

(від франц. égalité – рівність) – принцип організації соціальних відносин у державі та суспільстві на засадах рівного економічного, передусім майнового, стану громадян. Такого стану, на...

Є. І. Суїменко


Еґан Едмун

(Egán Edmund; 13. 07. 1851, містечко Чакторня, Австро-Угорщина, нині Чаковець, Хорватія – 20. 09. 1901, Ужгород) – угорський економіст. З походження шотландець. Навч. у Вищій екон. школі в Галле (Німеччина),...

М. І. Мушинка


Еґберт Ян

(Egbert Jan; 26. 05. 1941, Берлін) – німецький політолог. 1961–69 вивчав історію, географію, політологію та педагогіку в навч. закладах м. Марбурґ, Берліна та Братислави. 1969 здобув ступ. д-ра філософії у...

А. І. Кудряченко


Егізм Борис Ісакович

(справж. ім’я – Борух; 30. 07(11. 08). 1869, Одеса – 1946, Вільнюс) – живописець і графік. Член Товариства пд.-рос. художників (1893), Товариства ім. К. Костанді (1922), СХ Литов. РСР (1944). Навч. в Одес. рисув....

Т. А. Галькевич, С. Г. Крижевська


Егізм-Тинах-1 

– карстова порожнина у Гірсько-Кримській карстовій області, на Карабі-яйлі. Протяжність 255 м, глиб. 60 м. Утвор. у вапняках. Вхід знаходиться у карст. лійці на дні сухої долини Егіз-Тинах....

Ю. І. Шутов , Г. М. Амелічев


Его... 

(лат. еgo – я) – частина складних слів, що вказує на виділення власної особи та підкреслення своєї значущості, напр.: егоїзм, егоцентризм.


Егоїзм 

(франц. égoїsme, від его…) – ціннісна орієнтаціяї суб’єкта, яка полягає у переважанні в його діяльності та поведінці корисливих особистих потреб при ігноруванні інтересів інших людей і...

М. М. Заброцький, А. С. Лобанова


Егопсихологія 

(від его… і психологія) – один із напрямів психоаналізу, який досліджує проблеми людського «Я». Виникла як реакція на ортодоксал. фройдизм. На відміну від останнього, де осн. роль у...

М. М. Заброцький


Егоцентризм 

(від его… і центр) – зосередженість особистості на власних цілях, прагненнях та переживаннях і неспроможність внаслідок цього сприймати іншу людину як відмінну від себе особистість. На...

М. М. Заброцький


Едасфера 

(від грец. ἔδαфος – ґрунт, земля і сфера) – атмосферне, ґрунтове та водне середовище, що оточує окремий організм і перебуває з ним у структурній єдності. Формується під впливом цього...

М. А. Голубець


Едельман Леонід Абрамович

(25. 04. 1932, Київ – 16. 10. 1983, там само) – тренер (спортивна гімнастика). Чоловік Т. Перської. Заслужений тренер України та СРСР (1984, посмертно). Закін. Київський інститут фізичної культури (1956). Від...

Л. Г. Спекторов


Едельштейн Віталій Іванович

(Эдельштейн Виталий Иванович; 17(29). 04. 1881, м. Казань, Росія – 01. 08. 1965, Москва) – російський фахівець у галузі овочівництва. Почес. чл. ВАСГНІЛ (1956). Герой Соц. Праці (1961). Сталін. премія (1946)....

О. П. Гарбар


Едельштейн Яків Самуїлович

(16(28). 08. 1869, містечко Балаклія, нині місто Харків. обл. – 22. 01. 1952, Ленінград, нині С.-Петербург) – геолог, геоморфолог, географ. Доктор геол.-мінерал. н., проф. Заслужений діяч н. РРФСР (1936)....

І. І. Ткаченко, А. І. Шушківський


Едемова Уріє

(23. 04. 1938, Байдарська долина, нині тер. Балаклав. р-ну, АР Крим) – кримськотатарська письменниця, перекладач. Член СП СРСР (1975), НСПУ (1993). Закін. факультет журналістики Ташкент. університету (1975)....

Ш. Е. Юнусов


Едер Борис Опанасович

(12(24). 07. 1894, м. Батумі, нині Грузія – 15. 11. 1970, Москва) – цирковий артист і дресирувальник. Нар. арт. РРФСР (1939). Виступав від 1908 як гімнаст, акробат, еквілібрист. Автор і учасник атракціону «Політ...

А. З. Житницький


Едер Тадей Євстахійович

(17. 02. 1943, Львів) – культурно-громадський діяч. Заслужений працівник культури України (1993). Премія ім. Лео Вітошинського (Австрія, 2000), М. Стріхаржа (Німеччина, 2003). Повний кавалер ордена «За...

Н. М. Труш


Единбурґ 

(Edinburgh) – місто у Великій Британії, столиця Шотландії. Знаходиться побл. пд. узбережжя затоки Ферт-оф-Форт Північного м. Насел. 471 650 осіб (2008). Важливий транспорт. вузол, аеропорт, мор....

Н. В. Попович-Кузнецова


Едіґер Теодор (Федір) Генріхович

(18. 12. 1886, м. Бердянськ Таврій. губ., нині Запоріз. обл. – 02. 12. 1937) – історик. З походження німець. Вивчав історію в університетах Берліна й м. Базель (Швейцарія). 1911 опублікував у м. Галле...

І. Б. Усенко, А. І. Кудряченко


Стор. 1 із 17        1    2    Вперед