Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Головна / Результати пошуку / 
Статей знайдено:  4
Результати пошуку на запит Вибухові речовини
Перейти до розширеного пошуку

Вибухові речовини

ВИБУХО́ВІ РЕЧОВИ́НИ – хімічні сполуки чи суміші речовин, здатні до швидкого самопоширюваного хімічного перетворення (вибуху) з виділенням великої кількості газу і теплової енергії. До В. р. належать нітросполуки (напр., тринітротолуол, пікринова кислота)...


Небезпечні речовини

НЕБЕЗПЕ́ЧНІ РЕЧОВИ́НИ – сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може виникнути загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям. До Н. р. належать: хімічні речовини...


Бойові отруйні речовини (БОР)

БОЙОВІ́ ОТРУ́ЙНІ РЕЧОВИ́НИ (БОР) – високотоксичні хімічні сполуки, що використовуються для створення хімічної зброї. Під час бойового застосування призводять до масового ураження людей. Елементарні БОР використовувалися ще до нашої ери. У Стародав. Греції...


Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори

НАРКОТИ́ЧНІ ЗА́СОБИ, ПСИХОТРО́ПНІ РЕЧОВИ́НИ, ЇХ АНА́ЛОГИ І ПРЕКУРСО́РИ – речовини і засоби, внесені до Переліку наркотичних засобів, пси­хотропних речовин і прекурсорів (далі – Перелік), дії з якими відповідно до Закону України «Про обіг наркотичних засобів...