ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В. Орлова

КРИ́МСЬКА РЕСПУБЛІКА́НСЬКА ДИТЯ́ЧА БІБЛІОТЕ́КА ім. В. Орлова Засн. 1955 у Сімферополі як Крим. обл. б-ка для дітей і юнацт­­ва. Від 1961 – Крим. обл. б-ка для дітей, від 1991 – Респ. дит. б-ка Криму, від 2000 – ім. В. Ор­­лова, від 2009 – сучасна назва. У струк­турі – осн. відділи: обслу­­го­ву­ван­ня дошкільників та учнів 1–4 кл.; обслуговування учнів 5–9 кл.; мистецтв; інформ.-бібліогр.; наук.-ме­­тод.; формування фондів та організації ка­­талогів; книгосховища. У фондах – понад 147 тис. прим. книг, журналів, газет.

Є колекції книг В. Орлова, збірники з авто­графами крим. авторів, CD-дис­ки то­­що. Б-ка – метод. центр для 47 дит. і 515 сільс. б-к АР Крим. У наук.-метод. роботі використовує практ.-орієнтовані, інновац. методи навч. бібліотекарів з актуал. проблем роботи з чи­­та­­чами-дітьми. Здійснює ін­­форм.-бібліотечне обслуговування читачів дит. віку, їхніх батьків, учителів, вихователів, надає консультац. допомо­­гу з питань шкіл. про­­грами, організовує учнів. про­екти, творчі конкурси, пізна­­вал.-розважал. заходи, гуртки та клу­­би, зустрічі з крим. письменниками, митцями.

Видає біб­­ліогр. та метод. матеріали, серед яких серії «Кримські письменники – дітям та підліткам» (В. Орлов, Г. Глушньов, Н. Умеров та ін.), «Мій Крим і я», «Ко­­ло корисного читання», «Інформаційна культура школяра», «Ко­рисний Інтернет». 2010 у видавництві «Доля» (Сім­ферополь) вийшов біобіб­­ліогр. покажч. «Во­­лодимир Ната­­нович Орлов». Кіль­­кість праців­­ників – 43 особи. Директор – Н. Аносо­­ва (від 2008).

А. В. Ісаченко

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В. Орлова / А. В. Ісаченко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-1072

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Бібліотеки

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

1072

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Литвиненко
Людина  |  Том 17 | 2016
М. І. Рудкевич
Мукук
Людина  |  Том 22 | 2020
Ю. У. Кандимов, У. М. Куркчі
Борисюк
Людина  |  Том 3 | 2004
Б. Й. Столярчук

Нагору