ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Курас Іван Федорович

КУ́РАС Іван Федорович (03. 10. 1939, с. Немирівське Балт. р-ну Одес. обл. – 16. 10. 2005, Київ) – історик, політолог. Доктор історичних наук (1981), професор (1985), академік НАНУ (1995). Народний депутат України (2002–05). Заслужений діяч науки і техніки Укра­­їни (1998). Державна премія України в галузі науки і техніки (1999). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го (1999) та 4-го (2003) ступ. Закін. Одес. університет (1962). Відтоді працював у Кіровогр. облдержархіві; 1964–70 – у Київ. університеті; 1970–72 – уче­­ний секр., 1983–85 – заступник директора, 1985–91 – заступник директора з наук. ро­­боти, від 1991 – директор Інституту політ. і етнонац. дослідж. НАНУ (Київ); 1972–83 – на парт. роботі; водночас 1988–93 – академік-секр. Від­­діл. історії, філософії і права, 1998–2005 – віце-президент НАНУ; 1994–97 – Віце-прем’єр-міністр України з питань гуманітар. політики. Очолював Держ. комісії у справах депортов. народів Криму; у справах депортов. німців; у справах неповнолітніх; з питань координації, при­­йому, транспортування, охорони та розподілу гуманітар. допомо­­ги, що надходить із зарубіж. кра­­їн при КМ України; з питань реформування вищої освіти в Укра­­їні; з питань реорганізації в галузі науки. У ВР України 4-го скликання – голова підкомітету з міжпарламент. зв’язків Комітету в закордон. справах, уповноваж. представник фракції «Регіони України» (від 2002). Наукові дослідження: аналіз діалектики взаємодії етніч. і політ., етніч. та регіон., етніч. і конфес. факторів, моделювання оптимал. техноло­­гій упр. цією сферою; етнонац. специфіка, характер і особливості політ. процесу та політ. культури в минулому й сучас. житті України; генеалогія укр. ідеї, її вплив на суспільно-політ. рухи у 20 ст.; реліг. ситуація та взаємини різних конфесій. 2005 ім’я К. присвоєно Інституту політ. і етнонац. дослідж. НАНУ, де відтоді щорічно проводять Курасів. читання.

Пр.: Етнополітологія: запити життя і відповіді вчених // ПЧ. 1992. № 3; М. І. Міхновський: постать на тлі епохи // УІЖ. 1992. № 9, 10, 11; Слово про акаде­­міка М. Є. Слабченка // Вісн. АНУ. 1993. № 2; Федерація чи унітарна держава? Загальнонаціональні та регіональні дер­­жавотворчі інтереси в сучасній Україні // ПЧ. 1993. № 6; Державотворчі інтереси в сучасній Україні. Загальнонаціональний та регіональний аспекти // Вісн. НАНУ. 1994. № 4; Відродити іудаїку в Україні // Евр. вести. 1994. № 21–22; Рука об руку в ХХI век: Большой договор Украины с Россией // Родина. 1999. № 8; Етична константа у глобалізаційну добу // АРТ-панорама: Інформ.-аналіт. бюл. К., 2000. № 11; Українське су­спільство на рубежі століть // Наук. зап. Інституту політ. і етнонац. дослідж. НАНУ. Сер. Політологія і етнологія. К., 2001. Вип. 15; Між авторитарним минулим і демократичним майбутнім // Там само. Вип. 16; Суспільні трансформації і су­спільні науки: проблеми методології // Пам’ять століть. 2001. № 1; Політичні трансформації сучасного суспільства // Концептуал. засади реформування по­­літ. системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політ. наук. К., 2001.

Літ.: 50-річчя члена-кореспондента АН УРСР І. Ф. Кураса // Вісн. АН УРСР. 1989. № 10; Солдатенко В. Ф. Талант ученого, організатора науки // Па­­м’ять століть. 1999. № 5; І. Ф. Курас: Біобіб­­ліографія. К., 2005; Шаповал Ю. І. Іван Курас: спроба неупередженої біографії // Курасів. читання. Наук. зап. Інституту політ. і етнонац. дослідж. К., 2006. Вип. 30, кн. 1.

В. Ф. Солдатенко

Основні праці

Етнополітологія: запити життя і відповіді вчених // ПЧ. 1992. № 3; М. І. Міхновський: постать на тлі епохи // УІЖ. 1992. № 9, 10, 11; Слово про акаде­­міка М. Є. Слабченка // Вісн. АНУ. 1993. № 2; Федерація чи унітарна держава? Загальнонаціональні та регіональні дер­­жавотворчі інтереси в сучасній Україні // ПЧ. 1993. № 6; Державотворчі інтереси в сучасній Україні. Загальнонаціональний та регіональний аспекти // Вісн. НАНУ. 1994. № 4; Відродити іудаїку в Україні // Евр. вести. 1994. № 21–22; Рука об руку в ХХI век: Большой договор Украины с Россией // Родина. 1999. № 8; Етична константа у глобалізаційну добу // АРТ-панорама: Інформ.-аналіт. бюл. К., 2000. № 11; Українське су­спільство на рубежі століть // Наук. зап. Інституту політ. і етнонац. дослідж. НАНУ. Сер. Політологія і етнологія. К., 2001. Вип. 15; Між авторитарним минулим і демократичним майбутнім // Там само. Вип. 16; Суспільні трансформації і су­спільні науки: проблеми методології // Пам’ять століть. 2001. № 1; Політичні трансформації сучасного суспільства // Концептуал. засади реформування по­­літ. системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політ. наук. К., 2001.

Рекомендована література

  1. 50-річчя члена-кореспондента АН УРСР І. Ф. Кураса // Вісн. АН УРСР. 1989. № 10;
  2. Солдатенко В. Ф. Талант ученого, організатора науки // Па­­м’ять століть. 1999. № 5;
  3. І. Ф. Курас: Біобіб­­ліографія. К., 2005;
  4. Шаповал Ю. І. Іван Курас: спроба неупередженої біографії // Курасів. читання. Наук. зап. Інституту політ. і етнонац. дослідж. К., 2006. Вип. 30, кн. 1.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Курас Іван Федорович / В. Ф. Солдатенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51771

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51771

Кількість переглядів цього року:

23

Схожі статті

Бідло
Людина  | Том 2 | 2003
М. Я. Неврлий
Лімановський
Людина  | Том 17 | 2016
П. В. Голобуцький
Газін
Людина  |  Том 5 | 2006
В. С. Степанков

Нагору