ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кошкін Володимир Мойсейович

КО́ШКІН Володимир Мойсейович (20. 11. 1936, Харків – 17. 01. 2011, там само) – фахівець у га­лузі фізики твердого тіла, письменник. Син М. Кошкіна. Доктор фізико-математичних наук (1972), професор (1981). Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Державна премія України в галузі науки і техніки (2001). Закін. Харків. університет (1959). Працював у НДІ осн. хімії (1960–66): від 1963 – керівник групи; кер. сектору радіаційностійких матеріалів Інституту монокристалів АН УРСР (1966–82; обидва – Хар­ків); від 1982 – завідувач кафедри фіз. та колоїд. хімії Нац. тех. університету «Хар­ків. політех. інститут». Сформулював кристалограф. критерій і виявив клас речовин із надвисокою радіац. стійкістю; передбачив нестійкі рівноважні дефекти, що виз­начають дифузійні та теплофіз. властивості твердих тіл при високих т-рах, зокрема фаз. пе­реходи й ефекти переносу у су­періон. провідниках; визначив термодинаміку, кінетику та елек­троніку інтеркальов. шаруватих напівпровідників; з’ясував похо­д­ження впливу газового та рідко­го середовищ на крит. параметри високотемператур. напівпро­відників; відкрив ефект рівноваж. впровадження неіонізов. домішок у напівпровідники з пустота­ми у ґратці (спів­авт.). Автор зб. віршів «МестоИмения» (1996), «Ос­таться в сентябре» (1999), «От Фауста до Вертера» (2006), есеїв «Чувства и символы. Меж­ду духом и плотью» (2010; усі – Харків).

Пр.: Unstable equilibrium and radia­tion defects in solids // Solid State Communi­cations. 1973. Vol. 13 (спів­авт.); Interca­lation of semiconductors: thermodynamics, kinetics, electronics // Materials Science Forum. 1992. Vol. 91–93; Physics and Chemistry of Compounds with Loose Crys­tal Structure. Berkshire; New York, 1994 (спів­авт.); Зоны неустойчивости и короткоживущие дефекты в физике крис­таллов // ФНТ. 2002. Т. 28, № 8/9; Мате­риалы и устройства с гигантским радиа­ционным ресурсом // Диэлектрики и по­­лупроводники в детекторах излучения. Х., 2006 (спів­авт.).

Літ.: НТУ «ХПІ»: Історія розвитку. Х., 2010; Харків. політех.

Ю. І. Зайцев

Основні праці

Unstable equilibrium and radia­tion defects in solids // Solid State Communi­cations. 1973. Vol. 13 (спів­авт.); Interca­lation of semiconductors: thermodynamics, kinetics, electronics // Materials Science Forum. 1992. Vol. 91–93; Physics and Chemistry of Compounds with Loose Crys­tal Structure. Berkshire; New York, 1994 (спів­авт.); Зоны неустойчивости и короткоживущие дефекты в физике крис­таллов // ФНТ. 2002. Т. 28, № 8/9; Мате­риалы и устройства с гигантским радиа­ционным ресурсом // Диэлектрики и по­­лупроводники в детекторах излучения. Х., 2006 (спів­авт.).

Рекомендована література

  1. НТУ «ХПІ»: Історія розвитку. Х., 2010;Google Scholar
  2. Харків. політех.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кошкін Володимир Мойсейович / Ю. І. Зайцев // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-1737

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

фахівець у га­лузі фізики твердого тіла

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

1737

Кількість переглядів цього року:

7

Схожі статті

Погребняк
Людина  | 2023
О. В. Безручко
Бауер
Людина  | Том 2 | 2003
А. І. Шушківський
Драпак
Людина  |  Том 8 | 2016
В. Ф. Шинкарук

Нагору