Енциклопедія Сучасної України--Всесвіт і Земля-А-1
Головна / Всесвіт і Земля / А
 / Всього статей:  405


Абазівське газоконденсатне родовище 

АБА́ЗІВСЬКЕ ГАЗОКОНДЕНСА́ТНЕ РОДО́ВИЩЕ – поклади газу. Розташ. біля с. Абазівка Полтав. р-ну...


Абалакін Віктор  Кузьмич

АБАЛА́КІН Віктор Кузьмич (27. 08. 1930, Одеса) – астроном. Д-р фіз.-мат. н. (1980). Чл.-кор. РАН (1987). Держ. премія СРСР (1982). Закін. Одес. ун-т (1953). Працював у Геофіз. ін-ті АН СРСР (1953–55), Ін-ті теор. астрономії АН СРСР (1955–57, Ленінград), обсерваторії Одес. ун-ту (1960–63)...


Абіогенез 

...

Аборт 

АБО́РТ (лат. abortus – викидень) – мимовільне чи штучне (медичне) переривання вагітності до того моменту...


Абразивні матеріали 

АБРАЗИ́ВНІ МАТЕРІА́ЛИ (від лат. abrasio – зіскоблювання, зіскрібання) – клас матеріалів, що відрізняються найвищими показниками твердості та унікальним комплексом фізико-механічних характеристик (міцністю, пружністю, зносостійкістю, теплопровідністю...


Абрамов Андрій Володимирович

АБРА́МОВ Андрій Володимирович (20. 10. 1962, м. Челябінськ, РФ) – патофізіолог. Д-р мед. н. (1998), проф. (2003). Премія АМНУ (1998). Закін. Запоріз. мед. ін-т (1985), де відтоді й працює (нині ун-т): від 2003 – проф. каф. патол. фізіології...


Абрамович (Четуєв) Олександр Омелянович

АБРАМО́ВИЧ (ЧЕ́ТУЄВ) Олександр Омелянович (27. 03(08. 04). 1888, х. Новомаціули Тираспол. пов. Херсон. губ., нині Одес. обл. – 21. 01. 1972, Риґа) – біолог, філософ...


Абросов Микола  Сергійович

АБРО́СОВ Микола Сергійович (10. 08. 1947, с. Новоросійськ Томської обл., РФ – 12. 01. 1998, Севастополь) – біофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1980)...


Авангард 

АВАНГА́РД – селище міського типу Овідіопольського району Одеської області. Знаходиться на Пн. Сх. Овідіоп. р-ну...


Авгіт 

АВГІ́Т (від грец. αύγή – блиск) – мінерал, глиноземистий піроксен із групи моноклинних піроксенів класу силікатів. Ca(Mg, Fe, Ті, Al) [(Si, Al)2O6]. Домішки Na, Mn, рідше Ni, Gr. Важливий породоутворюючий мінерал основних за складом магматич. порід (габро...


Авґсбурґ 

А́ВҐСБУРҐ (Augsburg) – одне з найстаріших міст Німеччини, важливий університетський і регіональний центр Баварії. Насел. понад чверть мільйона. Розташ. при злитті гірських річок Вертах і Лех. Історія міста починається прибл. за 15 р. до н. е....


Авдєєв Валерій  Дмитрович

АВДЄ́ЄВ Валерій Дмитрович (08(21). 02.1908, с. Ізгар Казан. губ., нині Татарстан, РФ – 05. 02. 1981, Рівне) – геоботанік. Д-р біол. н. (1954), проф. (1959). Закін. Казан. ун-т (1932). Від 1952 працював ст. викл. і зав. каф. ботаніки Пензен. с.-г. ін-ту, пед. ін-ту в м. Йошкар-Ола...


Авдєєва Лілія Василівна

АВДЄ́ЄВА Лілія Василівна (20. 08. 1956, Київ) – мікробіолог. Канд. біол. (1991)...


Авдієве озеро 

АВДІ́ЄВЕ О́ЗЕРО – озеро заплавного походження на Чернігівщині. Розташ. побл. с. Максаки Менського р-ну на правому березі Десни. Водообмін з Десною підтримується через протоку, яка влітку може пересихати. Улоговина витягнутої форми довж. 1400 м, шир. 100 м...


Авдіївка 

АВДІ́ЇВКА – місто обласного підпорядкування Донецької області. Знаходиться на р. Кам'янка (бас. Сівер. Дінця), за 7 км на Пн. Сх. від Донецька. Залізнична ст. Пл. 29,3 км2. Насел. 38 тис. осіб...


Авдіївське родовище скляних пісків 

АВДІ́ЇВСЬКЕ РОДО́ВИЩЕ СКЛЯНИ́Х ПІСКІ́В – поклади піску на території Ясинуватського району Донецької області. Знаходяться на лівому схилі балки Фурсова...


Авер’янівське озеро 

АВЕР'Я́НІВСЬКЕ О́ЗЕРО (Буряки) – озеро у Новотроїцькому районі Херсонської області. Розташ. побл. с. Заозерне. Довж. бл. 2 км, шир. до 1 км, пл. 1,7 км2, глиб. до 1,5 м. Береги низовинні, заболочені. Улоговина А. о. лагунного походження...


Аверін Віктор  Григорович

АВЕ́РІН Віктор Григорович (06(18). 10. 1885, с. Чепіль, нині Балаклій. р-ну Харків. обл. – 28. 12. 1955, Харків) – біолог-зоолог. Брат Вс. Аверіна. Д-р с.-г. н. (1930), проф. (1930). Закін. Харків. ун-т (1912). Від 1912 – пом. губ. ентомолога...


Аверін Юрій  Вікторович

АВЕ́РІН Юрій Вікторович (20. 03. 1911, Харків – 10. 10. 1987, Кишинів) – зоолог, зоогеограф. Д-р біол. н. (1959). Син В. Аверіна. Закін. Харків. ун-т (1939). Працював у системі держ. заповідників АН СРСР, УРСР та Молд. РСР, зокрема на Уралі, Камчатці, Пн. Кавказі...


Аверін Юрій  Олександрович

АВЕ́РІН Юрій Олександрович (25. 12. 1928, Ташкент) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1976). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1986). Закін. Середньоазіат. політех. ін-т (Ташкент...


Аверкієва печера 

АВЕ́РКІЄВА ПЕЧЕ́РА – карстова порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карстовій області. Знаходиться на Довгоруківській яйлі, в карстовій воронці у нижній частині давньої долини р. Суботхан. Протяжність 450 м...


Авіаційна метеорологія 

АВІАЦІ́ЙНА МЕТЕОРОЛО́ГІЯ – прикладна метеорологічна дисципліна, що вивчає вплив метеорологічних умов і атмосферних явищ на авіаційну техніку та польоти...


Авідзба Анатолій  Мканович

АВІ́ДЗБА Анатолій Мканович (10. 02. 1951, с. Куланурхва Гудаут. р-ну, Абхазія) – вчений у галузі аграрної науки. Д-р с.-г. н. (2000), чл.-кор. УААН (1999). Закін. Крим. с.-г. ін-т (Сімферополь...


Авінда 

АВІ́НДА – вершина на Головному пасмі Кримських гір, найвища точка Нікітської яйли. Підноситься у вигляді купола над Пд. берегом Криму в р-ні смт Гурзуф. Вис. 1472 м. Складається з вапняків; розвинуті карстові форми рельєфу. Вкрита гірсько-лучною рослинністю...


Авлакоген 

АВЛАКОГЕ́Н (від грец. αὖλαξ (αὔλακος) – борозна і ge/nov – народження...


Авраменко Йосип  Дмитрович

АВРА́МЕНКО Йосип Дмитрович (05. 01. 1928, с. Колядинець, нині Липоводолин. р-ну Сум. обл. – 02. 12. 1991...


Австралія, Австралійський Союз (Australia; Commonwealth of Australia) 

АВСТРА́ЛІЯ, Австралійський Союз (Australia; Commonwealth of Australia) – держава на материку Австралія, острові Тасманія, а також невеликих прилеглих островах. Здійснює контроль над о-вами: Норфолк, Херд, Макдональд, Різдва...


Австрія, Австрійська Республіка 

А́ВСТРІЯ, Австрійська Республіка (Republik Österreich) – держава в Центральній Європі. На Пн. межує з Чехією, на пн. Сх. – Словаччиною, на Сх. – Угорщиною, на Пд. – Словенією, Італією і Швейцарією, на Зх. – Ліхтенштайном...


Австро-Угорщина 

А́ВСТРО-УГО́РЩИНА (Österreich-Ungarn; офіційно від 14 листопада 1868 – Österreichisch-Ungarische Monarchie – Австро-Угорська монархія) – дуалістична (двоєдина) монархія на чолі з династією Габсбурґів...


Автогенез 

АВТОГЕНЕ́З (від авто… і грец. γένεσις – походження) – вчення, яке пояснює еволюцію організмів дією лише внутрішніх факторів, один із різновидів трансформізму в біології. Є вихідним для таких сучас. уявлень про розвиток живих організмів...


Автономна Республіка Крим 

АВТОНО́МНА РЕСПУ́БЛІКА КРИМ – Автономна Республіка у складі України. Знаходиться на Пд. України, в межах Крим. п-ова; на Пн. межує з Херсон. обл., на Зх. та Пд. омивається Чорним м....


Автострада 

АВТОСТРА́ДА (від авто… та італ. strada – дорога) – те саме...


Автохтон 

АВТОХТО́Н (грец. αὐτόχϑων – корінний, місцевий) – корінний житель певної території, країни. Ідеї автохтонності привертають увагу в зв'язку з процесами формування народів, міжетніч. взаєминами...


Автуничі 

АВТУ́НИЧІ – сільське поселення доби Київської держави. Розташ. на Пн. Черніг. обл., поблизу с. Автуничі Городнян. р-ну. Дослідж. здійснили О. Моця та В. Коваленко наприкінці 80–90-х рр. 20 ст. На пл. понад 2,5 га відкрито чисельні житлово-госп. споруди...


Аганін Марк  Абрамович

АГА́НІН Марк Абрамович (30. 09(12. 10). 1876, Одеса – 25. 12. 1940...


Агапова Євгенія  Михайлівна

АГА́ПОВА Євгенія Михайлівна (16. 10. 1933, с. Абрамівка Ульянов. обл., РФ) – зоотехнік, фахівець у галузі селекції свиней. Д-р с.-г. н. (1990)...


Агармиш 

АГАРМИ́Ш – платоподібний гірський масив у Внутрішньому пасмі Кримських гір, на схід від Карабі-Яйли, поблизу м. Старий Крим. Довж. – 9 км, шир. – до 6 км, вис. – до 723 м. Долинами річок та балок розчленований на окремі вершини: Великий А., Малий А....


Агат 

АГА́Т (від грец. ἀχάτης) – мінерал класу силікатів, тонкосмугастий концентрично-зональний різнокольоровий різновид халцедону або халцедону і кварцу SiO2. При термальних та ін. обробках гама кольорів змінюється...


Агафонов Олександр Васильович

АГАФО́НОВ Олександр Васильович (20. 02. 1953, м. Макіївка...


Агеєнко Володимир  Наумович

АГЕ́ЄНКО Володимир Наумович (02. 09. 1860, С.-Петербург – 17. 01. 1907, Ялта) – ботаніко-географ, флорист і систематик. Приват-доц. (1891), магістр ботаніки (1891)...


Агол Ізраїль  Йосипович

АГО́Л Ізраїль Йосипович (08(20). 11. 1891, м. Бобруйськ, Білорусія – розстріляний 13. 06. 1938) – генетик. Акад. АН УРСР (1934). Закін. мед. ф-т Моск. ун-ту (1923)...


Аграрне 

АГРА́РНЕ – селище міського типу АР Крим, підпорядковане Сімферопольській міській раді. Знаходиться у пд. частині Крим. п-ва, за 10 км від Сімферополя та за 3 км від залізнич. ст. «Сімферополь вантажний». Пл. 0,6 км2. Насел. 2,2 тис. осіб (2001)...


Агресивні підземні води 

АГРЕСИ́ВНІ ПІДЗЕ́МНІ ВО́ДИ – води, здатні руйнувати матеріали підземних конструкцій та комунікацій. Їхні агрес. властивості зумовлюються хім. складом...


Агробіотехнологія 

АГРОБІОТЕХНОЛО́ГІЯ – розділ біотехнології, що вивчає біотехнологію культурних рослин, свійських тварин, грибів, пов'язаних з ними мікроорганізмів і вірусів. Базується на синтезі методів клітин. біології, молекуляр. генетики...


Агрогідрологія 

АГРОГІДРОЛО́ГІЯ (від агро… і гідрологія) – розділ агрометеорології, що вивчає водно-фізичні властивості і водний режим ґрунту сільськогосподарських угідь...


Агроґрунтове районування 

АГРОҐРУНТОВЕ́ РАЙОНУВА́ННЯ – просторова диференціація ґрунтового покриву на відносно гомогенні ареали...


Агроекологія 

АГРОЕКОЛО́ГІЯ (від агро… і екологія) – наука, що вивчає закономірності існування...


Агрокліматологія 

АГРОКЛІМАТОЛО́ГІЯ (від агро… і кліматологія) – розділ агрометеорології...


Агроландшафт 

АГРОЛАНДША́ФТ (від агро… і ландшафт) – антропогенний ландшафт, природна рослинність якого на переважній частині замінена агробіоценозами. Історія розвитку А. була історією знищення лісів...


Агролісомеліорація 

АГРОЛІСОМЕЛІОРА́ЦІЯ (від агро… і лісомеліорація) – комплекс агро- і гідротехнічних заходів, що сприяють запобіганню і зниженню негативного впливу вітрової та водної ерозії ґрунту, посухи, суховіїв...


Агрометеорологія 

АГРОМЕТЕОРОЛО́ГІЯ (від агро… і метеорологія) – розділ метеорології, що вивчає метеорологічні...


Агрономія 

АГРОНО́МІЯ (від агро… і ...номія) – наука про закони землеробства; у широкому розумінні – наукові основи сільськогосподарського виробництва; сукупність наукових і практичних заходів щодо вирощування рослин...


Агропромислова територіальна система 

АГРОПРОМИСЛО́ВА ТЕРИТОРІА́ЛЬНА СИСТЕ́МА – територіальна господарська структура (об'єднання) за участю виробників і переробників сільськогосподарської сировини, торговців та інших юридичних і фізичних осіб, яка створюється з метою підприємницької діяльності...


Агросфера 

АГРОСФЕ́РА (від агро… і сфера) – частина біосфери, що становить сукупність територій, на яких домінують культурні рослини, свійські тварини, оброблені ґрунти і пов'язані з ними організми (бур'яни, комахи...


Адалари 

АДАЛА́РИ – скелі-острови в Гурзуфській бухті Чорного моря...


Адаменко Олег  Максимович

АДА́МЕНКО Олег Максимович (23. 11. 1935, с. Воловиця Комарів., нині Борзнян. р-ну Черніг. обл.) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1973)...


Адамівка 

АДА́МІВКА – осередок гончарства, село Віньковецького району Хмельницької області. Засн. у 2-й пол. 18 ст. князями Чарторийськими. В А. виробляють червоний неполив'яний посуд, глиняну дрібну пластику...


Адамівка 

АДА́МІВКА – поселення раннього залізного віку (8–7 ст. до н. е.). Розташ. побл. с. Адамівка Чигирин. р-ну Черкас. обл. 1956 досліджував В. Даниленко; 1957 – С. Березанська та В.Петренко. Розташ. на мисі, обмеженому з пн. боку долиною Дніпра...


Адвентивні рослини 

АДВЕНТИ́ВНІ РОСЛИ́НИ (від лат. adventicius – зайшлий) – рослини, поява яких у певній місцевості пов'язана не з природним флорогенезом...


Аделаїда 

АДЕЛАЇ́ДА (Adelaide) – столиця штату Південної Австралії, порт на її південному узбережжі , міжнародний аеропорт. Насел. 1023 тис. осіб (1995). Засн. 1837. Серед галузей пром-сті: нафтопереробка, автомобіле-, електромашино- та суднобудування. Торгують шерстю, зерном...


Аджамка 

АДЖА́МКА – річка у Знам'янському і Кіровоградському районах Кіровоградської області. Ліва притока р. Інгул. Довж. 61 км...


Аджигол 

АДЖИГО́Л – мис на правому березі Дніпровсько-Бузького лиману в межах Очаківського району Миколаївської області за 19 км на схід від Очакова. Піщано-глиниста коса довж. до 1 км...


Аджигольське озеро 

АДЖИГО́ЛЬСЬКЕ О́ЗЕРО – солоне озеро у Кіровському районі АР Крим, на схід від Феодосії. Від Чорного м. відокремлене піщаним пересипом. Довж. 1,3 км, шир. 0,6 км, пл. 0,49 км2...


Аджі-Коба 

АДЖІ́-КОБА́ – карстова печера в Гірсько-Кримській карстовій області, на масиві Карабі-Яйла, на правому березі р. Суат (бас. Бурульчі). Протяжність 78 м. Утворилася у вапняках. Складається з одного ходу завширшки до 6 м...


Адинката 

...

Адміністративно-територіальна одиниця 

АДМІНІСТРАТИ́ВНО-ТЕРИТОРІА́ЛЬНА ОДИНИ́ЦЯ – частина єдиної території країни...


Адсорбція 

АДСО́РБЦІЯ (від лат. ad – на, при і sorbeo – поглинаю) – концентрування і достатньо міцне утримування речовин (адсорбатів...


Аерація ґрунту 

АЕРА́ЦІЯ ҐРУ́НТУ – газообмін ґрунтового повітря з атмосферним. Значення А. ґ. для організмів, що живуть у ґрунті і коренях вищих рослин у тому...


Аеро... 

АЕРО… (від грец. – άήρ повітря) – частина складних слів, що відповідає поняттю «повітряний» та похідним від нього, напр., аеробіологія...


Аеробіологія 

АЕРОБІОЛО́ГІЯ (від аеро… і біологія) – галузь біології...


Аерокліматологія 

АЕРОКЛІМАТОЛО́ГІЯ (від аеро… і кліматологія) – розділ кліматології, що вивчає кліматичні умови вільної атмосфери (вище приземного шару, як правило...


Аерокосмічних досліджень Землі центр 

АЕРОКОСМІ́ЧНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ ЗЕМЛІ́ Центр – науково-дослідна установа, що збирає...


Аерокосмічні дослідження Землі 

АЕРОКОСМІ́ЧНІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ ЗЕМЛІ́ – сукупність методів здобування інформації про атмосферу...


Аерологія 

АЕРОЛО́ГІЯ (від аеро… і …логія) – розділ метеорології, метод дослідження фізичних процесів, що відбуваються в атмосфері. А. вивчає атмосфер. тиск, т-ру та вологість; газ. склад...


Аеронавігація 

АЕРОНАВІГА́ЦІЯ (від аеро… і навігація) – наука про водіння літальних апаратів (ЛА) згідно з визначеним маршрутом за допомогою карт, компасів, радіоелектронних, супутникових систем та інших приладів. А., або літаководіння...


Аеронавтика 

...

Аерономія 

АЕРОНО́МІЯ (від аеро… і ...номія) – наука про верхню атмосферу планет. А. розвивається на стику метеорології, фізики та хімії плазми, гідродинаміки...


Аеротерапія 

АЕРОТЕРАПÍЯ (від аеро… і терапія) – один із методiв клiматотерапiї...


Аерофлотське 

АЕРОФЛО́ТСЬКЕ – селище міського типу АР Крим, підпорядковане Сімферопольській міській раді. Знаходиться у центр. частині АР Крим, за 13 км від Сімферополя...


Ажицький Геннадій  Юрійович

АЖИ́ЦЬКИЙ Геннадій Юрійович (01. 12. 1942, м. Нижня Тура Свердлов. обл., РФ) – біохімік. Д-р мед. н., (1988), проф. (1989). Закін. Крим. мед. ін-т (1966), де й працює: асп., асист., ст. н. с., від 1989 – проф....


Стр. 1 | 6        1    2    Наступна