ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Курас Іван Федорович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ

Переглянути інформацію про автора в НБУВ | Google Scholar | Google BooksАвторський внесок

Перелік формується автоматично, а тому серед доробку можуть бути статті інших авторів з однаковим прізвищем та ініціалами.


Ванєєв
Людина  | Том 4 | 2005
І. Ф. Курас