Енциклопедія Сучасної України--Наука-А-1
Головна / Наука / А
 / Всього статей:  160


Аблов Антон  Васильович

А́БЛОВ Антон Васильович (03(16). 08. 1905, Одеса – 18. 05. 1978, Кишинів) – хімік-неорганік. Акад. АН Молд. РСР (1961). Закін. Ясський ун-т (1928), у якому працював до 1940. Викладав у Кишинів. с.-г. ін-ті (1940, 1944–46...


Аблязов Рауф  Ахметович

АБЛЯ́ЗОВ Рауф Ахметович (19. 06. 1935, с. Камкіно Горьков., нині Нижегород. обл., РФ – 26. 12. 2019, Черкаси) – фахівець у галузі засобів оптико-електронної обробки фотоінформації. Д-р тех. н. (1985)...


Абрамовський Євген  Романович

АБРАМО́ВСЬКИЙ Євген Романович (18. 11. 1932, с. Олександрівка № 2, нині с. Оленівка Магдалинів. р-ну Дніпроп. обл.) – фізик. Канд. тех. н. (1968), проф. (1988). Закін. Дніпроп. ун-т (1955), де й працює відтоді...


Абросимов Валерій  Іванович

АБРОСИ́МОВ Валерій Іванович (09. 08. 1948, м. Боково-Антрацит Ворошиловгр. обл....


Абсолют, абсолютне 

АБСОЛЮ́Т, абсолютне (від лат. absolutus – довершене, самодостатнє, безумовне, необмежене) – у філософії й теології термін, яким позначають переважно певну самодостатню сутність. У філос. концепціях, які основою всього сущого вважають деякі субстанції...


Абстрактне і конкретне 

АБСТРА́КТНЕ і КОНКРЕ́ТНЕ (від лат. abstraho – відтягую, відриваю; лат. concretus – згущений, затверділий, цілісний) – філософські терміни, що застосовуються і як слова звичайної мови. У філософії ці терміни мають дещо відмінний зміст в онтології, епістемології...


Авдієнко Анатолій  Антонович

АВДІЄ́НКО Анатолій Антонович (10. 10. 1935, м. Ржев Калінін., нині Твер. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1999). Закін. Харків. ун-т (1958); працював у ньому (1958–60). Від 1960 – м. н. с....


Авксентюк Борис Петрович

АВКСЕНТЮ́К Борис Петрович (16. 07. 1941, Харків) – фізик. Д-р тех. н. (1992), проф. (2007). Закін. Новосибір. ун-т (РФ...


Автаркія 

АВТАРКІ́Я (від грец. αὐτάρκεια – незалежність, самовдоволення, вміння вдовольнятися своїм) – у філософії: незалежність від речей зовнішнього світу або інших людей (Платон, Аристотель)...


Автоматичного керування Українська асоціація 

АВТОМАТИ́ЧНОГО КЕРУВА́ННЯ Українська асоціація (УААК) – наукова громадська організація, що об'єднує трудові колективи організацій...


Агабальянц Едуард  Гаспарович

АГАБАЛЬЯ́НЦ Едуард Гаспарович (04. 07. 1932, м. Ростов-на-Дону, РФ – 05. 08. 1996...


Агапов Борис  Терентійович

АГА́ПОВ Борис Терентійович (18. 02. 1942, м. Осінники, нині Кемеров. обл., РФ) – фахівець у галузі медичної кібернетики. Д-р біол. н. (1991). Закін. Ленінгр. електромех. ін-т (1965). Від 1965 – інж. , від 1971 – м. н. с. Ін-ту кібернетики АН УРСР; від 1977 – асист....


Агеєв Леонід  Опанасович

АГЕ́ЄВ Леонід Опанасович (14. 07. 1940, Ленінград, нині С.-Петербург) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992). Закін. Харків. ун-т (1963), де відтоді й працює: асист., ст. викл., доц., від 1993 – проф. каф. фіз. оптики. Дослідж. в галузі спектроскопії діелектриків...


Агрофізика 

АГРОФІ́ЗИКА (від агро… і фізика) – наука про фізичні процеси, що відбуваються у ґрунті та рослинах. А. вивчає вплив зміни фіз. факторів на процеси життєдіяльності рослин. А. поєднує різні напрямки дослідж....


Агрофітоценологія 

АГРОФІТОЦЕНОЛО́ГІЯ (від агро… і фітоценологія) – наука, що вивчає видозмінений людиною рослинний покрив ландшафту, регіону, земної кулі, закономірності його розвитку, складу, поширення...


Агрохімія 

АГРОХІ́МІЯ (від агро… і хімія) – наука, що вивчає методи та засоби впливу на хімічні та біохімічні процеси, які відбуваються в ґрунті та рослинах; мінеральне живлення рослин...


Агура Олександр Дмитрович

АГУ́РА Олександр Дмитрович (06. 06. 1878, м. Кілія Бессараб. губ., нині Одес. обл. – 14. 01. 1969) – математик. Закін. Новорос. ун-т (Одеса, 1902). Учителював. Від 1908 – у Новорос. ун-ті: приват-доц., від 1917 – доц. каф. чистої математики...


Ададуров Іван  Євграфович

АДАДУ́РОВ Іван Євграфович (19. 12. 1879, м. Сновськ, нині Щорс Черніг. обл. – 26. 08. 1938, Харків) – хімік. Д-р тех. н. (1937)...


Адаменко Ігор  Миколайович

АДА́МЕНКО Ігор Миколайович (01. 10. 1938, Полтава) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1986), проф. (1988). Держ. премія України у галузі н. і т. (1996). Закін. Харків. ун-т (1961), де й працює від 1964: асист., від 1970 – доц....


Адаменко Ірина  Іванівна

АДА́МЕНКО Ірина Іванівна (25. 01. 1935, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1993). Закін. Київ. ун-т (1957), де й працює: 1961–73 – ст. викл., 1974–91 – доц., від 1991 – проф. каф. молекуляр. фізики. Досліджує питання молекуляр. акустики, рівняння стану...


Адамович Леонід  Петрович

АДАМО́ВИЧ Леонід Петрович (07(20). 09. 1910, Москва – 19. 11. 1984, Харків) – хімік. Д-р хім. н. (1963), проф. (1964). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. фіз.-хім.-мат. ф-т Харків. ІНО (1932). Асист., доц. (1946– 64)...


Адамян Вадим  Мовсесович

АДАМЯ́Н Вадим Мовсесович (02. 12. 1938, Одеса) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1979). 1966 працював ст. н. с. н.-д. лаб. динаміки верстатів Одес. технол. ін-ту; 1966–67 – ст. викл. каф. вищої математики Одес. буд. ін-ту; 1967–75 – зав. лаб. теор. фізики НДІ фізики Одес. ун-ту; 1975–77 – доц....


Адасовський Борис  Ігорович

АДАСО́ВСЬКИЙ Борис Ігорович (21. 08. 1936, Київ) – фахівець у галузі математичної лінгвістики та обчислювальної математики. Д-р тех. н. (1989). Закін. Київ. ун-т (1962). Працював в Ін-ті кібернетики АНУ: ст. н. с....


Адріанов Ігор  Васильович

АДРІА́НОВ Ігор Васильович (19. 04. 1948, м. Мукачеве Закарп. обл.) – вчений у галузі прикладної математики і механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1990). Закін. Дніпроп. ун-т (1971), де й працював н. с. (1974–77). Від 1977 – доц....


Ажажа Володимир  Михайлович

АЖА́ЖА Володимир Михайлович (19. 11. 1931, с. Великі Сорочинці Миргород. р-ну Полтав. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1986)...


Ажогін Віталій  Васильович

АЖО́ГІН Віталій Васильович (17. 06. 1938, м. Шахти Ростов. обл., РФ – 25. 02. 1987, Одеса) – кібернетик. Д-р тех. н. (1979), проф. (1981). Держ. премія УРСР (1990). Закін. Київ. політех. ін-т (1965), де й працював від 1967: інж., асист., ст. викл., від 1974 – доц., від 1979 – проф. каф. тех. кібернетики...


Азаренков Микола  Олексійович

АЗАРЕ́НКОВ Микола Олексійович (15. 12. 1951, с. Старовірівка, нині Нововодолаз. р-ну Харків. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1994). Закін. Харків. ун-т (1976), де й працює: м. н. с., ст. н. с., асист., доц., від 1992 – проф., від 1996 – зав. каф. матеріалів реакторобудування...


Азарін Володимир  Соломонович

АЗА́РІН Володимир Соломонович (29. 12. 1935, Харків) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1981). Закін. Харків. ун-т (1959). Працював у Харків. авіац. ін-ті (1959–65), Харків. ін-ті радіоелектроніки (1965– 78), Харків. ін-ті інж. залізнич. транспорту (1978–93)...


Азаров Олексій  Дмитрович

АЗА́РОВ Олексій Дмитрович (23. 04. 1950, м. Сичовка Смолен. обл., РФ) – вчений у галузі обчислювальної техніки. Д-р тех. н. (1995). Закін. Таганроз. радіотех. ін-т (1972), де й працював до 1977. Відтоді – у Вінн. політех. ін-ті (нині – тех. ун-т): зав. каф. обчислюв. техніки...


Азаров Сергій  Сергійович

АЗА́РОВ Сергій Сергійович (18. 05. 1948...


Азбель Марк  Якович

А́ЗБЕЛЬ Марк Якович (12. 05. 1932, Полтава) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1959), проф. (1990). Премії ім. М. Ломоносова АН СРСР (1966, 1968), ім. Л. Ландау АН СРСР (1989)...


Азнакаєв Емір  Гайович

АЗНАКА́ЄВ Емір Гайович (05. 04. 1951, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (1997). Закін. Київ. ун-т (1973). Працював в Ін-ті теор. фізики АН УРСР (1970–73), м. н. с. каф. молекуляр. фізики фіз. ф-ту Київ. ун-ту (1973–77); від 1977 в Київ. ін-ті інж. цивіл. авіації (нині Нац. авіац. ун-т) – асист....


Айдукевич Казимеж

АЙДУКЕ́ВИЧ Казимеж (Ajdukiewicz Kazimierz; 12. 12. 1890, Тернопіль – 12. 04. 1963, Варшава) – польський логік і філософ. Д-р філософії Львів. ун-ту (1912), д-р ґабілітований (1920), проф. надзвичайний (1925), проф. звичайний (1934), дійс. чл. Польс. АН (1952). Студіював філософію...


Айзацький Микола  Іванович

АЙЗА́ЦЬКИЙ Микола Іванович (19. 08. 1951, м. Охтирка Сум. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990). Закін. Харків. ун-т (1974). Відтоді працює в Харків. фіз.-тех. ін-ті (нині Нац. наук. центр «Харків. фіз.-тех. ін-т»): технік, м. н. с....


Академік 

...

Акименко Олександр Іванович

АКИ́МЕНКО Олександр Іванович (29. 11. 1947, м. Балаклія Харків. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1987). Закін. Харків. ун-т (1970)...


Акопян Арсен Арташесович

АКОПЯ́Н Арсен Арташесович (11. 06. 1941...


Аксіологія 

АКСІОЛО́ГІЯ (від грец. ἄξίά – цінність і …логія) – теорія цінностей, розділ філософії, що з'ясовує природу та різновиди цінностей...


Акулов Володимир Петрович

АКУ́ЛОВ Володимир Петрович (10. 10. 1944, м. Гусятин Терноп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1987). Закін. Харків. ун-т (1968). Працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті: 1968–78 – м. н. с., 1978–89 – ст. н. с....


Акустика 

АКУ́СТИКА (від грец. ἀκουστικός – слуховий, той, що його слухають) – галузь фізики, наука про звукові явища, які відбуваються в пружному середовищі і пов'язані з коливаннями твердих, рідких та газоподібних тіл...


Акустоелектроніка 

АКУСТОЕЛЕКТРО́НІКА – розділ акустики та фізики твердого тіла...


Акустооптика 

АКУСТОО́ПТИКА – розділ акустики, що вивчає взаємодію оптичних хвиль зі звуковими в твердих тілах та рідинах; вплив збуджених у середовищі акустичних (ультразвукових) полів на світлові хвилі...


Алгебра 

А́ЛГЕБРА (араб. аль-джабр (аль-габр) – відбудова розрізнених частин) – розділ математики, в якому вивчають дії над величинами...


Алгебра логіки 

А́ЛГЕБРА ЛО́ГІКИ – розділ математичної логіки...


Алгебрична геометрія 

АЛГЕБРИ́ЧНА ГЕОМЕ́ТРІЯ – розділ математики...


Алгоритм 

АЛГОРИ́ТМ (лат. algorithmi, algorithmus – сукупність дій, правил) – система правил (програма), що вказує, у якій послідовності треба виконати кожне з цих правил...


Алгоритмізація неперервних виробничих процесів 

АЛГОРИТМІЗА́ЦІЯ НЕПЕРЕ́РВНИХ ВИРОБНИ́ЧИХ ПРОЦЕ́СІВ – чіткий, строгий і однозначний опис будь-якою мовою (як правило, математичною) тих сторін розглядуваних процесів і подій, які нас цікавлять. Це стосується багатьох технол. процесів у хім., нафтохім., металург....


Алгоритмічна мова 

АЛГОРИТМІ́ЧНА МО́ВА – формальна мова, призначена для записування алгоритмів за заданими правилами конструювання. Хоч для кожної А. м. такі правила досить різноманітні і якісно відмінні...


Александров Ігор Олександрович

АЛЕКСА́НДРОВ Ігор Олександрович (11. 05. 1932, м. Новосибірськ, РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1964), проф. (1965). Закін. Томський ун-т (РФ, 1954)...


Александров Анатолій Петрович

АЛЕКСА́НДРОВ Анатолій Петрович (31. 01(13. 02). 1903, м. Тараща, нині Київ. обл. – 03. 02. 1994, Москва) – фізик, фахівець з атомної фізики та енергетики. Акад. АН СРСР (1953; від 1991 – РАН), чл. низки зарубіж. АН. Сталін. (1942, 1949, 1951...


Александров Валентин Вікторович

АЛЕКСА́НДРОВ Валентин Вікторович (11. 04. 1916, м. Чугуїв, нині Харків. обл. – 02. 01. 1998, Харків) – хімік. Д-р хім. н. (1974), проф. (1976). Держ. премія СРСР (1973). Засл. діяч н. УРСР (1980). Учасник 2-ї світ. війни, відзнач. бойовими нагородами. Закін. Харків. ун-т (1939)...


Александров Валерій Дмитрович

АЛЕКСА́НДРОВ Валерій Дмитрович (31. 08. 1942, Єреван) – фізик. Д-р хім. н. (1992), проф. (1995). Закін. Дагестан. ун-т (1970). У 1977–87 – викл., доц. каф. фізики Макіїв. інж.-буд. ін-ту; 1987–94 – доц....


Алексанкін Михайло Михайлович

АЛЕКСА́НКІН Михайло Михайлович (14. 05. 1931, Москва) – хімік. Д-р хім. н. (1985). Закін. Горьків. ун-т (1954). Працював на підпр-вах харч. пром-сті (1954–56). Від 1956 – в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР: інж., 1961–64 – м. н. с., 1964–67 – наук. секр., 1967–83 – ст. н. с., 1982–83 – в. о. заст. дир. з наук. роботи...


Алексахін Ілля Сергійович

АЛЕКСА́ХІН Ілля Сергійович (28. 07. 1936, с. Робське Брян. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1985), проф. (1987). Держ. премія України в галузі. н. і т. (1995). Закін. Ужгород. ун-т (1959), де відтоді й працював: зав. каф. заг. фізики (від 1985)...


Алексєєв Анатолій Арсенійович

АЛЕКСЄ́ЄВ Анатолій Арсенійович (22. 03. 1936, Уфа, нині Башкорто-стан, РФ) – математик, кібернетик. Д-р тех. н. (1992), проф. (1994). Закін. Київ. ун-т (1958). Працював у Ін-ті кібернетики АН УРСР (1958–60), Київ. вищому радіолокац. уч-щі (1961–65)...


Алексєєв Олег Леонідович

АЛЕКСЄ́ЄВ Олег Леонідович (19. 12. 1934, ст. Медвежа Гора, Карелія, РФ) – хімік. Д-р хім. н. (1988). Закін. Київ. політех. ін-т (1958). Працював в Ін-ті заг. та неорган. хімії АН УРСР (1958– 67), Ін-ті колоїд. хімії та хімії води АН УРСР (1968–91)...


Алексєєва Тетяна Трохимівна

АЛЕКСЄ́ЄВА Тетяна Трохимівна (27. 06. 1949...


Алексєєва Любов Антонівна

АЛЕКСЄ́ЄВА Любов Антонівна (08. 08. 1925, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1975), проф. (1976). Закін. Одес. ун-т (1952). Працювала в Технол. ін-ті мукомельної пром-сті (1952–54) та Технол. ін-ті харч. та холодил. пром-сті (1954–60) в Одесі. Від 1962 – в Одес. політех. ун-ті: асист., доц....


Алексєєвський Володимир Петрович

АЛЕКСЄ́ЄВСЬКИЙ Володимир Петрович (07. 04. 1858, Новгород. губ., Росія – квітень 1916, Томськ, Росія) – математик, механік. Закін. г-зію у Ниж. Новгороді (1877), був студентом спочатку природознав. (1877–81)...


Алексєєвський Микола Євгенович

АЛЕКСЄ́ЄВСЬКИЙ Микола Євгенович (10(23). 05. 1912, м. Петропавловськ, Росія – 23. 09. 1993, Москва) – фізик-експериментатор. Чл.-кор. АН СРСР (1960). Премія ім. М. Папалексі (1951)...


Алексєєнко Алла Петрівна

АЛЕКСЄ́ЄНКО Алла Петрівна (20. 03. 1946, Мінськ) – філософ. Д-р філос. н. (2007), проф. (2008). Закін. Харків. пед. ін-т (1968). Працювала 1969–74 ст. лаборантом каф. філософії Харків. с.-г. ін-ту; від 1976 – у Харків. мед. ун-ті: від 1993 – зав. каф. філософії...


Алемасова Антоніна Сергіївна

АЛЕМА́СОВА Антоніна Сергіївна (10. 07. 1953, м. Жданов, нині Маріуполь Донец. обл.) – хімік. Дочка С. Єфименка. Д-р хім. н. (2000), проф. (2003). Закін. Донец. ун-т (1975), де від 1977 й працює: 2001–03 – проф....


Аленич Олександр Андріанович

АЛЕ́НИЧ Олександр Андріанович (07. 04. 1890, с. Кам'янське, нині м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл. – 24. 04. 1923) – фізик, астроном. Закін. Моск. ун-т. Учителював. Працював асист. Катериносл. гірн. ін-ту; асист. каф. фізики Кам'янець-Поділ. укр. ун-ту...


Алентьєв Олександр Олександрович

АЛЕ́НТЬЄВ Олександр Олександрович (23. 05. 1906, ст. Усть-Бистрянська, нині Ростов. обл., РФ – 28. 04. 1964, Київ) – хімік-технолог. Д-р тех. н. (1953), проф. (1953). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. хім.-технол. ін-т (1934). У 1934–37 – інж., зав. вироб-вом на підпр-вах силікат. пром-сті...


Алтоїз Борис Анатолійович

АЛТОЇ́З Борис Анатолійович (27. 08. 1941, м. Петровськ Забайкальський Читин. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2000), проф. (1994). Закін. Одес. ун-т (1965), де й працює від 1971: ст. викл., доц. каф. заг. фізики (від 1983), доц. каф. фіз. електроніки (від 1988)...


Алфінцев Геннадій Олексійович

АЛФІ́НЦЕВ Геннадій Олексійович (20. 12. 1936, Запоріжжя – 11. 04. 1983, Київ) – фізик. Доктор фіз.-мат. н. (1982). Закін. Київ. політех. ін-т (1958). Від 1958 працював в Ін-ті металофізики АН УРСР: 1958–60 – інж., 1963–72 – м. н. с., 1973–83 – ст. н. с....


Алфьоров Жорес Іванович

АЛФЬО́РОВ Жорес Іванович (15. 03. 1930, м. Вітебськ, Білорусія – 01. 03. 2019, С.-Петербург) – фізик. Акад. РАН (1979), іноз. чл. НАНУ (2000). Ленін. премія (1972), Держ. премія СРСР, медаль Баллантайна Ін-ту ім. Б. Франкліна (США), премія Хьюлета-Паккарда Європ. фіз. т-ва...


Альбицький Василь Іванович

АЛЬБИ́ЦЬКИЙ Василь Іванович (19. 03. 1850, с. Заколп'є Володимир. губ., нині Володимир. обл., РФ – 1926, с. Нижні Млини Полтав. обл.) – математик...


Альбицький Олексій Андрійович

АЛЬБИ́ЦЬКИЙ Олексій Андрійович (13, за ін. даними – 20. 05. 1860, м. Кінешма Костром. губ., нині Іванов. обл., РФ – 01. 09. 1920, Харків) – хімік. Д-р хімії (1902). Закін. Костром. г-зію (1878), природничий ф-т С.-Петербур. ун-ту (1882, навч. у О. Бутлерова...


Альохін Віктор Васильович

АЛЬО́ХІН Віктор Васильович (16. 07. 1931, м. Слов'янськ, нині Донец. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (1983), проф. (1983). Закін. Моск. ун-т (1960). Працював у Донец. політех. ін-ті (нині тех. ун-т): доц....


Альохін Олександр Давидович

АЛЬО́ХІН Олександр Давидович (16. 10. 1938, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1994). Закін. Київ. ун-т (1962), де відтоді й працює: асп. (1962–64), ст. н. с. (1965–90), від 1990 – зав. лаб. фізики рідин фіз. ф-ту. Проводить експерим. та теор. дослідження кореляц....


Альошин Валентин Григорович

АЛЬО́ШИН Валентин Григорович (07. 03. 1942, м. Джамбул, нині Тараз, Казахстан – 13. 07. 1989, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1978), проф. (1986). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1980), Держ. премія СРСР (1985). Закін. Ленінгр. ун-т (1965). Від 1969 працював в Ін-ті металофізики АН УРСР: м. н. с. (до 1973)...


Альошин Володимир Павлович

АЛЬО́ШИН Володимир Павлович (09. 05. 1944, м. Сталіно, нині Донецьк) – фізик-теоретик. Д-р фіз.-мат. н. (1992). Закін. Дніпроп. ун-т (1966). Від 1970 – в Ін-ті ядер. досліджень АН УРСР (Київ): інж., м. н. с., ст. н. с....


Альтшулер Марк Аврамович

АЛЬТШУ́ЛЕР Марк Аврамович (02. 01. 1931, м. Переяслав, нині Переяслав-Хмельницький Київ. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1982)...


Аляєв Геннадій Євгенович

АЛЯ́ЄВ Геннадій Євгенович (31. 10. 1958, м. Васильків Київ. обл.) – філософ. Канд. істор. н. (1990), д-р філос. н. (2004)...


Амінов Юрій Ахметович

АМІ́НОВ Юрій Ахметович (16. 08. 1942, с. Катон-Караґай Сх.-Казахстан. обл., Казахстан) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1984), проф. (1989). Закін. Моск. ун-т (1964). Від 1968 працює у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків): від 1976 – ст. н. с....


Амоненко Василь Максимович

АМОНЕ́НКО Василь Максимович (08. 05. 1919, с. Високе, нині Тюмен. обл., РФ – 21. 08. 1985, Харків) – фізик-експериментатор. Д-р тех. н. (1968)...


Аналіз і синтез 

АНА́ЛІЗ І СИ́НТЕЗ (грец. ἀνάλυσις – розкладання, розчленовування і σύνϑεσις – з'єднування, складання). У заг. значенні терміном «А.» позначають практичне або теоретичне «розчленування» цілого на складові частини, терміном «С.» – практичну або теоретичну дію...


Аналітична геометрія 

АНАЛІТИ́ЧНА ГЕОМЕ́ТРІЯ – розділ геометрії, який вивчає геометричні об'єкти – точки, прямі, площини, криві і поверхні, як правило, не вище другого порядку. Традиційно вважається, що основи А. г. заклав Р. Декарт у «Геометрії» («La Géométrie»...


Аналітична філософія 

АНАЛІТИ́ЧНА ФІЛОСО́ФІЯ – вислів...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна