ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кржемінський Костянтин Іполитович

КРЖЕМІ́НСЬКИЙ Костянтин Іполитович (11. 05. 1893, Одеса – 28. 10. 1937, с-ще Биківня побл. Києва) – живописець, архітектор, мистецтвознавець і педагог. Закін. Кам’янець-Поділ. гімназію (нині Хмельн. обл., 1910-і рр.), відділ. малярства й архітектури Київ. худож. училища (1917). Заснував 1919 ке­­рам. майстерню у с. Піківець (нині Уман. р-ну Черкас. обл.), 1920 – дворічну школу нар. мистецтва ім. Т. Шевченка (розвинув Д. Головко); брав участь в організації Музею укр. мистецтва під керівництвом П. Курінного; викл. Вищої початк. школи (усі – в Умані). 1924–27 – викладач креслення худож.-пром. школи у м. Кам’я­нець-Подільський. Відтоді – у Києві: від 1928 – реставратор станк. живопису Всеукр. музей. м-ка; від поч. 1930-х рр. – викладач худож. інституту, у Худож. фонді. 1933 звільн. через дворян. походжен­ня. На творчій роботі. 10 жовтня 1937 заарешт., за звинуваченням в укр. націоналізмі та шпигунстві на користь Польщі засудж. до розстрілу. Реабіліт. 1974. Вивчав нар. стінопис на Уманщині та Кам’янець-Поділь­щині (худож. аналіз, соц., ґендерні, технол. аспекти). Автор дослідж. «Пам’ятки єврейського мистецтва на Кам’янеччині – Мацеви: Єврейські надгробки» (1926), «Стінні розписи на Уман­щині. Мотиви орнаменту: Альбом-монографія» (1927), «Архітектура та стінні розписи синагоги містечка Смотрича» (1929, спів­авт.; усі – Кам’янець-По­­дільський), «Хати села Ходоровець: Альбом літографій» (К., 1927). Виконував архіт. проек­ти жител, інтер’єрів та меблів в уряд. кабінетах, зокрема для Г. Петровського, П. Постишева. Серед учнів – Д. Головко, Г. Петрашевич, А. Цівчинський.

Літ.: Каменська Л. «Дворянин, чужа, класово ворожа людина…»: Xто він, Кость Кржемінський насправді?: [Спо­гади доньки] // Україна. 1993. № 18; Її ж. Короткий життєпис художника К. І. Кржемінського // Поділ. братство. Хм., 1993. № 3; Білокінь С. «Білі круки» подільського друкарства // ПУ. 2000. Ч. 3–4; Тимченко Т. Київська школа ре­ставрації станкового малярства (1920–1930 рр.) // Там само. 2001. Ч. 4; Геппенер-Лінка Н. В. Спогади про Все­українське музейне містечко 1929–1939 рр. // Лавр. альм.: Зб. наук. пр. К., 2003. Вип. 11.

С. І. Білокінь

Рекомендована література

  1. Каменська Л. «Дворянин, чужа, класово ворожа людина…»: Xто він, Кость Кржемінський насправді?: [Спо­гади доньки] // Україна. 1993. № 18;
  2. Її ж. Короткий життєпис художника К. І. Кржемінського // Поділ. братство. Хм., 1993. № 3;
  3. Білокінь С. «Білі круки» подільського друкарства // ПУ. 2000. Ч. 3–4;
  4. Тимченко Т. Київська школа ре­ставрації станкового малярства (1920–1930 рр.) // Там само. 2001. Ч. 4;
  5. Геппенер-Лінка Н. В. Спогади про Все­українське музейне містечко 1929–1939 рр. // Лавр. альм.: Зб. наук. пр. К., 2003. Вип. 11.

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кржемінський Костянтин Іполитович / С. І. Білокінь // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-1946

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

1946

Кількість переглядів цього року:

16

Схожі статті

Балясний
Людина  |  Том 2 | 2003
Ю. І. Молодша
Лужецький
Людина  |  Том 18 | 2017
Н. М. Труш
Макушин
Людина  |  Том 18 | 2017
О. Т. Микита

Нагору