ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кочетова Світлана Олександрівна

КО́ЧЕТОВА Світлана Олександрівна (19. 01. 1968, м. Зугрес Харциз. міськ­ради Донец. обл.) – літературо­знавець. Доктор філологічних наук (2007), професор (2010). Закін. Горлів. пед. інститут іноз. мов (Донец. обл., 1990), де й працює відтоді: завідувач кафедри те­орії літ-ри та історії укр. літ-ри (2004–08), професор кафедри зарубіж. літ-ри (від 2008), водночас декан факультету франц. мови (від 2008). Наукові дослідження: питання теорії літ-ри, іс­торія рос. та зарубіж. літ-р, по­рівнял. літературознавство, літ. критика.

Пр.: Литературная критика О. Мандельштама. Горловка, 2003; Литературно-критическое творчество русских писателей-модернистов: Жанрология, композиция, ритм, стиль. Д., 2006; «…Настоящие имена для предметов и явлений мира…»: К вопросу о проблематике литературно-критических работ Д. С. Мережковского, В. Я. Брюсова, В. В. Розанова // Рус. лит-ра. Исследо­вания: Сб. науч. тр. К., 2008. Вып. 12; Эстетика и поэтика писательской кри­тики русских модернистов конца ХIХ – начала ХХ столетий: Учеб. пособ. Горловка, 2009.

В. А. Гусєв

Основні праці

Литературная критика О. Мандельштама. Горловка, 2003; Литературно-критическое творчество русских писателей-модернистов: Жанрология, композиция, ритм, стиль. Д., 2006; «…Настоящие имена для предметов и явлений мира…»: К вопросу о проблематике литературно-критических работ Д. С. Мережковского, В. Я. Брюсова, В. В. Розанова // Рус. лит-ра. Исследо­вания: Сб. науч. тр. К., 2008. Вып. 12; Эстетика и поэтика писательской кри­тики русских модернистов конца ХIХ – начала ХХ столетий: Учеб. пособ. Горловка, 2009.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кочетова Світлана Олександрівна / В. А. Гусєв // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-1253

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

літературо­знавець

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

1253

Кількість переглядів цього року:

3

Схожі статті

Новикова
Людина  |  Том 23 | 2021
В. П. Казарін
Корсакас
Людина  | Том 14 | 2014
А. П. Непокупний, А. Л. Тараненко
Мочос
Людина  | Том 21 | 2019
В. І. Івченко

Нагору